Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1.

Bazele conceptuale şi organizarea contabilităţii manageriale


Tabelul 1.1.
Nr. Sarcina profesională (obligaţiunile funcţionale)
cr. Contabi- Analiză şi Pregătirea
Funcţia/Postul litate/Evi- prognozare informaţiei
denţă pentru luarea
deciziilor
situaţionale
1. Contabil –şef

Теmа 1. Bazele teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune


2. Audit intern
3. Contabil superior pentru
pregătirea informaţiei speciale
4. Contabil superior al grupului de
bugetare/planificare şi control
5. Contabil superior ce ţine evidenţa
impozitelor
6. Contabil superior ce ţine evidenţa
costurilor/consumurilor totale
7. Contabil ce ţine evidenţa
consumurilor
8. Analist al cheltuielilor
9. Contabil ce ţine evidenţa
salariului
10. Contabil ce ţine evidenţa
decontărilor cu debitorii şi
creditorii

Problema 2. Clasificaţi şi comentaţi fiecare articol de costuri/consumuri în funcţie de tipul


acestora: fixe(constante) sau variabile:
Tabelul 1.2.

Nr. Costuri/Consumuri Constante Variabile


cr.
1. Salariul administraţiei secţiei
2. Contribuţiile la asigurările sociale şi medicale
aferente salariului administraţiei secţiei
3. Salariul muncitorilor ce deservesc utilajul
4. Contribuţiile la asigurările sociale şi medicale
aferente salariului muncitorilor ce deservesc
utilajul
5. Materialele auxiliare aferente deservirii
utilajului
6. Costuri aferente întreţinerii mijloacelor fixe cu
destinaţie de producţie
7. Amortizarea activelor nemateriale
8. Combustibil pentru scopuri tehnologice
9. Semifabricate supuse asamblării
10. Costuri aferente reparaţiei capitale a
mijloacelor fixe
11. Uzura mijloacelor fixe cu destinaţie de
producţie
12. Întreţinerea pazei şi costurile aferente
asigurării siguranţei de combatere a
incendiilor
13. Pierderi din întreruperi
14. Energie, apă, combustibil pentru întreţinerea
secţiei
15. Cheltuieli de deplasare ale personalului de
producţie
16. Asigurarea obligatorie a salariaţilor

Теmа 1. Bazele teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune


17. Rezerve aferente plăţii concediului
muncitorilor

Problema 3. Entitatea „Vita-sucuri” generează următoarele cheltuieli:


Tabelul 1.3.

Segmentele lanţului valoric (procesele de afaceri)


Nr. Tipurile de cheltuieli Cercetare- Design al Producţie Marketing Distribuţie Deservire
cr. dezvoltare produselor clienţi
serviciilor
sau
produselor
1. Cumpărarea de roşii
pentru fabricarea sucurilor
2. Cumpărarea de materii
prime pentru reproiectarea
ambalajului
3. Achitarea facturii
prezentate de compania de
publicitate, pentru
publicitatea sucurilor
4. Salariile specialiştilor în
tehnologii alimentare, care
studiază fezabilitatea
(caracterul realizabil) unui
suc cu număr minim de
calorii
5. Achitarea facturii
prezentate de Green Hills
pentru obţinerea de spaţiu
suplimentar de prezentare
a produselor
6. Costul unei linii telefonice
gratuite folosite pentru a
răspunde la întrebările
consumatorilor privind
eventualele defecte
7. Costul mănuşilor folosite
de operatori din secţia de
producţie a sucurilor
8. Costul calculatoarelor
portabile folosite de
personalul care livrează
sucurile către principalii
clienţi-angrosişti
Se cere: Clasificaţi şi marcaţi fiecare articol de costuri sau cheltuială pe funcţiile
economice (segmentele) din lanţul valoric prezentat în tabelul 1.3.

Теmа 1. Bazele teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune