Sunteți pe pagina 1din 1

Formatul listei de inventariere, conform COD 14-3-12/a

Unitatea Gestiunea Pagina


LISTĂ DE INVENTARIERE
SC.......... ...................... .........
Magazia Loc de depozitare
.............................. Data .......... ...............................

Nr. Denumirea Cod U/M Cantitatea Preţ unitar de Valoarea Valoarea Deprecierea
crt. bunurilor înregistrare în contabilă de
inventariate contabilitate inventar
Valoarea Motivul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total pagină x x x x
Comisia de inventariere Gestionar Contabilitate
Nume
prenume
Numele şi Nume Nume prenume Nume prenume Nume prenume
prenumele prenume

Semnătură .................. ......................... .......................... .................................