Sunteți pe pagina 1din 48

Mecanica Teoretica

Centre de masa

Seminar
Cristian Braia
cristianbraia@gmail.com

1
Cuprins
• Abordarea problemei
• Problema generala + Teorie
• Problema rezolvata 1
• Problema rezolvata 2
• Probleme propuse

2
Concept
Centru de masa Centru de greutate Centru de masa Centru de greutate

3
Abordarea problemei

Intuitie

4
Abordarea problemei

Intuitie

5
Abordarea problemei

Definitie
y y

x x
y
y

x x 6
Abordarea problemei

Definitie
Pentru o placă omogenă de secţiune constantă centrul de masă este dat prin vectorul
său de poziţie

y y

x x
y
y

7
x x
Abordarea problemei

Definitie

y y

x x
y
y

8
x x
Abordarea problemei

Dar daca?

9
Problema generala
Se da placa omogena din figura de mai jos
a

Sa se determine coordonatele centrul de masa


daca se cunosc dimensiunile geometrice ale
figurii (ex. lungimi, unghiuri).

10
Problema generala

Rezolvarea problemei
• Se atribuie un sistem cartezian placii

y
a

11
Problema generala
Rezolvarea problemei
• Se descompune placa in figuri geometrice
elementare pentru care se poate calcula usor
centrul de masa
y
a
y
a

5
5

x
x

12
Problema generala
Rezolvarea problemei
• Se descompune placa in figuri geometrice
elementare pentru care se poate calcula usor
centrul de masa
y
a
y
a

5
5

x
y x

x 13
Problema generala
Rezolvarea problemei
• Se descompune placa in figuri geometrice
elementare pentru care se poate calcula usor
centrul de masa
y
a
y
a

5
5

x
y y
x

5 5

x x 14
Problema generala
Teorie

Pentru o placă omogenă de secţiune constantă centrul de masă este dat prin vectorul său
de poziţie


rC 
 
r dA
A

  dA A

unde integralele se calculează pe aria A a corpului

Coordonatele centrului de masă


p 

 A i ri p
 Ai xi
p
 Ai yi
p
 Ai zi
rC  i 1
p x C
i 1
y C
i 1
z C
i 1

A
p p p
i  Ai  Ai  Ai
i 1 i 1 i 1 i 1

   
r i x i i  y i j  z i k 15
Problema generala
Rezolvarea problemei
Atentie!!! In fromulele coordonatelor centrului de masa semnul ariei se
considera cu plus(+) sau minus(-) in functie de existenta sau lipsa figurii
geometrice din intreaga placa

Coordonatele centrului de masă


y
a p p
y
a  Ai xi  Ai yi
i 1 i 1
x C p
y C p
5  Ai  Ai
5 + i 1 i 1

x p
y y x
 Ai zi
i 1
z C p
 Ai
5
+ 5 i 1

-
x x
16
Problema generala
Figuri geometrice elementare
Placa dreptunghiulară

y
a

 C b

O
x

Aab

a b
x C , y C
2 2

17
Problema generala
Figuri geometrice elementare
Placa dreptunghiulară Placa triunghiulară

y y 
A 3 x 3 , y3 
a

C

A2 x 2 , y2 
 C b

A1 x1, y1 
O O
x x

x1 y1 1
Aab    x2 y2 1
A
2 x3 y3 1
a b
x C , y C
2 2
x 1 x 2  x 3 y 1 y 2  y 3
x C y C
3 3

18
Problema generala
Figuri geometrice elementare
Placa în formă de sector de cerc

O  C x

2 sin 
A   R 2 , x C  OC  R
3 

19
Problema generala
Figuri geometrice elementare
Placa în formă de sector de cerc Placa în formă de sfert de elipsă

y
y
b 2 2
y a x
R b
a

O  C x
 C

O
a x

2 sin   ab 4a 4b
A   R , x C  OC  R
2 A , x C , y C
3  4 3 3

20
Problema rezolvata 1

Se consideră placa omogenă cu dimensiunile din figura

Se cere sa se determine
coordonatele centrului de masa al y
placii

2a

4a 2a x
21
Problema rezolvata 1

Se imparte placa in forme geometrice elementare

y
y

2a
2a

4a 2a x
4a 2a x
y

2a

4a 2a x 22
Problema rezolvata 1

Se determina centrul de masa al fiecare parti

2a

4a 2a x

23
Problema rezolvata 1

Se determina centrul de masa al fiecare parti

y
sau

2a

4a 2a x

24
Problema rezolvata 1

Se determina centrul de masa al fiecare parti

y
sau

2a

4a 2a x

25
Problema rezolvata 1

Se determina centrul de masa al fiecare parti

y
sau

2a

4a 2a x

26
Problema rezolvata 1

Se determina centrul de masa al fiecare parti

2a

4a 2a x
y

2a

4a 2a x 27
Problema rezolvata 2
z

Se consideră placa omogenă F


R 2  0,5b
60o

R1  0,2b
Porţiunea BC face parte dintr-o
elipsă cu centrul în O’ şi de 60 o
O D y
semiaxe O’B şi O’C.
E
b

a
)

a

(1
C

A O
B b
b
x

Se cere sa se determine coordonatele centrului de masa al placii 28


Problema rezolvata 2 z

Rezolvare:
F
Placa omogenă dată se împarte în 5 elemente R 2  0,5b
60o
O D y
R1  0,2b

a  C1
60 o y
O D
E
A O b

a
)
b


x a

(1
C

A O
B b
b
x

Pentru elementele care se scad (nehaşurate) aria se consideră cu semnul “-“ iar pentru cele
haşurate cu semnul “+”.
29
Problema rezolvata 2 z

Rezolvare:
F
Placa omogenă dată se împarte în 5 elemente R 2  0,5b
60o
O D y
R1  0,2b
b b 3
 C1
z F , 
a 2 2 
  O
60 o
D y
E
A O b

a
)
b


x a

(1
 C2
C

O
O0,0 Db,0 y
A B b
b
x

Pentru elementele care se scad (nehaşurate) aria se consideră cu semnul “-“ iar pentru cele
haşurate cu semnul “+”.
30
Problema rezolvata 2 z

Rezolvare:
F
Placa omogenă dată se împarte în 5 elemente R 2  0,5b
60o
O D y
R1  0,2b
b b 3
 C1
z F , 
a 2 2 
  O
60 o
D y
E
A O b

a
)
b


x a

(1
 C2
C

O
O0,0 Db,0 y
A B b
b
x

D y
O

C
a
a
 C5
A B
b O
b
x

Pentru elementele care se scad (nehaşurate) aria se consideră cu semnul “-“ iar pentru cele
haşurate cu semnul “+”.
31
Problema rezolvata 2 z

Rezolvare:
F
Placa omogenă dată se împarte în 5 elemente R 2  0,5b
60o
O D y
R1  0,2b
b b 3
 C1
z F , 
a 2 2 
  O
60 o
D y
E
A O b

a
)
b


x a

(1
 C2
C

O
O0,0 Db,0 y
A B b
b
x

D y
O
z
F
C
a
a
 C5
A B R1  0,2b
b O
b
C4 
x O
E D y

Pentru elementele care se scad (nehaşurate) aria se consideră cu semnul “-“ iar pentru cele
haşurate cu semnul “+”.
32
Problema rezolvata 2 z

Rezolvare:
F
Placa omogenă dată se împarte în 5 elemente R 2  0,5b
60o
O D y
R1  0,2b
b b 3
 C1
z F , 
a 2 2 
  O
60 o
D y
E
A O b

a
)
b


x a

(1
 C2
C

O
O0,0 Db,0 y
A B b
b
x

D y z
O
z ,5
b F
F 0
C R2
a 600

a  C3
 C5
A B R1  0,2b
b O
b
C4 
x O O y
D
E D y

Pentru elementele care se scad (nehaşurate) aria se consideră cu semnul “-“ iar pentru cele
haşurate cu semnul “+”.
33
Problema rezolvata 2

Placa dreptunghiulară OAO’D


O D y

a  C1

A O
b
x

a b
A 1 a b , x 1 , y 1 , z 1 0
2 2

34
Problema rezolvata 2

Placa dreptunghiulară OAO’D Placa triunghiulară ODF


O D y b b 3
z F , 
2 2 
 
a  C1

 C2
A O
b
x
O0,0 Db,0 y

a b
A 1 a b , x 1 , y 1 , z 1 0 b2 3 y y y b
2 2 A 2 , x 2 0 , y 2 O D F  ,
4 3 2
z z z b 3
z 2 O D F 
3 6

35
Problema rezolvata 2

Placa dreptunghiulară OAO’D Placa triunghiulară ODF


O D y b b 3
z F , 
2 2 
 
a  C1

A O  C2
b
x
O0,0 Db,0 y

a b
A 1 a b , x 1 , y 1 , z 1 0 b2 3 y y y b
2 2 A 2 , x 2 0 , y 2 O D F  ,
4 3 2
z z z b 3
z 2 O D F 
3 6

36
Problema rezolvata 2

Placa dreptunghiulară OAO’D Placa triunghiulară ODF


O D y b b 3
z F , 
2 2 
 
a  C1

 C2
A O
b
x
O0,0 Db,0 y

a b
A 1 a b , x 1 , y 1 , z 1 0 b2 3 y y y b
2 2 A 2 , x 2 0 , y 2 O D F  ,
4 3 2
z z z b 3
z 2 O D F 
3 6
Placa în formă de sector de cerc cu centrul în F
z 
sin  
6  2 R2  b
,5
b F 2
 0
FC 3 R 2 A 3  R 22    2b 2
R2
600 3    6 24
 C3 6
b  3 
x 3 0 , y 3 , z 3  z F  FC 3  b   
2  2 
O D y 37
Problema rezolvata 2

Placa în formă de semicerc cu centrul în E


z 
F sin
2 4 R1 4  b
 
2
EC 4  R 1   A 4  R 12    2b 2
3  3 15  2 50
2
R1  0,2b
4 b
x 4 0 , y 4  y E   b , z 4  EC 4 
O
C4  15 
E D y

Placa în formă de sfert de elipsă


y    ab
A 5 
O D
,
C 4
a
a  4  4 
 C5 x 5  a 1   , y 5  b 1   , z 5  0
 3   3 
A B
b O
b
x
5 5 5
 Ai xi  Ai yi  Ai zi
i 1 i 1 i 1
Coordonatele centrului de masă: x C 5
y C 5
z C 5
 Ai  Ai  Ai 38
i 1 i 1 i 1
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

30
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30

Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in


formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30

Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in


formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Problema rezolvata 3

Să se determine poziţia centrului de masă


pentru bara omogenă din figura. Dimensiunile

20
sunt date în cm.

Teorie
30
Se calculeaza centrul de masa pentru
fiecare bara:
Obs.: Pentru corpurile unidimensionale (ex. Bare), in
formula centrului de masa se considera lungimile
corpurilor, respectiv, barelor.

Rezolvare
Se imparte bara in forma de L in doua bare:
Tema: Să se determine coordonatele centrului de masă

y 40

10

20
2a

10
10
4a 2a x

15

10
30

r 6

30
12
  30 30

48
Lectura generala: http://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_de_mas%C4%83