Sunteți pe pagina 1din 12

N 2 ( 5-6 ANI)

Domeniul Tema activității/mijloc de Materiale utilizate Itemii probelor Nivelul de realizare


experienția realizare a itemilor
l
DLC „Spune mai departe!”- joc- Coli A 4, marker, imagini 1. Pronunță corect silabe și grupuri de sunete integrate în
exercițiu reprezentând diferite cuvinte, 2. - realizat în
acțiuni ( copii care se 2. Înțelege sensul unor cuvinte și expresii noi, totalitate
joacă, fluturi, albinuțe 3. Formulează enunțuri cu acestea, 1.- realizat parțial
sau cu sprijin
zburând, etc.), fișă 4. Utilizează adjective pentru descrierea elementelor date
0 – nerealizat
individuală de evaluare ( corp uman, haine, anotimpuri, etc.)
5. Formulează enunțuri cu cuvintele date,
6. Desparte cuvintele în silabe,
7. Utilizează corect instrumentele de scris,
8. Trasează grafic semne grafice, litere de tipar, după
modelul dat

„Personajul preferat” –joc siluete ale personajelor 1. Recunoaște personajul și povestea din care face parte 2. - realizat în
didactic cunoscute, 2. Redă în propoziții simple sau dezvoltate conținutul totalitate
fișă individuală de evaluare unor povestiri, respectând ordinea logică a 1.- realizat parțial
„Povești cu a fost odată...” Ilustrații din poveștile: evenimentelor, sau cu sprijin
„Punguța cu doi bani”, 0 – nerealizat
3. Reproduce formule de început și încheiere a
„Ursul păcălit de vulpe”,
basmelor,
„Capra cu trei iezi”,
„Scufița Roșie” 4. Reproduce replici ale personajelor cunoscute,
5. Precizează personajele pozitive/negative,
argumentând încadrarea personajului conform
valorilor morale,
6. Creează povești scurte inspirate din viața reală sau
din povești cunoscute,
„Cel mai bun recitator” 1. Recunoaște versurile unei poezii cunoscute și 2. - realizat în
denumește titlul acesteia, totalitate
2. Recită clar și expresiv poeziile cunoscute, 1.- realizat parțial
sau cu sprijin
0 – nerealizat
DȘ - „Te rog să-mi dai!” –joc Jucării, forme geometrice, 1. Alege tot atâte elemente câte i se cer. 2. - realizat în
activitate didactic fișă individuală de evaluare 2. Selectează obiectele după criterii diferite: formă, culoare, totalitate
matematică mărime. 1.- realizat parțial
3. Compară grupele prin asociere globală. sau cu sprijin
„Unde se află?”- joc- Obiecte diferite, jucării, 1. Precizează locul unui obiect raportat la un reper, 0 – nerealizat
exercițiu 2. Așază obiectele în poziția spațială indicată și
verbalizează acțiunea făcută,
„Alege obiectele din Săculeț, forme geometrice, 1. Recunoaște cercul și pătratul,
săculeț!”-ex. cu material cuburi, jucării diverse, 2. Clasifică obiectele după formă, culoare, mărime,
individual cifre, 3. Alege cuburile pe care există simbolul X,
4. Separă 3-4 bețișoare de aceeași lungime,
„Cifrele la locul lor” –joc Obiecte, jucării, cifre, fișă 1. Formează mulțimi de obiecte după 1-2 criterii,
didactic individuală de evaluare, 2. Numără elementele mulțimii formate,
3. Alege cifra corespunzătoare numărului de elemente,
4. Formează șirul numeric 1-5,
5. Precizează vecinii numerelor 2,3,4,
DȘ - „Ce poți să-mi spui Obiecte din sala de grupă, 1. Denumește obiectele date. 2. - realizat în
cunoașterea despre...?” imagini reprezentând 2. Precizează scopul pentru care obiectele respective sunt totalitate
mediului obiecte de uz personal, fișă întrebuințate. 1.- realizat parțial
de evaluare sau cu sprijin
„Când se întâmplă?” –joc Ilustrații reprezentând 1. Denumește două momente ale zilei, 0 – nerealizat
didactic diferite momente ale zilei, 2. Enumeră zilele săptămânii,
anotimpuri, jetoane cu 3. Denumește anotimpurile redate în imagini,
fructe, legume, flori, 4. Precizează 2-3 caracteristici ale acestora,
animale sălbatice, fișă de
evaluare
DEC – „Tablou de vară” – desen Coli albe, creioane colorate 1. Denumește culorile primare și secundare. 2. - realizat în
educație 2. Desenează elemente diferite, păstrând proporțiile și totalitate
artistico- utilizând întreg spațiul plastic. 1.- realizat parțial
plastică 3. Finalizează lucrarea. sau cu sprijin
„Flori și fluturi” - pictură Coli albe, acuarele, 1. Combină culorile în proporții diferite preparând nuanțe ale 0 – nerealizat
Planșe reprezentând flori și acestora.
fluturi, realizate în tehnici 2. Trasează linii, puncte, pete de culoare în redarea temei
diferite plastice.
3. Analizează critic și autocritic lucrările.
DEC- „Cântăm împreună” – Casetă „Cutiuța muzicală 1. Interpretează cântecele, respectând linia melodică, 2. - realizat în
educație audiție, intrepretare cântece 2” 2. Respiră corect în timpul interpretării cântecului, totalitate
muzicală și jocuri muzicale 3. Recunoaște cântecul audiat, 1.- realizat parțial
cunoscute 4. Continuă cântecul, sau cu sprijin
„Cântă ca mine!” 0 – nerealizat
5. Repetă o melodie cu abateri neesențiale,
6. execută mișcări sugerate de textul și melodia
cântecului,
7. Cântă încet, tare, lent, rapid, potrivit cerinței,
8. Recunoaște sunetele înalte/joase, scurte/lungi,
DOS – „Ce a greșit copilul?”- Ilustrații reprezentând 1. Precizează modul corect de comportare civilizată în 2. - realizat în
educație lectură după imagini diferite acțiuni diferite situații, totalitate
pentru „Fapte bune, fapte rele” pozitive/negative 2. Analizează fapte ale personajelor în raport cu normele 1.- realizat parțial
societate morale, sau cu sprijin
0 – nerealizat
3. Alege imaginile care reprezintă o faptă bună, motivând
alegerea făcută,
4. Denumește faptele negative prezentate în ilustrații,
precum și consecințele acestora,
5. Formulează corect mesajul transmis de ilustrații,
DOS- „Hârtia fermecată” – pliere Foi albe și colorate 1. Denumește materialele de lucru, precizând
abilități întrebuințarea lor( hârtie, foarfece, lipici,) 2. - realizat în
practice 2. Decupează după contur, totalitate
3. Îndoaie(pliază) hârtia, după demonstrație, 1.- realizat parțial
sau cu sprijin
0 – nerealizat
„Anotimpuri” – colaj Hârtie colorată, frunze 1. Întinde corect pasta de lipit.
presate, lipici, foarfece, alte 2. Lipește elementele date într-o succesiune logică.
materiale specifice acestui 3. Ajută la distribuirea și strângerea materialului.
centru,
DPM „Micii sportivi” – formații 1. Execută exerciții de mers, alergare și săritură, păstrând 2. - realizat în
de lucru poziția corectă a corpului, totalitate
„Ștafeta celor mai 2. Respectă poziția corectă a corpului pentru comenzile 1.- realizat parțial
sprinteni” „Drepți!”, „Pe loc repaus”, „La dreapta”, „La stânga”, sau cu sprijin
0 – nerealizat
3. Răspunde prompt la comenzile date,
4. Aleargă spre direcția indicată,
5. Respectă regulile stabilite în cadrul jocului,

Rezultatele acestor probe de evaluare vor fi consemnate și organizate în fișe de centralizare, pe baza cărora se va realiza raportul de
evaluare inițială.

CENTRALIZATOARE EVALUARE INIȚIALĂ - Nivel II

DLC – ITEMII EVALUĂRII:

I. FONETICĂ, GRAMATICĂ, FORMULARE DE ENUNȚURI

1. Pronunță corect silabe și grupuri de sunete integrate în cuvinte,


2. Înțelege sensul unor cuvinte și expresii noi,
3. Formulează enunțuri cu acestea,
4. Utilizează adjective pentru descrierea elementelor date ( corp uman, haine, anotimpuri, etc.)
5. Formulează enunțuri cu cuvintele date,
6. Desparte cuvintele în silabe,
7. Utilizează corect instrumentele de scris,
8. Trasează grafic semne grafice, litere de tipar, după modelul dat

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8


9. POVEȘTI

1. Recunoaște personajul și povestea din care face parte


2. Redă în propoziții simple sau dezvoltate conținutul unor povestiri, respectând ordinea logică a evenimentelor,
3. Reproduce formule de început și încheiere a basmelor,
4. Reproduce replici ale personajelor cunoscute,
5. Precizează personajele pozitive/negative, argumentând încadrarea personajului conform valorilor morale,
6. Creează povești scurte inspirate din viața reală sau din povești cunoscute,

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6


10. POEZII

1. Recunoaște versurile unei poezii cunoscute și denumește titlul acesteia,


2. Recită clar și expresiv poeziile cunoscute,

Nume și prenume preșcolar I1 I2

DȘ - ACTIVITĂȚI MATEMATICE – ITEMII EVALUĂRII

1. Alege tot atâte elemente câte i se cer.


2. Selectează obiectele după criterii diferite: formă, culoare, mărime.
3. Compară grupele prin asociere globală.
4. Precizează locul unui obiect raportat la un reper,
5. Așază obiectele în poziția spațială indicată și verbalizează acțiunea făcută,
6. Recunoaște cercul și pătratul,
7. Clasifică obiectele după formă, culoare, mărime,
8. Alege cuburile pe care există simbolul X,
9. Separă 3-4 bețișoare de aceeași lungime,
10. Formează mulțimi de obiecte după 1-2 criterii,
11. Numără elementele mulțimii formate,
12. Alege cifra corespunzătoare numărului de elemente,
13. Formează șirul numeric 1-5,
14. Precizează vecinii numerelor 2,3,4,
Nume și prenume I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14
preșcolar

DȘ - CUNOAȘTEREA MEDIULUI – ITEMII EVALUĂRII


1. Denumește obiectele date.
2. Precizează scopul pentru care obiectele respective sunt întrebuințate.
3. Denumește două momente ale zilei,
4. Enumeră zilele săptămânii,
5. Denumește anotimpurile redate în imagini,
6. Precizează 2-3 caracteristici ale acestora,

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6


DEC – EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ – ITEMII EVALUĂRII:

1. Denumește culorile primare și secundare.


2. Desenează elemente diferite, păstrând proporțiile și utilizând întreg spațiul plastic.
3. Finalizează lucrarea.
4. Combină culorile în proporții diferite preparând nuanțe ale acestora.
5. Trasează linii, puncte, pete de culoare în redarea temei plastice.
6. Analizează critic și autocritic lucrările.

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6

DEC – EDUCAȚIE MUZICALĂ – ITEMII EVALUĂRII:

1. Interpretează cântecele, respectând linia melodică,


2. Respiră corect în timpul interpretării cântecului,
3. Recunoaște cântecul audiat,
4. Continuă cântecul,
5. Repetă o melodie cu abateri neesențiale,
6. Execută mișcări sugerate de textul și melodia cântecului,
7. Cântă încet, tare, lent, rapid, potrivit cerinței,
8. Recunoaște sunetele înalte/joase, scurte/lungi,

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

DOS- EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE – ITEMII EVALUĂRII:

1. Precizează modul corect de comportare civilizată în diferite situații,


2. Analizează fapte ale personajelor în raport cu normele morale,
3. Alege imaginile care reprezintă o faptă bună, motivând alegerea făcută,
4. Denumește faptele negative prezentate în ilustrații, precum și consecințele acestora,
5. Formulează corect mesajul transmis de ilustrații,

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5


DOS – ABILITĂȚI PRACTICE – ITEMII EVALUĂRII:

1. Denumește materialele de lucru, precizând întrebuințarea lor( hârtie, foarfece, lipici,)


2. Decupează după contur,
3. Îndoaie(pliază) hârtia, după demonstrație,
4. Întinde corect pasta de lipit.
5. Lipește elementele date într-o succesiune logică.
6. Ajută la distribuirea și strângerea materialului.

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5 I6


DPM – EDUCAȚIE FIZICĂ – ITEMII EVALUĂRII:

1. Execută exerciții de mers, alergare și săritură, păstrând poziția corectă a corpului,


2. Respectă poziția corectă a corpului pentru comenzile „Drepți!”, „Pe loc repaus”, „La dreapta”, „La stânga”,
3. Răspunde prompt la comenzile date,
4. Aleargă spre direcția indicată,
5. Respectă regulile stabilite în cadrul jocului,

Nume și prenume preșcolar I1 I2 I3 I4 I5

MĂSURI AMELIORATIVE

Nume și prenume DLC DȘ DEC DOS DPM


preșcolar
CONCLUZII:.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și