Sunteți pe pagina 1din 1

Problema (accizele nu se include in cost)- Intrepinderea A in luna septembrie a efectuat urmatoarele tranzactii: 1.

Vinzarea 1000 sticle sampanie pret de vinzare 72 lei, TVA 20%, cota accizelor 12,96 lei, sticla are o capacitate 0,75 lei.Din
acestea 700 au fost livrate clientului, restul au ramas la pastrare fiind livrate in luna urmatoare.2. A livrat in magazinul
sau specializat 100 borcane 0.6 gr, prêt depiata a unui borcan 480 lei, TVA 20%, accizele 25%.Toata marfa a fost vinduta
populatiei.De contabilizat operatiunile de mai sus inclusive TVA si accizele la comparator si vinzator.Calcule: Sampanie
(vinzator) 1) Dt 221- 72000(1000*72) CT 611- 50 280 Ct 534.4- 12000(72000/6) Ct 534.5- 6804; Ct 851- 2916 lei
Accizele = 1000 sticle,; 0,7 l/sticla= 750 l,; 750*12,97 lei= 9720 (cota accizelor)
Accizele de la sticlele livrate: 700* 0,75 *12,96=6804; Accizele la sticl ramase in deposit= 300*0,75*12,96=2916
In luna urmatoare: Dt 541 Ct 534.5 > 2916 lei Sampanie(cumparator) Dt 217- 50 280 lei, Dt 534- 12 000 Dt 217- 9720
(6804+2916) Ct 521- 72 000 La vinzator (icre) Dt 221 Ct 611 Ct 534.4 Ct 534.5 (1000 buc * 480 = 48 000 ); 48 000* 25%=
12000* valoarea de vinzare= 100buc*480= 48000; TVA= 48000/6= 8000; Valoarea fara TVA, dar fara acciza=48000-
8000=40000lei, suma 40000 reprzinta 125%. 4000______125% X______25%= 8000 lei; Fara accize 40000- 8000=
32 000lei; x=40000*25%/125= 8000
Formule: 1. Dt 217/ magCT 216 depozit> 30 000 lei; 2. Se vinde marfa Dt 241- 48 000 CT 611- 32 000 Ct 534.4- 8000 CT
534.5- 8000 lei; 3. Ducem marfa in magazine se depozioteaza- Dt 225 Ct 534.5 > 8000 lei; 4. Acciz Dt 534 Ct 242> 8000 Dt
534.5 Ct 225> 8000 lei
Problema _ Intreprinderea producatoare de bauturi alcoolice a procurat 1000 L/spirt pentru producerea Divinului.Pret de
cumparare – 240 litri TVA -20%, accizele 90, 12 litru.Din aceasta cantitate au fost fabricate 25 000 litri cogniac, imbuteliat
in sticle a cite 0,5 l.Peste 3 ani au fost vindute 500 sticle. Pret de vinzare- 180 lei, inclusive TVA- 20%, accizele 90, 12 litru.
Taria si concentratia de alcool 40%.De contabilizat operatiile d emai sus. Calcule: 1. Procurarea bauturii alcooloce
Dt 225- 90 120 (1000*90,12) 2. Dt 811 C211> 409 880 lei; 3.Am primit cogniacul Dt 216 Ct 811> 120 000 (2500*48)
Dt 211- 109 880 (240 000- (90+40)) 4.Vinzarea: Dt 221- 90 000 (180 * 500st)
Dt 534- 40 000 (240 000/6) Ct 534- 15000 (90000/6)
Dt 521- 240 000 (1000*240 ) Ct 611- 65988 (90000- (15000+9012)); CT 534.5 – 9012 (500*0,5*90,12*40% / 100%)
Se determina cantitatea de spirt necesara pentru cogniacul vindut 1000 l/spirt____2700 cogniac x---------250(500*0,5)
x=1000*250/ 2700= 92, 60 .5.Se determina suma accizelor aferente spirtului dat 92, 60*90.12= 8345,11 Dt 534.5
Ct
{daca soldul in credit se plateste, daca in debit se trece la ch Dt 534.5 Ct 242> 666,89 lei} 8345,11 9012
Sf:666,89

Problema(Import de marfuri) –Entitatea SRl a importat marfuri de la nerezindentul din Rominia in valoare de 5000 euro, ch
de transport- Bucuresti_ Chisinau- 3000 lei, cota TVA-20%, taxa pentru procedure vamale 0,4%.Cursul official al BNM la data
cumpararii: 20, 1, la data vamuirii 20,2 la data achitarii 20,3. Agentul economic a achitat in avans drepturile de import-export
2400 lei.Import marfuri DT 217 CT 521.2 > 100 500 lei (500euro*20,1); 2) avansul Dt 225, 234/va,a CT 242 > 24 000; 3.Plati la
vama Dt 217 CT 544/vama> 416 lei ; 4.Taxa pentru procedure vamale= 104 000+416 lei valoare in vama=Pret de cumparare
Total ch= 5000 euro *20,2+3000=104 000 lei.; 5.TVA la import de marfuri= 104 000+ 416* 20%= 20 883,20 FORMULE: 1.
TVA Dt 534.4 CT 544/va,a> 20 883.20; - Compensarea reciproca a drepturilor si creantelor vamale Dt 541 Ct 225, 234 >
21 299,2

6.Ch de transport Dt 217 Ct 521> 3000 lei; 7) Dt 521.2 Ct 243 > 101 500lei(5000euro*20,3); 8.Dt 521 CT 722> 1000 lei

Problema (Import de servicii) intreprindere A beneficiaza de servicii de consultant de la nerezidentul din Romina insuma de 2000
euro. Actul de primire-predare , 10 ianuarie 2017, Achitarea 20 februarie 2017.Cursul BNM – 20 feb- 20,5.Contabilitatea operatiei,
importul de servicii.Rezolvare: 1)Achitarea 10.01 Dt 713 Ct 521.2> 40 000 (2000 euro*20,0); 2) Achitarea 10.02- Dt 521.2 CT 243 >
20500 lei (10 000*20,5); 3) Diferenta de curs valutar (suma achitata) Dt 521.2 CT 622> 500 lei (1000*0,5euro) 4) TVA calculate Dt
522 CT 534 > 4100 (20500*20%); 5) TVA achitat Dt 534 Ct 242 >4100 lei; 6.Trecem in cont Dt 534Ct225> 4100 lei

Problema (TVA AVANS)- Entitate Alfa SRL, in luna ianuarie 2017 la data de 10 a incasat de la clentul B -120 000 peste 10
zile au fost livrate clientului B marfuri in valoare de 48 000 lei. La 20 februarie au fost livrate marfuri in valoare de 60 000lei ,
iar la 15 martie a fost returnat avansul neutilizat. Se cere de: a) Contabilizate operatiunile, inclusive TVA. Calcule: 1. 10.01- Sa
incasat banii de la client Dt 242 Ct 221 > 120 000 lei 2. Livram marfuri Dt 221- 60 000 Ct 611-40 000 Ct 534- 8000 lei 3. Dam
suma la avans 31.01.- Dt 221 CT 523> 72 000 ; 4. Calculam TVA: Dt 225 CT 534 > 12 000 lei (72000/6); 5.Achitam TVA – Dt
534 Ct 242 >12000;

6.Vinzari din 72 000 la 20.02- Dt 221- 60 000 Ct 611- 50 000 Ct 534 10 000 lei. 7.Inchidem creanta Dt 523 Ct 221> 60 000 lei,
8.Returnarea avansului Dt 523 Ct 242 > 12000.