Sunteți pe pagina 1din 3

POEZIA CLASICĂ ȘI POEȚII RENUMIȚI

Pe o perioadă îndelungată din istoria Chinei au apărut numeroți scriitori și opere remarcabile.
Printre acestea, succesul creațiilor de poezie cântată a fopst îndeosebi remarcabil. În cadrul poeziilor
vechi cântate, o mare parte este reprezentată de cântecele populare. Aceste opere s-au adunat în
vastul fluviu al poeziei de valuri tumultoase.

„Shijing”(诗经) este cea mai timpurie colecție de versuri a Chinei. Operele datează cu
aproximație din secolele X(începutul din. Zhou de Apus) - VI(Mijlocul Perioadei Primăvară-Toamnă)
î.e.n.. Aceasta are în total 305 piese care cuprind „Cântecele Împăraților”, „Odele” și „Imnurile”.
„Cântecele împăraților” sunt cântecele populare, „Odele” și „Imnurile” sunt în mare parte
operele fiecărui stat al claselor dominante. Forma acelor cântece din Shijing este cea cu patru cuvinte.
Aceasta reflectă pe larg aspectele sociale și viața popoarelor din acea vreme și a avut un impact
puternic asupra dezvoltării literaturii în China de-a lungul următorilor 2000 de ani. Aceasta
reprezintă de asemenea materiale istorice prețioase.

În Perioada Regatelor Combatante a apărut primul mare poet, Qu Yuan. Qu Yuan (~340 î.e.n
- ~278 î.e.n), pe prenumele său Ping, a fost un om din regatul Qu. În Periaoda Reegatelor
Combatante, regatul Qin, cel mai puternic, dorea să distrugă celelalte șase state. În perioada în care a
ocupat o funcție oficială, Qu Yuan dorea să facă o eformă politică, unindu-se cu celelalte state pentru
ca împreună să se opună statului Qin. Cu toate acestea, împărartul statului Chu a dat strigare la
calomnii și l-a pus în dizgrație pe Qu Yuan. Ulterior, politica statului Chu a devenit și mai coruptă.
Capitala regală a fost și ea cucerită și distrusă de statul Qin, iar Qu Yuan a fost exilat. Simțind că
idealurile sale politice nu puteau fi atinse, a murit aruncându-se într-un fluviu. Printre operele sale se
numără 《离骚》,《九章》,《九哥》. 《离骚》 este cea mai reprezentativă operă a sa.
Întregul poem are în total 373 de versuri, 2490 de cuvinte, fiind cel mai lung poem clasic. În acest
poem, poetul descrie propria familie, trecutul, aspirațiile, persecuția politică și sentimentele în urma
celor îndurate și descrie într-un mod liric entuziasmul său patriotic. Cu limbajul său frumos și
imaginația bogată, poetul contopește mituri și legende, creînd imagini foarte realiste, fiind plin de un
spirit pozitiv ți romantic, având o influență mare asupra generațiilor ce l-au urmat.

În timpul dinastiei Han, poezia populară Yuefu au radiat cu o strălucire specială. Precum
cântecele populare din 《诗经》, poeziile yuefu din perioada Han exprimau gândurile și dorințele
poporului, precum sentimentele de iubire și ură ale acestora. Poemul „Păunul zboară spre miazăzi”
este cea mai remarcabilă operă. Acest poem își are originile într-o melodie populară și este posibil să

1
fi fost prelucată de generațiile ce au urmat. Poemul conține mai bine de 350 de versuri și peste 1700
de caractere. Este un poem epic de întindere lungă, scris în perioada clasică. Opera este scrisă de Jiao
Zhongqing și prezintă tragedia morții unui cuplu datorată ritualurilor feudale. Aceștia înalță un imn
spiritului lor de opoziție.

În dinastiile de Wei, Jin de nord ți de sud, au apărut poeți într-un număr foarte mare, iar
poezia era populară. Tao Yuanming este un scriitor reprezentativ al acestei perioade. Tao Yuanming
(365/372/376 - 427) a fost un poet al dinastiei Jin de Răsărit. Pe prenumele său Qian, acesta s-a
născut la Jiujiang, în provincia Jiangxi. A ocupat o funcție oficială mai puțin importantă. Datorită
nemulțumirii sale față de realitatea întunecată de la acea vreme, și-a abandonat reședința. În urma sa
a rămas un total de 120 de poeme. Operele sale adesea descriu peisaje de natură și peisaje rurale.
Câteva dintre poemele sale fac trimiteri și la conducători. Limbajul este simplu, natural, având un stil
aparte, aparținându-i 《陶渊明集》。

Dinastia Tang a reprezentat perioada de aur a poeziei chineze clasice. Conform „Colecției de
poezii ale dinastiei Tang”,existau mai bine de 2300 de poeți în această perioadă, care au lăsat în urmă
aproape 50000 de poeme. Printre aceștia Li Bai, Du Fu, Bai Juyi și alții reprezintă poeți
reprezentativi în întreaga lume.

Li Bai (701-762) se numea Tai Bai. Strămoșii acestuia proveneau din Gangsu, iar el era
născut la Yecheng (situat pe cursul râului Qin, în sudul lacului Balkash de astăzi). Din copilărie a
studiat foarte mult și avea talent. La vârsta 20 de ani și-a început peregrinările. În această perioadă i-
a fost oferită o funcție administrativă însă acesta nu acorda importanță politicii, și căzând în dizgrație
pleacă după un an de la Chang’an. În timpul revoltei lui An Lu’shan, deoarece ocupase o funcție și se
implicase în cadrul armatei lui Li Lin , a fost trimis în exil. La bătrânețe a ajuns sărac și plin de
amărăciune. Acesta a lăsat în urmă peste o mie de poezii. Unele dintre poeziile sale descriu peisaje
naturale, unele lasă la iveală corupția și decadența conducătorilor. Imaginile sunt bogate, limbajul
este clar, actual, având un stil destul de degajat. După Qu Yuan, Li Bai este poetul cu spirit romantic.
《蜀道难》,《梦游天姥吟留别》 se numără printre poemele îndrăgite de popor, aparținându-i
《李太白集》.

Du Fu (712 - 800), pe numele său Zi Mei, s-a născut în Gongxian, provincia Henan. În
copilărie s-a străduit să învețe din greu. La 20 de ani pornește în peregrinări. La 34 de ani ajunge în
capitală, la Chang’an. Pentru că a suportat dizgrația celor bogați, nici nu a avut o poziție de
funcționar și a dus o viață plină de suferințe. În timpul revoltei lui An Lu’shan poetul a colindat prin

2
toate locurile, și a înțeles suferințele oamenilor. La 40 de ani s-a mutat în Chengdu. În perioada
bătrâneții părăsește Sichou și moare în drumul său spre Xiangjiang. Du Fu reprezintă cel mai mare
poet realist din istoria literaturii chineze, lăsând în urmă mai bine de 1400 de poezii. Poeziile lui scot
la ivealăcorupșia și decadențaclaselor conducătoare, oglindesc suferințele poporului și arată
parcursul istoric al dinastiei Tang de la măreție la declin. De acea a fost denumit „poetul istoric”.
Limbajul lui Du Fu este concis, având o mare capacitate de a rezuma. Poeziile 《自京赴奉先县咏怀
五百字》,《春望》sunt foarte cunoscute, aparținându-i 《杜甫部集》.

Bai Juyi (772 - 846), pe prenumele său Yue Tian, provine din Weinan, provincia Shanxi. În
anii tinereții familia sa era extrem de săracă. La 30 de ani ocupă o funcție oficială la Changțan.
Pentru că a adus ofensă la adresa celor înstăriți, a fost demis din funcție. După Du Fu, Bai Juyi este
de asemenea un poet realist. De-a lungul vieții a scris peste 3600 de poeme. Folosește un limbaj
simplu, expunând pe larg contradicțiile societății, reflectând suferințele poporului. Poezii precum
《秦中吟》,《新乐府》și poeme de întindere lungă precum《长恨歌》și《琵琶行》sunt printre
cele mai cunoscute, aparținându-i《白氏长庆集》.

La începutul dinastiei Chu, poezia acordă mai multă importanță formei decât conținutului.
După ce se înlătură acest curent care nu era benefic, ies la iveală scriitori excelenți, dintre care Lu
You este cel ai cunoscut.

Lu You (1125 - 1210), pe numele său Fang Weng, provine din Shaoxing, provincia Zhejiang.
A trăit într-o perioadă cu schimbări majore. În acea perioadă Dinastia Song de Nord au încercat să îi
supună pe jurcheni, iaer dinastia Song de Sud se stabilește la Hangzhou. Încă din copilărie, lui Lu
You i-a fost insuflată iubirea față de patrie. Pentru că susținea recuperarea teritoriilor pierdute, afost
demis din funcția în care fusese numit. Ultimii ani de viață i-a petrecut în liniște, acasă, dar nu a uitat
dorința de a reface unitatea țării. De-a lungul vieții, Lu You a creat peste 5300 de poezii. Acestea
sunt bogate în conținut și arată ambițiile sale politic, oglindesc suferințele poporului, critică aceste
decăderi și capitularea clasei conducătoare, exprimând sentimentele sale de patriotism. Printre
poeziile renumite ale lui Lu You se numără 《书愤》,《示儿》, aparținându-i《剑南诗稿》.

În timpul dinastiei Yuan și Ming, teatrul chinezesc și romanul iau o amploare considerabilă,
schimbând cursul principal al literaturii, iar poeții și operele lor devin mai puțin importante.