Sunteți pe pagina 1din 140

188

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile Programa -
Învăţământ preuniversitar
de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
Nr. examenul naţional
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL lungă scurtă
Nivel crt. de definitivare în
de încadrare) Specializarea durată durată învăţământ
1. Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura română*** x
3. Limba română x
4. Literatura universală şi comparată x
5. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
6. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
7. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură străină/maternă x
8. Limba şi literatură străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
9. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
10. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
11. Filologie x
12. Filologie clasică x
13. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
14. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
15. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
16. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x
17. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI
18. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x LITERATURA
19. Limba română – Limba străină/maternă x ROMÂNĂ
20. Limba şi literatura română - Balcanologie x (programa pentru
21. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x concurs aprobată prin
22. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x ordinul ministrului
FILOLOGIE educaţiei, cercetării,
23. Limba şi literatura română - Etnologie x
24. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x tineretului şi sportului
25. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x nr. 5620 / 2010)

1. Limba şi literatura 26. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x /


27. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
română
28. Limba străină/maternă - Limba română x LITERATURA
29. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
Învăţământ 2. Limba şi literatura 30. Limba maghiară - Limba şi literatura română x (SPECIALITATE
liceal română – Literatura 31. Limba şi literatura română - Limba latină x ŞI DIDACTICA
universală 32. Limba şi literatura română - Bibliologie x SPECIALITĂŢII),
33. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x ELEMENTE DE
34. Limba şi literatura română - Bibliologie şi biblioteconomie x PEDAGOGIE ŞI
35. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x PSIHOLOGIE
36. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x (programele pentru
37. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x examenul naţional de
38. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x definitivare în
învăţământ aprobate prin
39. Limba şi literatura română - Istorie x
ordinul ministrului
40. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x educaţiei şi cercetării
41. Filosofie - Limba şi literatura română x ştiinţifice nr. 5558 /
FILOSOFIE
42. Pedagogie – Limba şi literatura română x 2015)
ISTORIE 43. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 44. Pedagogie – Limba şi literatura română x
45. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x
46. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
47. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
48. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
49. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
50. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
51. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE
52. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
53. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
54. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
55. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
56. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
57. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
58. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
189
59. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
60. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
1. Limba şi literatura română 61. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
62. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura 63. Limba engleză - Limba română x
română - Limba engleză (*) 64. Limba română – Limba engleză x
FILOLOGIE
65. Limba şi literatura engleză - Limba română x
3. Limba şi literatura 66. Limba română - Limba şi literatura engleză x
română – Literatura universală 67. Limba engleză - Limba şi literatura română x
68. Limba şi literatura română - Limba engleză x
69. Limba şi literatura română – Studii americane x LIMBA ŞI
70. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x LITERATURA
71. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x ROMÂNĂ
72. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x (programa pentru concurs
73. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x aprobată prin ordinul
1. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
74. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x cercetării, tineretului şi
2. Limba şi literatura 75. Limba franceză - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
română - Limba franceză (*) 76. Limba română – Limba franceză x
FILOLOGIE /
77. Limba şi literatura franceză - Limba română x
LIMBA ŞI
3. Limba şi literatura 78. Limba română - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
Învăţământ română – Literatura universală 79. Limba franceză - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
liceal 80. Limba şi literatura română - Limba franceză x (SPECIALITATE ŞI
81. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x DIDACTICA
82. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x SPECIALITĂŢII),
83. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x ELEMENTE DE
84. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
1. Limba şi literatura română 85. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
86. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x (programele pentru examenul
2. Limba şi literatura română - Limba 87. Limba germană - Limba română x
naţional de definitivare în
germană (*) învăţământ aprobate prin
FILOLOGIE 88. Limba română – Limba germană x ordinul ministrului educaţiei
89. Limba şi literatura germană - Limba română x şi cercetării ştiinţifice nr.
3. Limba şi literatura
90. Limba română - Limba şi literatura germană x 5558 / 2015)
română – Literatura universală
91. Limba germană - Limba şi literatura română x
92. Limba şi literatura română - Limba germană x
93. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română- Limba 94. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maghiară-maternă (*) 95. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x

2. Limba şi literatura română FILOLOGIE


96. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x
3. Limba şi literatura
română – Literatura universală
97. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x LIMBA LATINĂ
98. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
99. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
100. Limbi clasice x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
101. Limba şi literatura română - Limba latină x
sportului nr. 5620 / 2010)
1. Limba latină 102. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
FILOLOGIE
103. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x /
Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) LIMBA ŞI
2. Limba latină - Elemente de limbă 104. x
LITERATURA
latină şi de cultură romanică 105. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x
LATINĂ
Învăţământ 106. Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x
(SPECIALITATE ŞI
liceal 3. Limba latină - Literatura universală 107. Limbă şi literatură străină/maternă - Limba şi literatura latină (Limbă clasică) x DIDACTICA
108. Lingvistică romanică* x SPECIALITĂŢII),
4. Limba latină - Elemente de limbă 109. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELEMENTE DE
latină şi de cultură romanică - TEOLOGIE 110. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x PEDAGOGIE ŞI
Literatura universală 111. Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x PSIHOLOGIE
112. Istorie - Limba şi literatura latină x (programele pentru examenul
ISTORIE naţional de definitivare în
113. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
FILOSOFIE 114. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
190
115. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x LIMBA GREACĂ VECHE
116. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x (ELINĂ)
117. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată
118. Limbi clasice x prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.
FILOLOGIE 119. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
5620 / 2010)
120. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
/
1. Limba greacă veche 121. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x LIMBA ŞI
122. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x LITERATURA
2. Limba greacă veche – 123. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE 124. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
Literatura universală DIDACTICA
ISTORIE 125. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
FILOSOFIE 126. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Învăţământ 127. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
liceal 128. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ
129. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată
130. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
/
LIMBA ŞI LITERATURA
Limba neogreacă – NEOGREACĂ
FILOLOGIE
Literatură universală (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
131. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
132. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
133. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ
134. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
135. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x (programa pentru concurs aprobată
prin educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
/
LIMBA ŞI LITERATURA
Limba neogreacă – NEOGREACĂ MATERNĂ
Învăţământ FILOLOGIE
Literatură universală (SPECIALITATE ŞI
liceal
136. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
191
137. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
138. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x BULGARĂ MATERNĂ
139. Limbi balcanice (bulgară) - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată
140. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x prin ordinul ministrului educaţiei şi
141. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
142. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x /
1. Limba bulgară -maternă LIMBA ŞI LITERATURA
BULGARĂ MATERNĂ
2. Limba bulgară -maternă – FILOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
143. Filologie clasică – Limba şi literatura bulgară x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
144. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x LIMBA ŞI LITERATURA
145. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x SÂRBĂ MATERNĂ
146. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
147. Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
148. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x /
1. Limba sârbă-maternă LIMBA ŞI LITERATURA
SÂRBĂ MATERNĂ
FILOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
2. Limba sârbă-maternă - DIDACTICA
Literatura universală SPECIALITĂŢII),
Învăţământ
149. Filologie clasică – Limba şi literatura sârbă x ELEMENTE DE
liceal PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
150. Limba şi literatura maghiară x
151. Limba şi literatura maghiară – Istorie x
152. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
153. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURA
154. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x MAGHIARĂ MATERNĂ
155. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x (programa pentru concurs aprobată
156. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x prin ordinul ministrului educaţiei şi
157. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
158. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x /
1. Limba maghiară – maternă FILOLOGIE 159. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA
160. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ MATERNĂ
Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară (SPECIALITATE ŞI
2. Limba maghiară – maternă - 161. x
DIDACTICA
Literatura universală 162. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
SPECIALITĂŢII),
163. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
ELEMENTE DE
164. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
PEDAGOGIE ŞI
165. Traducători (maghiară) x PSIHOLOGIE
166. Traducere – Interpretariat (maghiară) x (programele pentru examenul naţional
167. Traducere şi interpretare (maghiară) x de definitivare în învăţământ aprobate
168. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ISTORIE 169. Istorie – Limba şi literatura maghiară x
GEOGRAFIE 170. Geografie – Limba şi literatura maghiară x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 171. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
192
FILOSOFIE 172. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
173. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x
174. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x
1. Limba maghiară – maternă 175. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
176. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară – maternă - TEOLOGIE
177. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
Literatura universală
178. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x
179. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
180. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba maghiară- 181. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maternă – Limba şi literatura 182. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
română (*) LIMBA ŞI LITERATURA
MAGHIARĂ MATERNĂ
FILOLOGIE
2. Limba maghiară-maternă (programa pentru concurs aprobată
183. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
3. Limba maghiară – maternă -
Literatura universală /
LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ 1. Limba maghiară- 184. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x MAGHIARĂ MATERNĂ
liceal maternă – Limba engleză(*) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
2. Limba maghiară-maternă FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
185. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x ELEMENTE DE
3. Limba maghiară – maternă - PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
Literatura universală (programele pentru examenul naţional
1. Limba maghiară- 186. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x de definitivare în învăţământ aprobate
maternă – Limba franceză(*) prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

2. Limba maghiară-maternă FILOLOGIE


187. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
3. Limba maghiară – maternă -
Literatura universală
1. Limba maghiară- 188. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
maternă – Limba germană(*)

2. Limba maghiară-maternă FILOLOGIE


189. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x

3. Limba maghiară – maternă -


Literatura universală
193
190. Limba şi literatura cehă x
191. Limba cehă x
192. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x
193. Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x
194. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
195. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
196. Limba şi literatura cehă – Limba română x
197. Limba română - Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI
198. Limba cehă - Limba şi literatura română x LITERATURA
199. Limba şi literatura română - Limba cehă x CEHĂ
200. Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
FILOLOGIE 201. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x (programa pentru concurs
202. Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
203. Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x cercetării ştiinţifice nr.
204. Limba cehă – Limba străină/maternă x 5575 / 2015)
205. Limba străină/maternă - Limba cehă x /
1. Limba cehă – 206. Limbi moderne aplicate (cehă) x LIMBA ŞI
maternă 207. Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x LITERATURA
Învăţământ
208. Limbi şi literaturi străine (cehă) x CEHĂ
liceal
2. Limba cehă – 209. Traducători (cehă) x MATERNĂ
maternă - Literatura 210. Traducere – Interpretariat (cehă) x (SPECIALITATE
universală 211. Traducere şi interpretare (cehă) x ŞI DIDACTICA
212. Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x SPECIALITĂŢII),
213. Filologie clasică – Limba şi literatura cehă x ELEMENTE DE
GEOGRAFIE 214. Geografie – Limba şi literatura cehă x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
ISTORIE 215. Istorie – Limba şi literatura cehă x (programele pentru
216. Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x examenul naţional de
217. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
218. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x ministrului educaţiei şi
219. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x cercetării ştiinţifice nr.
TEOLOGIE 5558 / 2015)
220. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x
221. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x
222. Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x
223. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x
JURNALISTICĂ /
224. Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 225. Pedagogie - Limba cehă x
FILOSOFIE 226. Pedagogie - Limba cehă x
194
227. Limba şi literatura croată x
228. Limba croată x
229. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x
230. Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x
231. Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x
232. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x
233. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
234. Limba şi literatura croată – Limba română x
235. Limba română - Limba şi literatura croată x
236. Limba croată - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
237. Limba şi literatura română - Limba croată x
LITERATURA
238. Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x CROATĂ
239. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x MATERNĂ
FILOLOGIE
240. Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
241. Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x aprobată prin ordinul
242. Limba croată – Limba străină/maternă x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
243. Limba străină/maternă - Limba croată x 2015)
244. Limbi moderne aplicate (croată) x /
1. Limba croată –
245. Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
maternă
Învăţământ 246. Limbi şi literaturi străine (croată) x LITERATURA
liceal
2. Limba croată – 247. Traducători (croată) x CROATĂ
maternă - Literatura 248. Traducere – Interpretariat (croată) x MATERNĂ
universală 249. Traducere şi interpretare (croată) x (SPECIALITATE ŞI
250. Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
251. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x
ELEMENTE DE
252. Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x PEDAGOGIE ŞI
253. Filologie clasică – Limba şi literatura croată x PSIHOLOGIE
GEOGRAFIE 254. Geografie – Limba şi literatura croată x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
ISTORIE 255. Istorie – Limba şi literatura croată x învăţământ aprobate prin
256. Teologie reformată - Limba şi literatura croată x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
257. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x 5558 / 2015)
258. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura croată x
259. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x
TEOLOGIE
260. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x
261. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x
262. Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x
263. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x
JURNALISTICĂ /
264. Jurnalistică - Limba şi literatura croată x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 265. Pedagogie - Limba croată x
FILOSOFIE 266. Pedagogie - Limba croată x
195
267. Limba şi literatura engleză x
268. Limba şi literatura engleză*** x
269. Limba engleză x
270. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
271. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
272. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
273. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
274. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
275. Limba şi literatura engleză – Limba română x
276. Limba română - Limba şi literatura engleză x
277. Limba engleză - Limba şi literatura română x
278. Limba şi literatura română - Limba engleză x
279. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
280. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x
281. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x
282. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
283. Limba engleză – Limba străină/maternă x
284. Limba străină/maternă - Limba engleză x
LIMBA ŞI
285. Limba română - Limba engleză x LITERATURA
FILOLOGIE
286. Limba engleză - Limba română x ENGLEZĂ
1. Limba engleză 287. Limbi moderne aplicate (engleză) x (programa pentru concurs
288. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x aprobată prin ordinul
2. Limba engleză – Literatura universală 289. Limbi şi literaturi străine (engleză) x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
290. Traducători (engleză) x
sportului nr. 5620 / 2010)
291. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x
292. Traducere – Interpretariat (engleză) x /
293. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
Traducere şi interpretare (engleză) x LITERATURA
Învăţământ 294.
liceal 295. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x ENGLEZĂ
296. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x (SPECIALITATE ŞI
297. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x DIDACTICA
298. Limba engleză – Studii americane x SPECIALITĂŢII),
299. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x ELEMENTE DE
300. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
301. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x PSIHOLOGIE
302. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x (programele pentru examenul
303. Studii americane x naţional de definitivare în
304. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
305. Studii britanice si americane. Traductologie x
şi cercetării ştiinţifice nr.
GEOGRAFIE 306. Geografie – Limba şi literatura engleză x 5558 / 2015)
EDUCAŢIE FIZICĂ
307. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
1. Limba engleză – Geografie (*)
GEOGRAFIE 308. Geografie – Limba şi literatura engleză x
2. Limba engleză – Literatura universală
1. Limba engleză – Istorie (*)
ISTORIE 309. Istorie – Limba şi literatura engleză x
2. Limba engleză – Literatura universală
1. Limba engleză 310. Istorie – Limba şi literatura engleză x
ISTORIE 311. Studii americane x
2. Limba engleză – Literatura universală
1. Limba engleză- Limba maghiară- 312. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
maternă (*)
FILOLOGIE
2. Limba engleză 313. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x

3. Limba engleză – Literatura universală


196
314. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x
315. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
316. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
317. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
318. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
319. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
320. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
TEOLOGIE 321. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
1. Limba engleză 322. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
323. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
2. Limba engleză – Literatura universală 324. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
325. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
326. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
327. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
328. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
329. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x
COMUNICĂRII
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 330. Pedagogie - Limba engleză x
LIMBA ŞI
FILOSOFIE 331. Pedagogie - Limba engleză x LITERATURA
332. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x ENGLEZĂ
333. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x (programa pentru concurs
334. Limba şi literatura franceză – Studii americane x aprobată prin ordinul
335. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x ministrului educaţiei,
336. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x cercetării, tineretului şi
1. Limba engleză – Limba franceză (*) sportului nr. 5620 / 2010)
337. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
338. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x /
2. Limba engleză FILOLOGIE
339. Limba engleză – Limba franceză x LIMBA ŞI
340. Limba franceză - Limba engleză x
Învăţământ 3. Limba engleză – Literatura universală LITERATURA
341. Traducători (engleză, franceză) x
liceal
342. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
ENGLEZĂ
343. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x (SPECIALITATE ŞI
344. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x DIDACTICA
345. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x SPECIALITĂŢII),
346. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x ELEMENTE DE
347. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
348. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
PSIHOLOGIE
1. Limba engleză – Limba şi literatura română 349. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (programele pentru examenul
(*) 350. Limba engleză - Limba română x naţional de definitivare în
351. Limba română – Limba engleză x învăţământ aprobate prin
FILOLOGIE
2. Limba engleză 352. Limba şi literatura engleză - Limba română x ordinul ministrului educaţiei
353. Limba română - Limba şi literatura engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura română – Studii americane 5558 / 2015)
3. Limba engleză – Literatura universală 354. x
355. Limba engleză - Limba şi literatura română x
356. Limba şi literatura română - Limba engleză x
357. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
358. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
359. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
360. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
361. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
1. Limba engleză - Limba germană (*) 362. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
363. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
2. Limba engleză FILOLOGIE 364. Limba germană – Limba engleză x
365. Limba engleză - Limba germană x
3. Limba engleză – Literatura universală 366. Traducători (engleză, germană) x
367. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x
368. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
369. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
370. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
197
371. Limba şi literatura franceză x
372. Limba şi literatura franceză*** x
373. Limba franceză x
374. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
375. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
376. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
377. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
378. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
379. Limba şi literatura franceză – Limba română x
380. Limba română - Limba şi literatura franceză x
381. Limba franceză - Limba şi literatura română x
382. Limba şi literatura română - Limba franceză x
383. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
384. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x
385. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x
386. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
387. Limba franceză – Limba străină/maternă x
388. Limba străină/maternă - Limba franceză x
FILOLOGIE 389. Limba română - Limba franceză x
1. Limba franceză
390. Limba franceză - Limba română x
2. Limba franceză - Literatura universală
391. Limbi moderne aplicate (franceză) x LIMBA ŞI
392. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x LITERATURA
393. Limbi şi literaturi străine (franceză) x FRANCEZĂ
394. Traducători (franceză) x
(programa pentru concurs
395. Traducere – Interpretariat (franceză) x aprobată prin ordinul ministrului
396. Traducere şi interpretare (franceză) x educaţiei, cercetării, tineretului
397. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x şi sportului nr. 5620 / 2010)
398. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x /
399. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x
LIMBA ŞI
400. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x
Învăţământ LITERATURA
401. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x
liceal 402. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x
FRANCEZĂ
403. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x (SPECIALITATE ŞI
404. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x DIDACTICA
405. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
406. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
407. Lingvistică romanică* x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 408. Geografie – Limba şi literatura franceză x PSIHOLOGIE
EDUCAŢIE FIZICĂ (programele pentru examenul
409. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x naţional de definitivare în
ŞI SPORT
învăţământ aprobate prin ordinul
1. Limba franceză – Geografie (*) ministrului educaţiei şi cercetării
GEOGRAFIE 410. Geografie – Limba şi literatura franceză x
2. Limba franceză - Literatura universală ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1. Limba franceză – Istorie (*)
ISTORIE 411. Istorie – Limba şi literatura franceză x
2. Limba franceză - Literatura universală
ISTORIE 412. Istorie – Limba şi literatura franceză x
413. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x
414. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
415. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
416. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
417. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
418. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
1. Limba franceză 419. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
TEOLOGIE 420. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
2. Limba franceză - Literatura universală 421. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
422. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
423. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
424. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
425. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x
426. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
427. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
428. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x
COMUNICĂRII
198
1. Limba franceză FILOSOFIE 429. Pedagogie - Limba franceză x
2. Limba franceză - Literatura universală SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 430. Pedagogie - Limba franceză x
431. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
432. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x
433. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1. Limba franceză – Limba şi literatura 434. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
română (*) 435. Limba franceză - Limba română x
FILOLOGIE 436. Limba română – Limba franceză x
2. Limba franceză
437. Limba şi literatura franceză - Limba română x
3. Limba franceză - Literatura universală 438. Limba română - Limba şi literatura franceză x
439. Limba franceză - Limba şi literatura română x
440. Limba şi literatura română - Limba franceză x
441. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
442. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
443. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x FRANCEZĂ
444. Limba şi literatura franceză – Studii americane x (programa pentru concurs aprobată
445. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului
446. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
nr. 5620 / 2010)
1. Limba franceză - Limba engleză (*) 447. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
/
448. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
2. Limba franceză FILOLOGIE LIMBA ŞI
449. Limba engleză – Limba franceză x
Învăţământ
LITERATURA
3. Limba franceză - Literatura universală 450. Limba franceză - Limba engleză x FRANCEZĂ
liceal
451. Traducători (engleză, franceză) x (SPECIALITATE ŞI
452. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x DIDACTICA
453. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x SPECIALITĂŢII),
454. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x ELEMENTE DE
455. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x PEDAGOGIE ŞI
456. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x PSIHOLOGIE
457. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
458. Limba şi literatura franceză - Limba germană x învăţământ aprobate prin ordinul
459. Limba şi literatura germană - Limba franceză x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1. Limba franceză - Limba germană (*) 460. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
461. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
2. Limba franceză 462. Limba germană – Limba franceză x
463. Limba franceză - Limba germană x
3. Limba franceză - Literatura universală FILOLOGIE 464. Traducători (franceză, germană) x
465. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x
466. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x
467. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x
468. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
1. Limba franceză- Limba maghiară- 469. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
maternă (*)
2. Limba franceză 470. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
3. Limba franceză - Literatura universală
199
471. Limba şi literatura japoneză x LIMBA JAPONEZĂ
472. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei,
473. Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x cercetării, tineretului şi sportului
474. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
475. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x /
LIMBA JAPONEZĂ
1. Limba japoneză (SPECIALITATE ŞI
FILOLOGIE DIDACTICA
2. Limba japoneză - Literatura universală SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
476. Limbi şi literaturi străine (japoneză) x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ
liceal
477. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
478. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
479. Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
480. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x sportului nr. 5620 / 2010)
481. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x
/
LIMBA CHINEZĂ
1. Limba chineză (SPECIALITATE ŞI
FILOLOGIE DIDACTICA
2. Limba chineză - Literatura universală SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
482. Limbi şi literaturi străine (chineză) x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
200
483. Limba şi literatura germană x
484. Limba şi literatura germană*** x
485. Limba germană x
486. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
487. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
488. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
489. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
490. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
491. Limba şi literatura germană – Limba română x
492. Limba română - Limba şi literatura germană x
493. Limba germană - Limba şi literatura română x
494. Limba germană - Limba română x
495. Limba română - Limba germană x
496. Limba şi literatura română - Limba germană x
497. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
498. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
499. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
500. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană 501. Limba germană – Limba străină/maternă x
FILOLOGIE
502. Limba străină/maternă - Limba germană x LIMBA
2. Limba germană - Literatura universală 503. Limbi moderne aplicate (germană) x GERMANĂ
504. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x MODERNĂ
505. Limbi şi literaturi străine (germană) x
(programa pentru concurs
506. Traducători (germană) x
aprobată prin ordinul
507. Traducere – Interpretariat (germană) x ministrului educaţiei, cercetării,
508. Traducere şi interpretare (germană) x tineretului şi sportului nr. 5620
509. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x / 2010)
510. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x /
511. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x
512. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
LIMBA
Învăţământ 513. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
liceal 514. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x MODERNĂ
515. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x (SPECIALITATE ŞI
516. Literatura universală şi comparată - Limba germană x DIDACTICA
517. Limba germană - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
518. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x
ELEMENTE DE
519. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x
520. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 521. Geografie – Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
1. Limba germană – Geografie (*)
GEOGRAFIE 522. Geografie – Limba şi literatura germană x naţional de definitivare în
2. Limba germană - Literatura universală învăţământ aprobate prin
1. Limba germană – Istorie (*) ordinul ministrului educaţiei şi
ISTORIE 523. Istorie – Limba şi literatura germană x
2. Limba germană - Literatura universală cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
ISTORIE 524. Istorie – Limba şi literatura germană x 2015)
525. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
526. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
527. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
528. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
529. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
530. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
531. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 532. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
1. Limba germană
533. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
534. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
2. Limba germană - Literatura universală
535. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
536. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
537. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
538. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
539. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
JURNALISTICĂ /
540. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 541. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 542. Pedagogie - Limba germană x
201

543. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x


544. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
545. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană – Limba şi literatura română (*) 546. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
547. Limba germană - Limba română x
2. Limba germană FILOLOGIE 548. Limba română – Limba germană x
549. Limba şi literatura germană - Limba română x
3. Limba germană - Literatura universală 550. Limba română - Limba şi literatura germană x
551. Limba germană - Limba şi literatura română x
552. Limba şi literatura română - Limba germană x
553. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
554. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x LIMBA
555. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
556. Limba şi literatura franceză - Limba germană x MODERNĂ
557. Limba şi literatura germană - Limba franceză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Limba germană - Limba franceză (*) 558. Limba franceză - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
559. Limba germană - Limba şi literatura franceză x cercetării, tineretului şi
2. Limba germană FILOLOGIE 560. Limba germană – Limba franceză x sportului nr. 5620 / 2010)
561. Limba franceză - Limba germană x /
3. Limba germană - Literatura universală 562. Traducători (franceză, germană) x LIMBA
563. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x GERMANĂ
Învăţământ liceal 564. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x MODERNĂ
565. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x (SPECIALITATE ŞI
566. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x DIDACTICA
567. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
568. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
PEDAGOGIE ŞI
569. Limba şi literatura germană – Studii americane x
PSIHOLOGIE
570. Limba şi literatura engleză - Limba germană x (programele pentru examenul
571. Limba şi literatura germană - Limba engleză x naţional de definitivare în
1. Limba germană - Limba engleză (*) 572. Limba engleză - Limba şi literatura germană x învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
573. Limba germană - Limba şi literatura engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
2. Limba germană FILOLOGIE
574. Limba germană – Limba engleză x 5558 / 2015)

3. Limba germană - Literatura universală 575. Limba engleză - Limba germană x


576. Traducători (engleză, germană) x
577. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x
578. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
579. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
580. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
1. Limba germană 581. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x

2. Limba germană – Limba maghiară –maternă (*) FILOLOGIE


582. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
3. Limba germană - Literatura universală
202
583. Limba şi literatura germană x
584. Limba şi literatura germană*** x
585. Limba germană x
586. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
587. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
588. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
589. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
590. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
591. Limba şi literatura germană – Limba română x
592. Limba română - Limba şi literatura germană x
593. Limba germană - Limba şi literatura română x
594. Limba şi literatura română - Limba germană x
595. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
596. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
597. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
598. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x LITERATURA
599. Limba germană - Limba străină/maternă x GERMANĂ
600. Limba străină/maternă - Limba germană x
FILOLOGIE
601. Limba germană - Limba română x
MATERNĂ
602. Limba română - Limba germană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
603. Limbi moderne aplicate (germană) x
ministrului educaţiei şi
604. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x cercetării ştiinţifice nr.
605. Limbi şi literaturi străine (germană) x
5575 / 2015)
606. Traducători (germană) x /
1. Limba germană – maternă 607. Traducere – Interpretariat (germană) x
LIMBA ŞI
608. Traducere şi interpretare (germană) x
2. Limba germană – maternă – 609. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
LITERATURA
Învăţământ Limba germană 610. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
liceal 611. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x MATERNĂ
3. Limba germană – maternă – 612. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x (SPECIALITATE
Literatura universală 613. Literatura universală şi comparată - Limba germană x ŞI DIDACTICA
614. Limba germană - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
615. Limba şi literatură germană – Studii americane x
616. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x
ELEMENTE DE
617. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x PEDAGOGIE ŞI
618. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
GEOGRAFIE 619. Geografie – Limba şi literatura germană x (programele pentru
examenul naţional de
ISTORIE 620. Istorie – Limba şi literatura germană x
definitivare în învăţământ
621. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x aprobate prin ordinul
622. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x ministrului educaţiei şi
623. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr.
624. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x 5558 / 2015)
625. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
626. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
627. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE
628. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
629. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
630. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
631. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
632. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
633. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
634. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
635. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 636. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 637. Pedagogie - Limba germană x
203
638. Limba şi literatura italiană x
639. Limba italiană x
640. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
641. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
642. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
643. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
644. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
645. Limba şi literatura italiană – Limba română x
646. Limba română - Limba şi literatura italiană x
647. Limba italiană - Limba şi literatura română x
648. Limba şi literatura română - Limba italiană x
649. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
650. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
651. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x
652. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
653. Limba italiană – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
FILOLOGIE 654. Limba străină/maternă - Limba italiană x ITALIANĂ
655. Limba română - Limba italiană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
656. Limba italiană - Limba română x ministrului educaţiei,
657. Limbi moderne aplicate (italiană) x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
658. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x
/
659. Limbi şi literaturi străine (italiană) x LIMBA ŞI
1. Limba italiană 660. Traducători (italiană) x LITERATURĂ
Învăţământ 661. Traducere – Interpretariat (italiană) x ITALIANĂ
liceal 2. Limba italiană – Literatura 662. Traducere şi interpretare (italiană) x (SPECIALITATE
universală 663. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
664. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x
ELEMENTE DE
665. Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
666. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x PSIHOLOGIE
667. Limba şi literatura italiană – Studii americane x (programele pentru
examenul naţional de
668. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x definitivare în învăţământ
669. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
670. Lingvistică romanică* x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
GEOGRAFIE 671. Geografie – Limba şi literatura italiană x
ISTORIE 672. Istorie – Limba şi literatura italiană x
673. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
674. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
675. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
676. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 677. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
678. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
679. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
680. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
681. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ / 682. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 683. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 684. Pedagogie - Limba italiană x
204
685. Limba şi literatura italiană x
686. Limba italiană x
687. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
688. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
689. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
690. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
691. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
692. Limba şi literatura italiană – Limba română x
693. Limba română - Limba şi literatura italiană x
694. Limba italiană - Limba şi literatura română x
695. Limba şi literatura română - Limba italiană x
696. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
697. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
698. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
699. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x LITERATURĂ
700. Limba italiană – Limba străină/maternă x ITALIANĂ
FILOLOGIE MATERNĂ
701. Limba străină/maternă - Limba italiană x (programa pentru concurs
702. Limba română - Limba italiană x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
703. Limba italiană - Limba română x cercetării ştiinţifice nr.
704. Limbi moderne aplicate (italiană) x 5575 / 2015)
705. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x /
706. Limbi şi literaturi străine (italiană) x LIMBA ŞI
1. Limba italiană LITERATURĂ
707. Traducători (italiană) x
Învăţământ ITALIANĂ
708. Traducere – Interpretariat (italiană) x MATERNĂ
liceal 2. Limba italiană – Literatura
709. Traducere şi interpretare (italiană) x
universală (SPECIALITATE
710. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
711. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x SPECIALITĂŢII),
712. Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
713. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x
PSIHOLOGIE
714. Limba şi literatura italiană – Studii americane x (programele pentru
715. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
716. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
GEOGRAFIE 717. Geografie – Limba şi literatura italiană x cercetării ştiinţifice nr.
ISTORIE 718. Istorie – Limba şi literatura italiană x 5558 / 2015)
719. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
720. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
721. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
722. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 723. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
724. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
725. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
726. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
727. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ / 728. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 729. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 730. Pedagogie - Limba italiană x
205
731. Limba şi literatura rusă x
732. Limba rusă x
733. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
734. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
735. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
736. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
737. Limba şi literatura rusă – Limba română x
738. Limba română - Limba şi literatura rusă x
739. Limba rusă - Limba şi literatura română x
740. Limba şi literatura română - Limba rusă x
741. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x LITERATURĂ
FILOLOGIE 742.
RUSĂ MATERNĂ
743. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
(programa pentru concurs
744. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x aprobată prin ordinul
745. Limba rusă – Limba străină/maternă x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
746. Limba străină/maternă - Limba rusă x
2015)
1. Limba rusă- maternă 747. Limbi moderne aplicate (rusă) x
/
748. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x
LIMBA ŞI
2. Limba rusă- maternă – 749. Limbi şi literaturi străine (rusă) x
LITERATURĂ
Învăţământ Literatura universală 750. Traducători (rusă) x RUSĂ MATERNĂ
liceal 751. Traducere – Interpretariat (rusă) x (SPECIALITATE ŞI
3. Limba rusă- maternă – 752. Traducere şi interpretare (rusă) x DIDACTICA
Limba rusă – Literatura 753. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x SPECIALITĂŢII),
universală 754. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x ELEMENTE DE
GEOGRAFIE 755. Geografie – Limba şi literatura rusă x PEDAGOGIE ŞI
ISTORIE 756. Istorie – Limba şi literatura rusă x PSIHOLOGIE
757. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
758. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x învăţământ aprobate prin
759. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
760. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x 5558 / 2015)
761. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x
TEOLOGIE
762. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
763. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
764. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
765. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x
766. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ /
767. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 768. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 769. Pedagogie - Limba rusă x
206
770. Limba şi literatura rusă x
771. Limba rusă x
772. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
773. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
774. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
775. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
776. Limba şi literatura rusă – Limba română x
777. Limba română - Limba şi literatura rusă x
778. Limba rusă - Limba şi literatura română x
779. Limba şi literatura română - Limba rusă x
780. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1. Limba rusă 781. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
FILOLOGIE
Învăţământ liceal 782. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
2. Limba rusă – Literatura universală 783. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
784. Limba rusă – Limba străină/maternă x LIMBA
785. Limba străină/maternă - Limba rusă x RUSĂ MODERNĂ
786. Limbi moderne aplicate (rusă) x (programa pentru concurs
787. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x aprobată prin ordinul
788. Limbi şi literaturi străine (rusă) x ministrului educaţiei,
789. Traducători (rusă) x cercetării, tineretului şi
790. Traducere – Interpretariat (rusă) x sportului nr. 5620 / 2010)
/
791. Traducere şi interpretare (rusă) x
LIMBA ŞI
792. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x
LITERATURA
793. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x
RUSĂ MODERNĂ
GEOGRAFIE 794. Geografie – Limba şi literatura rusă x
(SPECIALITATE ŞI
1. Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 795. Geografie – Limba şi literatura rusă x DIDACTICA
2. Limba rusă – Literatura universală SPECIALITĂŢII),
Învăţământ liceal
1. Limba rusă – Istorie (*) ELEMENTE DE
ISTORIE 796. Istorie – Limba şi literatura rusă x
2. Limba rusă – Literatura universală PEDAGOGIE ŞI
ISTORIE 797. Istorie – Limba şi literatura rusă x PSIHOLOGIE
798. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
799. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x
învăţământ aprobate prin
800. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului educaţiei
801. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x şi cercetării ştiinţifice nr.
802. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x 5558 / 2015)
803. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x
804. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x
1. Limba rusă TEOLOGIE 805. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
806. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ liceal 807. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
2. Limba rusă – Literatura universală 808. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
809. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
810. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x
811. Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x
812. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
813. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 814. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 815. Pedagogie - Limba rusă x
207
816. Limba şi literatura portugheză x
817. Limba portugheză x
818. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x
819. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x
820. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
821. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
822. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
823. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
824. Limba portugheză - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
825. Limba şi literatura română - Limba portugheză x LITERATURĂ
826. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x PORTUGHEZĂ
827. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x (programa pentru concurs
FILOLOGIE 828. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
829. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x cercetării
830. Limba portugheză – Limba străină/maternă x nr. 5287 / 2004)
831. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
832. Limba portugheză – Limba română x
/
833. Limba română - Limba portugheză x
1. Limba portugheză 834. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
LIMBA ŞI
Învăţământ 835. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x
LITERATURĂ
2. Limba portugheză – 836. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x
liceal PORTUGHEZĂ
837. Traducători (portugheză) x
Literatura universală (SPECIALITATE ŞI
838. Traducere – Interpretariat (portugheză) x DIDACTICA
839. Traducere şi interpretare (portugheză) x SPECIALITĂŢII),
840. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x ELEMENTE DE
841. Filologie clasică – Limba şi literatura portugheză x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 842. Geografie – Limba şi literatura portugheză x PSIHOLOGIE
ISTORIE 843. Istorie – Limba şi literatura portugheză x (programele pentru
examenul naţional de
844. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x definitivare în învăţământ
845. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x aprobate prin ordinul
846. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
847. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x
TEOLOGIE 5558 / 2015)
848. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x
849. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x
850. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x
851. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x
JURNALISTICĂ /
852. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 853. Pedagogie - Limba portugheză x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 854. Pedagogie - Limba portugheză x
855. Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI
856. Limba rromani x LITERATURĂ
857. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română x RROMANI
MATERNĂ
858. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x
(programa pentru concurs
859. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
860. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x ministrului educaţiei,
861. Limba şi literatura rromani – Limba română x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
862. Limba română - Limba şi literatura rromani x /
FILOLOGIE 863. Limba rromani - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1. Limba rromani- maternă 864. Limba şi literatura română - Limba rromani x LITERATURĂ
Învăţământ 865. Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x RROMANI
866. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x MATERNĂ
liceal 2. Limba rromani- maternă –
867. Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă x (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală 868. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x DIDACTICA
869. Limba rromani – Limba străină/maternă x SPECIALITĂŢII),
870. Limba străină/maternă - Limba rromani x ELEMENTE DE
871. Limbi şi literaturi străine (rromani) x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 872. Pedagogie - Limba rromani x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
208
873. Limba şi literatura ucraineană x
874. Limba ucraineană x
875. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română x
876. Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x
877. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
878. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
879. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
880. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
881. Limba ucraineană - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
882. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x LITERATURĂ
883. Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x UCRAINEANĂ
FILOLOGIE 884. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x MATERNĂ
885. Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
886. Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x ministrului educaţiei şi
887. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
888. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x
/
889. Limbi moderne aplicate (ucraineană) x LIMBA ŞI
1. Limba ucraineană- maternă 890. Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x LITERATURĂ
Învăţământ 891. Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x UCRAINEANĂ
liceal MATERNĂ
2. Limba ucraineană- maternă – 892. Traducători (ucraineană) x
Literatura universală (SPECIALITATE ŞI
893. Traducere – Interpretariat (ucraineană) x DIDACTICA
894. Traducere şi interpretare (ucraineană) x SPECIALITĂŢII),
895. Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x ELEMENTE DE
896. Filologie clasică – Limba şi literatura ucraineană x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 897. Geografie – Limba şi literatura ucraineană x PSIHOLOGIE
(programele pentru
ISTORIE 898. Istorie – Limba şi literatura ucraineană x examenul naţional de
899. Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
900. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x ministrului educaţiei şi
901. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x cercetării ştiinţifice nr.
902. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x 5558 / 2015)
TEOLOGIE
903. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x
904. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x
905. Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x
906. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x
JURNALISTICĂ /
907. Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 908. Pedagogie - Limba ucraineană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 909. Pedagogie - Limba ucraineană x
209
910. Limba şi literatura polonă x
911. Limba polonă x
912. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română x
913. Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x
914. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
915. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
916. Limba şi literatura polonă – Limba română x
917. Limba română - Limba şi literatura polonă x
918. Limba polonă - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
919. Limba şi literatura română - Limba polonă x LITERATURĂ
920. Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x POLONĂ
FILOLOGIE 921. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x MATERNĂ
922. Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
923. Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
924. Limba polonă – Limba străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr.
925. Limba străină/maternă - Limba polonă x 5575 / 2015)
926. Limbi moderne aplicate (polonă) x /
1. Limba polonă- maternă 927. Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
928. Limbi şi literaturi străine (polonă) x LITERATURĂ
Învăţământ POLONĂ
2. Limba polonă- maternă – 929. Traducători (polonă) x MATERNĂ
liceal
Literatura universală 930. Traducere – Interpretariat (polonă) x (SPECIALITATE ŞI
931. Traducere şi interpretare (polonă) x DIDACTICA
932. Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x SPECIALITĂŢII),
933. Filologie clasică – Limba şi literatura polonă x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 934. Geografie – Limba şi literatura polonă x PSIHOLOGIE
ISTORIE 935. Istorie – Limba şi literatura polonă x (programele pentru
936. Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
937. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x aprobate prin ordinul
938. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
939. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x 5558 / 2015)
TEOLOGIE 940. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x
941. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x
942. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x
943. Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x
944. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
945. Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 946. Pedagogie - Limba polonă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 947. Pedagogie - Limba polonă x
210
948. Limba şi literatura slovacă x
949. Limba slovacă x
950. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română x
951. Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x
952. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
953. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
954. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
955. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
956. Limba slovacă - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
957. Limba şi literatura română - Limba slovacă x LITERATURĂ
958. Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x SLOVACĂ
FILOLOGIE 959. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x MATERNĂ
960. Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
961. Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x ministrului educaţiei şi
962. Limba slovacă – Limba străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
963. Limba străină/maternă - Limba slovacă x
/
964. Limbi moderne aplicate (slovacă) x LIMBA ŞI
1. Limba slovacă- maternă Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x
965. LITERATURĂ
Învăţământ 966. Limbi şi literaturi străine (slovacă) x SLOVACĂ
liceal 967. Traducători (slovacă) x MATERNĂ
2. Limba slovacă- maternă – (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală
968. Traducere – Interpretariat (slovacă) x DIDACTICA
969. Traducere şi interpretare (slovacă) x SPECIALITĂŢII),
970. Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x ELEMENTE DE
971. Filologie clasică – Limba şi literatura slovacă x PEDAGOGIE ŞI
GEOGRAFIE 972. Geografie – Limba şi literatura slovacă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
ISTORIE 973. Istorie – Limba şi literatura slovacă x examenul naţional de
974. Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
975. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x ministrului educaţiei şi
976. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x cercetării ştiinţifice nr.
977. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x 5558 / 2015)
TEOLOGIE
978. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x
979. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x
980. Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x
981. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x
JURNALISTICĂ /
982. Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 983. Pedagogie - Limba slovacă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 984. Pedagogie - Limba slovacă x
211
985. Limba şi literatura spaniolă x
986. Limba spaniolă x
987. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x
988. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x
989. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
990. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
991. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x
992. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x
993. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
994. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x
995. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x
996. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
997. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x
998. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x
999. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
1000. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
FILOLOGIE LITERATURĂ
1001. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x
SPANIOLĂ
1002. Limba spaniolă – Limba română x (programa pentru concurs
1003. Limba română - Limba spaniolă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
1004. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x cercetării, tineretului şi
1005. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x sportului nr. 5620 / 2010)
/
1006. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x LIMBA ŞI
1. Limba spaniolă 1007. Traducători (spaniolă) x LITERATURĂ
Învăţământ 1008. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x SPANIOLĂ
liceal 2. Limba spaniolă – (SPECIALITATE ŞI
1009. Traducere şi interpretare (spaniolă) x DIDACTICA
Literatura universală 1010. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1011. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
1012. Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x PSIHOLOGIE
1013. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x (programele pentru
examenul naţional de
1014. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x definitivare în învăţământ
1015. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
1016. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x cercetării ştiinţifice nr.
1017. Lingvistică romanică* x 5558 / 2015)

GEOGRAFIE 1018. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x


ISTORIE 1019. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x
1020. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x
1021. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x
1022. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x
1023. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
TEOLOGIE 1024. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1025. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
1026. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1027. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x
1028. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
1029. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x
FILOSOFIE 1030. Pedagogie - Limba spaniolă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1031. Pedagogie - Limba spaniolă x
212
1032. Limba şi literatura turcă x
1033. Limba turcă x
1034. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română x
1035. Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x
1036. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
1037. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1038. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1039. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1040. Limba turcă - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1041. Limba şi literatura română - Limba turcă x LITERATURĂ
TURCĂ MATERNĂ
1042. Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
FILOLOGIE 1043. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x aprobată prin ordinul
1044. Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă x ministrului educaţiei şi
1045. Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x cercetării ştiinţifice nr.
1046. Limba turcă – Limba străină/maternă x 5575 / 2015)
1047. Limba străină/maternă - Limba turcă x /
1048. Limbi moderne aplicate (turcă) x LIMBA ŞI
1. Limba turcă- maternă LITERATURĂ
1049. Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x
TURCĂ MATERNĂ
Învăţământ liceal 1050. Limbi şi literaturi străine (turcă) x
2. Limba turcă- maternă – (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală
1051. Traducători (turcă) x DIDACTICA
1052. Traducere – Interpretariat (turcă) x SPECIALITĂŢII),
1053. Traducere şi interpretare (turcă) x ELEMENTE DE
1054. Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x PEDAGOGIE ŞI
1055. Filologie clasică – Limba şi literatura turcă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
GEOGRAFIE 1056. Geografie – Limba şi literatura turcă x examenul naţional de
ISTORIE 1057. Istorie – Limba şi literatura turcă x definitivare în învăţământ
1058. Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
1059. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x cercetării ştiinţifice nr.
1060. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x 5558 / 2015)
TEOLOGIE 1061. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x
1062. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x
1063. Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x
1064. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1065. Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1066. Pedagogie - Limba turcă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1067. Pedagogie - Limba turcă x
(*) Numai pentru mediul rural, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă :


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Disciplina literatură universală în învăţământul liceal poate fi predată de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care
au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările prevăzută în prezentul Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice sau limbi
moderne/materne.
213
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de Programa -
Învăţământ preuniversitar
titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Domeniul Domeniul de Nivelul de Studii Disciplina pentru
Specializarea din cadrul licenţă/ Domeniul
(Disciplina Domeniul pentru studiile studii universitare examenul naţional de
Nivel domeniului pentru studiile de studii
principală fundamental universitare de de masterat/ definitivare în
universitare de licenţă universitare de
de încadrare) licenţă master Programul de studii de master acreditat master învăţământ
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura 4. Comunicare interculturală
străină/maternă 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
străină/maternă - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura română 9. Cultură şi civilizaţie europeană
Literatura universală şi 10. Didactici ale disciplinelor filologice
comparată - Limba şi literatura 11. Dinamica limbii române contemporane
străină/maternă 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
Limba şi literatura 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
străină/maternă - Literatură 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
universală şi comparată 16. Inovare culturală
Literatura universală şi 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
comparată - Limba şi literatura 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
română 19. Hermeneutică şi ideologie literară
Limba şi literatura română - 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
Literatură universală şi 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
comparată
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
Limba şi literatura latină LITERATURA
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
Limba şi literatura latină - Limba ROMÂNĂ
26. Limba română în context romanic
şi literatura română 27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză)
1. Limba şi 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
/
literatura Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 34.
română 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
Învăţământ UMANISTE
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare ROMÂNĂ
liceal / ŞTIINŢE Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
2. Limba şi LITERATURĂ LITERATURĂ 37. (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană
literatura română – DIDACTICA
ŞI ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european
Literatura SPECIALITĂŢII),
40. Literatură română în context european
universală 41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară (programele pentru
45. Literatură universală şi comparată examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale definitivare în învăţământ
47. Lingvistică generală şi românească aprobate prin ordinul
48. Managementul resurselor culturale ministrului educaţiei şi
49. Modele clasice în cultura română cercetării ştiinţifice nr.
Filologie clasică - Limba şi 50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 5558 / 2015)
literatura română 51. Modernism şi postmodernism în literatură
52. Modernitatea în literatura europeană
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
214
Limba şi literatura română LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - LITERATURA
Limba şi literatura ROMÂNĂ
străină/maternă (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura ministrului educaţiei,
străină/maternă - Limba şi cercetării, tineretului şi
literatura română sportului nr. 5620 / 2010)
Literatura universală şi
1. Limba şi /
comparată - Limba şi literatura
literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE străină/maternă
română LITERATURA
Învăţământ UMANISTE Limba şi literatura
LIMBĂ ŞI STUDII ROMÂNĂ
liceal
2. Limba şi
/ ŞTIINŢE
LITERATURĂ străină/maternă - Literatură CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x (SPECIALITATE ŞI
literatura română –
UMANISTE universală şi comparată DIDACTICA
ŞI ARTE Limba şi literatura română -
Literatura SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura latină
universală ELEMENTE DE
Limba şi literatura latină - Limba
PEDAGOGIE ŞI
şi literatura română
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
Filologie clasică - Limba şi definitivare în învăţământ
literatura română aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
215
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba şi literatura
străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi
1. Limba latină literatura română LIMBA LATINĂ
Literatura universală şi comparată - Limba şi (programa pentru concurs
literatura străină/maternă 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale aprobată prin ordinul ministrului
2. Limba latină
Limba şi literatura străină/maternă - Literatură 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) educaţiei, cercetării, tineretului
- Elemente de Discurs şi argumentare (în limba latină)
universală şi comparată 3.
şi sportului nr. 5620 / 2010)
limbă latină şi
Limba şi literatura străină/maternă - Limba 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină)
de cultură latină 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) /
romanică Limba latină - Limba şi literatura 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI străină/maternă 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate LITERATURA
3. Limba latină UMANISTE LITERATURĂ Filologie clasică 8. Management intercultural (în limba latină) LATINĂ
Invăţământ LIMBĂ ŞI
- Literatura / ŞTIINŢE 9. Romanistică x (SPECIALITATE ŞI
liceal Filologie clasică - Limba şi literatura română LITERATURĂ Studii lingvistice în limba latină (în limba latină)
universală UMANISTE 10. DIDACTICA
ŞI ARTE Filologie clasică - Limba şi literatura 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) SPECIALITĂŢII),
4. Limba latină străină/maternă 12. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) ELEMENTE DE
- Elemente de 13. Traducere specializată (în limba latină) PEDAGOGIE ŞI
Litere clasice
14. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină)
limbă latină şi PSIHOLOGIE
Limbi şi culturi antice 15. Traducere şi Interpretariat (în limba latină)
de cultură (programele pentru examenul
16. Traducere şi terminologie (în limba latină) naţional de definitivare în
romanică - Limba şi literatura română - Limba şi 17. Traductologie – Limba latină învăţământ aprobate prin ordinul
Literatura literatura latină ministrului educaţiei şi cercetării
universală Limba şi literatura latină - Limba şi ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
literatura română
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
Limba şi literatura străină/maternă - Limba LIMBA GREACĂ
greacă veche
VECHE (ELINĂ)
Limba greacă veche - Limba şi literatura
străină/maternă 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii actuale
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
Filologie clasică 2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
educaţiei, cercetării, tineretului
LIMBĂ ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura română 3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
LITERATURĂ şi sportului nr. 5620 / 2010)
Filologie clasică - Limba şi literatura 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină)
1. Limba străină/maternă 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină) /
greacă veche ŞTIINŢE 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) LIMBA ŞI
UMANISTE Litere clasice 7. Management intercultural (în limba elină) LITERATURA
Învăţământ LIMBĂ ŞI
2. Limba / ŞTIINŢE Limbi şi culturi antice 8. Studii lingvistice (în limba elină) x ELINĂ (SPECIALITATE
liceal LITERATURĂ 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină)
greacă veche - UMANISTE ŞI DIDACTICA
Literatura ŞI ARTE Litere clasice 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină) SPECIALITĂŢII),
universală 11. Traducere specializată (în limba elină) ELEMENTE DE
12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină)
PEDAGOGIE ŞI
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină)
PSIHOLOGIE
FILOLOGIE 14. Traducere şi terminologie (în limba elină)
Limbi şi culturi antice (programele pentru examenul
15. Traductologie – Limba elină naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015
216
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
Limba şi literatura română - Limba neogreacă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
Limba neogreacă - Limba şi literatura română 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA ŞI
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) LITERATURA
străină/maternă 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) NEOGREACĂ
Limba şi literatura străină/maternă - Limba 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
neogreacă aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
Literatura universală şi comparată - Limba
9. Limba şi literatura neogreacă cercetării, tineretului şi
neogreacă
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Limba neogreacă - Literatură universală şi sportului nr. 5620 / 2010)
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
comparată /
1. Limba 12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
neogreacă ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
liceal 2. Limba ŞTIINŢE x
LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
neogreacă - UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI
limba neogreacă)
Literatura ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă DIDACTICA
universală 18. Management intercultural (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba neogreacă
21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) (programele pentru
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) examenul naţional de
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
25. Traducere specializată (în limba neogreacă)
ministrului educaţiei şi
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
cercetării ştiinţifice nr.
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 5558 / 2015
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
29. Traductologie – Limba neogreacă
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba neogreacă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) LITERATURA
Limba neogreacă - Limba şi literatura română 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale
4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
Limba neogreacă - Limba şi literatura
5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) MATERNĂ
străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă - Limba 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) (programa pentru concurs
neogreacă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
Literatura universală şi comparată - Limba cercetării ştiinţifice nr.
9. Limba şi literatura neogreacă
neogreacă
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 5575 / 2015)
Limba neogreacă - Literatură universală şi
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare /
comparată
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
1. Limba
13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
LIMBA ŞI
neogreacă ŞTIINŢE LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
liceal 2. Limba ŞTIINŢE x
LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în MATERNĂ
neogreacă - UMANISTE ŞI limba neogreacă)
Literatura ARTE (SPECIALITATE
17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă
universală 18. Management intercultural (în limba neogreacă) ŞI DIDACTICA
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
Filologie clasică - Limba neogreacă 20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă)
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă)
PSIHOLOGIE
(programele pentru
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă)
examenul naţional de
25. Traducere specializată (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobate prin ordinul
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) cercetării ştiinţifice nr.
29. Traductologie – Limba neogreacă 5558 / 2015
217
Limba şi literatura bulgară LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURA
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) BULGARĂ
literatura bulgară
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) MATERNĂ
Limba şi literatura bulgară - Limba şi
3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii
literatura română (programa pentru
actuale
Limba şi literatura bulgară - Limba şi concurs aprobată prin
4. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) ordinul ministrului
literatura străină/maternă 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) educaţiei şi cercetării
Limba şi literatura străină/maternă - 6. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura bulgară 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 2015)
Literatura universală şi comparată - 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară)
Limba şi literatura bulgară
/
1. Limba bulgară - 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară - Literatură
maternă 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / universală şi comparată
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba bulgară) BULGARĂ
liceal ŞTIINŢE x
2. Limba bulgară - LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) MATERNĂ
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura 13. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) (SPECIALITATE
ARTE
universală 14. Studii culturale slave (în limba bulgară) ŞI DIDACTICA
15. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) ELEMENTE DE
17. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura 18. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) PSIHOLOGIE
bulgară 19. Traducere specializată (în limba bulgară) (programele pentru
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) examenul naţional de
21. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) definitivare în
22. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
23. Traductologie – Limba bulgară
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Limba şi literatura cehă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURA
literatura cehă CEHĂ
Limba şi literatura cehă - Limba şi 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) MATERNĂ
literatura română 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă)
3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii actuale
(programa pentru
Limba şi literatura cehă - Limba şi concurs aprobată prin
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) ordinul ministrului
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) educaţiei şi cercetării
Limba şi literatura cehă 6. Discurs şi argumentare (în limba cehă) ştiinţifice nr. 5575 /
Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) 2015)
Limba şi literatura cehă 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) /
1. Limba cehă - Limba şi literatura cehă - Literatură 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
maternă universală şi comparată 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba cehă) CEHĂ
liceal ŞTIINŢE x
2. Limba cehă – LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă) MATERNĂ
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura 13. Studii culturale slave (în limba cehă) (SPECIALITATE
ARTE
universală 14. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă) ŞI DIDACTICA
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) SPECIALITĂŢII),
16. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) ELEMENTE DE
17. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura 18. Traducere specializată (în limba cehă)
cehă PSIHOLOGIE
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) (programele pentru
20. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) examenul naţional de
21. Traducere şi terminologie (în limba cehă) definitivare în
22. Traductologie – Limba cehă învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
218
Limba şi literatura croată LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURA
literatura croată CROATĂ
Limba şi literatura croată - Limba şi MATERNĂ
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba croată)
literatura română
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba croată) (programa pentru
Limba şi literatura croată - Limba şi 3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi strategii actuale concurs aprobată prin
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) ordinul ministrului
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) educaţiei şi cercetării
Limba şi literatura croată 6. Discurs şi argumentare (în limba croată) ştiinţifice nr. 5575 /
Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) 2015)
Limba şi literatura croată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) /
1. Limba croată - 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba croată)
Limba şi literatura croată - Literatură LIMBA ŞI
maternă ŞTIINŢE 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată)
universală şi comparată LITERATURA
UMANISTE 11. Management intercultural (în limba croată)
Învăţământ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI CROATĂ
2. Limba croată - / ŞTIINŢE 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba croată) x
liceal LITERATURĂ LITERATURĂ
maternă – Literatura UMANISTE 13. Studii culturale balcanice (în limba croată) MATERNĂ
universală ŞI ARTE 14. Studii culturale slave (în limba croată) (SPECIALITATE
15. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) ŞI DIDACTICA
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba croată)
SPECIALITĂŢII),
17. Teoria şi practica traducerii (în limba croată)
ELEMENTE DE
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată)
Filologie clasică - Limba şi literatura 19. Traducere specializată (în limba croată) PEDAGOGIE ŞI
croată 20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) PSIHOLOGIE
(programele pentru
21. Traducere şi interpretariat (în limba croată)
examenul naţional de
22. Traducere şi terminologie (în limba croată)
definitivare în
23. Traductologie – Limba croată învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Limba şi literatura chineză LIMBA
Limba şi literatura română - Limba şi CHINEZĂ
literatura chineză (programa pentru
Limba şi literatura chineză - Limba şi concurs aprobată prin
literatura română ordinul ministrului
Limba şi literatura chineză - Limba şi educaţiei, cercetării,
literatura străină/maternă tineretului şi sportului
Limba şi literatura străină/maternă - nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura chineză /
1. Limba chineză ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - LIMBA CHINEZĂ
Învăţământ UMANISTE / Limba şi literatura chineză (SPECIALITATE
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI Studii est asiatice (în limba chineză)
liceal 2. Limba chineză ŞTIINŢE
LITERATURĂ Limba şi literatura chineză - Literatură x ŞI DIDACTICA
LITERATURĂ
Literatura universală UMANISTE universală şi comparată SPECIALITĂŢII),
ŞI ARTE ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
Filologie clasică - Limba şi literatura examenul naţional de
definitivare în
chineză
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
219
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
19.
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
LIMBA ŞI
21. Inovare culturală (în limba engleză) LITERATURA
22. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
24. Limba engleză. Practici de comunicare
(programa pentru
concurs aprobată prin
LIMBĂ ŞI 25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene
ordinul ministrului
LITERATURĂ 26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european tineretului şi sportului nr.
28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
1. Limba 5620 / 2010)
29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
engleză ŞTIINŢE 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) /
Limba şi literatura română -
UMANISTE Limba şi literatura engleză 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LIMBA ŞI
Învăţământ
2. Limba / ŞTIINŢE Limba şi literatura engleză - LIMBĂ ŞI 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) LITERATURA
liceal
engleză - UMANISTE LITERATURĂ 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) x ENGLEZĂ
Limba şi literatura română
Literatura ŞI ARTE Limba şi literatura engleză - 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba (SPECIALITATE
universală Limba şi literatura străină/maternă română) ŞI DIDACTICA
Limba şi literatura străină/maternă 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii SPECIALITĂŢII),
36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba ELEMENTE DE
- Limba şi literatura engleză
engleză) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi
37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze
literatura engleză PSIHOLOGIE
38. Literatura engleză pentru copii şi tineret
Literatura universală şi comparată - (programele pentru
39. Management intercultural (în limba engleză) examenul naţional de
Limba şi literatura engleză
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura engleză - 41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) aprobate prin ordinul
Literatura universală şi comparată 42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română ministrului educaţiei şi
Limbi şi literaturi moderne 43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) cercetării ştiinţifice nr.
(engleză, limba straină) 44. Studii britanice 5558 / 2015)
Limbi şi literaturi moderne 45. Studii canadiene
(engleză, franceză) 46. Studii culturale britanice
Limbi şi literaturi moderne 47. Studii americane
(engleză, germană) 48. Studii anglo – americane
STUDII 49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
Studii americane
CULTURALE 50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
Limbi moderne aplicate (engleză) 51. Studii interculturale anglo – americane
Limbi moderne aplicate (engleză, 52. Studii irlandeze (limba engleză)
limbă străină) 53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
Traducere şi interpretare (engleză) 54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
LIMBI
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
MODERNE
57. Traducere specializată (în limba engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză, 58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
limbă străină) 59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
62. Traductologie – Limba engleză
220
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi literatura LIMBA ŞI
engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
LITERATURA
română ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura (programa pentru concurs
străină/maternă aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi
cercetării, tineretului şi
literatura engleză
LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză)
LITERATURĂ /
Literatura universală şi comparată - Limba şi 2. Limba engleză în afaceri
ŞTIINŢE literatura engleză LIMBA ŞI
3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză)
UMANISTE / LIMBI LITERATURA
Limba şi literatura engleză - Literatura universală 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
ŞTIINŢE MODERNE x ENGLEZĂ
şi comparată 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză
UMANISTE ŞI APLICATE (SPECIALITATE ŞI
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză)
ARTE DIDACTICA
straină) 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
SPECIALITĂŢII),
Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană)
PSIHOLOGIE
STUDII Studii americane (programele pentru
CULTURALE Studii iudaice examenul naţional de
Limbi moderne aplicate (engleză) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
LIMBI Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) ministrului educaţiei şi
1. Limba MODERNE cercetării ştiinţifice nr.
Traducere şi interpretare (engleză)
engleză APLICATE 5558 / 2015)
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
Învăţământ
2. Limba Limba şi literatura engleză
liceal
engleză - Limba şi literatura română - Limba şi literatura
Literatura engleză LIMBA ŞI
universală Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura LITERATURA
română
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
ENGLEZĂ
străină/maternă (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi ministrului educaţiei,
literatura engleză cercetării, tineretului şi
LIMBĂ ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză sportului nr. 5620 / 2010)
LITERATURĂ
Literatura universală şi comparată - Limba şi /
ŞTIINŢE literatura engleză LIMBA ŞI
UMANISTE / Limba şi literatura engleză - Literatura universală LITERATURA
ŞTIINŢE şi comparată STUDII
Studii canadiene x ENGLEZĂ
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba CULTURALE
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI
ARTE straină) DIDACTICA
Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) PEDAGOGIE ŞI
Studii americane PSIHOLOGIE
STUDII (programele pentru
CULTURALE Studii iudaice examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Limbi moderne aplicate (engleză) aprobate prin ordinul
LIMBI Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză) 5558 / 2015)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
221
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba şi 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
literatura franceză 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba şi 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
literatura română 6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba şi 7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
literatura străină/maternă 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limba şi literatura străină/maternă - 10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura franceză 11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
LITERATURĂ
Literatura universală şi comparată - 12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză 13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
Literatura universală şi comparată - 14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) LIMBA ŞI
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) LITERATURA
Limba şi literatura franceză 16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
Limbi şi literaturi moderne (franceză, 17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) FRANCEZĂ
germană) 18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze (programa pentru
Filologie clasică - Limba şi literatura 19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) concurs aprobată prin
franceză 20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană ordinul ministrului
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) educaţiei, cercetării,
Limbi moderne aplicate (franceză) 22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) tineretului şi sportului
Limbi moderne aplicate (franceză, 23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) nr. 5620 / 2010)
limbă străină) 24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
1. Limba Traducere şi interpretare (franceză) 25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) /
franceză ŞTIINŢE 26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba franceză) LIMBA ŞI
27. Limba franceză. Practici de comunicare LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european FRANCEZĂ
liceal 2. Limba ŞTIINŢE 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon x
LITERATURĂ (SPECIALITATE
franceză - UMANISTE ŞI 30. Limba franceză pentru obiective didactice
Literatura ARTE 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon ŞI DIDACTICA
universală 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) SPECIALITĂŢII),
33. Literatura franceză - abordări antropologice ELEMENTE DE
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) PEDAGOGIE ŞI
35. Management intercultural (în limba franceză) PSIHOLOGIE
36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
(programele pentru
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) examenul naţional de
LIMBI 38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) definitivare în
MODERNE 39. Studii canadiene învăţământ aprobate
APLICATE 40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) prin ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză, 41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
limbă străină) 42. Studii francofone ştiinţifice nr. 5558 /
43. Studii franceze şi francofone 2015)
44. Studii literare franceze
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
46. Romanistică
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49. Traductologie – Limba franceză
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52. Traducere specializată (în limba franceză)
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
222
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru concurs
şi literatura română aprobată prin ordinul
Limba şi literatura franceză - Limba ministrului educaţiei,
şi literatura străină/maternă cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura străină/maternă - sportului nr. 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză /
LITERATURĂ 2. Limba franceză în traduceri specializate
Literatura universală şi comparată - LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză LITERATURA
UMANISTE / LIMBI 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză FRANCEZĂ
MODERNE 5. x
UMANISTE ŞI Limba şi literatura franceză APLICATE 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) (SPECIALITATE ŞI
ARTE Limbi şi literaturi moderne (franceză, 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) DIDACTICA
germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) SPECIALITĂŢII),
Filologie clasică - Limba şi literatura ELEMENTE DE
franceză PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (franceză) PSIHOLOGIE
Limbi moderne aplicate (franceză, (programele pentru
limbă străină) examenul naţional de
LIMBI MODERNE definitivare în învăţământ
1. Limba APLICATE Traducere şi interpretare (franceză) aprobate prin ordinul
franceză Traducere şi interpretare (franceză, ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
Învăţământ limbă străină) / 2015)
liceal 2. Limba
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
franceză -
Literatura Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
universală şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru concurs
şi literatura română aprobată prin ordinul
Limba şi literatura franceză - Limba ministrului educaţiei,
şi literatura străină/maternă cercetării, tineretului şi
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - sportului nr. 5620 / 2010)
LITERATURĂ
Limba şi literatura franceză /
Literatura universală şi comparată - LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
Limba şi literatura franceză LITERATURA
UMANISTE /
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - STUDII
Studii canadiene x FRANCEZĂ
UMANISTE ŞI Limba şi literatura franceză CULTURALE (SPECIALITATE ŞI
ARTE Filologie clasică - Limba şi literatura DIDACTICA
franceză SPECIALITĂŢII),
Limbi moderne aplicate (franceză) ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate (franceză, PEDAGOGIE ŞI
limbă străină) PSIHOLOGIE
LIMBI MODERNE Traducere şi interpretare (franceză) (programele pentru
examenul naţional de
APLICATE definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (franceză, aprobate prin ordinul
limbă străină) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
223
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale
Limba şi literatura germană - 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) LIMBA
Limba şi literatura străină/maternă 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
GERMANĂ
Limba şi literatura străină/maternă
LIMBĂ ŞI 9. Discurs şi argumentare (în limba germană) MODERNĂ
- Limba şi literatura germană
LITERATURĂ 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) (programa pentru concurs
Literatura universală şi comparată - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura germană 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană)
ministrului educaţiei,
Limba şi literatura germană - 12. Germanistica în context european (lb. germană)
cercetării, tineretului şi
Literatura universală şi comparată 13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară
sportului nr. 5620 / 2010)
14. Limba şi literatura germană
Limbi şi literaturi moderne /
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană)
(franceză, germană) LIMBA
1. Limba germană ŞTIINŢE 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
Filologie clasică - Limba şi GERMANĂ
UMANISTE / 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
literatura germană LIMBĂ ŞI MODERNĂ
2. Limba germană - ŞTIINŢE 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x
Limbi moderne aplicate (germană) LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
Literatura UMANISTE ŞI 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
universală ARTE Limbi moderne aplicate (germană, limba germană) DIDACTICA
limbă străină) 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare (germană) 21. Management intercultural (în limba germană) ELEMENTE DE
22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) PSIHOLOGIE
(programele pentru
24. Studii germanistice şi interculturale europene
LIMBI examenul naţional de
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) definitivare în învăţământ
MODERNE 26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) aprobate prin ordinul
APLICATE 27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) ministrului educaţiei şi
Traducere şi interpretare (germană,
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ limbă străină) 5558 / 2015)
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
liceal 30. Traducere specializată (în limba germană)
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura germană LIMBA
Limba şi literatura română - Limba GERMANĂ
şi literatura germană MODERNĂ
Limba şi literatura germană - (programa pentru concurs
Limba şi literatura română aprobată prin ordinul
Limba şi literatura germană - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura străină/maternă cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura străină/maternă sportului nr. 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI
- Limba şi literatura germană 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană /
LITERATURĂ
Literatura universală şi comparată - 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) LIMBA
1. Limba germană ŞTIINŢE
Limba şi literatura germană 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) GERMANĂ
UMANISTE / LIMBI
Limba şi literatura germană - 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) MODERNĂ
2. Limba germană - ŞTIINŢE MODERNE x
Literatura universală şi comparată 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană (SPECIALITATE ŞI
Literatura UMANISTE ŞI APLICATE
Limbi şi literaturi moderne 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) DIDACTICA
universală ARTE
(franceză, germană) 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
Filologie clasică - Limba şi 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) ELEMENTE DE
literatura germană PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (germană) PSIHOLOGIE
Limbi moderne aplicate (germană, (programele pentru
examenul naţional de
LIMBI limbă străină) definitivare în învăţământ
MODERNE Traducere şi interpretare (germană) aprobate prin ordinul
APLICATE ministrului educaţiei şi
Traducere şi interpretare (germană, cercetării ştiinţifice nr.
limbă străină) 5558 / 2015)
224

Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european


Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura germană - actuale LIMBA ŞI
Limba şi literatura străină/maternă 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) LITERATURA
Limba şi literatura străină/maternă - 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) GERMANĂ
LIMBĂ ŞI 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
Limba şi literatura germană MATERNĂ
LITERATURĂ 9. Discurs şi argumentare (în limba germană)
Literatura universală şi comparată - (programa pentru concurs
Limba şi literatura germană 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura germană - 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) ministrului educaţiei şi
Literatura universală şi comparată 12. Limba şi literatura germană cercetării ştiinţifice nr.
1. Limba germană – 13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 5575 / 2015)
Limbi şi literaturi moderne
maternă 14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) /
(franceză, germană)
15. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi
2. Limba germană – 16. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) LITERATURA
UMANISTE / literatura germană
maternă – Limba LIMBĂ ŞI 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne GERMANĂ
ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (germană) x
germană LITERATURĂ (în limba germană) MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Limbi moderne aplicate (germană, 18. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) (SPECIALITATE ŞI
ARTE
3. Limba germană – limbă străină) 19. Germanistica în context european (lb. germană) DIDACTICA
maternă - Literatura 20. Germanistică din perspectivă interdisciplinară SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare (germană)
universală 21. Management intercultural (în limba germană) ELEMENTE DE
22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) PSIHOLOGIE
LIMBI 24. Studii germanistice şi interculturale europene (programele pentru
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) examenul naţional de
MODERNE
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) definitivare în învăţământ
APLICATE aprobate prin ordinul
Traducere şi interpretare (germană, 27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
ministrului educaţiei şi
limbă străină) 28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ 29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 5558 / 2015)
liceal 30. Traducere specializată (în limba germană)
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura germană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura germană GERMANĂ
Limba şi literatura germană - MATERNĂ
Limba şi literatura română
(programa pentru concurs
Limba şi literatura germană - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă cercetării ştiinţifice nr.
1. Limba germană – LIMBĂ ŞI
- Limba şi literatura germană 5575 / 2015)
maternă LITERATURĂ Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
Literatura universală şi comparată - 1. /
Limba şi literatura germană 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
2. Limba germană – Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) LITERATURA
UMANISTE / LIMBI
maternă – Limba Literatura universală şi comparată 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) GERMANĂ
ŞTIINŢE MODERNE x
germană Limbi şi literaturi moderne 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană MATERNĂ
UMANISTE ŞI APLICATE
(franceză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) (SPECIALITATE ŞI
ARTE
3. Limba germană – Filologie clasică - Limba şi 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) DIDACTICA
maternă - Literatura literatura germană 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) SPECIALITĂŢII),
universală ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate (germană)
PEDAGOGIE ŞI
Limbi moderne aplicate (germană, PSIHOLOGIE
LIMBI limbă străină) (programele pentru
examenul naţional de
MODERNE Traducere şi interpretare (germană) definitivare în învăţământ
APLICATE aprobate prin ordinul
Traducere şi interpretare (germană, ministrului educaţiei şi
limbă străină) cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
225

Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană


Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) LIMBA ŞI
şi literatura italiană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană - Limba 4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
ITALIANĂ
şi literatura română
6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) (programa pentru concurs
Limba şi literatura italiană - Limba aprobată prin ordinul
şi literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană)
LIMBĂ ŞI ministrului educaţiei,
Limba şi literatura străină/maternă - 8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) cercetării, tineretului şi
LITERATURĂ 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană sportului nr. 5620 / 2010)
Literatura universală şi comparată - 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană)
11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană)
/
1. Limba Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
italiană LITERATURĂ
UMANISTE Literatura universală şi comparată 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) ITALIANĂ
2. Limba / ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi
LITERATURĂ 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
x
italiană - literatura italiană (SPECIALITATE
UMANISTE limba italiană)
Literatura ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE Limbi moderne aplicate (italiană) 16. Management intercultural (în limba italiană)
universală SPECIALITĂŢII),
Limbi moderne aplicate (italiană, 17. Romanistică
18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană)
ELEMENTE DE
limbă străină)
19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) PEDAGOGIE ŞI
Traducere şi interpretare (italiană) PSIHOLOGIE
LIMBI 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană)
21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) (programele pentru
MODERNE examenul naţional de
APLICATE 22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană)
definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (italiană, 23. Traducere specializată (în limba italiană) aprobate prin ordinul
limbă străină) 24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) ministrului educaţiei şi
Învăţământ 25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) cercetării ştiinţifice nr.
liceal 26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 5558 / 2015)
27. Traductologie – Limba italiană
Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURĂ
şi literatura italiană ITALIANĂ
Limba şi literatura italiană - Limba (programa pentru concurs
şi literatura română aprobată prin ordinul
Limba şi literatura italiană - Limba ministrului educaţiei,
şi literatura străină/maternă cercetării, tineretului şi
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - sportului nr. 5620 / 2010)
LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană /
1. Limba Literatura universală şi comparată - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană) LIMBA ŞI
italiană ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) LITERATURĂ
UMANISTE Limba şi literatura italiană - LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba italiană)
ITALIANĂ
2. Limba / ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană x
italiană - Filologie clasică - Limba şi APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) (SPECIALITATE
UMANISTE
Literatura literatura italiană 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE
universală 7. Traductologie, terminologie, comunicare (italiană) SPECIALITĂŢII),
Limbi moderne aplicate (italiană)
ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate (italiană,
PEDAGOGIE ŞI
limbă străină)
LIMBI PSIHOLOGIE
Traducere şi interpretare (italiană) (programele pentru
MODERNE examenul naţional de
APLICATE definitivare în învăţământ
Traducere şi interpretare (italiană, aprobate prin ordinul
limbă străină) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
226

Limba şi literatura italiană 1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană LIMBA ŞI


Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) LITERATURĂ
şi literatura italiană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) ITALIANĂ
Limba şi literatura italiană - Limba 4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale
5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină)
MATERNĂ
şi literatura română
6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) (programa pentru concurs
Limba şi literatura italiană - Limba aprobată prin ordinul
şi literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană)
LIMBĂ ŞI ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă - 8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) cercetării ştiinţifice nr.
LITERATURĂ 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană)
Limba şi literatura italiană 5575 / 2015)
Literatura universală şi comparată - 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană)
11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană)
/
1. Limba Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană)
italiană LITERATURĂ
UMANISTE Literatura universală şi comparată 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) ITALIANĂ
2. Limba / ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi
LITERATURĂ 15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
x
italiană - literatura italiană MATERNĂ
UMANISTE limba italiană)
Literatura (SPECIALITATE
ŞI ARTE Limbi moderne aplicate (italiană) 16. Management intercultural (în limba italiană)
universală ŞI DIDACTICA
Limbi moderne aplicate (italiană, 17. Romanistică
18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană)
SPECIALITĂŢII),
limbă străină)
19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare (italiană) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană)
MODERNE 21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) PSIHOLOGIE
APLICATE 22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) (programele pentru
23. Traducere specializată (în limba italiană) examenul naţional de
Traducere şi interpretare (italiană, definitivare în învăţământ
limbă străină) 24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană)
aprobate prin ordinul
25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) ministrului educaţiei şi
26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ
27. Traductologie – Limba italiană 5558 / 2015)
liceal
Limba şi literatura italiană LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURĂ
şi literatura italiană ITALIANĂ
Limba şi literatura italiană - Limba MATERNĂ
şi literatura română
(programa pentru concurs
Limba şi literatura italiană - Limba aprobată prin ordinul
şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - cercetării ştiinţifice nr.
LITERATURĂ
Limba şi literatura italiană 5575 / 2015)
Literatura universală şi comparată - /
1. Limba Limba şi literatura italiană 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba italiană) LIMBA ŞI
italiană ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba italiană) LITERATURĂ
UMANISTE Literatura universală şi comparată LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba italiană)
ITALIANĂ
2. Limba / ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba italiană x
italiană - literatura italiană APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba italiană) MATERNĂ
UMANISTE
Literatura 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) (SPECIALITATE
ŞI ARTE Limbi moderne aplicate (italiană)
universală 7. Traductologie, terminologie, comunicare (italiană) ŞI DIDACTICA
Limbi moderne aplicate (italiană,
SPECIALITĂŢII),
limbă străină)
ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare (italiană) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI
MODERNE PSIHOLOGIE
(programele pentru
APLICATE
examenul naţional de
Traducere şi interpretare (italiană, definitivare în învăţământ
limbă străină) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
227

Limba şi literatura japoneză LIMBA JAPONEZĂ


Limba şi literatura română - Limba (programa pentru concurs
şi literatura japoneză aprobată prin ordinul
Limba şi literatura japoneză - ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura română
Limba şi literatura japoneză - sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura străină/maternă /
1. Limba japoneză ŞTIINŢE Limba şi literatura străină/maternă LIMBA JAPONEZĂ
UMANISTE / - Limba şi literatura japoneză (SPECIALITATE ŞI
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
2. Limba japoneză - ŞTIINŢE Studii est asiatice (în limba japoneză) x DIDACTICA
LITERATURĂ LITERATURĂ
Literatura UMANISTE ŞI SPECIALITĂŢII),
universală ARTE ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi PSIHOLOGIE
literatura japoneză (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Limba şi literatura maghiară 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba maghiară)
Învăţământ LITERATURA
şi literatura maghiară 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară)
MAGHIARĂ
liceal Limba şi literatura maghiară - 3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii
MATERNĂ
Limba şi literatura română actuale
(programa pentru concurs
Limba şi literatura maghiară - 4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară)
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă - 6. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura maghiară 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 2015)
Literatura universală şi comparată - 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) /
1. Limba maghiară - Limba şi literatura maghiară 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară)
ŞTIINŢE LIMBA ŞI
maternă Limba şi literatura maghiară - 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară)
UMANISTE / LITERATURA
LIMBĂ ŞI Literatura universală şi comparată LIMBĂ ŞI 11. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară)
ŞTIINŢE x MAGHIARĂ
2. Limba maghiară – LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Management intercultural (în limba maghiară)
UMANISTE ŞI MATERNĂ
maternă – Literatura 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară)
ARTE (SPECIALITATE ŞI
universală 14. Studii de cultură maghiară
DIDACTICA
15. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară)
SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară)
ELEMENTE DE
17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 18. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară)
literatura maghiară PSIHOLOGIE
19. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) (programele pentru examenul
20. Traducere specializată (în limba maghiară) naţional de definitivare în
21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) învăţământ aprobate prin
22. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) ordinul ministrului educaţiei şi
23. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
24. Traductologie – Limba maghiară
228

Limba şi literatura maghiară LIMBA ŞI


Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura maghiară MAGHIARĂ
Limba şi literatura maghiară - MATERNĂ
Limba şi literatura română (programa pentru concurs
Limba şi literatura maghiară - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura străină/maternă -
2015)
Limba şi literatura maghiară
Literatura universală şi comparată -
1. Limba maghiară - Limba şi literatura maghiară /
ŞTIINŢE
maternă Limba şi literatura maghiară - LIMBA ŞI
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI Literatura universală şi comparată STUDII LITERATURA
ŞTIINŢE Cultură şi societate – Tradiţie şi modernitate (limba maghiară) x
2. Limba maghiară – LITERATURĂ CULTURALE MAGHIARĂ
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura MATERNĂ
ARTE
universală (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi PEDAGOGIE ŞI
literatura maghiară PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
liceal 2015)
Limba şi literatura polonă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba polonă)
LITERATURĂ
şi literatura polonă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba polonă)
POLONĂ MATERNĂ
Limba şi literatura polonă - Limba 3. Didactica limbilor străine (limbii polone) – Fundamente şi strategii
(programa pentru concurs
şi literatura străină/maternă actuale
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - 4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba polonă) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura polonă 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. polonă) cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Literatura universală şi comparată - 6. Discurs şi argumentare (în limba polonă) 2015)
Limba şi literatura polonă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba polonă) /
1. Limba polonă - Limba şi literatura polonă - 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba polonă)
ŞTIINŢE LIMBA ŞI
maternă Literatura universală şi comparată 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba polonă)
UMANISTE / LITERATURĂ
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba polonă)
ŞTIINŢE x POLONĂ MATERNĂ
2. Limba polonă – LITERATURĂ LITERATURĂ 11. Management intercultural (în limba polonă)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI
maternă – Literatura 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba polonă)
ARTE DIDACTICA
universală 13. Studii culturale slave (în limba polonă)
SPECIALITĂŢII),
14. Studii lingvistice în limba polonă (în limba polonă)
ELEMENTE DE
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba polonă)
Filologie clasică - Limba şi PEDAGOGIE ŞI
16. Teoria şi practica traducerii (în limba polonă)
literatura polonă PSIHOLOGIE
17. Traducerea textului literar contemporan (în limba polonă) (programele pentru examenul
18. Traducere specializată (în limba polonă) naţional de definitivare în
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba polonă) învăţământ aprobate prin
20. Traducere şi interpretariat (în limba polonă) ordinul ministrului educaţiei şi
21. Traducere şi terminologie (în limba polonă) cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
22. Traductologie – Limba polonă
229

Limba şi literatura portugheză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba portugheză)
şi literatura portugheză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura portugheză - portugheză)
Limba şi literatura străină/maternă 3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi LIMBA ŞI
strategii actuale LITERATURĂ
Limba şi literatura străină/maternă -
LIMBĂ ŞI 4. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) PORTUGHEZĂ
Limba şi literatura portugheză
LITERATURĂ 5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) (programa pentru concurs
Literatura universală şi comparată -
6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura portugheză ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura portugheză - 7. Discurs şi argumentare (în limba portugheză)
cercetării
Literatura universală şi comparată 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză)
nr. 5287 / 2004)
Filologie clasică - Limba şi 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză)
literatura portugheză 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
portugheză) /
Limbi moderne aplicate
ŞTIINŢE 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză)
1. Limba portugheză (portugheză)
UMANISTE / 12. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) LIMBA ŞI
Limbi moderne aplicate LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) x LITERATURĂ
2. Limba portugheză – (portugheză, limbă străină) LITERATURĂ
UMANISTE ŞI 14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile PORTUGHEZĂ
Literatura universală Traducere şi interpretare
ARTE moderne (în limba portugheză) (SPECIALITATE ŞI
(portugheză) 15. Management intercultural (în limba portugheză) DIDACTICA
16. Romanistică SPECIALITĂŢII),
17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba ELEMENTE DE
LIMBI portugheză) PEDAGOGIE ŞI
MODERNE 18. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) PSIHOLOGIE
APLICATE 19. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) (programele pentru examenul
20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba naţional de definitivare în
Traducere şi interpretare învăţământ aprobate prin
(portugheză, limbă străină) portugheză)
Învăţământ 21. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) ordinul ministrului educaţiei şi
liceal cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
22. Traducere specializată (în limba portugheză) 2015)
23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză)
24. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză)
25. Traducere şi terminologie (în limba portugheză)
26. Traductologie – Limba portugheză
Limba şi literatura portugheză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURĂ
şi literatura portugheză PORTUGHEZĂ
Limba şi literatura portugheză - (programa pentru concurs
Limba şi literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei şi
LIMBĂ ŞI cercetării
Limba şi literatura portugheză
LITERATURĂ nr. 5287 / 2004)
Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura portugheză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba portugheză) /
ŞTIINŢE Limba şi literatura portugheză - 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba LIMBA ŞI
1. Limba portugheză
UMANISTE / Literatura universală şi comparată LIMBI portugheză) LITERATURĂ
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi MODERNE 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba x PORTUGHEZĂ
2. Limba portugheză –
UMANISTE ŞI literatura portugheză APLICATE portugheză) (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală
ARTE Limbi moderne aplicate 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba portugheză DIDACTICA
(portugheză) SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate
PEDAGOGIE ŞI
LIMBI (portugheză, limbă străină)
PSIHOLOGIE
MODERNE Traducere şi interpretare (programele pentru examenul
APLICATE (portugheză) naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
Traducere şi interpretare ordinul ministrului educaţiei şi
(portugheză, limbă străină) cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
230
Limba şi literatura rusă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rusă)
Limba şi literatura română - Limba şi 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă)
literatura rusă 3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA
Limba şi literatura rusă - Limba şi 4. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă) RUSĂ MODERNĂ
literatura străină/maternă 5. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină) (programa pentru
Limba şi literatura străină/maternă - 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) concurs aprobată prin
LIMBĂ ŞI 7. Discurs şi argumentare (în limba rusă) ordinul ministrului
Limba şi literatura rusă
LITERATURĂ 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) educaţiei, cercetării,
Literatura universală şi comparată - tineretului şi sportului
Limba şi literatura rusă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura rusă - Literatura 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) /
universală şi comparată 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) LIMBA ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura 12. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) LITERATURA
1. Limba rusă ŞTIINŢE
rusă 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) RUSĂ MODERNĂ
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (SPECIALITATE
2. Limba rusă – ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (rusă) x
LITERATURĂ (în limba rusă) ŞI DIDACTICA
Literatura UMANISTE
Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 15. Management intercultural (în limba rusă) SPECIALITĂŢII),
universală ŞI ARTE
străină) 16. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare (rusă) 17. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri PEDAGOGIE ŞI
18. Studii culturale slave (în limba rusă) PSIHOLOGIE
LIMBI 19. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) (programele pentru
MODERNE 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) examenul naţional de
APLICATE 21. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) definitivare în
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) învăţământ aprobate
Traducere şi interpretare (rusă, limbă prin ordinul ministrului
străină) 23. Traducere specializată (în limba rusă) educaţiei şi cercetării
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ 25. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 2015)
liceal 26. Traducere şi terminologie (în limba rusă)
27. Traductologie – Limba rusă
Limba şi literatura rusă LIMBA
Limba şi literatura română - Limba şi RUSĂ MODERNĂ
literatura rusă (programa pentru
Limba şi literatura rusă - Limba şi concurs aprobată prin
literatura străină/maternă ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
Limba şi literatura străină/maternă -
LIMBĂ ŞI tineretului şi sportului
Limba şi literatura rusă
LITERATURĂ nr. 5620 / 2010)
Literatura universală şi comparată - /
Limba şi literatura rusă 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) LIMBA ŞI
1. Limba rusă ŞTIINŢE Limba şi literatura rusă - Literatura 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) LITERATURA
UMANISTE / universală şi comparată LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba rusă) RUSĂ MODERNĂ
2. Limba rusă – ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă x (SPECIALITATE
Literatura UMANISTE rusă APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) ŞI DIDACTICA
universală ŞI ARTE Limbi moderne aplicate (rusă) 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă) SPECIALITĂŢII),
7. Traductologie, terminologie, comunicare (rusă) ELEMENTE DE
Limbi moderne aplicate (rusă, limbă PEDAGOGIE ŞI
străină) PSIHOLOGIE
LIMBI Traducere şi interpretare (rusă) (programele pentru
MODERNE examenul naţional de
definitivare în
APLICATE
învăţământ aprobate
Traducere şi interpretare (rusă, limbă prin ordinul ministrului
străină) educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
231
Limba şi literatura rusă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba şi rusă)
literatura rusă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă)
Limba şi literatura rusă - Limba şi 3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii LIMBA ŞI
literatura străină/maternă actuale LITERATURĂ
Limba şi literatura străină/maternă - 4. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 5. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă)
RUSĂ MATERNĂ
Limba şi literatura rusă
LITERATURĂ 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) (programa pentru concurs
Literatura universală şi comparată - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura rusă 7. Discurs şi argumentare (în limba rusă)
ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura rusă - Literatura 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) cercetării ştiinţifice nr.
universală şi comparată 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 5575 / 2015)
Filologie clasică - Limba şi literatura 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă)
11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă)
/
rusă LIMBA ŞI
1. Limba rusă - 12. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă)
ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate (rusă) LITERATURĂ
maternă 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină)
UMANISTE /
Limbi moderne aplicate (rusă, limbă LIMBĂ ŞI 14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile RUSĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE x
2. Limba rusă – străină) LITERATURĂ moderne (în limba rusă) (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura Traducere şi interpretare (rusă) 15. Management intercultural (în limba rusă) ŞI DIDACTICA
ARTE
universală 16. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba SPECIALITĂŢII),
rusă)
17. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri
ELEMENTE DE
18. Studii culturale slave (în limba rusă) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI
MODERNE 19. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) PSIHOLOGIE
APLICATE 20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba (programele pentru
examenul naţional de
Traducere şi interpretare (rusă, limbă rusă)
definitivare în învăţământ
străină) 21. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) aprobate prin ordinul
22. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) ministrului educaţiei şi
23. Traducere specializată (în limba rusă) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ 24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 5558 / 2015)
liceal 25. Traducere şi interpretariat (în limba rusă)
26. Traducere şi terminologie (în limba rusă)
27. Traductologie – Limba rusă
Limba şi literatura rusă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURĂ
literatura rusă RUSĂ MATERNĂ
Limba şi literatura rusă - Limba şi (programa pentru concurs
literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei şi
LIMBĂ ŞI
Limba şi literatura rusă cercetării ştiinţifice nr.
LITERATURĂ
Literatura universală şi comparată - 5575 / 2015)
Limba şi literatura rusă /
Limba şi literatura rusă - Literatura 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) LIMBA ŞI
1. Limba rusă -
ŞTIINŢE universală şi comparată 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) LITERATURĂ
maternă
UMANISTE / Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba rusă)
RUSĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE rusă MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă x
2. Limba rusă – (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI Limbi moderne aplicate (rusă) APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă)
maternă – Literatura ŞI DIDACTICA
ARTE 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă)
universală Limbi moderne aplicate (rusă, limbă SPECIALITĂŢII),
7. Traductologie, terminologie, comunicare (rusă)
străină) ELEMENTE DE
Traducere şi interpretare (rusă) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI
MODERNE PSIHOLOGIE
(programele pentru
APLICATE examenul naţional de
Traducere şi interpretare (rusă, limbă definitivare în învăţământ
străină) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
232
Limba şi literatura rromani LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURĂ
şi literatura rromani RROMANI
Limba şi literatura rromani - Limba 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rromani) MATERNĂ
şi literatura străină/maternă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rromani) (programa pentru
Limba şi literatura străină/maternă 3. Didactica limbilor străine (limbii rromani) – Fundamente şi strategii actuale concurs aprobată prin
- Limba şi literatura rromani 4. Didactici ale disciplinelor filologice (rromani) ordinul ministrului
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rromani) educaţiei, cercetării,
Literatura universală şi comparată - tineretului şi sportului
Limba şi literatura rromani 6. Discurs şi argumentare (în limba rromani) nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura rromani - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rromani) /
Literatura universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rromani) LIMBA ŞI
1. Limba rromani -
ŞTIINŢE 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rromani) LITERATURĂ
maternă
UMANISTE / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rromani) RROMANI
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE 11. Management intercultural (în limba rromani) x MATERNĂ
2. Limba rromani – LITERATURĂ LITERATURĂ
UMANISTE ŞI 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rromani) (SPECIALITATE
maternă – Literatura
ARTE 13. Studii lingvistice în limba rromani (în limba rromani) ŞI DIDACTICA
universală
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rromani) SPECIALITĂŢII),
15. Teoria şi practica traducerii (în limba rromani) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi 16. Traducerea textului literar contemporan (în limba rromani) PEDAGOGIE ŞI
literatura rromani 17. Traducere specializată (în limba rromani) PSIHOLOGIE
18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rromani) (programele pentru
19. Traducere şi interpretariat (în limba rromani) examenul naţional de
20. Traducere şi terminologie (în limba rromani) definitivare în
21. Traductologie – Limba rromani învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ 2015)
liceal Limba şi literatura sârbă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura sârbă SÂRBĂ
Limba şi literatura străină/maternă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba sârbă) MATERNĂ
- Limba şi literatura sârbă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba sârbă)
3. Didactica limbilor străine (limbii sârbe) – Fundamente şi strategii actuale
(programa pentru
Limba şi literatura sârbă - Limba şi concurs aprobată prin
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (sârbă) ordinul ministrului
Literatura universală şi comparată - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. sârbă) educaţiei şi cercetării
Limba şi literatura sârbă 6. Discurs şi argumentare (în limba sârbă) ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura sârbă - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba sârbă) 2015)
Literatura universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba sârbă) /
1. Limba sârbă - 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba sârbă) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
maternă 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba sârbă) LITERATURA
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba sârbă) SÂRBĂ
ŞTIINŢE x
2. Limba sârbă – LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba sârbă) MATERNĂ
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura 13. Studii culturale balcanice (în limba sârbă) (SPECIALITATE
ARTE
universală 14. Studii lingvistice în limba sârbă (în limba sârbă) ŞI DIDACTICA
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba sârbă) SPECIALITĂŢII),
16. Teoria şi practica traducerii (în limba sârbă) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi 17. Traducerea textului literar contemporan (în limba sârbă)
literatura sârbă PEDAGOGIE ŞI
18. Traducere specializată (în limba sârbă) PSIHOLOGIE
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba sârbă) (programele pentru
20. Traducere şi interpretariat (în limba sârbă) examenul naţional de
21. Traducere şi terminologie (în limba sârbă) definitivare în
22. Traductologie – Limba sârbă învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
233
Limba şi literatura spaniolă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba şi spaniolă)
literatura spaniolă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă)
LIMBA ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - 3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii LITERATURĂ
Limba şi literatura spaniolă actuale
SPANIOLĂ
Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 4. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină)
LIMBĂ ŞI 5. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă)
(programa pentru
literatura străină/maternă concurs aprobată prin
LITERATURĂ 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă)
Literatura universală şi comparată - ordinul ministrului
Limba şi literatura spaniolă 7. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) educaţiei, cercetării,
Limba şi literatura spaniolă - Literatura 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) tineretului şi sportului
universală şi comparată 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) nr. 5620 / 2010)

Filologie clasică - Limba şi literatura 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) /
1. Limba spaniolă - 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE spaniolă LITERATURĂ
maternă 12. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă)
UMANISTE / Limbi moderne aplicate (spaniolă) SPANIOLĂ
LIMBĂ ŞI 13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină)
ŞTIINŢE x (SPECIALITATE
2. Limba spaniolă – Limbi moderne aplicate (spaniolă, LITERATURĂ 14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile
UMANISTE ŞI ŞI DIDACTICA
maternă – Literatura limbă străină) moderne (în limba spaniolă)
ARTE SPECIALITĂŢII),
universală Traducere şi interpretare (spaniolă) 15. Management intercultural (în limba spaniolă)
16. Romanistică ELEMENTE DE
17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) PEDAGOGIE ŞI
18. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) PSIHOLOGIE
LIMBI (programele pentru
MODERNE 19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă)
examenul naţional de
APLICATE 20. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane definitivare în
Traducere şi interpretare (spaniolă, 21. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) învăţământ aprobate
limbă străină) 22. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) prin ordinul ministrului
23. Traducere specializată (în limba spaniolă) educaţiei şi cercetării
24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ
2015)
liceal 25. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă)
26. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă)
27. Traductologie – Limba spaniolă
Limba şi literatura spaniolă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURĂ
literatura spaniolă SPANIOLĂ
Limba şi literatura străină/maternă - (programa pentru
Limba şi literatura spaniolă concurs aprobată prin
Limba şi literatura spaniolă - Limba şi ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI educaţiei, cercetării,
literatura străină/maternă
LITERATURĂ tineretului şi sportului
Literatura universală şi comparată - nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura spaniolă /
Limba şi literatura spaniolă - Literatura 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) LIMBA ŞI
1. Limba spaniolă -
ŞTIINŢE universală şi comparată 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba spaniolă) LITERATURĂ
maternă
UMANISTE / Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba spaniolă) SPANIOLĂ
ŞTIINŢE spaniolă MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă x (SPECIALITATE
2. Limba spaniolă –
UMANISTE ŞI APLICATE 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă) ŞI DIDACTICA
maternă – Literatura Limbi moderne aplicate (spaniolă)
ARTE 6. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) SPECIALITĂŢII),
universală
Limbi moderne aplicate (spaniolă, 7. Traductologie, terminologie, comunicare (spaniolă) ELEMENTE DE
limbă străină) PEDAGOGIE ŞI
LIMBI Traducere şi interpretare (spaniolă) PSIHOLOGIE
(programele pentru
MODERNE examenul naţional de
APLICATE definitivare în
Traducere şi interpretare (spaniolă, învăţământ aprobate
limbă străină) prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
234
Limba şi literatura slovacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba şi slovacă)
literatura slovacă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
slovacă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura străină/maternă -
3. Didactica limbilor străine (limbii slovace) – Fundamente şi LITERATURĂ
Limba şi literatura slovacă
SLOVACĂ MATERNĂ
Limba şi literatura slovacă - Limba şi strategii actuale
4. Didactici ale disciplinelor filologice (slovacă) (programa pentru concurs
literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Literatura universală şi comparată - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. slovacă)
ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura slovacă 6. Discurs şi argumentare (în limba slovacă) cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura slovacă - Literatura 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba slovacă) 2015)
universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba slovacă) /
1. Limba slovacă - 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
maternă slovacă) LITERATURĂ
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba slovacă) SLOVACĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE x
2. Limba slovacă – LITERATURĂ LITERATURĂ 11. Management intercultural (în limba slovacă) (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba DIDACTICA
ARTE
universală slovacă) SPECIALITĂŢII),
13. Studii culturale slave (în limba slovacă) ELEMENTE DE
14. Studii lingvistice în limba slovacă (în limba slovacă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura 15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în
slovacă PSIHOLOGIE
limba slovacă) (programele pentru examenul
16. Teoria şi practica traducerii (în limba slovacă) naţional de definitivare în
17. Traducerea textului literar contemporan (în limba slovacă) învăţământ aprobate prin
18. Traducere specializată (în limba slovacă) ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba slovacă)
2015)
20. Traducere şi interpretariat (în limba slovacă)
Învăţământ
21. Traducere şi terminologie (în limba slovacă)
liceal
22. Traductologie – Limba slovacă
Limba şi literatura turcă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - Limba şi limba turcă) LIMBA ŞI
literatura turcă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba LITERATURĂ
Limba şi literatura străină/maternă - turcă) TURCĂ MATERNĂ
Limba şi literatura turcă 3. Didactica limbilor străine (limbii turce) – Fundamente şi (programa pentru concurs
Limba şi literatura turcă - Limba şi strategii actuale aprobată prin ordinul
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (turcă) ministrului educaţiei şi
Literatura universală şi comparată - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. turcă) cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Limba şi literatura turcă 6. Discurs şi argumentare (în limba turcă) 2015)
Limba şi literatura turcă - Literatura 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba turcă) /
1. Limba turcă - universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba turcă) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
maternă 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba turcă) LITERATURĂ
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba turcă) TURCĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE x
2. Limba turcă – LITERATURĂ LITERATURĂ 11. Management intercultural (în limba turcă) (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI
maternă – Literatura 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba DIDACTICA
ARTE
universală turcă) SPECIALITĂŢII),
13. Studii lingvistice în limba turcă (în limba turcă) ELEMENTE DE
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura turcă)
turcă PSIHOLOGIE
15. Teoria şi practica traducerii (în limba turcă) (programele pentru examenul
16. Traducerea textului literar contemporan (în limba turcă) naţional de definitivare în
17. Traducere specializată (în limba turcă) învăţământ aprobate prin
18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba turcă) ordinul ministrului educaţiei şi
19. Traducere şi interpretariat (în limba turcă) cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
20. Traducere şi terminologie (în limba turcă) 2015)
21. Traductologie – Limba turcă
235
Limba şi literatura ucraineană 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - Limba şi limba ucraineană)
literatura ucraineană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
LIMBA ŞI
Limba şi literatura străină/maternă - ucraineană)
LITERATURĂ
Limba şi literatura ucraineană 3. Didactica limbilor străine (limbii ucrainene) – Fundamente şi
UCRAINEANĂ
Limba şi literatura ucraineană - Limba strategii actuale
MATERNĂ
şi literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (ucraineană)
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. ucraineană)
(programa pentru concurs
Literatura universală şi comparată - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura ucraineană 6. Discurs şi argumentare (în limba ucraineană) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura ucraineană - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cercetării ştiinţifice nr.
Literatura universală şi comparată ucraineană) 5575 / 2015)
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba ucraineană) /
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba LIMBA ŞI
1. Limba ucraineană -
ŞTIINŢE ucraineană) LITERATURĂ
maternă
Învăţământ UMANISTE / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba ucraineană) UCRAINEANĂ
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
liceal ŞTIINŢE 11. Management intercultural (în limba ucraineană) x MATERNĂ
2. Limba ucraineană – LITERATURĂ LITERATURĂ
UMANISTE ŞI 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba (SPECIALITATE ŞI
maternă – Literatura
ARTE ucraineană) DIDACTICA
universală
13. Studii culturale slave (în limba ucraineană) SPECIALITĂŢII),
14. Studii lingvistice în limba ucraineană (în limba ucraineană) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi literatura 15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în PEDAGOGIE ŞI
ucraineană limba ucraineană) PSIHOLOGIE
16. Teoria şi practica traducerii (în limba ucraineană) (programele pentru
17. Traducerea textului literar contemporan (în limba examenul naţional de
ucraineană) definitivare în învăţământ
18. Traducere specializată (în limba ucraineană) aprobate prin ordinul
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba ministrului educaţiei şi
ucraineană) cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
20. Traducere şi interpretariat (în limba ucraineană)
21. Traducere şi terminologie (în limba ucraineană)
22. Traductologie – Limba ucraineană
236
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI 3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză -
LITERATURĂ 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză
5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limbi şi literaturi moderne
6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii
(engleză, franceză)
actuale
Limbi moderne aplicate 7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză)
(engleză, franceză) 8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză)
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) LIMBA ŞI
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) LITERATURA
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
LIMBĂ ŞI
15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză)
ENGLEZĂ
LITERATURĂ (programa pentru concurs
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
aprobată prin ordinul
LIMBI 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză
ministrului educaţiei,
MODERNE - limba română) cercetării, tineretului şi
Traducere şi interpretare 18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
APLICATE sportului nr. 5620 / 2010)
(engleză, franceză) (engleză, franceză)
1. Limba engleză 19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză)
/
20. Studii canadiene LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
2. Limba engleză- 21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba franceză (*) 22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) ENGLEZĂ
liceal ŞTIINŢE x
UMANISTE ŞI 23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) (SPECIALITATE
3. Limba engleză – 24. Traducere specializată (engleză, franceză)
ARTE ŞI DIDACTICA
Literatura 25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză)
universală SPECIALITĂŢII),
26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză)
27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză)
ELEMENTE DE
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura engleză - PSIHOLOGIE
Limba şi literatura franceză (programele pentru
examenul naţional de
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză - definitivare în învăţământ
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză aprobate prin ordinul
LIMBI 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză)
Limbi şi literaturi moderne ministrului educaţiei şi
MODERNE 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) cercetării ştiinţifice nr.
(engleză, franceză)
APLICATE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 5558 / 2015)
Limbi moderne aplicate
LIMBI 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză)
(engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză -
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura engleză STUDII
Studii canadiene
Limbi moderne aplicate CULTURALE
LIMBI
(engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
237

Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză - 3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză 4. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi şi literaturi moderne 5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
(engleză, franceză) 6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii
Limbi moderne aplicate actuale
(engleză, franceză) 7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză)
8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză)
12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză)
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză)
14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI LITERATURA
15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză)
LITERATURĂ
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) FRANCEZĂ
LIMBI 17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză (programa pentru concurs
MODERNE - limba română) aprobată prin ordinul
Traducere şi interpretare 18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne ministrului educaţiei,
APLICATE
(engleză, franceză) (engleză, franceză) cercetării, tineretului şi
19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
1. Limba franceză 20. Studii canadiene /
ŞTIINŢE 21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) LIMBA ŞI
2. Limba franceză - 22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba engleză (*) 23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) FRANCEZĂ
liceal ŞTIINŢE x
UMANISTE ŞI 24. Traducere specializată (engleză, franceză) (SPECIALITATE ŞI
3. Limba franceză – 25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) DIDACTICA
ARTE
Literatura 26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) SPECIALITĂŢII),
universală 27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) ELEMENTE DE
28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon PEDAGOGIE ŞI
Limba şi literatura engleză - PSIHOLOGIE
Limba şi literatura franceză (programele pentru
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză)
LIMBI aprobate prin ordinul
Limbi şi literaturi moderne 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) ministrului educaţiei şi
MODERNE
(engleză, franceză) 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) cercetării ştiinţifice nr.
APLICATE
Limbi moderne aplicate 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 5558 / 2015)
LIMBI
(engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză -
Limba şi literatura franceză
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză -
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză
Limbi şi literaturi moderne STUDII
Studii canadiene
(engleză, franceză) CULTURALE
Limbi moderne aplicate
LIMBI
(engleză, franceză)
MODERNE
Traducere şi interpretare
APLICATE
(engleză, franceză)
238
Limba şi literatura engleză - LIMBA ŞI
Limba şi literatura germană
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) LITERATURA
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) ENGLEZĂ
3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne
actuale aprobată prin ordinul
(engleză, germană)
4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) ministrului educaţiei,
Limbi moderne aplicate
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) cercetării, tineretului şi
(engleză, germană)
6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) /
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană)
UMANISTE / LITERATURA
LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană)
ŞTIINŢE x ENGLEZĂ
LITERATURĂ 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
ARTE LIMBI ŞI DIDACTICA
(engleză, germană)
MODERNE
Traducere şi interpretare 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) SPECIALITĂŢII),
APLICATE 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană)
(engleză, germană) ELEMENTE DE
15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) PEDAGOGIE ŞI
16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană)
PSIHOLOGIE
17. Traducere specializată (engleză, germană) (programele pentru examenul
18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) naţional de definitivare în
1. Limba engleză 19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) învăţământ aprobate prin
20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) ordinul ministrului educaţiei
2. Limba engleză - şi cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ
Limba germană (*) 5558 / 2015)
liceal
Limba şi literatura engleză - LIMBA ŞI
3. Limba engleză – Limba şi literatura germană
Literatura LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană -
LITERATURA
universală LITERATURĂ Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
Limbi şi literaturi moderne (programa pentru concurs
(engleză, germană) aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
Limbi moderne aplicate cercetării, tineretului şi
(engleză, germană)
sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană)
UMANISTE / LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană)
LITERATURA
ŞTIINŢE MODERNE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) x ENGLEZĂ
UMANISTE ŞI APLICATE (SPECIALITATE
5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană)
ARTE LIMBI ŞI DIDACTICA
MODERNE
Traducere şi interpretare SPECIALITĂŢII),
APLICATE
(engleză, germană) ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
239
Limba şi literatura engleză - LIMBA
Limba şi literatura germană 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, germană) GERMANĂ
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) MODERNĂ
LITERATURĂ Limba şi literatura engleză 3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne actuale aprobată prin ordinul
(engleză, germană) 4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) ministrului educaţiei,
5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) cercetării, tineretului şi
Limbi moderne aplicate
(engleză, germană) 6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) /
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) LIMBA
ŞTIINŢE
9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) GERMANĂ
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) MODERNĂ
ŞTIINŢE x
LITERATURĂ 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI
12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne DIDACTICA
ARTE LIMBI (engleză, germană) SPECIALITĂŢII),
MODERNE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană)
Traducere şi interpretare ELEMENTE DE
APLICATE 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană)
(engleză, germană) PEDAGOGIE ŞI
15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) PSIHOLOGIE
16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) (programele pentru
17. Traducere specializată (engleză, germană) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1. Limba germană 18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană)
aprobate prin ordinul
19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) ministrului educaţiei şi
2. Limba germană - 20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ
Limba engleză (*) 5558 / 2015)
liceal
Limba şi literatura engleză - LIMBA
3. Limba germană – Limba şi literatura germană GERMANĂ
Literatura LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - MODERNĂ
universală LITERATURĂ Limba şi literatura engleză (programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne aprobată prin ordinul
(engleză, germană) ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Limbi moderne aplicate
(engleză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) LIMBA
ŞTIINŢE
2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) GERMANĂ
UMANISTE / LIMBI
3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, germană) MODERNĂ
ŞTIINŢE MODERNE x
4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI APLICATE
5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) DIDACTICA
ARTE LIMBI SPECIALITĂŢII),
MODERNE
Traducere şi interpretare ELEMENTE DE
APLICATE PEDAGOGIE ŞI
(engleză, germană)
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
240
Limba şi literatura franceză - LIMBA ŞI
Limba şi literatura germană 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză,
LITERATURA
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - germană)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) FRANCEZĂ
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză
3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne aprobată prin ordinul
(franceză, germană) actuale
ministrului educaţiei,
Limbi moderne aplicate 4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) cercetării, tineretului şi
(franceză, germană) 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană)
sportului nr. 5620 / 2010)
6. Discurs şi argumentare (franceză, germană)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) /
ŞTIINŢE 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) LIMBA ŞI
UMANISTE / 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) LITERATURA
LIMBĂ ŞI FRANCEZĂ
ŞTIINŢE 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) x
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană)
ARTE LIMBI 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne DIDACTICA
MODERNE (franceză, germană) SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) ELEMENTE DE
APLICATE
(franceză, germană) 14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) PEDAGOGIE ŞI
15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) PSIHOLOGIE
16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) (programele pentru
examenul naţional de
17. Traducere specializată (franceză, germană) definitivare în învăţământ
1. Limba franceză 18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) aprobate prin ordinul
19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) ministrului educaţiei şi
2. Limba franceză - 20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ
Limba germană (*) 5558 / 2015)
liceal
Limba şi literatura franceză - LIMBA ŞI
3. Limba franceză - Limba şi literatura germană LITERATURA
Literatura LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - FRANCEZĂ
universală LITERATURĂ Limba şi literatura franceză
(programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne aprobată prin ordinul
(franceză, germană) ministrului educaţiei,
Limbi moderne aplicate cercetării, tineretului şi
(franceză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană) LITERATURA
UMANISTE / LIMBI 3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană)
ŞTIINŢE MODERNE x FRANCEZĂ
4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI APLICATE
5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) DIDACTICA
ARTE LIMBI
MODERNE SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare ELEMENTE DE
APLICATE
(franceză, germană) PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
241
Limba şi literatura franceză - LIMBA
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză,
Limba şi literatura germană GERMANĂ
germană)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - MODERNĂ
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză (programa pentru concurs
3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii
Limbi şi literaturi moderne actuale
aprobată prin ordinul
(franceză, germană) ministrului educaţiei,
4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) cercetării, tineretului şi
Limbi moderne aplicate 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană)
(franceză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
6. Discurs şi argumentare (franceză, germană)
/
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană)
LIMBA
ŞTIINŢE 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană)
GERMANĂ
UMANISTE / 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană)
LIMBĂ ŞI MODERNĂ
ŞTIINŢE 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) x
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI 11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană)
DIDACTICA
ARTE LIMBI 12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne
SPECIALITĂŢII),
MODERNE (franceză, germană)
Traducere şi interpretare 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană)
ELEMENTE DE
APLICATE
(franceză, germană) PEDAGOGIE ŞI
14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană)
PSIHOLOGIE
15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) (programele pentru
16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) examenul naţional de
17. Traducere specializată (franceză, germană) definitivare în învăţământ
1. Limba germană
18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) aprobate prin ordinul
19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) ministrului educaţiei şi
2. Limba germană - cercetării ştiinţifice nr.
20. Traducere şi terminologie (franceză, germană)
Învăţământ Limba franceză (*) 5558 / 2015)
liceal Limba şi literatura franceză - LIMBA
3. Limba germană – Limba şi literatura germană GERMANĂ
Literatura LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană - MODERNĂ
universală LITERATURĂ Limba şi literatura franceză (programa pentru concurs
Limbi şi literaturi moderne aprobată prin ordinul
(franceză, germană) ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Limbi moderne aplicate
(franceză, germană) sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA
ŞTIINŢE 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană)
GERMANĂ
UMANISTE / LIMBI 2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, germană)
MODERNĂ
ŞTIINŢE MODERNE 3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, germană) x (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI APLICATE 4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană)
DIDACTICA
ARTE LIMBI 5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană)
SPECIALITĂŢII),
MODERNE
Traducere şi interpretare ELEMENTE DE
APLICATE PEDAGOGIE ŞI
(franceză, germană)
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
242
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura engleză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura engleză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura engleză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism LIMBA ŞI
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LITERATURA
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
ROMÂNĂ
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) /
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
1. Limba şi literatura Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 34.
română 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare ROMÂNĂ
liceal ŞTIINŢE Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
2. Limba şi literatura LITERATURĂ LITERATURĂ 37. (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană
română – Literatura DIDACTICA
ŞI ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european
universală Limba şi literatura engleză - SPECIALITĂŢII),
40. Literatură română în context european
Literatură universală şi 41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară (programele pentru
45. Literatură universală şi comparată examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale definitivare în învăţământ
47. Lingvistică generală şi românească aprobate prin ordinul
48. Managementul resurselor culturale ministrului educaţiei şi
49. Modele clasice în cultura română cercetării ştiinţifice nr.
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 5558 / 2015)
51. Modernism şi postmodernism în literatură
52. Modernitatea în literatura europeană
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
243
Limba şi literatura română - LIMBA ŞI
Limba şi literatura engleză LITERATURA
ROMÂNĂ
Limba şi literatura engleză -
Limba şi literatura română (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Literatură universală şi ministrului educaţiei,
comparată - Limba şi cercetării, tineretului şi
literatura engleză sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Limba şi literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
română LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI STUDII ROMÂNĂ
liceal
2. Limba şi literatura
ŞTIINŢE
LITERATURĂ CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE
română – Literatura DIDACTICA
ŞI ARTE
universală Limba şi literatura engleză - SPECIALITĂŢII),
Literatură universală şi ELEMENTE DE
comparată PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
244
Limba şi literatura română - Limba 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
şi literatura engleză engleză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Limba 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
şi literatura română 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Literatură universală şi comparată - 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii
actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno-
Americane LIMBA ŞI
21. Inovare culturală (în limba engleză) LITERATURA
22. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate (programa pentru
24. Limba engleză. Practici de comunicare concurs aprobată prin
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ordinul ministrului
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european tineretului şi sportului
28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică nr. 5620 / 2010)
europeană
29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică
/
ŞTIINŢE europeană LIMBA ŞI
1. Limba engleză LITERATURA
UMANISTE / 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză)
Învăţământ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI ENGLEZĂ
ŞTIINŢE 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) x
liceal 2. Limba engleză – LITERATURĂ LITERATURĂ 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) (SPECIALITATE
UMANISTE
Literatura universală Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE 33.
Limba şi literatura engleză - 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba SPECIALITĂŢII),
Literatură universală şi comparată engleză - limba română) ELEMENTE DE
35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii PEDAGOGIE ŞI
36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile PSIHOLOGIE
moderne (în limba engleză) (programele pentru
37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze examenul naţional de
38. Literatura engleză pentru copii şi tineret definitivare în
39. Management intercultural (în limba engleză) învăţământ aprobate
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) prin ordinul ministrului
41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba educaţiei şi cercetării
engleză) ştiinţifice nr. 5558 /
42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura 2015)
română
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză)
44. Studii britanice
45. Studii canadiene
46. Studii culturale britanice
47. Studii americane
48. Studii anglo – americane
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane
52. Studii irlandeze (limba engleză)
53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
57. Traducere specializată (în limba engleză)
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
62. Traductologie – Limba engleză
245
Limba şi literatura română - Limba 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) LIMBA ŞI
şi literatura engleză 2. Limba engleză în afaceri LITERATURA
Limba şi literatura engleză - Limba 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) ENGLEZĂ
LIMBI
şi literatura română 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE (programa pentru
Literatură universală şi comparată - 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză concurs aprobată prin
APLICATE
Limba şi literatura engleză 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) ordinul ministrului
Limba şi literatura engleză - 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
Literatură universală şi comparată 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) tineretului şi sportului
Limba şi literatura română - Limba nr. 5620 / 2010)
şi literatura engleză /
ŞTIINŢE Limba şi literatura engleză - Limba LIMBA ŞI
1. Limba engleză şi literatura română LITERATURA
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI Literatură universală şi comparată - ENGLEZĂ
ŞTIINŢE x
liceal 2. Limba engleză – LITERATURĂ Limba şi literatura engleză (SPECIALITATE
UMANISTE
Literatura universală ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE
SPECIALITĂŢII),
STUDII ELEMENTE DE
Studii canadiene
CULTURALE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
Limba şi literatura engleză - (programele pentru
Literatură universală şi comparată examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
246
Limba şi literatura română - 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura franceză 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatură universală şi
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
comparată - Limba şi 8. Cultură şi literatură română
literatura franceză 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare LIMBA ŞI
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism LITERATURA
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
ROMÂNĂ
26. Limba română în context romanic (programa pentru
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate concurs aprobată prin
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească ordinul ministrului
29. Limba şi literatura română educaţiei, cercetării,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice tineretului şi sportului
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) nr. 5620 / 2010)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) /
1. Limba şi literatura 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
română ŞTIINŢE 34.
35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare ROMÂNĂ
2. Limba şi literatura ŞTIINŢE Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
liceal LITERATURĂ LITERATURĂ 37. (SPECIALITATE
română - Literatura UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană ŞI DIDACTICA
universală ŞI ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european
Limba şi literatura franceză - SPECIALITĂŢII),
40. Literatură română în context european
Literatură universală şi 41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
comparată 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară (programele pentru
45. Literatură universală şi comparată examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale definitivare în
47. Lingvistică generală şi românească învăţământ aprobate
48. Managementul resurselor culturale prin ordinul ministrului
49. Modele clasice în cultura română educaţiei şi cercetării
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale ştiinţifice nr. 5558 /
51. Modernism şi postmodernism în literatură 2015)
52. Modernitatea în literatura europeană
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
247
Limba şi literatura română - LIMBA ŞI
Limba şi literatura franceză LITERATURA
ROMÂNĂ
Limba şi literatura franceză -
Limba şi literatura română (programa pentru
concurs aprobată prin
Literatură universală şi ordinul ministrului
comparată - Limba şi educaţiei, cercetării,
literatura franceză tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
/
1. Limba şi literatura
LIMBA ŞI
română ŞTIINŢE
LITERATURA
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI STUDII ROMÂNĂ
liceal
2. Limba şi literatura ŞTIINŢE
LITERATURĂ CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x (SPECIALITATE
română - Literatura UMANISTE
ŞI DIDACTICA
universală ŞI ARTE
Limba şi literatura franceză - SPECIALITĂŢII),
Literatură universală şi ELEMENTE DE
comparată PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
248
Limba şi literatura română - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura română 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Literatură universală şi
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
comparată - Limba şi literatura 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
franceză 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze LIMBA ŞI
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) LITERATURA
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană FRANCEZĂ
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) (programa pentru concurs
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) aprobată prin ordinul
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ministrului educaţiei,
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - cercetării, tineretului şi
limba română) sportului nr. 5620 / 2010)
26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
limba franceză)
/
1. Limba franceză LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 27. Limba franceză. Practici de comunicare
UMANISTE / 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european LITERATURA
Învăţământ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon FRANCEZĂ
ŞTIINŢE x
liceal 2. Limba franceză - LITERATURĂ LITERATURĂ 30. Limba franceză pentru obiective didactice (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI
Literatura universală 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon DIDACTICA
ARTE 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 33. Literatura franceză - abordări antropologice
SPECIALITĂŢII),
Literatură universală şi 34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) ELEMENTE DE
comparată 35. Management intercultural (în limba franceză) PEDAGOGIE ŞI
36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) PSIHOLOGIE
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba (programele pentru
franceză) examenul naţional de
38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) definitivare în învăţământ
39. Studii canadiene aprobate prin ordinul
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) ministrului educaţiei şi
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) cercetării ştiinţifice nr.
42. Studii francofone 5558 / 2015)
43. Studii franceze şi francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
46. Romanistică
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49. Traductologie – Limba franceză
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52. Traducere specializată (în limba franceză)
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
249
Limba şi literatura română - Limba 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) LIMBA ŞI
şi literatura franceză 2. Limba franceză în traduceri specializate LITERATURA
Limba şi literatura franceză - Limba 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) FRANCEZĂ
LIMBI
şi literatura română 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză)
MODERNE (programa pentru
Literatură universală şi comparată - 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză concurs aprobată prin
APLICATE
Limba şi literatura franceză 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) ordinul ministrului
Limba şi literatura franceză - 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) educaţiei, cercetării,
Literatură universală şi comparată 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) tineretului şi sportului
Limba şi literatura română - Limba nr. 5620 / 2010)

1. Limba franceză şi literatura franceză /


ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză - Limba LIMBA ŞI
UMANISTE / şi literatura română LITERATURA
Învăţământ LIMBĂ ŞI Literatură universală şi comparată - FRANCEZĂ
2. Limba franceză - ŞTIINŢE x
liceal LITERATURĂ Limba şi literatura franceză (SPECIALITATE
Literatura UMANISTE
universală ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
STUDII ELEMENTE DE
Studii canadiene
CULTURALE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
Limba şi literatura franceză - (programele pentru
Literatură universală şi comparată examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
250
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
(engleză, franceză) 7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) LIMBA ŞI
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane LITERATURA
21. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
22. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate (programa pentru
23. Limba engleză. Practici de comunicare concurs aprobată prin
24. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ordinul ministrului
25. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
26. Limba, literatura şi cultura engleză în context european tineretului şi sportului
27. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană nr. 5620 / 2010)
28. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
1. Limba engleză /
29. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză)
ŞTIINŢE 30. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză)
LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE / 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) LITERATURA
LIMBĂ ŞI ENGLEZĂ
liceal 2. Limba engleză - ŞTIINŢE 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) x
LITERATURĂ 33. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - (SPECIALITATE
Literatura UMANISTE LIMBI
universală ŞI ARTE limba română) ŞI DIDACTICA
MODERNE
Traducere şi interpretare 34. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii SPECIALITĂŢII),
APLICATE 35. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba
(engleză, franceză) ELEMENTE DE
engleză) PEDAGOGIE ŞI
36. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze PSIHOLOGIE
37. Literatura engleză pentru copii şi tineret (programele pentru
38. Management intercultural (în limba engleză) examenul naţional de
39. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) definitivare în
40. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) învăţământ aprobate
41. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română prin ordinul ministrului
42. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) educaţiei şi cercetării
43. Studii britanice ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
44. Studii canadiene
45. Studii culturale britanice
46. Studii americane
47. Studii anglo – americane
48. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
49. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
50. Studii interculturale anglo – americane
51. Studii irlandeze (limba engleză)
52. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
53. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
54. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
55. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
56. Traducere specializată (în limba engleză)
57. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
58. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
59. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
60. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
61. Traductologie – Limba engleză
251
Limba şi literatura engleză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 2. Limba engleză în afaceri LITERATURA
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) ENGLEZĂ
LIMBI
- Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE (programa pentru
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză concurs aprobată prin
LIMBI APLICATE
(engleză, franceză) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) ordinul ministrului
MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
APLICATE
(engleză, franceză) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) tineretului şi sportului
Limba şi literatura engleză - nr. 5620 / 2010)
1. Limba engleză LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză /
ŞTIINŢE LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE / Limba şi literatura engleză LITERATURA
liceal 2. Limba engleză - ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate x ENGLEZĂ
Literatura UMANISTE (engleză, franceză) (SPECIALITATE
universală ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
STUDII ELEMENTE DE
Studii canadiene
CULTURALE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI
PSIHOLOGIE
MODERNE
Traducere şi interpretare (programele pentru
APLICATE examenul naţional de
(engleză, franceză)
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
252
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura franceză - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
(engleză, franceză) 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) LIMBA ŞI
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) LITERATURA
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
FRANCEZĂ
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană (programa pentru concurs
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) aprobată prin ordinul
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) ministrului educaţiei,
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) cercetării, tineretului şi
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba
română) /
1. Limba franceză 26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE /
franceză) LITERATURA
LIMBĂ ŞI 27. Limba franceză. Practici de comunicare FRANCEZĂ
liceal ŞTIINŢE 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european x
2. Limba franceză - LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
Literatura universală LIMBI MODERNE DIDACTICA
ARTE 30. Limba franceză pentru obiective didactice
APLICATE Traducere şi interpretare 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon SPECIALITĂŢII),
(engleză, franceză) 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) ELEMENTE DE
33. Literatura franceză - abordări antropologice PEDAGOGIE ŞI
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) PSIHOLOGIE
35. Management intercultural (în limba franceză) (programele pentru
36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) examenul naţional de
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) definitivare în învăţământ
38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) aprobate prin ordinul
39. Studii canadiene ministrului educaţiei şi
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) cercetării ştiinţifice nr.
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) 5558 / 2015)
42. Studii francofone
43. Studii franceze şi francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
46. Romanistică
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49. Traductologie – Limba franceză
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52. Traducere specializată (în limba franceză)
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
253
Limba şi literatura LIMBA ŞI
engleză - Limba şi LITERATURA
literatura franceză 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) FRANCEZĂ
LIMBĂ ŞI
2. Limba franceză în traduceri specializate
LITERATURĂ Limba şi literatura (programa pentru concurs
3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
franceză - Limba şi aprobată prin ordinul
LIMBI MODERNE 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) ministrului educaţiei,
literatura engleză
APLICATE 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză cercetării, tineretului şi
Limbi moderne aplicate
6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
LIMBI (engleză, franceză)
7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
1. Limba franceză
MODERNE Traducere şi 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
/
ŞTIINŢE APLICATE interpretare (engleză, LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE / franceză) LITERATURA
ŞTIINŢE Limba şi literatura FRANCEZĂ
liceal 2. Limba franceză - x
UMANISTE engleză - Limba şi (SPECIALITATE ŞI
Literatura
universală ŞI ARTE LIMBĂ ŞI literatura franceză DIDACTICA
LITERATURĂ Limba şi literatura SPECIALITĂŢII),
franceză - Limba şi ELEMENTE DE
literatura engleză PEDAGOGIE ŞI
STUDII
Limbi moderne aplicate Studii canadiene PSIHOLOGIE
CULTURALE (programele pentru
(engleză, franceză)
examenul naţional de
LIMBI
definitivare în învăţământ
MODERNE Traducere şi aprobate prin ordinul
APLICATE interpretare (engleză, ministrului educaţiei şi
franceză) cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015))
254
Limba şi literatura română - Limba şi 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
literatura germană 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura germană - Limba 4. Comunicare interculturală
şi literatura română 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Literatura universală şi comparată -
7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
Limba şi literatura germană 8. Cultură şi literatură română
9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
13. Discurs şi comunicare
14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
15. Editarea şi promovarea produselor culturale
16. Inovare culturală
17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism LIMBA ŞI
24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LITERATURA
25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
ROMÂNĂ
26. Limba română în context romanic
27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) /
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 34.
35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
1. Limba şi literatura UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 36. Limbă şi comunicare ROMÂNĂ
română - Literatura ŞTIINŢE Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
liceal LITERATURĂ LITERATURĂ 37. (SPECIALITATE ŞI
universală UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană DIDACTICA
ŞI ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european
Limba şi literatura germană - SPECIALITĂŢII),
40. Literatură română în context european
Literatura universală şi comparată 41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară (programele pentru
45. Literatură universală şi comparată examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale definitivare în învăţământ
47. Lingvistică generală şi românească aprobate prin ordinul
48. Managementul resurselor culturale ministrului educaţiei şi
49. Modele clasice în cultura română cercetării ştiinţifice nr.
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 5558 / 2015)
51. Modernism şi postmodernism în literatură
52. Modernitatea în literatura europeană
53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
255
Limba şi literatura română - Limba şi LIMBA ŞI
literatura germană LITERATURA
ROMÂNĂ
Limba şi literatura germană - Limba
şi literatura română (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Literatura universală şi comparată - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura germană cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA ŞI
ŞTIINŢE
LITERATURA
1. Limba şi literatura UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI STUDII ROMÂNĂ
română - Literatura ŞTIINŢE
LITERATURĂ CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x (SPECIALITATE ŞI
liceal universală UMANISTE
DIDACTICA
ŞI ARTE
Limba şi literatura germană - SPECIALITĂŢII),
Literatura universală şi comparată ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
256
Limba şi literatura română - 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
germană)
Limba şi literatura germană - 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura română 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Literatura universală şi 5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii
comparată - Limba şi actuale
literatura germană 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
9. Discurs şi argumentare (în limba germană)
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
LIMBA
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană)
12. Germanistica în context european (lb. germană) GERMANĂ
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară MODERNĂ
14. Limba şi literatura germană (programa pentru
ŞTIINŢE concurs aprobată prin
15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană)
ordinul ministrului
UMANISTE 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) educaţiei, cercetării,
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
/ ŞTIINŢE 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) tineretului şi sportului
LITERATURĂ LITERATURĂ 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
UMANISTE nr. 5620 / 2010)
ŞI ARTE 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile /
1. Limba germană Limba şi literatura germană - moderne (în limba germană) LIMBA
Literatura universală şi 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) GERMANĂ
Învăţământ comparată 21. Management intercultural (în limba germană) MODERNĂ
2. Limba germană - x
liceal 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
Literatura (SPECIALITATE
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană)
universală ŞI DIDACTICA
24. Studii germanistice şi interculturale europene
SPECIALITĂŢII),
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) ELEMENTE DE
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
PEDAGOGIE ŞI
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) PSIHOLOGIE
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) (programele pentru
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) examenul naţional de
30. Traducere specializată (în limba germană) definitivare în învăţământ
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) aprobate prin ordinul
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 5558 / 2015)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura română -
Limba şi literatura germană 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
Limba şi literatura germană - 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
ŞTIINŢE
Limba şi literatura română 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
UMANISTE LIMBI
LIMBĂ ŞI Literatura universală şi 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
/ ŞTIINŢE MODERNE
LITERATURĂ comparată - Limba şi 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
UMANISTE APLICATE 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
literatura germană
ŞI ARTE 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
Limba şi literatura germană -
Literatura universală şi 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
comparată
257
Limba şi literatura engleză - 1. Cultură germană în context european
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LITERATURĂ germană)
Limba şi literatura germană -
3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura engleză
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limbi moderne aplicate
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii
(engleză, germană)
actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
9. Discurs şi argumentare (în limba germană) LIMBA
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) GERMANĂ
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) MODERNĂ
12. Germanistica în context european (lb. germană) (programa pentru
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară concurs aprobată prin
14. Limba şi literatura germană ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE 15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) tineretului şi sportului
UMANISTE / 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
LIMBĂ ŞI nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
LITERATURĂ /
UMANISTE LIMBI 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
1. Limba germană ŞI ARTE 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile LIMBA
MODERNE GERMANĂ
Traducere şi interpretare moderne (în limba germană)
Învăţământ APLICATE MODERNĂ
2. Limba germană - (engleză, germană) 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) x
liceal 21. Management intercultural (în limba germană) (SPECIALITATE
Literatura ŞI DIDACTICA
universală 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
24. Studii germanistice şi interculturale europene ELEMENTE DE
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) PSIHOLOGIE
(programele pentru
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) examenul naţional de
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) definitivare în
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) învăţământ aprobate
30. Traducere specializată (în limba germană) prin ordinul ministrului
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) educaţiei şi cercetării
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
ŞTIINŢE
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
UMANISTE / LIMBI
Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
ŞTIINŢE MODERNE
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
UMANISTE LIMBI APLICATE
(engleză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
ŞI ARTE MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
APLICATE
(engleză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
258
Limba şi literatura engleză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura engleză 5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate 6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
(engleză, germană) 7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) LIMBA ŞI
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane LITERATURA
21. Inovare culturală (în limba engleză)
22. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate (programa pentru
24. Limba engleză. Practici de comunicare concurs aprobată prin
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ordinul ministrului
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european
28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană nr. 5620 / 2010)
29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană /
1. Limba engleză ŞTIINŢE 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) LIMBA ŞI
31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LITERATURA
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) ENGLEZĂ
2. Limba engleză - ŞTIINŢE
LITERATURĂ 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) x
liceal UMANISTE (SPECIALITATE
Literatura LIMBI 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză -
ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
universală MODERNE
Traducere şi interpretare
limba română)
SPECIALITĂŢII),
APLICATE 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
(engleză, germană) 36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în ELEMENTE DE
limba engleză) PEDAGOGIE ŞI
37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze PSIHOLOGIE
38. Literatura engleză pentru copii şi tineret (programele pentru
examenul naţional de
39. Management intercultural (în limba engleză)
definitivare în
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) învăţământ aprobate
41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) prin ordinul ministrului
42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română educaţiei şi cercetării
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) ştiinţifice nr. 5558 /
44. Studii britanice 2015)
45. Studii canadiene
46. Studii culturale britanice
47. Studii americane
48. Studii anglo – americane
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane
52. Studii irlandeze (limba engleză)
53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
57. Traducere specializată (în limba engleză)
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
62. Traductologie – Limba engleză
259
Limba şi literatura engleză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Limba engleză în afaceri LITERATURA
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) ENGLEZĂ
LIMBI
Limba şi literatura engleză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză)
MODERNE (programa pentru
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză concurs aprobată prin
LIMBI APLICATE
(engleză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) ordinul ministrului
MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) educaţiei, cercetării,
APLICATE
(engleză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) tineretului şi sportului
Limba şi literatura engleză - nr. 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană /
1. Limba engleză ŞTIINŢE LITERATURĂ Limba şi literatura germană - LIMBA ŞI
UMANISTE / Limba şi literatura engleză LITERATURA
Învăţământ ENGLEZĂ
2. Limba engleză - ŞTIINŢE Limbi moderne aplicate x
liceal UMANISTE (engleză, germană) (SPECIALITATE
Literatura
ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
universală SPECIALITĂŢII),
STUDII ELEMENTE DE
Studii canadiene
CULTURALE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI
PSIHOLOGIE
MODERNE
Traducere şi interpretare (programele pentru
APLICATE examenul naţional de
(engleză, germană)
definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
260
Limba şi literatura franceză - 1. Cultură germană în context european
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
LITERATURĂ germană)
Limba şi literatura germană -
3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
Limba şi literatura franceză
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limbi moderne aplicate
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii
(franceză, germană)
actuale
6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină)
7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană)
9. Discurs şi argumentare (în limba germană)
10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) LIMBA
11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) GERMANĂ
12. Germanistica în context european (lb. germană) MODERNĂ
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară (programa pentru concurs
14. Limba şi literatura germană aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE 15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) cercetării, tineretului şi
UMANISTE / 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
LITERATURĂ /
UMANISTE ŞI LIMBI 18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană)
ARTE 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile LIMBA
1. Limba germană MODERNE
Traducere şi interpretare GERMANĂ
APLICATE moderne (în limba germană)
Învăţământ (franceză, germană) 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) MODERNĂ
x
liceal 2. Limba germană - 21. Management intercultural (în limba germană) (SPECIALITATE ŞI
Literatura universală 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) DIDACTICA
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) SPECIALITĂŢII),
24. Studii germanistice şi interculturale europene ELEMENTE DE
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) PSIHOLOGIE
(programele pentru
27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) examenul naţional de
28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) definitivare în învăţământ
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) aprobate prin ordinul
30. Traducere specializată (în limba germană) ministrului educaţiei şi
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 5558 / 2015)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
ŞTIINŢE
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană)
UMANISTE /
Limba şi literatura franceză LIMBI MODERNE 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană)
ŞTIINŢE
Limbi moderne aplicate APLICATE 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană
UMANISTE ŞI LIMBI
(franceză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană)
ARTE MODERNE
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană)
APLICATE
(franceză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană)
261
Limba şi literatura franceză - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate
7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
(franceză, germană) 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) LIMBA ŞI
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) LITERATURA
17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
FRANCEZĂ
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) (programa pentru
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană concurs aprobată prin
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) ordinul ministrului
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) educaţiei, cercetării,
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) tineretului şi sportului
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) nr. 5620 / 2010)
25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba
română) /
1. Limba franceză ŞTIINŢE 26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba LIMBA ŞI
franceză) LITERATURA
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI 27. Limba franceză. Practici de comunicare FRANCEZĂ
2. Limba franceză - ŞTIINŢE 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european x
liceal LITERATURĂ (SPECIALITATE
Literatura UMANISTE LIMBI 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
universală MODERNE 30. Limba franceză pentru obiective didactice
SPECIALITĂŢII),
Traducere şi interpretare 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon
APLICATE ELEMENTE DE
(franceză, germană) 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză)
33. Literatura franceză - abordări antropologice PEDAGOGIE ŞI
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) PSIHOLOGIE
35. Management intercultural (în limba franceză) (programele pentru
36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) examenul naţional de
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) definitivare în
38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) învăţământ aprobate
39. Studii canadiene prin ordinul ministrului
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) ştiinţifice nr. 5558 /
42. Studii francofone 2015)
43. Studii franceze şi francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
46. Romanistică
47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49. Traductologie – Limba franceză
50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52. Traducere specializată (în limba franceză)
53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
56. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
262
Limba şi literatura franceză - 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană 2. Limba franceză în traduceri specializate LITERATURA
LITERATURĂ Limba şi literatura germană - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) FRANCEZĂ
LIMBI
Limba şi literatura franceză 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) (programa pentru concurs
MODERNE
Limbi moderne aplicate 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză aprobată prin ordinul
LIMBI APLICATE ministrului educaţiei,
(franceză, germană) 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză)
MODERNE cercetării, tineretului şi
Traducere şi interpretare 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
APLICATE sportului nr. 5620 / 2010)
(franceză, germană) 8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză)
Limba şi literatura franceză - /
1. Limba franceză ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Limba şi literatura germană LIMBA ŞI
UMANISTE / LITERATURĂ Limba şi literatura germană - LITERATURA
Învăţământ Limba şi literatura franceză FRANCEZĂ
2. Limba franceză - ŞTIINŢE x
liceal UMANISTE Limbi moderne aplicate (SPECIALITATE ŞI
Literatura
ŞI ARTE (franceză, germană) DIDACTICA
universală SPECIALITĂŢII),
STUDII ELEMENTE DE
Studii canadiene
CULTURALE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI PSIHOLOGIE
MODERNE (programele pentru
Traducere şi interpretare
APLICATE examenul naţional de
(franceză, germană)
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
(*) Numai pentru mediul rural.

Notă. (1) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare
de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii
universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Disciplina literatură universală în învăţământul liceal poate fi predată de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat
care au înscrisă pe diploma de licenţă una din specializările prevăzută în prezentul Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice sau
limbi moderne/materne.
263
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
Nr. de lungă
scurtă
probă de concurs
Nivel crt. durată
de încadrare) Specializarea durată
1. Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura română* x
3. Limba română x
4. Literatura universală şi comparată x
5. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
6. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
7. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură străină/maternă x
8. Limba şi literatură străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
9. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
10. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
11. Filologie x
12. Filologie clasică x
13. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
14. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
15. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
16. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x
17. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI
18. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x LITERATURA
19. Limba română – Limba străină/maternă x ROMÂNĂ
20. Limba şi literatura română - Balcanologie x (programa pentru concurs
21. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x aprobată prin ordinul
FILOLOGIE 22. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x ministrului educaţiei,
23. Limba şi literatura română - Etnologie x cercetării, tineretului şi
24. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x sportului nr. 5620 / 2010)
25. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x /
26. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
27. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x LITERATURA
28. Limba străină/maternă - Limba română x ROMÂNĂ
Învăţământ Comunicare profesională Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română
29. x (SPECIALITATE ŞI
postliceal 30. Limba maghiară - Limba şi literatura română x DIDACTICA
31. Limba şi literatura română - Limba latină x SPECIALITĂŢII),
32. Limba şi literatura română - Bibliologie x ELEMENTE DE
33. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x PEDAGOGIE ŞI
34. Limba şi literatura română - Bibliologie şi biblioteconomie x PSIHOLOGIE
35. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x (programele pentru
36. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x examenul naţional de
37. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x definitivare în învăţământ
38. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
39. Limba şi literatura română - Istorie x cercetării ştiinţifice nr.
40. Filosofie - Limba şi literatura română x 5558 / 2015)
FILOSOFIE
41. Pedagogie – Limba şi literatura română x
ISTORIE 42. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 43. Pedagogie – Limba şi literatura română x
44. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x
45. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
46. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
47. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
48. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
49. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE 50. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
51. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
52. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
53. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
54. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
55. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
56. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
264
57. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
58. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
59. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
60. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
61. Limba engleză - Limba română x
62. Limba română – Limba engleză x
63. Limba şi literatura engleză - Limba română x LIMBA ŞI
64. Limba română - Limba şi literatura engleză x LITERATURA
65. Limba engleză - Limba şi literatura română x
ROMÂNĂ
66. Limba şi literatura română - Limba engleză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
67. Limba şi literatura română – Studii americane x ministrului educaţiei,
68. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x cercetării, tineretului şi
69. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x sportului nr. 5620 / 2010)
70. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x /
71. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
72. Limba franceză - Limba română x LITERATURA
73. Limba română – Limba franceză x ROMÂNĂ
Învăţământ Comunicare profesională FILOLOGIE
74. Limba şi literatura franceză - Limba română x (SPECIALITATE ŞI
postliceal
75. Limba română - Limba şi literatura franceză x DIDACTICA
76. Limba franceză - Limba şi literatura română x SPECIALITĂŢII),
77. Limba şi literatura română - Limba franceză x ELEMENTE DE
78. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x PEDAGOGIE ŞI
79. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x PSIHOLOGIE
(programele pentru
80. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x examenul naţional de
81. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x definitivare în învăţământ
82. Limba germană - Limba română x aprobate prin ordinul
83. Limba română – Limba germană x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
84. Limba şi literatura germană - Limba română x
5558 / 2015)
85. Limba română - Limba şi literatura germană x
86. Limba germană - Limba şi literatura română x
87. Limba şi literatura română - Limba germană x
88. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
89. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
90. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x
265
91. Limba şi literatura engleză x
92. Limba şi literatura engleză* x
93. Limba engleză x
94. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
95. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
96. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
97. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
98. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
99. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
100. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
101. Limba şi literatura engleză – Limba română x
102. Limba română - Limba şi literatura engleză x
103. Limba engleză - Limba şi literatura română x
104. Limba şi literatura română - Limba engleză x
105. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
106. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x
107. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
108. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x LITERATURA
109. Limba engleză – Limba străină/maternă x ENGLEZĂ
110. Limba străină/maternă - Limba engleză x
(programa pentru
111. Limba română - Limba engleză x concurs aprobată prin
112. Limba engleză - Limba română x ordinul ministrului
FILOLOGIE
113. Limbi moderne aplicate (engleză) x educaţiei, cercetării,
114. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x tineretului şi sportului
115. Limbi şi literaturi străine (engleză) x nr. 5620 / 2010)
116. Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x /
1. Comunicarea în limba 117. Traducători (engleză) x LIMBA ŞI
modernă (engleză) 118. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
Învăţământ postliceal 119. Traducere – Interpretariat (engleză) x ENGLEZĂ
2. Comunicare profesională 120. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x (SPECIALITATE
în limba modernă (engleză) ŞI DIDACTICA
121. Traducere şi interpretare (engleză) x
SPECIALITĂŢII),
122. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x
ELEMENTE DE
123. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x
PEDAGOGIE ŞI
124. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x PSIHOLOGIE
125. Limba engleză – Studii americane x (programele pentru
126. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x examenul naţional de
127. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x definitivare în
învăţământ aprobate prin
128. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x ordinul ministrului
129. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x educaţiei şi cercetării
130. Studii americane x ştiinţifice nr. 5558 /
131. Limba şi literatura germană – Studii americane x 2015)
132. Limba şi literatură italiană – Studii americane x
133. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x
134. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
GEOGRAFIE 135. Geografie – Limba şi literatura engleză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
1068. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
136. Istorie – Limba şi literatura engleză x
ISTORIE
137. Studii americane x
138. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x
139. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
140. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
141. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
TEOLOGIE
142. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
143. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
144. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
145. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
266
146. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
147. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
148. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
TEOLOGIE 149. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
150. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
151. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
152. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ / 153.
Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
154.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE Pedagogie - Limba engleză x

155.

FILOSOFIE Pedagogie - Limba engleză x

156. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x


LIMBA ŞI
157. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x LITERATURA
158. Limba şi literatura franceză – Studii americane x ENGLEZĂ
159. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
160. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
ministrului educaţiei,
161. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
162. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x sportului nr. 5620 / 2010)
163. Limba engleză – Limba franceză x /
164. Limba franceză - Limba engleză x LIMBA ŞI
1. Comunicarea în limba modernă 165. Traducători (engleză, franceză) x
(engleză) LITERATURA
Învăţământ 166. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x ENGLEZĂ
postliceal 167. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x (SPECIALITATE ŞI
2. Comunicare profesională în
limba modernă (engleză) 168. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x DIDACTICA
169. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x SPECIALITĂŢII),
170. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x ELEMENTE DE
171. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
172. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x PSIHOLOGIE
173. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (programele pentru
examenul naţional de
174. Limba engleză - Limba română x definitivare în învăţământ
FILOLOGIE
175. Limba română – Limba engleză x aprobate prin ordinul
176. Limba şi literatura engleză - Limba română x ministrului educaţiei şi
177. Limba română - Limba şi literatura engleză x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
178. Limba engleză - Limba şi literatura română x
179. Limba şi literatura română - Limba engleză x
180. Limba şi literatura română – Studii americane x
181. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
182. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
183. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
184. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
185. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
186. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
187. Limba germană – Limba engleză x
188. Limba engleză - Limba germană x
189. Traducători (engleză, germană) x
190. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x
191. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
192. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
193. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
267
194. Limba şi literatura franceză x
195. Limba şi literatura franceză* x
196. Limba franceză x
197. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
198. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
199. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
200. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
201. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
202. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
203. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
204. Limba şi literatura franceză – Limba română x
205. Limba română - Limba şi literatura franceză x
206. Limba franceză - Limba şi literatura română x
207. Limba şi literatura română - Limba franceză x
208. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
209. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x
210. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x
211. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
212. Limba franceză – Limba străină/maternă x
FILOLOGIE
213. Limba străină/maternă - Limba franceză x LIMBA ŞI
214. Limba română - Limba franceză x LITERATURA
215. Limba franceză - Limba română x FRANCEZĂ
216. Limbi moderne aplicate (franceză) x (programa pentru concurs
217. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
218. Limbi şi literaturi străine (franceză) x
cercetării, tineretului şi
219. Traducători (franceză) x
sportului nr. 5620 / 2010)
220. Traducere – Interpretariat (franceză) x
221. Traducere şi interpretare (franceză) x /
1. Comunicarea în limba modernă 222. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
(franceză) 223. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
Învăţământ FRANCEZĂ
224. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x
postliceal
2. Comunicare profesională în (SPECIALITATE ŞI
225. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x
limba modernă (franceză) DIDACTICA
226. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x SPECIALITĂŢII),
227. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x ELEMENTE DE
228. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
229. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x PSIHOLOGIE
230. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x (programele pentru
231. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
GEOGRAFIE 232. Geografie – Limba şi literatura franceză x
aprobate prin ordinul
EDUCAŢIE FIZICĂ ministrului educaţiei şi
1069. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x
ŞI SPORT cercetării ştiinţifice nr.
ISTORIE 233. Istorie – Limba şi literatura franceză x 5558 / 2015)
234. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x
235. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
236. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
237. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
238. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
239. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
240. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
TEOLOGIE 241. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
242. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
243. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
244. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
245. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
246. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x
247. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
248. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x
JURNALISTICĂ / 249.
Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
FILOSOFIE 250. Pedagogie - Limba franceză x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 251. Pedagogie - Limba franceză x
268
252. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
253. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x
254. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
255. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
256. Limba franceză - Limba română x
257. Limba română – Limba franceză x
258. Limba şi literatura franceză - Limba română x
259. Limba română - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
260. Limba franceză - Limba şi literatura română x LITERATURA
261. Limba şi literatura română - Limba franceză x FRANCEZĂ
262. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x (programa pentru concurs
263. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x aprobată prin ordinul
264. Limba şi literatura franceză – Studii americane x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
265. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
sportului nr. 5620 / 2010)
266. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
267. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x /
1. Comunicarea în limba modernă 268. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
(franceză) 269. Limba engleză – Limba franceză x LITERATURA
Învăţământ FRANCEZĂ
FILOLOGIE 270. Limba franceză - Limba engleză x
postliceal
2. Comunicare profesională în (SPECIALITATE ŞI
271. Traducători (engleză, franceză) x
limba modernă (franceză) DIDACTICA
272. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
SPECIALITĂŢII),
273. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x ELEMENTE DE
274. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x PEDAGOGIE ŞI
275. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x PSIHOLOGIE
276. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x (programele pentru
277. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x examenul naţional de
278. Limba şi literatura franceză - Limba germană x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
279. Limba şi literatura germană - Limba franceză x ministrului educaţiei şi
280. Limba franceză - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr.
281. Limba germană - Limba şi literatura franceză x 5558 / 2015)
282. Limba germană – Limba franceză x
283. Limba franceză - Limba germană x
284. Traducători (franceză, germană) x
285. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x
286. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x
287. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x
288. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
269
289. Limba şi literatura germană x
290. Limba şi literatura germană* x
291. Limba germană x
292. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
293. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
294. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
295. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
296. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
297. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
298. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
299. Limba şi literatura germană – Limba română x
300. Limba română - Limba şi literatura germană x
301. Limba germană - Limba şi literatura română x
302. Limba germană - Limba română x
303. Limba română - Limba germană x
304. Limba şi literatura română - Limba germană x LIMBA
305. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x GERMANĂ
MODERNĂ
306. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
(programa pentru concurs
307. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x aprobată prin ordinul
308. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
FILOLOGIE cercetării, tineretului şi
309. Limba germană – Limba străină/maternă x
sportului nr. 5620 / 2010)
310. Limba străină/maternă - Limba germană x
/
311. Limbi moderne aplicate (germană) x
LIMBA
1. Comunicarea în limba 312. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x GERMANĂ
modernă (germană) Limbi şi literaturi străine (germană)
313. x MODERNĂ
Învăţământ postliceal
314. Traducători (germană) x (SPECIALITATE ŞI
2. Comunicare profesională în
315. Traducere – Interpretariat (germană) x DIDACTICA
limba modernă (germană)
SPECIALITĂŢII),
316. Traducere şi interpretare (germană) x
ELEMENTE DE
317. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x PEDAGOGIE ŞI
318. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x PSIHOLOGIE
319. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x (programele pentru
examenul naţional de
320. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x definitivare în învăţământ
321. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
322. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x cercetării ştiinţifice nr.
323. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x 5558 / 2015)
324. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
325. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
326. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană* x
327. Germanistica din perspectivă interdisciplinară* x
328. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 329. Geografie – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 330. Geografie – Limba şi literatura germană x
ISTORIE 331. Istorie – Limba şi literatura germană x
ISTORIE 332. Istorie – Limba şi literatura germană x
333. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
334. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
335. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE
336. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
337. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
338. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
270
339. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
340. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
341. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
342. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 343. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
344. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
345. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
346. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
347. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
348. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 349. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 350. Pedagogie - Limba germană x
351. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
352. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
353. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x LIMBA
354. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x GERMANĂ
355. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x MODERNĂ
356. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
357. Limba germană - Limba română x ministrului educaţiei,
358. Limba română – Limba germană x cercetării, tineretului şi
359. Limba şi literatura germană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
360. Limba română - Limba şi literatura germană x /
361. Limba germană - Limba şi literatura română x LIMBA
1. Comunicarea în limba Limba şi literatura română - Limba germană
362. x GERMANĂ
modernă (germană) Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză
363. x MODERNĂ
Învăţământ postliceal
364. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x (SPECIALITATE ŞI
2. Comunicare profesională în
365. Limba şi literatura franceză - Limba germană x DIDACTICA
limba modernă (germană)
366. Limba şi literatura germană - Limba franceză x SPECIALITĂŢII),
367. Limba franceză - Limba şi literatura germană x ELEMENTE DE
368. Limba germană - Limba şi literatura franceză x PEDAGOGIE ŞI
369. Limba germană – Limba franceză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
FILOLOGIE 370. Limba franceză - Limba germană x examenul naţional de
371. Traducători (franceză, germană) x definitivare în învăţământ
372. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x aprobate prin ordinul
373. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
374. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x 5558 / 2015)
375. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
376. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
377. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
378. Limba şi literatura germană – Studii americane x
379. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
380. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
381. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
382. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
383. Limba germană – Limba engleză x
384. Limba engleză - Limba germană x
385. Traducători (engleză, germană) x
386. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x
387. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
388. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
389. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
271
390. Limba şi literatura italiană x
391. Limba italiană x
392. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
393. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
394. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
395. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
396. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
397. Limba şi literatura italiană – Limba română x
398. Limba română - Limba şi literatura italiană x
399. Limba italiană - Limba şi literatura română x
400. Limba şi literatura română - Limba italiană x
401. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
LIMBA ŞI
402. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
403. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x
LITERATURĂ
404. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ
405. Limba italiană – Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
FILOLOGIE aprobată prin ordinul
406. Limba străină/maternă - Limba italiană x ministrului educaţiei,
407. Limba română - Limba italiană x cercetării, tineretului şi
408. Limba italiană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
409. Limbi moderne aplicate (italiană) x /
410. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
1. Comunicarea în limba 411. Limbi şi literaturi străine (italiană) x
LITERATURĂ
modernă (italiană) 412. Traducători (italiană) x
Traducere – Interpretariat (italiană)
ITALIANĂ
Învăţământ postliceal 413. x
2. Comunicare profesională în 414. Traducere şi interpretare (italiană) x (SPECIALITATE
limba modernă (italiană) 415. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
416. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x SPECIALITĂŢII),
417. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
418. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x PEDAGOGIE ŞI
419. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x PSIHOLOGIE
420. Limba şi literatură italiană – Studii americane x (programele pentru
examenul naţional de
421. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x definitivare în învăţământ
GEOGRAFIE 422. Geografie – Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
ISTORIE 423. Istorie – Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
424. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
5558 / 2015)
425. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
426. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
427. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 428. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
429. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
430. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
431. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
432. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
433. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 434. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 435. Pedagogie - Limba italiană x
272
436. Limba şi literatura italiană x
437. Limba italiană x
438. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
439. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
440. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
441. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
442. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
443. Limba şi literatura italiană – Limba română x
444. Limba română - Limba şi literatura italiană x
445. Limba italiană - Limba şi literatura română x
446. Limba şi literatura română - Limba italiană x
447. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI
448. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x LITERATURĂ
449. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x ITALIANĂ
450. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x (programa pentru concurs
451. Limba italiană – Limba străină/maternă x aprobată prin ordinul
FILOLOGIE ministrului educaţiei,
452. Limba străină/maternă - Limba italiană x
453. Limba română - Limba italiană x cercetării, tineretului şi
454. Limba italiană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
455. Limbi moderne aplicate (italiană) x /
456. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
1. Comunicarea în limba 457. Limbi şi literaturi străine (italiană) x LITERATURĂ
modernă (italiană) 458. Traducători (italiană) x ITALIANĂ
Învăţământ postliceal 459. Traducere – Interpretariat (italiană) x MATERNĂ
2. Comunicare profesională în 460. Traducere şi interpretare (italiană) x (SPECIALITATE
limba modernă (italiană) 461. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
462. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x SPECIALITĂŢII),
463. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
464. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x
PEDAGOGIE ŞI
465. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x
466. Limba şi literatură italiană – Studii americane x
PSIHOLOGIE
(programele pentru
467. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x examenul naţional de
GEOGRAFIE 468. Geografie – Limba şi literatura italiană x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ISTORIE 469. Istorie – Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei şi
470. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x cercetării ştiinţifice nr.
471. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x 5558 / 2015)
472. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
473. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 474. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
475. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
476. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
477. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
478. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
479. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 480. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 481. Pedagogie - Limba italiană x
273
482. Limba şi literatura spaniolă x
483. Limba spaniolă x
484. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x
485. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x
486. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
487. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
488. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x
489. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x
490. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
491. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x
492. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x
493. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
494. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x LIMBA ŞI
495. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x LITERATURĂ
496. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
FILOLOGIE 497. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x (programa pentru concurs
498. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x aprobată prin ordinul
499. Limba spaniolă – Limba română x ministrului educaţiei,
500. Limba română - Limba spaniolă x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
501. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x /
502. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
1. Comunicarea în limba 503. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x LITERATURĂ
modernă (spaniolă) 504. Traducători (spaniolă) x SPANIOLĂ
Învăţământ postliceal 505. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x (SPECIALITATE ŞI
2. Comunicare profesională în 506. Traducere şi interpretare (spaniolă) x DIDACTICA
limba modernă (spaniolă) 507. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x SPECIALITĂŢII),
508. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x ELEMENTE DE
509. Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI
510. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
511. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x
examenul naţional de
512. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x definitivare în învăţământ
513. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x aprobate prin ordinul
GEOGRAFIE 514. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x ministrului educaţiei şi
ISTORIE 515. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
516. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x
517. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x
518. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x
519. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
TEOLOGIE 520. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x