Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Data: 24.11.17
Şcoala: Liceul Teoretic”Henri Coanda”
Clasa: a-VII-a Profesor: Turcu-Aurora-Elena
Aria curriculară:Om si socetate
Disciplina: Religie
Unitatea de înă!are: Iubirea Lui Dumnezeu ata de om

Tipul de lectie: mi!t"

Te"a lec! iei: Hristos Lumina lumii Vindecarea orbului din na#tere
#copul lec!iei:$nsu%irea &alorilor religios-morale din minunile '(ntuitorului Hristos)
Competenţe generale
C*+*,* cunoa%terea %i iubirea lui Dumnezeu ca undament al m(ntuirii %i des"&(r%irii omului)
Competenţe specifice:
,** . recunoa%terea iubirii lui Dumnezeu /entru oameni $n minunile %i $n&"0"turile 1ale)
ObiectiveOperationale:
O, 2 s" descrie /ortretul moral al unui /rieten3 a&(nd la baz" iubirea lui Dumnezeu)
O 2 s" /recizeze semniica0ia termenilor necunoscu0i)
O4 2 s" /o&esteasc" $n ordine e&enimentele acestei minuni)

,
O5 2 s" e!/lice $m/linirea iubirii lui Dumnezeu $n minunile 1ale )
O6 2 s" enumere ac0iuni de a7utor /entru cei ala0i $n suerin0e)

Strategia didactică:
$% &etode 'i procedee:3 con&ersa0ia3 Ciorc8inele3 e!/lica0ia3 lectura3 argumentarea3 /roblematizarea3 e!erci0iul moral*
(% &i)loace de înă!ă"*nt : la/to/3 &ideo/roiector3 imagini3 oi li/c8art*
+% ,or"e de or-ani.are a actiită!ii eleilor: acti&itate rontal93 indi&idual9*

Resurse:
,*Oficiale:  ;rograma %colar9 /entru disci/lina Religie3 clasa a VII-a)
 ;laniicarea calendaristic9 orientati&9)
 ;roiectarea unit90ii de $n&90are*
*Te"porale:  num9r de lec0ii: ,
 durata: 6<=
4* /i0lio-rafice:
 >>> Biblia sau Sfânta Scriptură3 Editura Institutului ?iblic %i de 'isiune al ?isericii Ortodo!e Rom(ne3 ?ucure%ti3 <<@)
 'anualul /entru clasa a VII-a3 editura 1(ntul 'ina3 Ia%i3 <,4
 'etodica /red9rii religiei3 Editura Re$ntregirea3 Alba Iulia3 <<<

* Cuco%3 Constantin3 Educaţia religioasă3 Editura ;olirom3 Ia%i3 ,)


4* Cuco%3 Constantin Bcoordonator3 Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice3 Editura ;olirom3 Ia%i3 ,@)


Scenariul didactic
1r% Co"p% Ti"p Con!inutul instructi3 &etode 'i &i)loace de ,or"e de
Etapele lec!iei Ealuare
crt% deriate "in2 educati procedee în4!4"*nt or-ani.are
SalutulRugciunea F Tatǎl
nostru”*
- noteaz9 absen0ele %i
realizeaz9 managementul
clasei /entru $nce/erea Acti&itate
&o"entul Con&ersa0ia
$ ,= acti&it90ii didactice care Grontalgru/
or-ani.atoric
urmeaz9 s9 se des9%oare)
- ele&ii r9s/und la salut3
s/un rug9ciunea %i se
/reg9tesc /entru $nce/erea
acti&it90ii didactice)
;roesorul &eriic" tema Acti&itate
/entru acas" %i ace /reciz"ri rontal"
su/limentare*
Ele&ii citesc tema %i $%i E!/lica0ia Gi%" Acti&itate A/recieri
s/un /"rerea des/re ceea ce Gli/c8art indi&idual" &erbale
5erificarea
au ascultat la colegi*
actiit6!ii
( C, ,<= 1e olose%te metoda E!/lozia stelar"
supli"entare 'i a
CIORCHIELI /entru a
cuno'tin!elor
stabili caracterul moral al
unui /rieten*
Ele&ii &or scrie $nsu%iri
morale /entru un /rieten
ade&"rat*
+ Preci.area ,= nitatea de $n&"0are: E!/lica0ia
unită!ii de Iisus 8ristos3 9n6!6tor 'i
înă!are7 a titlului &*ntuitor
'i a co"peten!elor Titlul lec0iei de ast"zi este:

4
8ristos7 Lu"ina lu"ii3
5indecarea or0ului din
na'tere
La s(r%itul orei ele&ii:
C, 2 s" descrie /ortretul Acti&itate
moral al unui /rieten3 a&(nd la rontal"
baz" iubirea lui Dumnezeu)
C 2 s" /recizeze
deriate ale lec!iei semniica0ia termenilor
necunoscu0i)
C4 2 s" /o&esteasc" $n ordine
e&enimentele acestei minuni)
C5 2 s" e!/lice $m/linirea
iubirii lui Dumnezeu $n
minunile 1ale )
C6 2 s" enumere ac0iuni de
a7utor /entru cei ala0i $n
suerin0e)
 Co"unicarea <= ;roesorul utilizeaz" E!/lica0ia ;rezentare Acti&itate A/recieri
noilor cuno'tin!e C4 /rezentarea ;oJer ;oint Lectura ;oJer ;oint rontal" &erbale
/entru transmiterea noilor
C cuno%tin0e*
C5 ;roesorul noteaz" /e tabl"
ideile esen0iale ale lec0iei*
C5 Tin"K /"m(nt)
C6 1c"ld"toarea 1iloamK un
bazin cu a/" care iz&ora dintr-
C4 un iz&or din localitatea 1iloam3
C5 Israel*
;rin minunea &indec"rii
orbului din na%tere desco/erim
dou" ti/uri de orbire:
- orbirea tru/easc")
- orbirea suleteasc"*

5
Orbirea tru/easc" aduce Argumentarea
suerin0a li/sei de orientare $n
s/a0iu %i greutatea dez&olt"rii
/e /lan social*
Orbirea suleteasc" este
mult mai grea deoarece /une
$n /ericol m(ntuirea3 deoarece
omul nu mai /erce /e binele
din 7urul lui*
Orbirea tru/easc" nu este
nea/"rat urmare a /"catelor3
/oate a/"rea "r" &ina omului3
dar orbirea suleteasc"
/resu/une Luminii3
$m/otri&a decizia$m/otri&a
liber" Acti&itate
Ade&"rului* Grontal
Hristos nu &indec" numai Indi&idual"
&ederea izic"3 oc8iul ci %i
&ederea s/iritual"3 care $l ace
/e om s" /re&ad" consecin0ele
ac0iunilor sale3 s" cunoasc"
rostul a/telor sale %i sensul
cre%tin al &ie0ii*
n&"0"turi morale:
,* Hristos este Lumina
suletelor noastre)
* R"bdarea %i ascultarea aduc
&indecare de la Dumnezeu)
4*Dumnezeu $%i arat" /uterea
%i a7ut"3 acolo unde omul nu
/oate)
Ele&ii $%i noteaz" $n caiete*
; ,i<area'i C6 6= ;roesorul cite%te Lectur" Caietul Acti&itate A/recieri
siste"ati.area Lectura 33Ade&"rate minuni” /entru ele&i rontal" &erbale

6
din Caietul /entru ele&i*
Ele&ii ascult" %i r"s/und
cuno'tin!elor $ntreb"rilor /roesorilor indi&idual"
;roblematizarea
/ri&ind lumina oc8ilor %i
lumina din sulet*
1e realizeaz" /e baza unui Internet A/recieri
Asocierea 'i Gilmul Acti&itate
= C6 ,<= miniilmule0 /ri&ind &erbale
-enerali.area E!/lica0ia rontal"
&ederea*
1e ac a/recieri generale %i
indi&iduale /ri&ind
im/licarea $n /redarea noilor Acti&itate
Aprecierea A/recieri
> ,= cuno%tin0e* rontal"
actiit4!ii eleilor &erbale
1e noteaz ele&ii
e&iden0iat /e care s-au
/arcursul indi&idual"
$ntregii lec0ii*
;entru ora urm"toare a&e0i Acti&itate
Te"a pentru C6 de scris urm"toarea tem": rontal"
? ,= Enumera0i 4-6 acti&it"0i /rin E!/lica0ia
acas4
care s" ar"ta0i cum /ute0i
a7uta /ersoanele care nu &"d*
1olicit ele&ilor s9 s/unem Acti&itate $n
9nceierea rug9ciunea FTatǎl nostru” E!erci0iul gru/
@ ,=
actiit4!ii cer(ndu-ne astel iertare moral
/entru tot ce am gre%it*