Sunteți pe pagina 1din 4

Creativity in students’ education

Profesor: Arotăriţei Monica- Petruța


Colegiul Național „ Mihai Eminescu”, Suceava

Teaching a foreign language allows teachers not only to be more creative but also to
encourage students to become original, to express their ideas in various forms –written, orally,
artistically, to develop their communication skills and to learn more about themselves and the
others by exploring the world around them, by taking part in international projects and in
different educational events.
My article presents some of the activities that I have done together with my students
over the years, activities that had several educational goals and that wanted to promote the
importance of foreign languages, of collaboration and use of multimedia- teaching with the
help of international educational platforms.

Creativitatea în educația elevilor

Profesor: Arotăriţei Monica- Petruța


Colegiul Național „ Mihai Eminescu”, Suceava

Predarea unei limbi străine conferă o mai mare liberatate şi ajută la


formarea unei relaţii deschise între elev şi profesor. Traducerea, interpretarea,
aspectele de cultură şi civilizaţie, importanţa acordată limbilor străine şi avalanşa
de termini din limba engleză au condus la un interes crescut faţă de acest obiect
şcolar.
Fiind profesor de limbă engleză în cadrul învăţămantului liceal am avut
cursuri opţionale de cultură şi civilizaţie britanică și americană, am inițiat și
participat la diverse proiecte E-Twinning.
În cadrul proiectelor E-twinning am desfășurat împreună cu elevii mei
mai multe activități extra școlare. Proiectul Winter in Europe ne-a ajutat sa
lucram alături de partenerii noștrii de la o școală din Lituania- Vilniaus Mykolo
Biržiškos gimnazija- și să redescoperim plăcerea de a creea jocuri de cuvinte,
rebusuri și de gasi răspunsuri pentru provocarile create de patenerii noștri.
Proiectul s-a finalizat printr-o videoconferința pe Skype unde elevii români
îmbrăcați în haine populare au cântat colinde în limba română și engleză, iar
partenerii lituanieni au cântat la rândul lor cântece tradiționale și colinde în limba
engleză.
Un alt proiect desfașurat tot prin intermediul platformei E-Twinning-
Europe through postcards- i-a ajutat pe elevii mei sa redescopere importanța
corespondenței prin scrisori. Acest proiect a fost initiat împreună cu o școală din
Turcia- ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ. Am descoperit cu tristețe ca
nici unul dintre elevii mei de liceu nu a scris vreodata o scrisoare, că nu trimis sau
primit o scrisoare. Toți elevii folosesc ca mijloace de comunicare doar telefonul
mobil si rețelele de socializare, acestea fiind acum în mod normal o parte
importantă din viața lor, neputându-și imagina un stil de viață fără aceste
elemente. Astfel am luat legatura cu unul dintre profesorii de limbă engleză din
Turcia, profesor pe care l-am gasit tot pe această platformă și împreuă am inițiat
un schimb de scrisori între elevii români și cei turci.

Atât elevii cât și părinții acestora au fost foarte încântați de această


colaboarare, elevii continuând apoi schimbul de scrisori și cu alți elevi din Italia,
Marea Britanie, Cehia, Croația și Polonia. Ulterior aceștia au facut schimb de
vederi și timbre, postere facute de ei cu diverse obiective turistice din zona în care
locuiesc precum și de mici obiecte facute manual sau tradiționale (mărțișoare).
Această activitate în afara orelor de curs a sporit interesul elevilor pentru limba
engleză și pentru dezvoltarea culturii generale. Elevii italieni le-am trimis elevilor
români nu doar vederi sau calendare cu diverse imagini din regiunea unei ei
locuiesc ci și monede – lire italiene, cărți despre arhitectura locală sau despre
gastronomia italiană. Cei mai mulți dintre elevi și-au găsit astfel prieteni în alte
țări membre ale Uniunii Europene și continuă corespondența cu aceștia chiar și
după încheierea proiectului.
Observând interesul elevilor pentru teatru și talentul unora dintre ei am
creat un club de teatru în limba engleză și astfel am participat împreună cu elevii
mei la festivaluri locale de teatru în limba engleză- Magic Fest Suceava. Prin
intermediul teatrului elevii au facut cunoștință în mod direct și mai puțin formal
cu operele lui George Bernard Shaw sau Eugen Ionescu. În cadrul clubului de
teatru elevii au putut face adaptări după mai multe seriale internaționale, creând
astfel scenarii proprii și îmbunătățindu-și nivelul de limbă precum și talentul
actoricesc. Recunosc că astfel de lucruri nu aș fi putut să le experimentez în cadrul
orelor de curs din lipsă de timp, resurse și spațiu. Ideea de a face altceva în afara
orelor de curs într-o limbă străină a prins repede.
Colaboararea cu elevii mei este foarte importantă. Ca diriginte și având
șansa de a lucra cu o clasă cu elevi extraordonari am inițiat proiectul Tinerețe
fără violență iar în cadrul săptâmânii -Să știi mai multe, să fii mai bun- elevii
am mers la bibliotecă unde au consultat arhiva pentru ziarele locale și naționale.
Elevii au lucrat pe grupe, fiecare grupă a trebuit să caute în ziar articole despre
diverse forme ale delicvenței juvenile, si apoi să alcătuiască un raport cu măsurile
ce ar putea preveni sau corecta formele de violență întălnite. La finalul proiectului
elevii au vizitat Inspectoratul Județean de Poliție Suceava unde au luat parte la un
dresaj canin, au observat cum se iau amprentele sau probele balistice și au putut
vedea mai multe arme confiscate de la braconieri sau diverși infractori care le
dețineau în mod ilegal.
Acest proiect și astfel de activități extra- școlare au sporit interesul
elevilor față de meserii precum cea de agent de poliție, asistent social sau
judecător, i-a facut mai conștienți față de formele de violență răspândite în
societatea contemporană și față de modul în care formele de violență pot fi evitate.
În cadrul proiectului liceenii au avut deasemenea șansa de a întălni un
judecator care le-a vorbit despre experințele sale din sala de judecată alături de
minori infractori, despre studiile , provocările și satisfacțiile oferite de o astfel de
meserie. Un voluntar , membru al organizației Salvați Copiii, le-a prezentat
elevilor importanța voluntariatului în cadrul unei organizații non guvernamentale
și în cadrul comunității, iar purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava le-a prezentat
elevilor mai multe materiale pe suport electronic depre importanța unui mediu fără
violență atât în familie, cât și la școală sau înafara acesteia.
Elevii au prezentat un interes mare pentru acest proiect și au apreciat
oportunitățile oferite în cadrul proiectului, au colaborat unii cu alții , au învățat
mai multe unii despre ceilalți și au descoperit informații noi despre ei înșiși.
Activitătile extrașcolare permit o apropiere mai mare și o strânsă
colaboarare între elevii aceleiași clase sau clase diferite din ani de studiu diferiți,
între profesori și elevi, între elevi, părinți și profesorul diriginte. Este foarte
important să le oferim elevilor noștrii șansa de a descoperii lumea din jurul lor, de
a se descoperii pe sine și de a-și dezvolta capacități, aptitudini, de a descoperi
modele și de a se adapta într-o societate în permanentă mișcare.
Bibliografie:
Dudeney, Gavin - How to teach English with technology, Pearson Education Limited, 2007.
Webografie:
www.etwinning.net
www.classtools.net
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/