Sunteți pe pagina 1din 3

CLADIRI PENTRU ADMINISTRATIE

Activitatea complexa de conducere, organizare si gospodărire a afacerilor publice sau


private este cunoscuta sub denumirea de administraţie.
Clădirile pentru administraţie asigura spaţiiie necesare acestor structuri dimanice si
diverse , ce acoperă o gamă variată de activităţi.
Spaţiiie administrative se regăsesc în majoritatea programele de arhitectură, începînd
de la o singură încăpere de birouri şi ajungand la programe de sine stătătoare.
Clasificarea spatiilor pentru administratie se face după specificul domeniului de
activitate, astfel:

a. clădiri pentru sedii administrative ale firmelor şi companiilor;


b. clădiri pentru instituţiile de credit – băncile:
- bancă natională;
- bancă privată: sediul central, sucursale judeţene (sau altă impărţire administrativă),
agenţii bancare distribuite aproximativ uniform sau numai în centrele de interes din
localităţi,indiferent de marimea acestora,
c. clădiri pentru institutiile de asigurări, care oferă sisteme de despăgubire pentru
persoane, bunuri mobil e sau imobile în caz de: boală, accidente, incendii, furt,
catastrofe naturale , etc. Sunt organizate aproximativ după aceleşi principiu ca cel al
băncilor;
d. clădiri pentru justiţie: judecătorie, tribunal, procuratura, curtea supremă, tribunale
internaţionale;
e. clădiri pentru administraţia publică locală: primării comunale, orăşenesti , municipale,
administraţii teritoriale, prefecturi;
i. clădiri pentru administraţia publică centrală naţională şi internaţională: ministere; sedii
guvernamentale, sediile organizaţiilor internaţionale:
j. clădiri pentru poştă: poşta naţională, sucursale teritoriale care asigură organizarea
avtivităţii oficiilor poştale, coletării, servicii specializate de transport rapid.
Vom analiza doar punctual “a” deoarece toate celelalte enumerate mai sus au două
caracteristici commune: activitatea in birourile proprii şi activităţi de contact cu publicul.

a. Cladiri pentru sedii administratoive ale firmelor si companiilor pot fi analizate sub
următoarele aspecte:
a.1 Forma de proprietate:
- proprietatea firmei sau companiei respective, care are sediul in cladire si o
utilizează integral sau in cea mai mare parte, restul spaţiilor inchiriindu-le;
- proprietatea unei firme sau companii specializate în dezvoltarea şi exploatarea
imobiliară, care inchiriază intreaga clădire firmelor de diverse marimi;
a.2 Suprafaţa utilizată pentru fiecare firmă:
- mică: 10-100 mp
- mijlocie: 100- 500 mp
- mare: mai mare de 500 mp
Având in vedere dinamica transformărilor in domeniul afacerilor, mai ales pentru clădirile de
inchiriat, este necesară o flexibilitate maximă a partiului care să permită redimensionări ale
suprafeţelor de inchiriat.
Clădirile de birouri polarizează în jurul lor activităţi financiare şi comerciale importante. De
multe ori primele niveluri sunt ocupate cu spaţii comerciale, alimentaţie publică, agenţii de
turism, etc.

Schema generala:
1. Zona de primire: acces principal (liber/controlat), informatii, spatii expozitionale,
garderobe, gr. sanitare
2. Zona activitatii de baza: birouri, tratative, protocol, odihna, oficii, gr. sanitare
3. Zona activitatilor de servire directa: prelucrare date, biblioteca specializata, arhiva,
multiplicare
3. Zona activitatilor de servire indirecta: alimentatie, administratie cladire, vestiare personal,
depozite
4. Zona de servire energetica: centrala termica, ventilatie, post transformare, ateliere
intretinere, depozitare

Intre zonele 1/2 - Zona de contact

Fluxuri: - Fluxul functionarilor: Z1, Z2, Z3


- Fluxul publicului / clientilor: Z1, Z1/2, (Z2: functie de destinatia cladirii)
- Fluxul personalului de servire: zona 3, zona 4

Conditii determinante:
1. Dimensiunea si forma terenului
2. Aria utila necesara
- din 2/1 rezulta dezvoltarea pe verticala
3. Tipuri de organizare – ierarhizare:
- birouri individuale
- birouri pentru numar redus de persoane: 2- 4 p
- birouri pentru numar mare de persoane
- tipuri de compartimentari: - inchise
- partiala: 1,8m
- minimala: 1,4m
- fara compartimentari
4. Circulatiile majore: - orizontale
- verticale : ascensoare: numar, capacitate, viteza

Clădirile destinate birourilor pot fi supuse analizei şi sub următoarele aspecte:

1. Regim de înălţime :
- inaltime mică: 1-4 niveluri ;
- inălţime medie: 5-8 niveluri ;
- înălţime mare : 8-15 niveluri ;
- Înălţime foarte mare : mai mare de 15 niveluri.

2. Conformaţia generală:

2.1 Forma în plan :


- forme simple, variate: pătrat, dreptunghi, cerc, stea, U, H, Y,
- liniar , pieptene;
- compacte<
- cu curte interioară ;
- pavilionar şi semipavilionar;
- sistem retea cu elemente modulate repetabile.

2.2 Conformaţia spaţială:


- forme compacte simple: paralelipipede, cilindri, etc.,
- forme compacte simple pentru volumele înalte şi forme variabile, ieşind din planul
etajului curent, pentru spaţiile cu alte funcţiuni decât birouri, la primele niveluri ;
- conglomerat de forme simple: paralelipipede, cilindri, etc.,
- monobloc
- forme simple sau complexe cu atriu interior, iluminat zenital de cele mai multe ori

3. Conformaţia etajului curent:


- simplu tract: birourile şi circulaţia orizontală dezvoltate liniar ;
- dublu tract:
- triplu tract, cu serviciile şi circulaţiile în tractul central ;
- cu miez central, structural, care cuprinde circulaţii şi spaţii anexe, cu suprafaţa
destinată birourilor dezvoltată perimetral, cu adâncimi variabile ;
- cu atriu,
- forme variabile

4. Circulaţiile verticale, în funcţie de conformarea etajului curent, pot fi amplasate in


următoarele variante :
- in varianta simplu tract, in funcţie de lungimea maximă de evacuare normată, pe latura
opusă birourilor :
- la coridoare scurte, într-un nucleu care să cuprindă scara şi ascensoarele ;
- la coridoare lungi : un nucleu cu scara principală şi ascensoarele şi o scară
suplimentară pentru evacuare ;
- la dublu tract: conform raţionamentului de mai înainte, inserate pe un tract de birouri cu
oriantare defavorabilă ;
- la triplu tract, circulaţiile verticale şi serviciile sunt amplasate în tractul central ;
- in varianta cu miez central, structural, care cuprinde:
- circulaţiile verticale, gr. sanitare, tubulatura pentru fluide : agent termic, apă rece,
apă caldă, canalizare, ventilaţie, dar şi alimentarea cu energie electrică ;
- la atriu interior scările închise sunt distribuite perimetral, la distanţele normate, iar
ascensoarele sunt grupate într-un nod adiacent unei laturi sau cu posibilitatea de a
ajunge pe circulaţiile perimetrale.

5. Sistem constructiv: cadre din beton armat, pereţi structurali din beton armat, structuri
metalice, mixte ;

6. Materialele utilizate frecvent pentru sistemul constructiv: beton, metal.

Instalaţii şi echipamente

1. Ascensoare
1. alimentarea cu apă caldă şi apă rece, pentru igienă, rezervă de apă pentru incendiu;
2. alimentarea cu energie electrică, prin intermediul unui post de transformare, pentru :
iluminat general, prize, iluminat de siguranţă, curenţi slabi, curent trifazat ş.a.;
3. generator de energie electrică ;
4. alimentarea cu energie termică, centrală sau punct termic alimentat din reteaua de
termoficare urbană, pentru : încălzire centrală, încălzirea aerului din ventilaţie;
5. alimentare cu gaz a centralei termice, acolo unde este cazul;
6. centrale de ventilaţie cu circuite pentru introducerea aerului curat (rece sau cald) şi
evacuarea aerului viciat, pentru fiecare tip de spaţii cu activitate şi condiţii specifice:
birouri, holuri publice, sali de conferinte, grupuri sanitare, etc.