Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Rugăciunea - calea spre Dumnezeu

I. Ascultaţi pe rând următoarele enunţuri incomplete şi adăugaţi (oral, apoi în scris) informaţia
care lipseşte:
• Rugăciunea este_______omului cu Dumnezeu.
• Orice rugăciune începe şi se sfârşeşte cu semnul __________ ___________ .
• Cea mai scurtă rugăciune este „Doamne______ .
 Cea mai importantă pentru creştini este rugăciunea ________________ .
• La începutul fiecărei rugăciuni spunem „În numele___şi al_____________
şi al______"; la sfârşitul acesteia spunem „Slavă___şi___şi ___ _______. "Amin.

II. Citiţi propoziţiile de mai jos folosindu-vă şi de imagini:


• Cel mai important loc unde creştinii se roagă este

• Biserica este casa lui

 În Biserică slujeşte

 Fiecare bun creştin are în casa lui un colt de

Timp de lucru: o oră.


Puncte din oficiu: 40 p.