Sunteți pe pagina 1din 4

I.P.

Gimnaziul Todirești

Profesor: Bulubica Diana

Data:_____________
Clasa: a VIII-a „B”
Subiectul: Câmpul asociativ al cuvintelor MEȘTER/ARTIST
Unitatea de învățare (capitolul/modulul): Unitatea VIII.Povestirea. Subordonata completivă directă și
indirectă.
Timp: 45 minute
Competența: 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare;
Subcompetențe: 9.1. Identificarea fenomenelor şi a unităţilor lingvistice studiate în context;
9.2.Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului; 4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ,
enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în scopul formării abilităţii de
învăţare a limbii.
Obiective operaționale:
O.1 – Să explice, cu ajutorul dicționarului, sensul unor cuvinte;
O.2- Să realizeze câmpul asociativ al cuvintelor propuse ;
O.3 – Să creeze asocieri de cuvinte/expresii;
O.4 – Să comenteze unele asocieri;
O.5 – Să aprecieze rolul meșterilor/artiștilor în societate.
Tipul lecției: mixtă;
Metode și procedee: conversația euristică, Scrierea liberă, expunerea, explicația, demonstrația,
observația,argumentarea, problematizarea, descoperirea, analiza, comparația, Ciorchine, Brainstorming,
Asocieri libere, Mineseu, proiect de grup.
Tehnici de lucru: frontal, individual, în grup.
Mijloace de lucru: manual, caiet, fișe, imagini, tabla, foi A4, calculator, proiector.

Eapele Ob. Timp Demersul didactic Tehnici/


lecției metode
Asigurarea climatului afectiv potrivit lectiei; pregătirea
celor necesare pentru desfășurarea orei. Activitate
Salutul. frontală
Prezentare în Power Point a unor imagini ce conțin
sculpturi în piatră, lemn; oale, picturi, lucrări împletite etc.
3min În urma vizionării profesorul îi întreabă pe elevi ce sunt Conversație
Evocare reprezentate in imaginile vizualizate (monumente și euristică
obiecte de artă) și cine sunt creatorii acestor lucrări?
(meșterii/artiștii )

Se anunță că astăzi se va studia câmpul asociativ al


acestor cuvinte – MEȘTER/ARTIST.
Elevii scriu data și tema în caiete, iar profesorul prezintă
obiectivele lecției.

2min Realizați o Scriere liberă cu referire la MEȘTER (gr.I și Activitate


II) și ARTIST (gr.III și IV) individuală
Scrierea liberă
O.1
2 min Cu ajutorul DEX-ului elevii, grupați în patru grupe, explică Activitate în
sensul cuvintelor meșter și artist.(Se notează în caiete și pe grup
tablă)
5min Compară cele două noțiuni și alcătuiesc o formulă Comparația
originală, proprie pentru MEȘTER și ARTIST . Descoperirea
(o persoană+vocație+sârguință = meșter; Argumentare
un meșter+sacrificiu +dăruire=artist)

Actualizarea noțiunii câmp asociativ: Totalitatea cuvintelor Act.frontală


1min care admit asociații cu un cuvânt dat, creând uneori o altă
reprezentare asemănătoare ca sens. Aici pot intra: Expunere
 unele cuvintele din câmpul lexical cele care
Realizarea  unele cuvintele din câmpul derivativ admit relații de
sensului  unele sinonimele asociere cu
 expresiile pe care le formează lexemul dat!
!Constituie un concept al metaforei.

Fiecare grup primește câte o coală de hârtie pe care vor Act.în grup
O.2 5 min realiza câmpul asociativ al cuvântului meșter.(Anexa 1)
Ciorchine

Alte cuvinte care pot crea


relații de asociere cu lexemul
dat dat

derivate sinonime
MEȘTER

Expresii pe care
le formează

Identificați asocieri pentru ARTĂ și ARTIST în Activitate


O.3 3min următoarele aforisme, notându-le pe caiete și la tablă. frontală
1.„Arta este produsul cel mai specific uman, definind toate
diferențele specifice dintre om și arice altceva.”
(N.Stănescu)
2.„Arta este oglinda magică pe care o creezi pentru a
reflecta visele tale invizibile în imagini vizibile.”(G.B.Shaw)
3.„Arta este prin esență afirmare, binecuvântare,
sacralizare a existenței.”(F. Nietzsche)
4. ”Arta este o lungă suferință. Trebuie o sută de flori ca să
faci o picătură de parfum.” (Th.Pallady)
5.„Arta e un colț de natură văzut printr-un
temperament.”(E.Zola)
6.„Arta este o însușire măiastră: cu cât mai multe minți
omenești o mistuie, cu atât trăiește mai mult.”(I.Stone)
7. „Arta înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte.”(C.Brâncuși)
8. „Un mare artist e un prinț fără titlu.”(H.de Balzac)
9.„Un artist mare e un rege:el domnește asupra lumii
fanteziei”(H.de Balzac)
10.„Artistul e ultimul erou...Arta nu prosperă într-o tihnă
binecuvântată; ea constituie o luptă neostoită, zbuciumul
sufletesc al fiecărei zile.”(A.Bourdelle)
2min Ex.3, pag.137 : Ce înseamnă a fi maestru în domeniul Activitate
muzicii/picturii/arhitecturii? (A fi creatorul unor opere frontală
care vor deveni capodopere la nivel național și chiar
internațional = artist = maestru în artă; spre exemplu, Conversație
Al.Plăcintă tot este un scriitor, dar operele lui nu au atins euristică
valoarea celor ale lui Gr.Vieru sau M.Eminescu)

Descifrați într-un text coerent de 4-5 enunțuri ce


5min înțelegeți prin asocierea cuvintelor maeștri și capodopere, Activitate în
O.4 referindu-vă la un anumit domeniu: muzică, pictură, grup
sport, actorie,dans, literatură? Ce valori trebuie să
întrunească un maestru? (puteți folosi asocierile selectate Analiza
din aforisme) Ce trăsături are o capodoperă? Explicația
Argumentrea
(Prin asocierea acestor termeni înțeleg renume, faimă, dar
și talent, dăruire, efort, muncă. Aceste două noțiuni –
maestru și capodoperă – merg mână în mână una cu alta,
deoarece maestru e numit cel care face o capodoperă, iar
capodopera e neapărat creația unui maestru. În domeniul
muzicii îl avem ca maestru pe Eugen Doga cu capodopera
„Blânda și tandra mea fiară”; pictură-N.Grigorescu-„Carul
cu boi”; literatură- M. Eminescu-„Luceafărul”; sport-Nadia
Comăneci-gimnastică; dans-Vladimir Curbet-ansmblul
„Joc”. Un maestru trebuie să fie devotat muncii sale,
perseverent, gata de sacrificii. O capodoperă trebuie să fie Activitate
originală și să constituie un model pentru alte lucrări de frontală
același gen. ) Observația
Power Point: Capodoperele lumii, imagini.

3min Atribuiți epitete pentru cuvântul MEȘTER. Activitate


Includeți două dintre ele în enunțuri. frontală
O.3
Brainstorming
MEȘTER
Problematizare

1. Asociați proverbelor un echivalent/o expresie


O.3 3min sinonimică: Activitate în
I grup: Cine are o meserie are o moșie grup
Reflecție (cine are profesie este indestulat, statornic)
II grup: Cine are un meșteșug nu trage ca vita-n plug.
(dacă ai profesie îți câștigi pâinea mai ușor)
III grup: Meșteșugul vreme cere, nu se-nvață din vedere. Asociază și
(Îmbățișarea unei profesii cere timp, sârguință, efort. ) descoperă!
IV grup: Cine nu știe meserie e caursul în vizunie.
(Fără meserie îți vine greu să te angajezi, nu ești solicitat)

2. Citiți poezia ARTISTUL de V.Voiculescu din


5min manual, și formulați într-un enunț mesajului ei. Activitate în
(Pentru a crea o capodopera e nevoie de sacrificiu, grup
osândă, singurătate./Arta cere jertjă.)
3. Răspundeți în 4-5 enunțuri: care este rolul
O.6 6min artistului în societate?
Minieseu
Tema pentru acasă: Documentați-vă cu privire la aspectele
activității unuia dintre meșteri: pietrar, lemnar, dogar, Proiect de grup
tâmplar, dulgher, olar, fierar. Prezentați-i munca, respectând
următorul algoritmul:
a) Materia primă prelucrată de meșter;
Extindere b) Strunguri, instrumente, ustensile folosite;
c) Produsul său final;
d) Sursele din care poate un tânăr să deprindă acest
meșteșug;
e) Aprecierea măiestriei meșterilor popuari de către
societate;
f) Meseriași vestiți din zona dvs.

Bibliografie: Curriculum școlar pentru Limba și literatura română,cl.a V-IX-a, Chișinău, 2010;
Limba și literatura română,manual pentru clasa a VIII-a, T.Cartaleanu, Știința, 2013;
Ateliere de lectură, scriere și discuție, T.Cartaleanu, O.Cosovan, Știința, 2014;
Dezoltarea gândirii critice, ProDidactica, 2012
Dicționar explicativ al limbii române;
Dicționar de Științe ale Limbii (online).
Dicționar de expresii și locuțiuni, E.Comșulea, V.Șerban, Știința, Chișinău
Maxime și cugetări. Cioburi de înțelepciune și de nebunie, vol.II, ed.Epigraf, 2007

S-ar putea să vă placă și