Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA NR.

3: Matrici pentru evaluarea impactului depozitelor de deşeuri

Să se construiască matricea de impact pentru depozitul de deşeuri din cadrul


temelor anterioare, în cazul fiecărui tip de zonă analizată pentru potenţialul amplasament
(considerată favorabilă, moderat favorabilă şi respectiv nefavorabilă).

Matricea de impact este reprezentată printr-o structură constând în criterii şi


impacturi ambientale.

Criteriile ambientale utilizate în această matrice sunt: Condiţiile hidrogeologice,


Distanţa, Aspectul vizual şi Utilizarea terenului.
a) Condiţiile hidrogeologice: terenul trebuie să aibă proprietăţile unei bariere
geologice (cu permeabilitate cât mai redusă), pentru a restrânge migrarea
contaminanţilor şi poluarea resurselor de apă;
b) Aspectul vizual: depozitul trebuie să fie cât mai izolat vizual în raport cu ariile
rezidenţiale şi căile de transport, dar nu prea îndepărtat de sursa deşeurilor;
c) Distanţa: o distanţă minim 200 m de orice locuinţă este în general acceptată ca
limită a cerinţelor opraţionale şi estetice. Este considerată, de asemenea, migrarea
potenţială a gazelor de depozit prin stratele permeabile;
d) Utilizarea terenului: ariile intens populate sau terenurile în conflict trebuie evitate.
Probleme importante pot să apară în cazul în care terenurile înconjurătoare sunt
habitaturi naturale sau statutul natural al terenului este deja stabilit. De asemenea,
ariile cu valoare arhitecturală, culturală sau istorică sunt considerate arii protejate.

Principale grupuri de impacturi ambientale considerate în cadrul metodologiei


propuse de Frantzis (1993) sunt: poluarea apelor, Estetica, Zgomotul şi mirosul şi
Modificarea regimului.
a) Poluarea apelor: se referă atât la apele de suprafaţă, cât şi la apele
subterane;
b) Estetica: aspectul neplăcut al depozitului şi al peisajului, praful, murdăria,
vermina şi muştele;
c) Zgomotul şi mirosul: mirosul neplăcut, poluarea aerului, poluarea sonoră;
d) Modificarea regimului: alterarea utilizării terenului, eroziunea solului,
traficul, alterarea drenajului natural, impactul ecologic.
Fiecare criteriu are un impact potenţial asupra unui anumi component al mediului,
iar matricea construită indică severitatea interacţiunii.
MATRICEA AMBIENTALÃ SIMPLIFICATÃ

CRITERIUL/ POLUAREA ESTETICA ZGOMOTUL şi MODIFICAREA


IMPACTUL APELOR MIROSUL REGIMULUI
Condiţiile +
hidrogeologice
Aspectul +
vizual
Distanţa +
Utilizarea +
terenului

Pentru estimarea ponderii fiecărui impact au fost utilizate două variabile:


“magnitudinea” şi “importnanţa”. “Magnitudinea” este gradul, extinderea sau scara
impactului pentru un amplasament dat. Cuantificarea importanţei este un process de
evaluare, în timp ce cuantificarea magnitudinii poate fi relative obiectivă sau empirică.

Clasificarea importanţei
PARAMETRII AFECTÂND CONDIŢIILE HIDROGEOLOGICE (i1)

IMPERMEABIL SEMIPERMEABIL PERMEABIL


Acvifer afectat, apă 0-0.2 0.3-0.7 X 0.8-1
potabila
Acvifer afectat, 0 0.1-0.3 0.4-0.5
irigaţii
Acvifer afectat, uz 0 0-0.1 0.2-0.3
industrial
Nici un acvifer 0 0 0.1-0 X
afectat

INDICII PENTRU DISTANŢÃ, ASPECT VIZUAL şi UTILIZAREA TERENULUI (i2,i3


şi i4)

PARAMETRUL SCARA
Aspectul vizual (i2)
amplasament vizibil 1-0.7 X
amplasament parţial izolat 0.6-0.2 X X
amplasament complet izolat 0.1-0
Distanţa (i3)
200m -1000m 1-0.6 X X
1000m - 3000m 0.5-0.3 X
3000m - 5000m 0.2-0.1
>5000m 0
Utilizarea terenului (i4)
Mediu natural :
- resurse naturale şi parcuri 1-0.7
- fără importanţă 0.6-0.3 X
- arie agricola 0.5-0.4 X X
- arie industriala 0.3-0.2
- terenuri abandonate 0.1-1

CLASIFICAREA MAGNITUDINII IMPACTURILOR AMBIENTALE (m x)

IMPACTUL AMBIENTAL MAGNITUDINEA


Poluarea apelor (m1) 45%
Estetica (m2) 20%
Zgomotul şi mirosul (m3) 10%
Modificarea regimului (m4) 25%
Impactul total 100%

Indicele de impact reprezintă suma produselor “magnitudine x importanţă”:


n
S=  (i
x 1
xX mx ) .

- pentru cazul A1, S = 0 + 0.8 x 0.2 + 0.5 x 0.1 = 0.13;


- pentru cazul A2, S = 0.35 x 0.45 + 0.2 x 0.2 + 0.5 x 0.1 + 0.5 x 0.25 = 0.3725;
- pentru cazul A3, S = 0.4 x 0.45 + 1 x 0.2 + 1 x 0.1 + 0.5 x 0.25 = 0.605.

Cu cât indicele de impact este mai mare, cu atât impactul depozitului este mai
mare şi gradul de acceptare ambientală este mai scăzut.

S-ar putea să vă placă și