Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Relații publice; Relații cu publicul.

Noțiuni, definiții,
caracteristici

Relațiile cu publicul reprezintă o activitate practică, intenționată, desfășurată de către


autoritățile și instituțiile publice, prin care se realizează contactul direct cu cetățeni, cu publicul
lor sau cu autoritați și instituții publice sau private în vederea realizării unui serviciu public.

Relațiile publice reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea
unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă și la cooperarea dintre o organizație
și publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informați
asupra opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc și accentuează
obligațiile managerilor de a anticipa tendințele mediului; ele folosesc ca principale instrumente
de lucru cercetarea și comunicarea bazată pe principii etice. (Rex Harlow)

Alte definiții importante:


1.Institutul Britanic de Relații Publice:
“Efortul planificat să influențeze opinia publică prin bună reputație și performanță responsabilă,
bazat pe acte satisfăcătoare de comunicare bidirecțională”.

2.International Public Relations Association -(IPRA):


“Relațiile publice sunt funcția managerială care evaluează atitudinea publicurilor, identifică
politicile și procedurile unui individ sau ale unei organizații față de interesul public, elaborează și
execută un program pentru a dobândi înțelegerea și acceptarea publicului.”

Relațiile publice se bazează în principal pe comunicarea nonverbală și nonpersonală, care


urmărește evaluarea atitudinii publicului, identificarea acelor aspecte care pot să trezească
interesul consumatorilor și elaborarea unor programe care să atragă înțelegerea și atitudinea
favorabilă a publicului față de firmă și produsele ei, informarea potențialilor clienți cu privire la
natura și caracteristicile bunurilor, în vederea încurajării clienților să cumpere produsele sau
serviciile sale, a investitorilor să cumpere acțiunile sale, precum și cu scopul convingerii acestora
de a repeta procesul de cumpărare.

Activitatea de relații publice reprezintă o formă de promovare credibilă, informațiile furnizate


fiind considerate mai veridice decât cele oferite în reclame.

Conceptul de relatii publice cu sens unic duce la propaganda sau comunicare persuasiva, în
timp ce conceptul cu dublu sens pune accent pe schimbul de comunicari si întelegere mutuala,
iar conceptul de adaptare a organizatiei considera ca rolul functiei de relatii publice este de
consiliere a managerilor si de actiuni de corectie. Practic, conceptul contemporan al relatiilor
publice reprezinta un amestec al celor trei concepte.

Clasificarea relatiilor publice:

Actiunile de relatii publice se desfasoara atât în interiorul organizatiei cât si în afara acesteia.
a) Relatiile publice interne ale organizatiei au rolul de a "îndoctrina" personalul cu o filozofie a
or-ganizatiei respective, în care rolul predominant îl con-stituie întelegerea rostului economic si
social al acesteia. Prin intermediul acestor actiuni se urmareste ca fiecare om sa se considere
coparticipant la activitatea organi-zatiei respective, iar organizatia sa-i apara în minte ca fiind cea
care îi permite sa-si manifeste din plin spiritul inventiv, creator, personalitatea.

b) Relatiile publice externe vizeaza clientela si marele public, diferentiat, în raport cu diverse
criterii (vârsta, sex, profesii, mediul rural sau urban etc.).

Trasaturile si functiile relatiilor publice:

Relatiile publice sunt actiuni specifice, cu anumite trasaturi caracteristice, care le deosebesc de
alte forme de comunicare existente în organizatii. Acestea sunt urmatoarele:

♦este un proces intentionat, întrucât are la baza o manifestare de vointa a unei persoane sau a
unei organizatii în scopul câstigarii încrederii;

♦procesul urmareste o reactie de tip impact, adica obtinerea unui anume tip de reactie din partea
altor persoane;

♦se desfasoara pe baza unei strategii bine pusa la punct, uneori în mai multe faze;

♦procesul are la baza realizarile, de regula bune, ale individului sau organizatiei;

♦scopul realizarii procesului de relatii publice este dublu: câstigul este si al initiatorului si al
publicului larg ca beneficiar al serviciilor organizatiei;

♦sunt un atribut al conducerii organizatiilor si permit mentinerea unor cai de comunicare între
orga-nizatii si oamenii cu care vin în contact.

La nivelul organizatiei relatiile publice îndeplinesc mai multe functii:

♦de promovare a unei imagini pozitive a organi-zatiei si de construire a identitatii sale;

♦de protectie si de întarire a reputatiei organiza-tiei;

♦de informare a diferitelor categorii de public;

♦de gestionare a comunicarii interne;

♦de relationare cu comunitatea locala, mediile fi-nanciare, consumatorii/clientii, diferite


publicuri si or-ganizatii interne si internationale, organizatii neguver-namentale, fundatii,
asociatii etc.;
♦de management al evenimentelor speciale din viata organizatiei si al situatiilor de criza;

♦de consultanta în afaceri publice.

Obiectivele relatiilor publice


♦desfasoara un program planificat si sustinut, ca o componenta a mangementului;

♦organizeaza relatiile între organizatie si publicul sau;

♦monitorizeaza constientizarea situatiei, opiniile, atitudinile si comportamentele în interiorul si


în afara organizatiei;

♦analizeaza impactul politicilor, procedurilor si actiunilor asupra publicului;

♦corecteaza acele politici, proceduri si actiuni ca-re vin în conflict cu interesul public si
supravietuirea organizatiei;

♦consiliaza managementul pentru stabilirea de noi politici, proceduri si actiuni reciproc


avantajoase pentru organizatie si publicul sau;

♦stabileste si întretine o comunicare în dublu sens între organizatie si publicul sau

♦realizeaza schimbari specifice în constientizarea situatiei, opiniile, atitudinile si


comportamentele în inte-riorul si exteriorul organizatiei;

♦stabileste rezultatele relatiilor noi sau a celor întretinute între organizatie si publicul sau.

O organizatie exista si functioneaza daca este acceptata de publicul ei. Programele de relatii
publice tre-buie sa conduca la constientizarea si cunoasterea opini-ilor, atitudinilor si
comportamentelor celor afectati. Relatiile publice ajuta societatea la functionarea ei mai
eficienta, caci contribuie la întelegerea mutuala între grupuri si institutii.