Sunteți pe pagina 1din 5

BUGA CARMEN VALENTINA ANUL III A.M.L.

ROLUL UNUI MANAGER DE PROIECT

De-a lungul timpului s-au înregistrat numeroase progrese în domeniul


managementului proiectelor, însa, cu toate acestea, studiile de cercetare arată că un număr destul
de mare de proiecte sunt sortite eșecului, fiind astfel subliniată importanța rolului managerului de
proiect. Rolul de conducere al managerului are o importanță deosebită în motivarea oamenilor și
crearea unui mediu de lucru cât mai eficient, astfel încât echipa de proiect să poată depăși cu bine
provocările mai mari care sunt tot mai prezente în economia globală de astăzi. Această lucrare are
rolul de a explica cât mai simplist importanța unui manager de proiect în cadrul oricărei
organizații, în vederea creșterii performanței în proiecte.

INTRODUCERE

Managementului proiectelor a început să i se acorde o importanță tot mai mare în


ultimii ani de zile, devenind astfel o competență extrem de dorită în majoritatea organizațiilor mari,
un instrument eficient în gestionarea proiectelor complexe.
O preocupare importantă cât și o temă recurentă în literatura de management al proiectelor este
succesul proiectelor. Interesul legat de factorii contributivi ai succesului unui proiect au fost foarte
des mentionați în literatura de specialitate. Unul dintre acești factori este reprezentat de managerul
de proiect, și anume, rolul și responsabilitatile acestuia. În această lucrare, accentul se pune în
principal pe rolul pe care un manager de proiect îl joacă în asigurarea livrării cu succes a
proiectului.
Rolul managerului de proiect în asigurarea succesului în proiecte a generat o retorică considerabilă
și o bază de literatură cu privire la abilitățile, cunoștințele și atributele personale necesare unui
manager de proiect. O preocupare asupra competenței managerilor de proiect, a dus la elaborarea
unor standarde care sunt utilizate ca instrumente de evaluare a managerilor de proiect în ceea ce
privește competența cheie pe care trebuie să o dețină. (Anantatmula, 2010) Aceste standarde se
referă în primul rând la cunoștințele pe care trebuie să le dețină un manager de proiect, precum
cunoștințele regăsite în PMBOK.
Scopul acestei lucrări nu este de a explora aceste standarde, ci mai degrabă de a evalua rolul pe care
managerii de proiect îl joacă în asigurarea livrării cu succes a proiectelor.

1
BUGA CARMEN VALENTINA ANUL III A.M.L.

MANAGERUL DE PROIECT

Managerii de proiect sunt persoanele responsabile pentru coordonarea activităților


membrilor echipei de proiect, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale proiectului. (Munns,
1996) Jeffrey Pinto descrie în lucrarea sa un manager de proiect ca fiind inima și sufletul unui
proiect prin faptul cî sunt implicați în toate aspectele proiectului și sunt de așteptat să finalizeze
proiectul încadrându-se în buget și timp.
Deși din punct de vedere istoric, în trecut rolul managerului de proiect era concentrat în special pe
proiectele mari și tehnice, în prezent rolul acestuia se aplică unei varietăți de proiecte mici, mijlocii
și mari și mai puțin tehnice. În plus, evoluția managementului modern al proiectelor a extins rolul
managerilor de proiecte în domenii precum dezvoltarea afacerilor unde sunt inițiate proiecte noi.

ROLUL MANAGERULUI DE PROIECT

Responsabilitățile unui manager de proiect includ:

 Definirea scopului proiectului


Prin scopul proiectului se urmărește ca activitatea proiectului să fie finalizată în termenul stabilit.
Responsabilitatea managerului de proiect este, în primul rând, definirea scopului proiectului și
comunicarea acestuia echipei de proiect, conducerii superioare și altor părți interesate implicate în
proiect. Definirea domeniului de aplicare al proiectului este unul dintre aspectele cele mai
importante și provocatoare ale managementului de proiect. În cadrul acesteia, managerul de proiect
revizuiește carta proiectului, cerințele și activele procesului. Fără a defini domeniul de aplicare al
proiectului, este posibil să existe confuzii între personal și echipa de proiect cu privire la locul în
care se încheie proiectul, astfel crescând riscul de apariție a diferite intervenții ulterioare.

 Elaborarea planului proiectului


Succesul unui proiect depinde în mare măsură de planul său inițial. Este absolut imperativ să existe
un plan de proiect înainte de a începe implementarea acestuia. Planul prezintă în mod clar etapele și
activitățile necesare realizării proiectului și este responsabilitatea managerului de proiect de a-l
dezvolta.
Spre exemplu, în cazul proiectelor din domeniul IT, managerul de proiect este responsabil de
elaborarea planului general al proiectului, însă, acesta trebuie să fie coordonat cu întreg personalul

2
BUGA CARMEN VALENTINA ANUL III A.M.L.
participant. Prin urmare, este necesar să se asigure că întregul personal are competențe de
planificare și experiență în domeniu.

 Direcționarea și gestionarea implementării proiectului


Managerul de proiect este direct implicat în conducerea echipei de proiect și în gestionarea relațiilor
cu părțile interesate, pentru a se asigura că planul proiectului este respectat. Direcționarea și
gestionarea implementării proiectului necesită utilizarea unor instrumente și tehnici specializate
precum expertiză și sisteme ale managementului de proiect.
Expertiza implică consultarea experților înainte de a lua decizii cu privire la anumite aspecte ale
proiectului. De exemplu, în proiectele din domeniul IT, managerul de proiect poate consulta experții
în ceea ce privește abordarea metodologică de urmat și limbajul de programare folosit. De
asemenea, managerul de proiect poate utiliza diferite software-uri care îi vor permite să organizeze
cu mai multă ușurință sarcinile și resursa umană, prin crearea unor diagrame și rapoarte.

 Coordonarea activităților, a resurselor și a informațiilor


În general, în cadrul unui proiect, este necesară coordonarea activitaăților, a resurselor, a
informațiilor și a echipamentelor. Pentru aceasta, managerul de proiect colaborează cu
coordonatorul de proiect, însă în anumite cazuri, unele probleme de coordonare este posibil să nu
poată fi rezolvate de coordonator fiind astfel necesară intervenția managerului de proiect pentru a
asigura buna desfășurare a activităților.

 Achiziții și gestionarea riscurilor


Managerul de proiect este de asemenea implicat și în procesul de achiziție din cadrul proiectului și
anume, crearea contractelor, identificând riscurile ce pot apărea în ciclul proiectului și în pregătirea
unui plan de soluționare a acestora.

 Managementul timpului și a costurilor


Succesul oricărui proiect depinde de capacitatea de a echilibra componentele principale ale
proiectului, domeniul de aplicare, costul și timpul. (William, 1996) Gestionarea costurilor și a
timpului necesar pentru livrarea proiectului este la fel de importantă ca definirea scopului unui
proiect. Managerii de proiect au responsabilitatea principală de a evalua costul total al proiectului
precum costul materialelor, mașinilor, echipamentelor, cât și a forței de muncă, și gestionarea
timpului necesar livrării unui proiect de succes.

3
BUGA CARMEN VALENTINA ANUL III A.M.L.
Mai sus am descris câteva dintre cele mai importante responsabilități pe care le are un manager de
proiect, lista acestora fiind una nesfârșită. Managerul de proiect definește scopul proiectului, oferă
descrierea potențialului pe care îl are proiectul, efectuează investigații asupra altor companii pentru
a stabili dacă au implementat proiecte similare, efectuează estimări de timp și costuri și evaluează
riscurile.
Pe lângă îndeplinirea scopului, costurilor, timpului și a obiectivelor proiectului, managerul de
proiect se străduiește să se asigure că întregul proces răspunde așteptărilor și nevoilor părților
interesate. În acest sens, părțile interesate de proiect se referă la părțile implicate și la cele direct sau
indirect afectate de activitățile proiectului. Acestea includ personalul de sprijin, sponsorul
proiectului, clienții, membrii echipei, utilizatorii și furnizorii. Acestea fiind spuse, alegerea unui
manager de proiect eficient, reprezintă cheia pentru asigurarea unui proiect de succes.

COMPETENȚE

Dat fiind rolul esențial pe care îl joacă managerii de proiect în managementul proiectelor, este
imperativ ca aceștia să dețină compentențe cheie în vederea îndeplinirii într-un mod cât mai eficient
a sarcinilor care le revin. Acestea includ abilități de leadrrship, de planificare, de team building, de
rezolvare a problemelor, de comunicare și multe altele. Abilitățile de leadership sunt cruciale în
implementarea unui proiect, deoarece managerii de proiect ar trebui să conducă prin puterea
exemplului propriu, demonstrând importanța planurilor foarte bine gândite și urmărirea acestora cu
strictețe în vederea unei implementări de succes.
Compentențele de comunicare sunt de asemenea foarte importante. Spre exemplu, în cazul în care
managerul de proiect consideră ca anumite cerințe ale părților interesate nu sunt potrivite sau pot
influența livrarea cu succes a proiectului, acesta va trebui să își folosească abilitățile de comunicare
și negociere pentru a convinge părțile interesate de necesitatea acestei schimbări.
În plus față de abilitățile de leadership și comunicare, este de așteptat și/sau de preferat ca managerii
de proiect să dețină cunoștințe în domeniul de aplicare al proiectului. De exemplu, în domeniul IT,
aceștia ar trebui să aibă cunoștințe despre produse, afaceri și diferite aplicații, cunoștințe care îi vor
ajuta să implementeze un proiect de succes.

4
BUGA CARMEN VALENTINA ANUL III A.M.L.

CONCLUZII

Managerii de proiect joacă un rol foarte important în managementul proiectelor. Ei sunt


inima și sufletul oricărui proiect. Fără contribuția lor, succesul unui proiect este din start în pericol.
Lista rolurilor unui manager de proiect, așa cum am identificat mai sus, este într-adevăr nesfârșită,
începând de la definirea scopului proiectului, elaborarea planului proiectului la scară largă,
controlul implementării planului proiectului, coordonare, managementul achizițiilor, managementul
riscurilor, managementul costurilor, managementul comunicării și așa mai departe.
Având în vedere rolul esențial pe care îl joacă managerii de proiect, este important ca aceștia să aibă
aptitudinile, experiența și competența necesare în domeniu, pentru a asigura livrarea cu succes a
proiectului.

BIBLIOGRAFIE

Crawford, L., 2000. “Profiling the competent project manager”


Duncan. A and R. William, 1996. “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”.
Munns, A.K. and B.F. Bjeirmi, 1996. “The role of project management in achieving project
success”.
Pinto, J.K., 1996. “Power and Politics in Project Management”.
Project Management Institute report, 2013. “A guide to the project management body of knowledge
(PMBOK guide)”. 5th edition
Vittal, S. A., “Project Manager Leadership Role in Improving Project Performance”