Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONAR

Acest chestionar îşi propune să realizeze o cercetare privitoare la calitatea vietii de familie

Nume: ................................................................................... Data:...........………….…

1. Pentru început vă rugăm să acordaţi un punctajurmătoarelor aspecte ale vieţii de familie, ţinând
cont deimportanţa pe care acestea o au pentru orice cuplu conjugal:
1. foarte puţin important 2. puţin important 3. nici important, nici neimportant
4. important 5. foarte important

A. Locuinţa

1 2 3 4 5
B. Relaţii afective şi de petrecerea timpului liber cu prietenii

1 2 3 4 5
C. Cei doi soţi sunt capabili săînţeleagă, fiecare, modul de a gândi şide a simţi al celuilalt

1 2 3 4 5
D. Profesia comună a celor doi soţideci posibilitatea schimbului de păreriîn domeniul profesional

1 2 3 4 5
E. Profesie (a amândoura sau a unuiadintre soţi) care asigură prestigiulsocial

1 2 3 4 5
F. Relaţii afective strânse cufamiliile celor doi soţi

1 2 3 4 5
G. Averea, proprietatea, banii

1 2 3 4 5
H. Concepţii si simpatii comune îndomeniul politic, ale celor doi soţi

1 2 3 4 5
I. Distribuirea atribuţiilorgospodăreşti în mod convenabil între ceidoi soţi (care să le convină amândoura)

1 2 3 4 5
J. Existenţa copiilor

1 2 3 4 5
K. Păreri comune ale celor doisoţi în domeniul creşterii şi educării copiilor

1 2 3 4 5
L. Petrecerea timpului liber

1 2 3 4 5
M. Concepţii religioase comuneale celor doi soţi

1 2 3 4 5

2.. Alegeţi, vă rugăm, cel mult trei dintre aspectele prezentate la punctul 1 (întrebarea 1) si anume, pe
acelea care vă oferă dvs. satisfacţie mai mare în viaţa de familie (puteţi alege unul, două sau nici unul,
dar nici într-un caz mai mult de trei).

......................................................................................................................................................................

3. În ce măsura credeţi că următoarele aspecte contribuie laprocedura tensiunilor şi, în unele cazuri, a
divorţurilor la noiîn ţara în prezent?

1. în foarte mică măsură 2. în mică măsură 3. într-o măsură nici mică, nici
mare 4. în mare măsură 5. în foarte mare măsură

A. Neînţelegeri legate de distribuireasarcinilor în gospodărie

1 2 3 4 5
B. Neînţelegeri produse de faptulcă unul dintre soţi sau amândoi neglijeazăfamilia din cauza profesiei

1 2 3 4 5
C. Neînţelegeri legate de locuinţă

1 2 3 4 5
D. Neînţelegeri datorate faptului căunul dintre cei doi soţi are o profesie,ocupaţie inferioară în raport
cu aspiraţiile celuilalt

1 2 3 4 5
E. Neînţelegeri, lipsa de satisfacţiiîn planul vieţii sexuale

1 2 3 4 5
F. Neînţelegeri cauzate de religie

1 2 3 4 5
G. Neînţelegeri în domeniul creşterii şieducării copiilor

1 2 3 4 5
H. Neînţelegeri legate de lipsa copiilor(pentru cuplurile care nu au)

1 2 3 4 5
I. Cei doi soţi nu sunt capabili săînţeleagă, fiecare, modul de a gândi şi asimţi al celuilalt
1 2 3 4 5
J. Neînţelegeri legate de avere,proprietate, bani

1 2 3 4 5
K. Neînţelegeri provocate de familiilecelor doi soţi (sau a unuia dintre ei)

1 2 3 4 5
L. Neînţelegeri pe tema modului depetrecere a timpului liber

1 2 3 4 5
M. Concepţii, simpatii politice diferiteale celor doi soţi

1 2 3 4 5
N. Neînţelegeri pe tema relaţiilor cuprietenii (ai soţiei, ai soţului, comuni)

1 2 3 4 5

4. Cât de mult credeţi că următoarele aspecte contribuie la menţinerea cuplului conjugal în caz de
neînţelegere:

1. Foarte puţin 2. Puţin 3. Nici puţin, nici mult 4. Mult 5. Foarte mult

A. Cei doi soţi sunt capabili să înţeleagă,fiecare, modul de a gândi şi de a simţi alceluilalt

1 2 3 4 5
B. Petrecere în comun a timpului liberde către cei doi soţi (interese de timp liber,hobby-uri comune)

1 2 3 4 5
C. Averea, proprietatea, banii

1 2 3 4 5
D. Influenţa produsă de prieteni

1 2 3 4 5
E. Distribuirea convenabilă (pentru ambiisoţi) a sarcinilor gospodăreşti

1 2 3 4 5
F. Comuniune de păreri în ceea ce priveşteviaţa politică, opţiuni politice comune

1 2 3 4 5
G. Religie comună, concepţii religioasecomune

1 2 3 4 5
H. Buna înţelegere si satisfacţie înplanul vieţii sexuale

1 2 3 4 5
I. Influenţa produsă de familiile celordoi soţi sau a unuia dintre ei

1 2 3 4 5
J. Profesie comună a celor doi soţi

1 2 3 4 5
K. Profesie, a unuia dintre soţi sau aamândoura, care asigură prestigiul social

1 2 3 4 5
L. Existenţa copiilor

1 2 3 4 5
M. Concepţii comune ale celor doi soţiîn domeniul creşteri şi educării copiilor

1 2 3 4 5
N. Rezolvarea în mod satisfăcător aproblemei locuinţei

1 2 3 4 5

5. Care dintre următoarele laturi ale vieţii credeţi că oferăîn mare măsură un sens superior în viaţa
(vom compara pe fiecare cu fiecare):

A Copii Dragostea dintre un barbat si o Amandoua


1 femeie 3
2
B Copii Profesia Amandoua
1 2 3
C Copii Religia Amandoua
1 2 3
D Dragostea dintre un barbat Profesia Amandoua
si o femeie 2 3
1
E Dragostea dintre un barbat Religia Amandoua
si o femeie 2 3
1
F Profesia Religia Amandoua
1 2 3

6. In ultimul timp, cât de satisfăcut sau nesatisfăcut deviaţa dvs. aţi fost:

a) Foarte nesatisfăcut b) Nesatisfăcut

c) Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut d) Satisfăcut e) Foarte satisfăcut


7.Cât de satisfăcut sunteţi de ceea ce aţi realizat pânăacum în viaţă?

a) Foarte puţin b) Puţin c) Potrivit d) Mult e) Foarte mult

8.Care este ultima şcoală absolvită de dvs.?

a Şcoala primară b) Gimnaziu f) Şcoala profesională c) Liceu treapta I

g) Studii superioare d) Liceu treapta II h) Studii postuniversitare

9,Care este categoria socio-profesională de careaparţineţi?

a) Muncitor e) Intelectual, ce anume? b) Funcţionar anume

c) Maistru, tehnician f) Casnică d) Alt salariat cu studii medii g) Student

10.Ce statut ocupaţional aveţi în prezent?

a) Salariat d) Casnică b) Patron e) Student c) Pensionar

11.Apartenenţa etnică a dvs.:

1. Român 2. Maghiar 3. German 4. Romi 5. Altele

12.Sexul dvs.:

a) Masculin b) Feminin

13.Cum apreciaţi veniturile dvs. actuale în raport cu necesităţile?

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

2. Ne ajung numai pentru strictul necesar

3. Reuşim să facem faţă nevoilor curente, dar cu multeeforturi

4. Reuşim să avem tot ce ne trebuie

14.Care sunt principalele surse de venit din familie?

1. Salariu: 1. Nu 2. Da/câte?

2. Pensii: 1. Nu 2. Da/câte?

3. Alocaţii de şomaj 1. Nu 2. Da/câte?

4. Alocaţii copii: 1. Nu 2. Da/câte?

5. Alte venituri decât cele menţionate mai sus (din variante afaceri sau activităţi suplimentare)

1. Nu 2. Da

15.In ce masura va afectat recensiunea(criza) economica viata de familie si veniturile?


1.Mica masura 2.Mare masura 3. Nesemnificativ 4.Deloc

16.Pe o scara de la 1 la 10 ce nota ati acorda calitatii vietii de familie?

..............................

17.Pe o scara de la 1 la 10 ce nota ati acorda calitatii vietii din punct de vedere
profesional?

..............................

Vă mulţumim pentru colaborare!