Sunteți pe pagina 1din 1

Evoluţia fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană ( BALANŢA FINANCIARĂ NETĂ)

la 30.04.2018
Sume primite în CFM *) 2007-2013 milioane euro
Realizat
Realizat 2018
2007-2018
Denumire Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010 Realizat 2011 Realizat 2012 Realizat 2013 Realizat 2014 Realizat 2015 Realizat 2016 Realizat 2017 (execuţia la
(execuţia la
30.04.2018)
30.04.2018)
I. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE (A+B) 1.599,71 2.642,34 2.930,24 2.293,63 2.621,59 3.442,13 5.557,21 5.932,51 5.493,30 4.540,14 13,30 0,00 37.066,11
A. Fonduri de pre-aderare 812,26 747,68 618,74 273,17 132,61 43,90 31,02 19,25 29,33 1,51 2,18 0,00 2.711,65
B. Fonduri post-aderare 787,45 1.894,67 2.311,50 2.020,46 2.488,98 3.398,24 5.526,19 5.913,26 5.463,98 4.538,63 11,11 0,00 34.354,46
B1. Fonduri structurale si de coeziune (FSC) 421,38 648,45 917,84 505,54 708,36 1.170,92 2.963,12 3.587,61 2.635,56 3.693,39 2,10 0,00 17.254,26

B2. Fonduri pentru dezvoltare rurala si pescuit (FEADR+FEP) 15,13 578,75 565,93 760,48 883,05 1.090,05 1.229,99 841,02 1.247,35 522,29 0,00 0,00 7.734,02

B3. Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA) 6,89 461,87 575,93 663,78 768,95 991,27 1.174,70 1.325,84 1.420,24 269,34 0,00 0,00 7.658,82
B4. Altele (post-aderare) 344,05 205,60 251,80 90,65 128,62 146,00 158,38 158,79 160,83 53,62 9,01 0,00 1.707,35

Sume primite în CFM 2014-2020 milioane euro


Realizat
Realizat 2018
2014-2018
Denumire Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010 Realizat 2011 Realizat 2012 Realizat 2013 Realizat 2014 Realizat 2015 Realizat 2016 Realizat 2017 (execuţia la
(execuţia la
30.04.2018)
30.04.2018)
I. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE (A+B+C+D) x x x x x x x 48,51 945,11 2.820,74 4.805,44 1.888,90 10.508,71
A. Fonduri structurale si de coeziune (FSC) x x x x x x x 48,51 666,25 660,15 1.280,44 66,81 2.722,16

B. Fonduri pentru dezvoltare rurala si pescuit (FEADR+FEPAM) x x x x x x x 0,00 248,59 610,05 1.520,90 256,04 2.635,57

C. Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA) x x x x x x x 0,00 0,00 1.240,59 1.772,51 1.490,47 4.503,57
D. Altele (post-aderare) x x x x x x x 0,00 30,27 309,96 231,59 75,58 647,41

Sume plătite în perioada 2007-2018 milioane euro


Realizat
Realizat 2018
2014-2018
Denumire Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010 Realizat 2011 Realizat 2012 Realizat 2013 Realizat 2014 Realizat 2015 Realizat 2016 Realizat 2017 (execuţia la
(execuţia la
30.04.2018)
30.04.2018)
II. SUME PLATITE CATRE BUGETUL UE 1.150,89 1.268,93 1.364,43 1.158,91 1.296,24 1.427,77 1.534,77 1.619,89 1.456,25 1.504,70 1.499,53 577,64 15.859,96
C. Contributia României la bugetul UE 1.129,13 1.246,78 1.315,49 1.109,25 1.234,26 1.405,57 1.469,80 1.604,92 1.441,69 1.479,98 1.468,50 560,15 15.465,51
D. Alte contribu țiiii 21,77 22,15 48,94 49,66 61,98 22,20 64,96 14,97 14,57 24,72 31,04 17,50 394,46

SOLD - CFM 2007-2013 + CFM 2014-2020 milioane euro


Realizat
Realizat 2018
2007-2018
Denumire Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009 Realizat 2010 Realizat 2011 Realizat 2012 Realizat 2013 Realizat 2014 Realizat 2015 Realizat 2016 Realizat 2017 (execuţia la
(execuţia la
30.04.2018)
30.04.2018)
I. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE (A+B) 1.599,71 2.642,34 2.930,24 2.293,63 2.621,59 3.442,13 5.557,21 5.981,02 6.438,42 7.360,88 4.818,74 1.888,90 47.574,82
A. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE din CFM 2007-2013 1.599,71 2.642,34 2.930,24 2.293,63 2.621,59 3.442,13 5.557,21 5.932,51 5.493,30 4.540,14 13,30 0,00 37.066,11
B. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE din CFM 2014-2020 X X X X X X X 48,51 945,11 2.820,74 4.805,44 1.888,90 10.508,71
II. SUME PLATITE CATRE BUGETUL UE 1.150,89 1.268,93 1.364,43 1.158,91 1.296,24 1.427,77 1.534,77 1.619,89 1.456,25 1.504,70 1.499,53 577,64 15.859,96
III. SOLDUL FLUXURILOR = I - II 448,82 1.373,41 1.565,81 1.134,72 1.325,35 2.014,36 4.022,45 4.361,13 4.982,17 5.856,18 3.319,21 1.311,25 31.714,85

*) Cadrul financiar multianual