Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ Școala „Mihail Sadoveanu” Dumbrăvița


Profesor Culiceanu Cezar-Iulian

Clasa a VIII-a A
Data 10.05.2017
Obiectul Geografia României
Unitatea de învăţare Relieful

Subiectul Podișul Moldovei


Mixtă
Tipul lecţiei

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;


Competenţe generale
2. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea
mediului terestru;
3. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;
4. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite.
Competenţe specifice 1. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice
utilizând termeni geografici;
2. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe;
3. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale;
4. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale.

C1- să definească în cuvinte proprii noţiunea de podiş;


C2- să precizeze limitele Podişului Moldovei utilizând harta fizică a României;
Concepte operaţionale
C3- să descrie fenomene geografice specifice reliefului de podiş;
C4- să enumere subdiviziunile Podişului Moldovei.

Strategie didactică dirijata, cognitiva, euristica


Metode didactice expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu harta si manualul.

Mijloace de învăţământ imagini, manualul, fişa de lucru, harta României


Grigore Posea, Geografia României, Editura All Educațional, București 2000
Bibliografie
Eliza Dulamă, Didactică Geografică, Editura Clusium, Cluj Napoca. 2003
DEMERSUL DIDACTIC
Nr.
Momentele Conţinutu Concepte Metode Mij. de
crt Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare
lecţiei ri vizate operaţionale didactice învăţîmânt
.
Organizarea Pregătirea clasei: controlul Pregătirea Observaţia
1
clasei prezenţei şi a ordinei în clasă documentelor şcolare
-Verifica cunostiintele -Ascultă, analizează,
Podișul accumulate anterior, gândesc şi formulează
Verificarea
Getic -Corecteaza interpretarile răspunsurile aşteptate
2 cunoştinţelor
Podișul gresite. fiind îndrumaţi de Conversaţia Aprecieri
anterioare
Mehedinți profesor Explicaţia orale
-Un elev arata la harta
Enunţarea -Scrie titlul pe tabla -Ascultă, scriu titlul
subiectului şi a Podișul -Prezinta obiectivele lectiei lecţiei în caiete Conversaţia Apreciere
4
conceptelor Moldovei orală
operaţionale
C1 -cere elevilor să definească -Definesc podișurile
noțiunea de podiș și prezinte -prezintă modurile de
modalitățile de formare a formare a podișurilor. Conversaţia
acestora. -indică poziția Harta
Dirijarea
-solicită elevilor să indice pe Podișului Moldovei României
5 predării-
C2 harta fizică a României Explicaţia
învăţării
poziția Podișului Moldovei -elevii constată prezența Prezentare
-discută cu elevii despre argilelor si deci Power Point
alcătuirea geologică a rocilor manifestarea
C3 și despre altitudinile alunecărilor de teren Harta Apreciere
podișului. Lucrul cu orală
-analizeză harta și fișa de lucru Manualul
identifică cele trei
-imparte hărți ale podișului subdiviziuni Prezentare
C4 Moldovei și solicită elevilor -elevii urmăresc cu Conversația Power Point
să identifice subunitățile atenție prezentarea ppt.
acestuia și limitele lor. și adaugă informații Prezentarea Harta
-discută despre principalele României
resurse ale subsolului. Explicaţia
-prezintă elevilor cele mai
importante obiective turistice
ale Podișului Moldovei

-propune elevilor să identifice -răspund solicitărilor


Intensificarea
două asemănări și două formulate de profesor. Scrisă
6 transferului de Munca
deosebiri între Podișul Getic
cunoştinţe individuală
și Podișul Moldovei
Precizarea -se precizează conţinuturile -elevii îşi notează tema.
activităţilor pe care vor trebui parcurse
7 conversaţia Orală
care elevii el vor individual.
desfăşura acasă
SCHEMA TABLEI
PODIȘUL MOLDOVEI

1. Localizare și limite:
Este amplasat în estul țării
N- granița cu Ucraina
V- Carpații Orientali, Subcarpații Moldovei
S- Câmpia Romana
E- granița cu Republica Moldova (Valea Prutului)

2. Caracteristici:
Este alcătuit din roci sedimentare (argile, gresii, marne) cu o structură ce înclină de
la NV la SE peste fundamentul foarte vechi care aparține Platformei Moldovenești.
Interfluvii netede cu altitudini de 300-500 m separate de văi cu terase

3. Subdiviziuni:

a. Podișul Sucevei (NV):


cea mai înaltă subdiviziune (688 m – Dealul Ciungi)
străbătut de Suceava și Moldova

b. Campia Moldovei(NE):
Fragmentată de Jijia, Bahlui
Altitudini sub 250 m
Alunecări de teren

c. Podișul Barladului(S)
Ocupă cea mai mare parte a podișului desfășurându-se între Siret și Prut.