Sunteți pe pagina 1din 1
Pa 5a) e) Q e be a) ) i = g ) O co ec a scree pets ORGANISM DE CERTIFICARE © CHTINCARE CERTIFICATION BODY SRE 11200 (Fhe (0B S500 (CERTIFICAT DE ACREDITARE ‘ac o2e ocr CERTIFICAT DECONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCTIE! iN FABRICA 2204-CPR-0036.1 In conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Constructii), acest certificat este valabil pentru produsele pentru constructi LEMN DE CONSTRUCTII CU SECTIUNE DREPTUNGHIULARA SORTAT VIZUAL DUPA REZISTENTA, Uilizarea preconizata ‘Structuri pentru clair ["Specia femnutul Raginoase, C16 Rezistenfa la incovoiere (Nimm") 46 Rezietenta la compresiune paralel cu fibrele (Nimm") a7 Rezistenta la compresiune perpendicular pe fibre (Nim) 22 Rezistonfa la tractiune perpendicular pe fibre (Nimm’) O- Rezistenja la forfecare (Nimm") 32. ‘Modulul de elasticitate (kNimm*) 8 ‘Clasa de durabiltate 4 Reactia la foc Dszd0 Fabricate de SC SM WOOD PRODCOM SRL ‘Sediu social si loc de fabricatie: Loc. Luna de Sus, com Floresti, Ferma 9, hala B/A, tel. 0745 $12 371, fax 0384 813 741 Acest certificat atest faptul c& toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei Performantei descrise in anexa ZA a standardului ‘SREN 14081-14A1:2011 ‘sub sistemul 2+ sunt aplicate, iar controlul productiei in fabric indeplineste toate cerintele prescrise mai sus. Acest certificat a fost emis initial la data de 22.11.2013 gi ramane valabil pana la data de 24.11.2016, atata timp c&t cerintele privind metodele de incercare si controlul productiei {n fabric’, incluse in standardul armonizat, utiizate la evaluarea performantei caracteristiclor declarate, nu sunt modificate, iar produsul si conditle de productie din fabric nu sunt modificate semnificativ. Bucuresti 22.11.2013 ICECON CERT este organism acreditat RENAR, cerca de acreitare nr. 0027 OC si nodicat le Comisia Europeans nr, iontiicare NB 2204, ICECON CERT isi rezerva dreptul de a mentine, etrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentulul certificat, daca se constatd ‘66 nu sunt mentinute conditileintale de evaluare si verfcare a constantei performantei, Ia efectuarca supravegherlor anvale. $s. Pantelimon, nr. 266, eta 1, sector 2, CP 3.33, BUCURESTL to: +4021 20255 Of, fax: +4021 25591 &8, ww iceconcert "a; gantohe@icecon.r>