Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN STRATEGIC

PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


PERIOADA 2007 - 2010

Domenii Activitate Termen Institutia responsabila Indicatori Resurse

Dezvoltarea S.P.A.S, Trim.I Consiliul local Numar total de contracte Surse locale
Horezu, in vederea 2007 de angajare
aplicarii Planului
Masuri Strategic privind
organizatorice activitatea S.P.A.S.

Intocmirea Planului Trim.I Primaria Horezu S.P.A.S


Strategic privind 2007
activitatea S.P.A.S

Identificarea si
rezolvarea problemelor
cu care se confrunta
comunitatile locale, in
Administratie conformitate cu Permanent 2007 – Autoritati locale Numarul intalnirilor Surse locale
publica si prevederile Planului 2010 trimestriale
dezvoltare Strategic privind
comunitara, activitatea S.P.A.S.,
comunicare si prin organizarea de
participare intalniri trimestriale
civica ale primarului,
consiliului local cu
1
reprezentanti ai
grupurilor
dezavantajate.

Stabilirea si
consolidarea de
parteneriate intre
autoritatile centrale si
locale, pe de o parte, Permanent 2007 - Primaria Numar de parteneriate Surse locale si
si reprezentantii ONG, 2010 incheiate Contributii
pe de alta parte, in proprii a
vederea elaborarii si membrilor
implementarii de fondatori.
proiecte de Atragerea de
imbunatatire a calitatii fonduri cu
vietii persoanelor, finantare interna
familiilor, grupurilor si externa.
comunitatilor aflate in
nevoie.

2
Finantarea
programelor
de infrastructura care Permanent 2007- Consiliul local Numar de familii ale caror Atragerea de
vizeaza asigurarea 2010 locuinte au fost racordate fonduri
conditiilor decente de la reteaua de apa. structurale
locuit in zonele Numar de drumuri
urbane si rurale( reamenajate.
energie electica, apa
potabila, canalizare,
gaz metan, pietruire
drumuri comunale,
salubrizare)

Cresterea accesului
persoanelor aflate in
nevoie, la serviciile Permanent 2007- Parteneriate cu institutiile Numar de asigurari de
Sanatate medicale publice, prin 2010 implicate sanatate
includerea lor in
sistemul asigurarilor
de sanatate (pe baza
parteneriatelor dintre :
DSP, CNAS, ONG),
cu accent pe
problematica de
sanatate a femeilor si
copiilor

Diversificarea S.P.A.S si DGASPC Dezvoltare de servicii de


serviciilor destinate Valcea, tip
persoanelor cu si medicii de familie familial destinate
dizabilitati. persoanelor
cu dizabilitati si famiilor
acestora( consiliere
sociala,juridica,
psihologica,informare)
3
Diversificarea Permanent 2007- DGASPC Valcea si S.P.A.S Dezvoltare de servicii de
serviciilor destinate 2010 Horezu, medici de tip
persoanelor varstnice. familie,conventii , Legea familial pentru persoanele
76/2002 privind sistemul varstnice din orasul Horezu
asigurarilor pentru somaj si (consiliere sociala,
ocuparea fortei de munca, psihologica, juridica,
A.J.O.F.M Rm. Valcea informare,ingrijire la
domiciliu)

DGASPC Valcea, SPAS Dezvoltare de servicii Implementarea


Diversificarea Horezu, Liceul “Constantin sociale pentru copii Planului Local
serviciilor destinate Brancoveanu”, Scoala proveniti din familii de Actiune
copiilor proveniti din Permanent 2007- Coordonatoare, Medici de defavorizate, privind reducerea
familii defavorizate. 2010 familie. copii/adolescenti/tineri cererii si a
consumatori de droguri( si ofertei de
activitati de prevenire droguri 2006 –
pentru consum de droguri), 2008 Horezu.
copii strazii, copii cu
dizabilitati etc.

Continuarea si dezvoltarea Implementarea


de servicii sociale pentru Planului de
Diversificarea Permanent 2007- S.P.A.S comunitatile de romi din Actiune Romii
serviciilor destinate 2010 Expert romi orasul Horezu: dezvoltare 2006- 2008
romilor. Mediator scolar comunitara, organizationala, Horezu.
imbunatatirea capacitatii
institutionale, implicarea
administratiilor locale in
rezolvarea problemelor
comunitatilor de romi.

Dezvoltarea de servicii
sociale, servicii educative.
4
Dezvoltarea de servicii de Numarul de
Dezvoltarea de Permanent 2007- S.P.A.S al orasului Horezu, tip familial pentru copii cu interventii in
servicii pentru copiii 2010 D.G.A.S.P.C Valcea. dizabilitati din familie si familiile cu copii
cu dizabilitati. pentru familiile cu dizabilitati.
apartinatoare

Dezvoltare de D.G.A.S.P.C Valcea. Realizarea de instruiri in


programe de instruire Permanent 2007- D.M.S.S Valcea domeniul social pentru
in domeniul social. 2010 asistentii sociali, asistenti
personali,, psihologi, juristi
.

Sustinerea de campanii de
S.P.A.S al orasului Horezu sensibilizare si informare
Realizarea de pe diferite
campanii de Permanent 2007- D.G.A.S.P.C Valcea problematici :protectia
sensibilizare si 2010 copilului, protectia
informare in domeniul persoanelor cu dizabilitati,
asistentei sociale. protectia persoanelor
varstnice, protectia copiilor
infectati HIV/ SIDA.copiii
strazii, delicventa juvenila,
consum de droguri etc.