Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE MOBILITĂŢI IVT LEONARDO da VINCI

Beneficiar Grupul Şcolar de Transporturi Auto Craiova

CINE suntem noi?

15 elevi din cadrul Grupului Şcolar de Transporturi Auto Craiova, aflaţi în formare profesionala iniţială
în domeniul mecanic pentru calificarea mecanic auto nivel 2, însoţiţi de doamna profesoară Mihaela
Chirca şi având ca monitor pe doamna Crina Codaia.

CE am facut?

Am fost norocoşii care am participat la o mobilitate de formare profesională care s-a realizat în cadrul
proiectului Leonardo da Vinci, cu numărul LLP-LdV/IVT/2010/RO/073 şi denumit “Achiziţionarea de
competenţe în vederea facilitării angajării şi mobilităţii pe piaţa europeană a muncii”. Pe perioada
stagiului, ne-am format următoarele competenţe (în acord cu Standardul de formare profesională):
“Alege metode şi mijloace folosite la diagnosticarea componentelor auto”, “Utilizează tehnici şi
tehnologii de control, verificare şi măsurare pentru stabilirea diagnosticului”, “Execută operaţii de
întreţinere a automobilelor”, “Execută operaţii de reparare a automobilelor”, “Aplică prescripţiile
privind exploatarea instalaţiilor electrice de pe mijlocul de transport”.

Am participat cu plăcere la acest stagiu, deoarece ştim că la ora actuală, inserţia şi mobilitatea tinerilor
absolvenţi pe piaţa muncii este negativ afectată de lipsa de experienţă practică, de concurenţa forţei de
muncă bine pregatită, capabilă să utilizeze tehnologii performante. Şi nu numai atât: în urma stagiului
am deprins, pe lângă abilităţi practice specifice domeniului, şi o serie de competenţe de comunicare în
limba spaniolă sau importante achiziţii culturale.

CAND? De-a lungul a 3 săptamâni, în perioada 30 mai – 19 iunie 2011.

UNDE? Centru de primire a fost IES Jaume I, din localitatea Ontinyent, provincia Valencia,
Spania.

CUM? Prin derularea proiectului de mobilităţi IVT, Grupul Şcolar de Transporturi Auto Craiova
a dorit sa accentueze latura practică a formării profesionale a elevilor din clasele de sfârşit de ciclu prin
obţinerea de noi cunoştinţe, abilităţi şi competenţe relevante pentru calificarea pentru care se pregătesc,
cu scopul de a facilita angajarea şi mobilitatea acestora pe piaţa europeană a muncii. S-a dorit de
asemenea să se ofere elevilor posibilitatea participării la un stagiu de pregătire practică într-o instituţie în
care dotarea tehnică să fie în concordanţă cu exigenţele de formare profesională cerute în prezent de
agenţii economici din Europa şi unde să aibă la dispoziţie un tutor care să le ghideze activitatea gradat şi
cu profesionalism. De asemenea, participanţii şi-au dezvoltat competenţele ligvistice şi de comunicare
într-o limbă de circulaţie europeană prin programul de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală,
precum şi prin comunicarea permanentă la locul de stagiu.

DE CE?
Şerban Marian, participant: “Am fost extrem de bucuros când am aflat că am fost selecţionat pentru a
putea participa la mobilitatea acestui proiect. Îmi doream de mult să pun în practică abilităţile
achiziţionate în ţară, dar într-un mediu mult mai performant, într-o tara mult mai avansata din punct de
vedere tehnic, precum Spania. De-a lungul acestor săptămâni petrecute împreună cu colegii şi profesorii
mei, am învaţat multe şi nu numai din punct de vedere profesional. Am lucrat în echipă, am consolidat
cunoştinţele tehnice deja avute lucrând într-un ambient excelent, am achiziţionat noi şi noi lucruri utile
de-a lungul perioadei de practică. Din punct de vedere cultural, m-am familiarizat cu alt stil de viaţă,
civilizat, am multe amintiri frumoase şi datorită numeroaselor vizite efectuate în jurul oraşului
Ontinyent, am învăţat destul de bine limba spaniolă, prin cursurile urmate atât în ţară, cât şi în ţara
gazdă”.
CONCLUZII:
Elevii au acumulat experienţa de care au nevoie în utilizarea tehnologiilor de ultima generaţie pentru
întreţinerea, diagnosticarea şi repararea automobilelor, şi-au format competenţe tehnice specializate
pentru a putea oferi servicii de calitate, au fost motivaţi să îşi asume responsabilităţi şi să îşi
îndeplinească rolul pe care îl au în echipă, au conştientizat importanţa reducerii poluării, au fost ghidaţi
şi sustinuţi în obţinerea informaţiilor despre exigenţele unui loc de muncă european pentru a putea face
faţă schimbărilor şi mobilităţii de pe piaţa europeană a muncii. Prin derularea acestui proiect, instituţia
candidat a avut de câştigat, deoarece au fost intensificate atât cooperarea, cât şi schimbul de experienţă
şi bune practici cu instituţii similare şi de profil din Spania, ceea ce a dus la perfecţionarea metodelor de
instruire şi a asigurării calităţii în formarea profesională, venind în întâmpinarea nevoilor tinerilor de
integrare cât mai curând dupa ce termină scoală, în domeniul pentru care s-au pregatit. Un alt beneficiu a
fost asigurarea unei pregătiri practice, în domeniul auto, de o înaltă calitate pentru participanţii la
mobilitate, recunoscut fiind faptul că Spania deţine o experienţă vastă în construcţia automobilelor, iar
instituţia de primire a avut capacitatea tehnică de a susţine un înalt nivel calitativ în pregătirea
participanţilor. Participanţii au avut posibilitatea să îşi extinda orizontul socio-cultural, să vină în contact
cu o civilizaţie în care munca de calitate este un mod de a exista şi care să îi ajute să îşi formeze repere
pentru dezvoltarea profesională şi personală. Mobilitatea va oferi tinerilor participanţi şansa unei
dezvoltări personale de factură europeană, devenind multiplicatorii propriilor achiziţii şi beneficii în
cadrul acţiunilor de diseminare. Pregătirea dobândită îi va ajuta în trecerea de la şcoală la viaţa activă,
în a face faţă mobilităţii crescute a pieţei muncii. De comun acord, instituţiile implicate în proiect au
stabilit ca durata de desfăşurare a mobilităţii în proiectul IVT să fie de 3 săptămâni, cu un program de
lucru de 90 ore, timp absolut necesar pentru ca obiectivele specifice propuse să poată fi realizate în
întregime. Perioada pe care tinerii aflaţi în formare au petrecut-o facând practică într-o instituţie de
profil din Spania, le-a permis să vină în contact cu noi tehnologii şi echipamente performante, au
efectuat lucrări practice sub îndrumarea unui tutore competent, ceea ce le-a permis să-şi formeze
deprinderi, să dobândească abilităţi şi competenţe practice de reparare, întreţinere şi diagnosticare a
automobilelor, utilizând cunoştintele teoretice acumulate. De asemenea, participanţii si-au perfecţionat
competenţele tehnice şi şi-au corelat propria pregătire cu cerinţele de pe piaţa muncii. Organizaţia de
primire a fost aleasă, având în vedere capacitatea acesteia de a oferi o pregătire practică de calitate
participanţilor, prin tutori competenţi, dotare tehnică de nivel european, precum şi prin experienţa bogată
în implementarea de proiecte europene similare.
Autori: - Rodica Mihaela Chirca, profesor, coordonator proiect
- Maria Crina Codaia, profesor, membru al echipei de
gestiune
- Participanţii la mobilitate: Condescu Marius George, Dina
Ştefăniţă Paul, Dobre Ionuţ Laurenţiu, Dumitrescu Mihai,
Enea Sever Cristian, Militaru Ionuţ Cristian, Mircea Ionuţ
Valentin, Mocofan Costel Iulian, Moraru Bogdan Albert, Păun
Costel Laurenţiu, Plosceanu Ştefan Marius, Şerban Ion
Marian, Ţenică Nicu Adrian, Unguru Petrişor Cosmin, Verde
Ionuţ Mihai.