Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume…………………………….

Data………………………

TEST
împărtirea fractiilor zecimale , media aritmetică a două fracttii zecimale
Din oficiu – 20 puncte

SUBIECTUL I – completati cu rezultatele / răspunsurile corecte 50 puncte


20p 1. Conectati cu săgeti fiecare calcul cu rezultatul corect ( ▪ → ☺ ) :
18,4 : 1000 0,00184
184 : 10 0,0184
184 : 1000 0,184
1,84 : 1000 1,84
18,4
20p 2. Efectuti împărtirile :
a) 6,2 : 2 =
b) 2,5 : 0,5 =
c) 2,04 : 1,2 =
d) 3,6:0 ,006

10p 3. Media aritmetică a numerelor 4,8 si 5,2 este ...........

SUBIECTUL II– redactati rezolvările complete 30 puncte


10p 4. Transformati în fractie ordinară ireductibilă următoarele fractiile zecimale :
0,15 ; 3,2 ; 0,(4) ; 1,2(31)
20p
5.Calculati:
{5,25+ [4∙(2,12+ 6,25:0,05) +0,3]}=
Nume si prenume…………………………….
Data………………………

Nr2 TEST
împărtirea fractiilor zecimale , media aritmetică a două fracttii zecimale
Din oficiu – 20 puncte

SUBIECTUL I – completati cu rezultatele / răspunsurile corecte 50 puncte


20p 5. Conectati cu săgeti fiecare calcul cu rezultatul corect ( ▪ → ☺ ) :
22,3 : 10 0,223
223 : 1000 0,0223
2,23 : 100 223,0
22,3 : 10000 2,23
0,00223
20p 6. Efectuti împărtirile :
e) 6,3 : 3 =
f) 1,25 : 0,05 =
g) 2,01 : 1,34=
h) 0,72:0,006=

10p 7. Media aritmetică a numerelor 6,4 si 7,6 este ...........

SUBIECTUL II– redactati rezolvările complete 30 puncte


10p 8. Transformati în fractie ordinară ireductibilă următoarele fractiile zecimale :
0,22 ; 1,4 ; 1,(3) ; 1,02(3)
20p
5.Calculati:
3,1+{6,14+[ 2∙(4, 2+ 3,24:0,18)]}=