Sunteți pe pagina 1din 3

Teza Clasa a V-a

Partea I. Pe foaia de teza se vor trece doar raspunsurile corecte.


1. a) Rezultatul calculului este .....
b) Dintre numerele a = 6,24 si b = 6,245 mai mare este ....
c) Solutia ecuatiei 0,3x + 4,4 = 8 este x = .......
2. a) Desenati o linie frânta deschisa formata din 5 segmente.
b) Perimetru dreptunghiului cu lungimea de 5m si latimea de 3m
este ......
c) Figura geometrica pe care ne o imaginam ca un bob de nisip se
numeste ......
3. Perimetrul unui patrat este de 48cm..
a) Lungimea unei laturi este de ..cm.
b) Perimetrul dreptunghiului cu lungimea de doua ori cât cea a
patratului si cu latimea
cât lungimea laturii patratului este de ..cm.
c) Jumatatea perimetrului patratului este de ....
4. a) Produsul numerelor 1,4 si 2,5 este numarul
.................................. .
b) Rezultatul calculului 87,123 + 15,24 - 13,563 este egal cu
................................ .
Partea a II-a. Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.
1. Calculati:
a) [(0,30 - 0,15) : 1,5] : [(1,88 + 2,12) × 0,0125]

b)
2. Se considera un triunghi care are lungimile laturilor exprimate
prin trei numere consecutive,
iar perimetrul de 39cm. Aflati lungimile laturilor triunghiului.
3. a) Desenati o piramida triunghiulara.
b) Calculati perimetrul si aria unui dreptunghi cu lungimea (L) de
30 cm si latimea
jumatate din lungime.