Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIA NR. ...........

Din: ........../.........../2016
Referitoare la evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

Avand in vedere dispozitiile Legii 53/2003 – Codul muncii: modificat si actualizat


Avand in vedere dispozitiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: modificata si
actualizata;
Avand in vedere dispozitiile Hotararii nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificarile
ulterioare;

Domnul ...................................in calitate de Director al societatii ..............................................


emite următoarea:

DECIZIE

Art.1 Incepând cu data prezentei decizii la nivelul societatii, in urma evaluarii riscurilor de
accidentare si imbolnavire profesionala, se nominalizeaza zonele cu risc ridicat şi specific (vezi
TABELUL DE MAI JOS).

Art.2 Zonele cu risc ridicat şi specific reprezinta acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în
care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave,
ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

Art.3 Lista zonelor cu risc ridicat si specific precum si masurile ce trebuie aplicate va fi comunicata
atat lucratorilor cat si conducatorilor locurilor de munca, urmand ca accesul sa fie permis in aceste
zone doar lucratorilor care si-au insusit instructiunile.

Art.4 Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţa tuturor departamentelor societăţii.

DIRECTOR,

Ediția 1 2016 1/2


ANEXA NR. 1
La decizia Nr. ....... din ........./.........../2016
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

Denumirea (localizare) Masuri de prevenire si protectie

Tablouri electrice. Semnalizare zona periculoasa; Incuierea sau


blocarea tablourilor electrice.
Cai de acces. Marcarea cailor de circulatie si acces.
Echipamente de munca. Verificare periodica; Semnalizarea si afisarea
instructiunilor de utilizare.
Prize alimentare curent. Semnalizare 230V/400V; Verificari PRAM
periodic.
Zone cu risc ridicat de incendiu. Marcare si dotare cu stingatoare sau sisteme
automate de stingere a incendiilor
Zone supuse intemperiilor. Acordarea echipamentului individual de
protectie.

Ediția 1 2016 2/2