Sunteți pe pagina 1din 1

Situatia integrarii copiilor cu autism in scoli –

monitorizare & documentare


FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul
Autismului, în parteneriat cu Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și
Economică au demarat un nou proiect ce își propune formularea unor recomandări și
propuneri de politici publice, către Ministerul Educației și Cercetării, cu scopul de a promova
integrarea în școli a copiilor cu tulburări de spectru autist (TSA) și a semnala aspecte concrete
privind măsurile ce pot fi luate pentru aplicarea legilor și respectarea drepturilor persoanelor
cu TSA.
Proiectul se intitulează FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism iar
activitățile care vor sta la baza formulării propunerilor de politici publice vor consta,
primordial, în monitorizarea și documentarea, în București și în 13 județe ale țării, a situației
integrării în școli a copiilor cu autism precum și a practicilor și metodelor întâlnite în unitățile
de învățământ care au integrat copii cu autism. Scopul acestei documentări îl reprezintă
realizarea unei baze de bune practici care să constituie tot atâtea modele de acțiune.
Un studiu realizat în 2011 de Gallup și D&D Research, pentru Fundația RAA, și intitulat
“Atitudinea publicului din România față de autism” arată faptul că profesorii nu cunosc terapii
de recuperare specifice nevoilor elevilor cu autism și nu sunt instruiți să gestioneze episoadele
de tantrum ale acestora. De asemenea, resursa umană este mult prea puțin numeroasă pentru a
răspunde nevoilor elevilor cu autism, numărul profesorilor de sprijin este foarte mic raportat
la numărul de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) iar norma de lucru este insuficientă
pentru a putea lucra individual cu copiii cu autism. O altă problemă semnificativă o reprezintă
și atitudinea discriminatorie a cadrelor didactice și a părinților copiilor tipici față de copiii cu
dizabilități.
Cu toate acestea, însă, există și exemple pozitive în ceea ce privește integrarea copiilor cu
CES în școli de masă. În urma eforturilor constante din ultimii ani, realizate de părinți și
asociațiile de părinți dar și a deschiderii din ce în ce mai mari a factorilor de decizie din
educatie (Inspectoratele Școlare Județene, CJRAE), un număr din ce în ce mai mare de copii
cu TSA este pregătit să facă față cadrului școlar de masă. Prin parteneriat public-privat, au
fost înființate primele clase speciale pentru copii cu autism, afiliate școlilor speciale (ex. Cluj
Napoca). Acestea au fost create cu sprijinul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă. Cele
mai multe dintre aceste inițiative aparțin organizațiilor membre ale FEDRA. În aceste cazuri
Inspectoratele Scolare Județene și Consiliul Local pun la dispoziție cadre didactice, personal
auxiliar, iar părinții, prin intermediul unor ONG-uri sau nu, contribuie financiar la
organizarea, dotarea spațiului, consumabilelor și altor cheltuieli, iar uneori pun la dispoziție
chiar terapeuți special instruiți să lucreze cu copiii.
Noul proiect – FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism – a fost
inițiat tocmai pentru a încuraja rezultatele pozitive și a formula recomandări în vederea
creșterii șanselor de integrare în școală și comunitatea a copiilor cu autism, la nivel național.
Proiectul FEDRA, mai puternică în apărarea drepturilor copiilor cu autism a demarat la data
de 1 noiembrie 2015, are o durată de desfașurare de 6 luni și este finanțat prin granturile SEE
2009 – 2014, în cadrul fondului ONG România.