Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Marcaţi cu x căsuţa literei corespunzătoare răspunsului corect


1. Unitatea de măsură în S.I. pentru ρ este:
a) Ω, b) Ωm-1, c) Ω-1m, d) Ωm.
2. Intensității curentului electric la scurtcircuit este:
U E E r
a) I sc  ; b) I sc  ; c) I sc  ; d) I sc 
r Rr r E
3. Precizați care dintre enunțuri este fals:
a) Energia electrică W se exprimă în practică în kWh; b) W se măsoară cu ampermetrul; c) [W]S.I. = J;

4. Precizați care dintre relații este falsă:


Ltot
a) [ E ] S .I .  V ; b) E U u; c) E ; d) E  I (R  r)
q
5. Precizați care dintre relații este falsă:
U E E
a) I  ; b) I  ; c) I sc  ; d) I U  R
R Rr r
6. Precizați care dintre relații este falsă:
n n m
a) I
k 1
k 0; b)  Ek  I j  R j ;
k 1 j 1
c) (n  1)  (l  n  1)  l ; d) o  l  n 1

7. Precizați care dintre relații este falsă:


U2
a) P U I ; b) P  W t ; c) P  I 2 R; d) P
R

8. Intensității curentului electric la scurtcircuit este:


U E E r
a) I sc  ; b) I sc  ; c) I sc  ; d) I sc 
r Rr r E
9. Simbolurile mărimilor și unităților de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a
mărimii exprimate prin produsul U 2  t W 1 este:
a) J; b) Ω; c) W; d) A.
10. Precizați care dintre relații este falsă:
U E E
a) I  ; b) I  ; c) I sc  ; d) I  t  q
R Rr r

II. Rezolvaţi (pe ciornă) şi alegeţi răspunsul corect


1. Rezistoarele din figura alăturată au fiecare rezistența electrică R=20Ω. În aceste condiții, rezistența
echivalentă între bornele A și B este:
a) 13Ω; b) 26Ω; c) 37Ω; d) 52Ω
1 1 1 2 R 1 1 1 1 1 7
    R12   10, R123  R  R12  30, R45  R  R  40,     
R12 R R R 2 R12345 R123 R45 30 40 120
120 120 260 1 1 1 1 7 13  7 20 1
 R12345  , R123456  R  R12345  20   ,       
7 7 7 R1234567 R R123456 20 260 260 260 13
 R1234567  13

2. Un bec de putere P = 30W funcţionează la tensiunea U = 60 V. La temperatura t0 = 0oC rezistenţa electrică a


filamentului becului este R0 = 37,5 Ω. Cunoscând coeficientul termic al rezistivităţii filamentului α = 10-3 grad-1,
temperatura filamentului în timpul funcţionării becului este apropiată de valoarea:
a) 2200οC; b) 2300οC ; c) 2100οC; d) 2500οC.
P  30W P  UI  U 2 / R  R  U 2 / P  R  120
U  60V R  Ro [1   (t  t o )]  t  t o  1 /  [ R / Ro  1]
to  0o C t  0 o C  103 grad [130 / 37,5  1]  2466,7 o C
Ro  37,5
  10 3 grad 1
t
3. Caracteristicile curent-tensiune pentru doi consumatori sunt reprezentate în graficul alăturat.
Raportul rezistenţelor electrice ale celor doi consumatori, R2/R1 este:
a) 1; b) 3; c) 6; d) 6,25.

U 2V 3V R 3V 200mA
R , R1  , R2   2  3
I 200mA 100mA R1 100mA 2V

4. La capetele unui conductor metalic de rezistență R se aplică o tensiune electrică U. Dacă e este sarcina electrică
elementară, atunci numărul de electroni care trec prin secțiunea transversală a conductorului în intervalul de timp t este:
U t et  R e R R t
a) n  ; b) n  ; c) n  ; d) n 
e R U U t U e

U q ne U t
I   n
R t t e R
5. Puterea consumată de un conductor liniar, omogen, de lungime l = 100m, cu aria secțiunii transversale de 1mm2,
confecționat din aluminiu (ρAl = 2,75.10-8Ω.m), parcurs de un curent de 2A este:
a) 21W; b) 11 W; c) 12 W; d) 7 W.
l 100m
ρAl =2,75.10-08 Ωm P  I2 R  I2   4 A 2  2,75  10 8   m  6 2  11 W
S 10 m
l=100 m
S=10-06 m2
I=2 A
R=2,75 Ω
P=?
6. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența tensiunii la bornele unei grupări serie,
formate din patru rezistoare identice, de intensitate curentului ce străbate gruparea. Valoarea rezistenței
electrice a unui singur rezistor este:
a) 7,5 Ω; b) 3 Ω; c) 6 Ω; d)

10Ω.

30V
Res  n  R R  7,5
n4 4 1A
Din grafic : Res  U
U  30V I
U
I  1A nR 
I
R? U
R
nI
III. Rezolvă problema
1. Pentru elementele de circuit din figura alăturată se cunosc valorile E1 = E3=9V, E2 =
4,5V, r1 = r2 = r3 =1 Ω, R = 100 Ω. Determinați: a) I1, I2, I3; b) tensiunea UAB; c) PR puterea
disipată în rezistorul R și Pt puterea totală furnizată de cele trei surse.
Rezolvarea problemei
I1+ I3= I2
E1+E2=I1r1+I2(R+r2)
E3+E2=I3r3+I2(R+r2)
I1+ I3= I2
13,5=I1+101I2
13,5=I3+101I2
* I1= I3, = I2/2
** I2 = 27/203=0,133Α
** I1= I3, = 0,0665Α
UΑΒ = I2(R+r2)= 0,133Α*101Ω=13,43V
PR = (I2)2R=1,77W
Pt = P1+P2+P3= E1* I1+ E2*I2+E3*I3=1,79W
2. Pentru elementele de circuit din figura alăturată se cunosc valorile R1 = 30Ω, R2 = 120 Ω, R3 = 20 Ω, r = 2Ω (cele 2
surse sunt identice de E și r). Când întrerupătorul k este deschis, intensitatea curentului electric indicată de
ampermetrul ideal ( RA  0 ) are valoarea Io = 1A. Rezistența electrică a conductoarelor de legătură se neglijează.
Determinați:
a) tensiunea electromotoare a unei surse;
b) tensiunea între punctele A și B când întrerupătorul k este deschis;
c) indicația ampermetrului când întrerupătorul k este închis;
d) intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 când întrerupătorul k este închis.
R1  30
R2  120
R3  20
r  2
I o  1A
a) E  ?
b) k deschis , U AB
c) k inchis , I  ?
d ) k inchis , I 2  ?
nE I  R  R  n  r  1A  30  20  2  2
a) Io  E o 1 3 E  27V
R1  R3  n  r n 2
nE 2  27V
b) U AB  I o  R1   R1 , U AB   30  30V
R1  R3  n  r 30  20  2  2
nE nE 2  27V 2  27V
c) I  , I   1,125 A
Re  n  r R1  R2  R  n  r 30 120
 20  2  2 2  24
R1  R2
3
30  120
d) I  I1  I 2 , 0  I1  R1  I 2  R2 ,
R2
I1  R1  I 2  R2 , I1  I2 ,
R1
R  I 1,125 A
I   2  1 I 2 , I2  , I2   0,225 A
 R1   R2   120 
  1   1
 R1   30  