Sunteți pe pagina 1din 2

Many know that geothermal systems can make hot water but no one seems to understand

how it works. Very simply – geothermal systems have a compressor. Whenever the
compressor is operating, there is waste heat produced in the refrigeration cycle. That waste
heat can be used to produce domestic hot water.
The hot water generating component of a geothermal system is called a desuperheater. It is
merely a pump and a heat exchanger that is plumbed in such a way so as to carry waste
heat away from the refrigeration cycle and into your water heater. It does not affect the heat
output of the geothermal system in the winter. Geothermal systems have safeguards that
prevent the desuperheater from operating when that heat is needed for heating the
building. (For a more vigorous description of superheat, you might enjoy this article.)
A little circulator pump pulls water out of the water heater and pumps it through a heat
exchanger where it picks up heat. The warmer water is then pumped back into the water
heater. Here is a very basic sketch showing how a desuperheater works:

When operating, a desuperheater is capable of producing hot water with a temperature of


120F to 150F. When the compressor is not operating, the system doesn’t make any hot
water. The balance of the hot water needs must be made up with gas, electric or some
other fuel. Under typical conditions, a geothermal system will produce about 50% of a
home’s annual hot water needs resulting in significant savings over traditional water heating
fuels.
Mulți știu că sistemele geotermale pot face apă caldă, dar nimeni nu pare să înțeleagă cum
funcționează. Foarte simplu - sistemele geotermale au un compresor. Ori de câte ori compresorul
funcționează, în ciclul de refrigerare se produce căldură reziduală. Căldura reziduală poate fi utilizată
pentru producerea apei calde menajere.

Componenta generatoare de apă caldă a unui sistem geotermal se numește un sistem de încălzire prin
desuperare. Este vorba doar de o pompă și de un schimbător de căldură care este umplut în așa fel încât
să transporte căldură reziduală din ciclul de răcire și în încălzitorul de apă. Nu afectează producția de
căldură a sistemului geotermal în timpul iernii. Sistemele geotermale au garanții care împiedică
funcționarea desuperheaterului atunci când această căldură este necesară pentru încălzirea clădirii.
(Pentru o descriere mai viguroasă a supraîncălzirii, vă puteți bucura de acest articol.)

O mică pompă de circulație scoate apă din boilerul și o pompează printr-un schimbător de căldură în
care preia căldura. Apa mai caldă este apoi pompată înapoi în încălzitorul de apă. Iată o schiță foarte de
bază care arată cum funcționează un desuperheater:

În timpul funcționării, un sistem de încălzire a aerului este capabil să producă apă caldă cu o
temperatură cuprinsă între 120F și 150F. Când compresorul nu funcționează, sistemul nu produce apă
fierbinte. Soldul necesarului de apă caldă trebuie să fie alcătuit din gaz, electric sau alt combustibil. În
condiții tipice, un sistem geotermic va produce aproximativ 50% din nevoile anuale de apă caldă ale unei
locuințe, ceea ce va duce la economii semnificative față de combustibilii tradiționali de încălzire a apei.