Sunteți pe pagina 1din 2

TEST II

Alegeţi răspunsurile corecte din variantele propuse:

1. Alegeti enunţul incorect legat de ADN:


1. impreuna cu proteinele histonice alcatuieste cromatina si cromosomii;
2. este alcatuit din patru baze azotate: adenina, guanina, citozina si timina;
3. efectuarea profilului ADN este utilizata in genetica judiciara pentru identificarea persoanei;
4. structura sa primara are structura bicatenara, helicoidala

2. Alegeti enunţul incorect:


a. factor recesiv = factor ereditar care se exprimă fenotipic doar in stare homozigota;
b. genotip = totalitatea genelor unui organism;
c. factor dominant = factor ereditar care nu se exprima fenotipic;
d. fenotip = totalitatea caracterelor unui organism;

3. Mutaţia punctiformă afectează:


A. o genă;
B. un cromozom;
C. o nucleotidă (baza azotata);
D. intreg genomul;

4. Câte baze azotate de tip timina se găsesc într-o moleculă de ADN care conţine 1500 de nucleotide,
din care 300 conţin citozina?
A. 900
B. 600
C. 450
D. 300

5. Care din urmatoarele afirmatii despre structura primara a ADN-ului este incorecta:
a. contine toata informatia ereditara a unei celule
b. este sediul mutatiilor
c. este monocatenara
d. se mai numeste “elicea vietii”

6. Care din urmatoarele caractere utilizate in criminalistica pentru identificarea persoanei nu are
determinism monogenic (100% ereditar)?
a. grupele sangvine
b. caracterul gustatortor
c. grupele tisulare HLA
d. dermatoglifele

7. Care din urmatoarele teste nu au valoare in criminalistica si in medicina legala pentru identificarea
persoanei sau pentru expertiza paternitatii/filiatiei:
a. studiul caracterelor monogenice
b. studiul caracterelor pur ecologice
c. studiul polimorfismelor cromozomilor umani
d. studiul carcacterelor poligenice

8. Care din urmatoarele nu reprezinta o tehnica de genetica moleculara utilizata pentru efectuarea
profilului ADN (amprenta genetica) in genetica judiciara?
Extragerea ADNului din materialul recoltat la locul faptei.
Electroforeza proteinelor
Amplificarea ADNului extras – reacţia de polimerizare în lanţ (PCR)
Secventierea ADNului amplificat
Genotiparea STR şi interpretarea rezultatelor amplificãrii
9. Enumerati 5 caractere poligenice (multifactoriale) utilizate in criminalistica si in medicina legala
pentru identificarea persoanei sau pentru expertiza paternitatii/filiatiei:

S-ar putea să vă placă și