Sunteți pe pagina 1din 21

APLICAŢII SEMINAR BAZELE CONTABILITĂŢII

Active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli şi venituri

Dacă în perioadele de început ale contabilităţii echilibrul contabil era prezentat sub
forma AVERE = CAPITAL, abordarea contemporană a echilibrului contabil se prezintă astfel:

Active = Capitaluri proprii + Datorii

Poziţia financiară este redată de: active, datorii şi capitaluri proprii.

Capital propriu
= Active - Datorii
(poziţia financiară)

= Capital propriu Capital împrumutat


Capital +
(acţionari/asociaţi) (bănci, terţi, creditori diverşi)

Active = bunuri şi valori cu o durată de folosinţă îndelungată (mai mare de un


imobilizate an) în

activitatea entităţii şi care nu se consumă la prima utilizare

Active circulante = bunuri şi valori care se utilizează pe o perioadă scurtă în activitatea


entităţii şi,

de regulă, participă la un singur circuit economic, modificându-şi în

permanenţă forma

Aplicaţia 1. La data de 01.03.N, societatea SANDEX, care are ca obiect de activitate


fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, deţine o clădire în valoare de
900.000 lei, calculatoare în valoare de 100.000 lei şi disponibilităţi în contul curent de la

1
bancă 50.000 lei. Aceasta dispune de un capital subscris de 800.000 lei şi datorii de 250.000
lei. La data de 23.03.N, societatea achiziţionează carcase necesare pentru fabricarea
calculatoarelor, costul de achiziţie al acestora fiind de 15.000 lei. Plata furnizorului va fi
efectuată peste două luni.

a) Stabiliţi ecuaţia echilibrului contabil la începutul şi la sfârşitul lunii martie anul N.


b) Precizaţi cum ar fi arătat ecuaţia echilibrului contabil dacă materiile prime
achiziţionate ar fi fost achitate în luna martie.

Aplicaţia 2. O fabrică de pâine dispune de următoarele elemente:

Elemente Sume

terenuri 200.000 lei

împrumuturi bancare pe termen lung 30.000 lei

capital social 300.000 lei

secţii de producţie 300.000 lei

rezerve legale 5.000 lei

alte rezerve 15.000 lei

făină 10.000 lei

împrumuturi din emisiune de obligaţiuni 100.000 lei

malaxoare 15.000 lei

avans plătit către Romcereal 5.000 lei

pâine 25.000 lei

acţiuni detinute pe termen lung la S.C. Covrigul S.A. 12.000 lei

datorii către furnizori 100.000 lei

creanţe 5.000 lei

credite bancare pe termen scurt 12.000 lei

rezultatul exerciţiului 60.000 lei

rezultat reportat 25.000 lei

datorii către salariaţi 45.000 lei

cuptoare 120.000 lei

a) Verificaţi ecuaţia echilibrului contabil (Active = Capitaluri proprii + Datorii);

2
b) Determinaţi valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) şi a celor pe
termen scurt (active circulante, curente).
c) Determinaţi poziţia financiară a societăţii.
d) Stabiliţi valoarea datoriilor pe termen lung (plătibile într-o perioadă mai mare de
un an) şi a datoriilor pe termen scurt (plătibile într-o perioadă mai mică de un an).

Aplicaţia 3. Societatea CARDIFTEX prezintă următoarele informaţii:

Elemente Sume

Clădiri 100.000

Licenţe achiziţionate 40.000

Mărfuri 25.000

Echipamente de producţie 250.000

Materiale consumabile 20.000

Disponibil la bancă 45.000

Obiecte de inventar 30.000

Ambalaje 10.000

Utilaje 30.000

Programe informatice 25.000

Produse finite 15.000

Mobilier birou 40.000

Terenuri 145.000

Clienţi 15.000

Mijloace de transport 80.000

Piese de schimb 3.000

a) Determinaţi valoarea activelor imobilizate şi a activelor curente;


b) Ştiind că nivelul capitalurilor proprii este de 650.000 lei, determinaţi mărimea
datoriilor pe care societatea Bital le are faţă de funizorii săi.

Aplicaţia 4. Dispuneţi de următorul inventar de detaliu al fabricii de confecţii MODACONF.:

Elemente Valoare (lei) Clasificare

3
Mătase 1.700

Salarii datorate angajaţilor 30.400

Maşini de tricotat 64.000

Obligaţii faţă de acţionari privind capitalul de 30.000


rambursat

Sacouri nefinisate 900

Stofă 2.000

Dividende de plată către acţionari 42.650

Sume de încasat de la clienţi (creanţe) 15.000

Acţiuni cumpărate de la Bursă în vederea revânzării 7.000

Numerar în casierie 22.000

Licenţe de fabricaţie achiziţionate 1.550

Clădiri 85.500

Contribuţii de plătit către bugetul statului 50.000

Lână 5.000

Cutii 10.000

Xerox (fotocopiator) şi fax 76.300

Credite bancare pe termen lung 180.000

Maşini de cusut 30.000

Rochii fabricate 4.500

Calculatoare (PC) 70.000

Capital social 452.100

Datorii către furnizori 60.000

Papiote aţă 1.700

Camionete 86.000

Rechizite 2.500

Costume fabricate 2.500

Impozite şi taxe datorate bugetului de stat 40.000

Halate de protecţie 6.000

4
Fuste fabricate 1.700

Dobânzi de plătit către bancă 15.000

Sacouri cumpărate destinate revânzării 19.000

Maşini de surfilat 99.000

Bluze fabricate 5.300

Maşini de transportat mărfurile 180.000

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 25.000

Bluze cumpărate destinate revânzării 10.000

Numerar în devize 22.000

Profit net al exerciţiului încheiat 4.000

Mobilier 52.000

Numerar în contul curent de la bancă 28.000

Terenuri 18.000

a) Clasificaţi elementele în active, datorii şi capitaluri proprii şi verificaţi egalitatea


echilibrului contabil;
b) Determinaţi valoarea activelor pe termen lung şi a celor pe termen scurt (curente,
circulante);
c) Determinaţi mărimea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un
an şi a celor care trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an;
d) Determinaţi valoarea imobilizărilor necorporale, a imobilizărilor corporale, a
produselor finite şi a mărfurilor.

Performanţa financiară este influenţată de elemente precum cheltuielile şi veniturile.

Venituri Cheltuieli

= creşteri ale beneficiilor economice = diminuări ale beneficiilor economice

înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de:

- intrări de active, - ieşiri de active,

- creşteri ale activelor sau - scăderi ale activelor sau

- descreşteri ale datoriilor, - creşteri ale datoriilor,

care se concretizează în:

5
creşteri ale capitalurilor proprii, descreşteri ale capitalurilor proprii,
altele decât cele rezultate din distribuirea
altele decât cele rezultate din contribuţii ale acestora către acţionari.
acţionarilor.

Rezultat
= Venituri - Cheltuieli
(performanţa financiară)

Aplicaţia 5. Daţi exemple de cheltuieli şi venituri pentru o entitate la alegere.

Aplicaţia 6. Sunt similare noţiunile de cheltuieli şi plăţi? Dar cele de venituri şi încasări?

Aplicaţia 7. Care dintre următoarele tranzacţii generează cheltuieli?


a) achiziţie materii prime cu plata imediată;
b) consum de materii prime;
c) achiziţie mărfuri cu plata ulterioară;
d) scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute;
e) înregistrarea facturii de servicii telefonice;
f) plată comisioane bancare;
g) înregistrare dividende de plătit către acţionari.

Aplicaţia 8. Care dintre următoarele tranzacţii generează venituri?


a) încasare creanţe de la clienţi;
b) vânzare produse finite;
c) încasare aport de la acţionari;
d) plată datorie către furnizor extern: datoria era înregistrată la 100 €,
curs de schimb 1 € = 3,6 lei/euro; în momentul plăţii datoriei, cursul de schimb
valutar era 1 € = 3,4 lei/euro;
e) încasare venituri din dobânzi.

Aplicaţia 9. O fabrică de confecţii SAMRICK dispune de următoarele informaţii la sfârşitul


lunii decembrie:

Elemente Sume (lei)

capital subscris vărsat 50.000

pantofi 2.000

6
numerar în casierie 1.000

clădiri 30.000

stofă 5.000

pierdere probabilă datorată unui litigiu cu un clien 2.000

furnizori 1.000

clienţi 1.500

papiote aţă 2.500

costume obţinute din producţie 5.000

credite bancare pe termen lung contractate de la 3.000


InvestBank

nasturi 1.000

terenuri 10.000

rezerve legale 1.000

rezerve din reevaluare 2.000

chirii încasate în avans pentru trimestrul următor 1.000

venituri din vânzarea pantofilor şi accesoriilor 10.00

venituri din vânzarea costumelor, bluzelor şi cravarelor 30.000

cheltuieli cu stofa, papiote aţă, nasturi consumate(i) 24.500

cheltuieli privind mărfurile (pantofi şi accesorii) 8.000

cheltuieli cu salariile 10.000

venituri din sconturi 500

a) Clasificaţi elementele de mai sus în categoriile de active, datorii, capitaluri proprii,


venituri şi cheltuieli;
b) Stabiliti rezultatul exerciţiului financiar;
c) Verificaţi existenţa echilibrului contabil, sub forma:
Active = Capitaluri proprii + Venituri – Cheltuieli + Datorii

Aplicaţia 10. Se cunosc următoarele informaţii aferente poziţiei financiare pentru patru
societăţi:

Elemente W X Y Z

7
01.01.N

Active 720.000 125.000 160.000 (d)

Datorii 432.000 65.000 121.600 150.000

31.12.N

Active 900.000 180.000 150.000 300.000

Datorii 390.000 55.000 128.000 170.000

Pe parcursul perioadei

Contribuţii la capitalul social (a) 25.000 16.000 50.000

Distribuiri către acţionari (retrageri ) 48.000 8.000 (c) 75.000

Venituri 237.300 (b) 184.000 140.000

Cheltuieli 129.600 32.000 196.000 160.000

Determinaţi sumele aferente elementelor care lipsesc din tabelul de mai sus.

Aplicaţia 11. Societatea Melan are ca obiecte de activitate fabricarea produselor din carne
(cod CAEN 1013) şi comerţul cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne (cod CAEN
4722) prin intermediul magazinelor proprii. În luna martie N, pentru a-şi începe activitatea,
societatea s-a aprovizionat cu următoarele:

Cost achiziţie
Elemente LEI Cantitate Clasificare
unitar (lei)

Carne de pui kg 400 9

Carne de vită kg 700 14

Halate pt angajati buc 20 20

Detergent lichid litri 40 8

Condimente kg 30 7

Ficăţei de pui kg 50 10

Celulă de afumare buc 1 60.000

Cuţite buc 20 11

Carne de porc kg 650 12

Maşină de tocat buc 2 20.000

Lăzi frigorifice buc 3 15.000

8
Membrane naturale m 400 4

Pulpe de pui kg 80 15

În luna martie N, în procesul de producţie se consumă: 240 kg carne de pui, 300 kg


carne de vită, 5 kg condimente, 200 kg carne de porc şi 200 metri membrane naturale.
Societatea a obţinut 200 kg salam de vară la costul de producţie de 14 lei/kg şi 170 kg de
parizer la costul de producţie de 13 lei/kg.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, s-au distribuit angajaţilor 15 halate şi 15 cuţite.


Pentru a igieniza secţia de producţie s-au consumat 4 litri de detergent lichid.

În luna aprilie N, societatea a vândut prin magazinele proprii: 180 kg salam de vară la
preţul de vânzare de 18 lei/kg, 165 kg parizer la preţul de vânzare de 16 lei/kg, 30 kg de
ficăţei de pui la preţul de vânzare de 13 lei/kg şi 70 kg pulpe de pui la preţul de vânzare de
20 lei/kg.

Răspundeţi la următoarele cerinţe:

a) clasificaţi elementele de mai sus în categoriile de active cunoscute;


b) determinaţi valoarea activelor pe termen lung (imobilizate);
c) determinaţi valoarea stocurilor la sfârşitul lunii martie N;
d) determinaţi valoarea stocurilor la sfârşitul lunii aprilie N;
e) calculaţi profitul obţinut de societate în urma vânzării produselor
alimentare;
f) ştiind că la obţinerea unui kg de cremwurşti se consumă 600 g de
carne de pui, stabiliţi cantitatea de carne de pui care trebuie achiziţionată în luna
mai N în situaţia în care societatea dispune din partea unui client de o comandă
pentru 300 kg cremwurşti, astfel încât la sfârşitul lunii stocul de carne de pui să fie
zero.

2.2. Bilanţul contabil – elemente şi structuri

Bilanţ contabil (forma cont)

Active Capitaluri proprii şi datorii

A. Active imobilizate A. Capital şi rezerve


I. Imobilizări necorporale
I. Capitalul subscris vărsat şi nevărsat;
1) Cheltuieli de constituire;
II. Prime de capital;
2) Cheltuieli de dezvoltare;
III. Rezerve din reevaluare;
3) Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi
valori similare şi alte imobilizări necorporale;

9
4) Fond comercial achiziţionat; IV. Rezerve

5) Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de 1) Rezerve legale;


execuţie;
2) Rezerve statutare sau contractuale;
II. Imobilizările corporale
3) Rezerve reprezentând surplusul realizat din
1) Terenuri şi construcţii; rezervele din reevaluare;
2) Instalaţii tehnice şi maşini;
3) Alte instalaţii, utilaje şi mobilier; 4) Alte rezerve;
4) Avansuri şi imobilizări corporale în curs de
execuţie; 5) Acţiuni proprii (cu semnul minus);
III. Imobilizări financiare
V. Rezultatul reportat (profit sau pierdere);
1) Acţiuni deţinute la entităţile afiliate;
2) Împrumuturi acordate entităţilor afiliate; VI. Rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere)
3) Investiţii deţinute ca imobilizări (acţiuni şi
obligaţiuni de la alte entităţi) B. Provizioane
4) Alte împrumuturi acordate;
B. Active circulante (datorii probabile din litigii, garanţii acordate
clienţilor)
I. Stocuri
C. Datorii
1) Materii prime şi materiale consumabile
I. Împrumuturi şi datorii asimilate
(materii prime, materiale consumabile, materiale
de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la (împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, credite
terti, ambalaje); bancare);

2) Producţia în curs de executie; II. Datorii comerciale (furnizori, efecte de plătit);

3) Produse finite şi mărfuri III. Sume datorate entităţilor afiliate;

(semifabricate, produse finite, produse IV. Sume datorate entităţilor de care compania
reziduale, animale, mărfuri); este legată în virtutea intereselor de participare;

5) Avansuri pentru cumpărări de stocuri; V. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.);
II. Creante
D. Venituri în avans
1. Creanţe comerciale (clienţi, efecte de primit);
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate şi din 1) Venituri înregistrate în avans (chirii încasate în
interese de participare; perioada/exerciţiul curent care se referă la
3. Alte creanţe; perioada/exerciţiul financiar următor);
4. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat;
III. Investiţii pe termen scurt 2) Subvenţii pentru investiţii.

IV. Casa şi conturile la bănci

1) Conturi la bănci;
2) Casa;
3) Acreditive;
4) Avansuri de trezorerie;
5) Alte valori;
C. Cheltuieli în avans

10
(chirii, asigurări, abonamente plătite în
perioada/exerciţiul curent care se referă la
perioada/exerciţiul financiar următor)

Bilanţ contabil (forma listă)

Elemente

A. Active imobilizate

I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizări corporale

III. Imobilizări financiare

B. Active circulante

I. Stocuri

II. Creanţe

III. Investiţii financiare pe termen scurt

IV. Casa şi conturile la bănci

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii ce trebuie platite într-o perioadă mai mică de un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente (A+E)

G. Datorii ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

1) Venituri înregistrate în avans;

2) Subvenţii pentru investiţii

J. Capital şi rezerve

E şi F sunt indicatori care se calculează conform următoarelor formule:

E = B + C – D – (I 1)

F=A+B+C–D–I
11
2.3. Contul de profit şi pierdere – elemente şi structuri

Contul de profit şi pierdere

* Venituri din exploatare:

1) Cifra de afaceri

(venituri din vânzarea produselor finite, mărfurilor, din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor);

2) +/- Variaţia stocurilor;

3) Venituri din productia imobilizată;

4) Alte venituri din exploatare;

– Cheltuieli din exploatare (cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli cu


mărfurile, cheltuieli cu salariile şi asigurarile sociale, cheltuieli cu serviciile, cheltuieli cu amortizarea,
cheltuieli cu provizioanele, cu deprecierea minus veniturile din reluarea deprecierii, alte cheltuieli din
exploatare)

1 = Profitul sau pierderea din exploatare

* Venituri financiare (ex. Venituri din dobânzi, din dividende, din sconturi primite)

– Cheltuieli financiare (ex. Cheltuieli cu dobânzile, cu sconturile acordate)

2 = Profitul sau pierderea financiar(ă)

3 = Profitul sau pierderea curent(ă) (1+2)

* Venituri extraordinare (ex. Venituri din exproprierea terenurilor)

– Cheltuieli extraordinare (ex. Cheltuieli generate de calamităţi naturale)

4 = Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară

5 = Profitul sau pierderea brută (3+4)

6 Cheltuieli cu impozitul pe profit

7 = Profitul sau pierderea netă a exerciţiului financiar (5-6)

12
Aplicaţia 1. Unde se regăsesc elementele de venituri şi de cheltuieli de mai jos (în Bilanţ
sau în Contul de profit şi pierdere):

Recunoscute în
Recunoscute în
Elemente Contul de profit şi
Bilanţ
pierdere

cheltuieli de dezvoltare

cheltuieli cu salariile

cheltuieli cu materiile prime consumate

cheltuieli înregistrate în avans

venituri din servicii prestate

cheltuieli cu energia consumată

cheltuieli de constituire

venituri din dobânzi

venituri din vânzarea de mărfuri

cheltuieli privind mărfurile (vândute)

cheltuieli cu dobânzile

venituri înregistrate în avans

Aplicaţia 2. Prezentaţi Contul de profit şi pierdere pe baza următoarelor informaţii:

Elemente Sume

venituri din vânzărea de mărfurilor 12.000 lei

cheltuieli cu salariile 8.500 lei

venituri din vânzarea unui teren 5.600 lei

cheltuieli cu serviciile bancare 250 lei

venituri din vânzarea semifabricatelor 4.800 lei

cheltuieli cu chiriile 3.500 lei

venituri din servicii prestate 6.800 lei

cheltuieli de deplasare 3.400 lei

13
venituri din dobânzi 380 lei

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 670 lei

venituri din vânzărea produselor finite 9.900 lei

cheltuieli cu amortizărea echipamentelor 850 lei

venituri din chirii 5.500 lei

cheltuieli cu amenzile 2.500 lei

Aplicaţia 3. O fabrică de jucării dispune de următoarele informaţii la sfârşitul lunii


decembrie:

Elemente Sume

capital subscris vărsat 50.000 lei

conturi curente la bănci 1.000 lei

acţiuni deţinute pe termen lung la alte companii 2.000 lei

clădiri 30.000 lei

plastic 5.000 lei

pierdere probabilă datorată unui litigiu cu un client 2.000 lei

furnizori 1.000 lei

creanţe clienţi 1.500 lei

pluş 2.500 lei

jucării aflate în stoc 5.000 lei

credite bancare pe termen lung 3.000 lei

stofă 1.000 lei

terenuri 10.000 lei

rezerve legale 1.000 lei

chirii încasate în avans pentru trimestrul următor 1.000 lei

rezerve din reevaluare 2.000 lei

venituri din vânzarea jucăriilor 35.000 lei

cheltuieli cu stofa, pluşul, plasticul consumate 30.500 lei

cheltuieli cu salariile 9.000 lei

14
cheltuieli cu energia şi apa 2.000 lei

cheltuieli cu dobânzile 1.000 lei

venituri din dividende 500 lei

venituri din exproprierea unui teren 5.000 lei

Pe baza acestor elemente, întocmiţi Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere la


31.12.N.

Aplicaţia 4. La sfârşitul anului N, o fabrică de ciocolată dispune de următoarele informaţii:

Elemente Sume

teren 100.000 lei

capital social 770.000 lei

clădiri 700.000 lei

rezerve 170.000 lei

utilaje 300.000 lei

pierdere probabilă datorată unui litigiu cu un client 5.000 lei

venituri din vânzarea ciocolatei 220.000 lei

zahăr 20.000 lei

cacao 30.000 lei

alune 35.000 lei

lapte 25.000 lei

împrumut din emisiunea de obligaţiuni 300.000 lei

cheltuieli cu materii prime (zahăr, cacao, alune, lapte) 100.000 lei

credit bancar pe termen scurt 50.000 lei

ciocolată 100.000 lei

cheltuieli cu personalul 170.000 lei

bomboane de ciocolat 50.000 lei

creanţe clienţi 20.000 lei

venituri din vânzarea bomboanelor de ciocolată 100.000 lei

15
furnizori 30.000 lei

datorii către salariaţi 40.000 lei

conturi curente la bănci 70.000 lei

chirii încasate în avans 35.000 lei

impozit pe profit X lei

Se cere:

a) determinaţi impozitul pe profit datorat (cota de impozitare aplicabilă


este de 16%);
b) întocmiţi Bilanţul contabil (forma cont şi cea listă);
c) întocmiţi Contul de profit şi pierdere.

Aplicaţia 5. O societate producătoare de hârtie de scris, felicitări şi hârtie pentru tipărit


dispune de următoarele informaţii referitoare la poziţia sa financiară la 31 decembrie N:

Elemente Sume

clienţi 24.000 lei

furnizori 12.000 lei

avansuri acordate furnizorilor pentru achiziţia de stocuri 3.000 lei

clădiri 250.000 lei

amortizarea clădirilor 50.000 lei

impozit pe profit datorat 16.000 lei

dobânzi de plătit ce se referă la creditele bancare pe termen scurt 200 lei

furnizori de imobilizări 28.000 lei

utilaje pentru prelucrarea lemnului 170.000 lei

amortizarea utilajelor 35.000 lei

felicitări în stoc 20.000 lei

halate 5.000 lei

avansuri acordate angajaţilor 12.000 lei

salarii de plătit angajaţilor 50.000 lei

obligaţii faţă de acţionari pentru capitalul de rambursat 4.000 lei

capital social 500.000 lei

16
credite bancare pe termen scurt 15.000 lei

împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 30.000 lei

avansuri acordate furnizorilor de servicii 3.000 lei

avansuri primite de la clienţi 2.500 lei

provizioane pentru garanţii 1.200 lei

chirii încasate în avans 450 lei

împrumuturi acordate societăţii Tipografia S.A. 27.000 lei

acţiuni Admera SA achiziţionate în vederea vânzării peste trei luni 780 lei

credite bancare pe termen lung 32.000 le

hârtie de scris aflată în stoc 15.000 lei

disponibil în contul de la bancă 22.000 lei

culori 3.000 lei

dividende de plată către acţionari 5.600 lei

soluţii pentru prelucrarea lemnului 10.000 lei

cheltuieli cu înfiinţarea societatii 2.000 lei

clădiri aflate în construcţie şi neterminate 150.000 lei

profit 6.500 lei

dobânzi de plătit pentru creditele bancare pe termen lung 8.330 lei

terenuri X lei

Ajutaţi contabilul societăţii să întocmească Bilanţul contabil la 31 decembrie N şi


determinaţi valoarea terenurilor deţinute de societate.

Aplicaţia 6. O societate comercială producătoare de covoare, carpete şi mochete prezintă


următoarele informaţii la 31.12.N:

Elemente Sume

terenuri 200.000 lei

capital social 611.900 lei

17
covoare 50.000 lei

mochete 20.000 lei

sume de încasat de la clienţi 100.000 lei

sume de plătit furnizorilor 120.000 lei

carpete 5.000 lei

venituri din vânzarea covoarelor, carpetelor şi mochetelor 600.000 lei

clădiri 420.000 lei

amortizarea clădirilor 45.000 lei

maşini de ţesut 250.000 lei

cheltuieli de întreţinere a maşinilor de ţesut 10.000 lei

fibre 39.000 lei

aţe 20.000 lei

coloranţi 5.000 lei

rezerve 40.000 lei

prime de capital 2.000 lei

sume de plătit salariaţilor 45.000 lei

bilete la ordin 20.000 lei

sume de încasat de la debitori diverşi 25.000 lei

cambii 4.000 lei

mijloace de transport 300.000 lei

TVA de recuperat 12.000 lei

amortizarea mijloacelor de transport 50.000 lei

cheltuieli cu amortizarea 40.000 lei

chirii plătite în avans 6.000 lei

cheltuieli cu taxele poştale 2.000 lei

datorii faţă de stat 100.000 lei

conturi la bănci 60.000 lei

avansuri acordate salariaţilor pentru a pleca în delegaţii 500 lei

avansuri primite de la clienţi 70.000 lei

avansuri acordate furnizorilor de maşini de ţesut 15.000 lei

18
etichete 1.000 lei

impozit pe profit de plătit 20.000 lei

cheltuieli cu linoleum 70.000 lei

linoleum achiziţionat cu scopul de a fi vândut 30.000 lei

venituri din vânzarea linoleumului 100.000 lei

datorii faţă de furnizorii de imobilizări 200.000 lei

cheltuieli cu fibre, aţe, coloranţi 200.000 lei

numerar în casierie 3.000 lei

cheltuieli cu salariile 150.000 lei

efecte comerciale de plătit 30.000 lei

chirii încasate în avans 50.000 lei

venituri din chirii 30.000 lei

cheltuieli cu energia şi apa 18.000 lei

Întocmiţi Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere la sfârşitul anului N.

Aplicaţia 7. La data de 31.12.N, societatea ROMPREST prezintă următoarele informaţii:

lei

Elemente 31.12.N-1 31.12.N

centrală termică 25.000 25.000

depozit frigorific 50.000 50.000

brevete 2.000 2.000

acţiuni deţinute pe termen lung la societatea Romcereal S.A. - 2.000

amortizarea brevetelor 600 1.200

acţiuni achiziţionate cu scopul revânzării 4.000 2.500

terenuri 40.000 50.000

numerar în casierie 7.000 3.000

îndulcitori, arome, coloranţi 4.000 2.500

cheltuieli cu apa 9.000 13.000

19
pompe 2.000 1.800

malaxoare 12.000 15.000

cisterne alimentare 70.000 120.000

filtre uscate 8.000 8.000

filtre umede 9.000 9.000

aparate pentru măsură şi control 15.000 15.000

hale industriale 400.000 350.000

capse 1.000 500

sticle goale 3.000 2.000

cheltuieli cu energia 15.000 19.000

sume de plătit furnizorului de energie şi apă 4.000 3.000

etichete 700 500

maşini de ambalat 150.000 150.000

instalaţii de capsare şi etichetare 100.000 100.000

capital social ? ?

amortizarea imobilizărilor (cu excepţia clădirilor) 150.000 200.000

apă minerală 60.000 10.000

cereale 130.000 100.000

sucuri carbogazoase 100.000 50.000

produse reziduale 6.000 4.000

cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 95.000 30.000

cheltuieli cu asigurările sociale 100.000 130.000

datorii faţă de salariaţi 25.000 30.000

cheltuieli de publicitate 50.000 55.000

creanţe faţă de clienţi 45.000 70.000

creditori diverşi 160.000 49.000

debitori diverşi 120.000 -

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor (cu excepţia clădirilor) 40.000 50.000

cheltuieli în avans 5.000 8.000

clădiri 250.000 250.000

20
amortizarea clădirilor 50.000 62.500

cheltuieli cu amortizarea clădirilor 12.500 12.500

cheltuieli cu salariile 250.000 300.000

impozit pe profit datorat 10.000 -

cheltuieli cu materiile prime 390.000 450.000

conturi la bănci 140.000 150.000

efecte comerciale de primit - 2.000

venituri din vânzarea sucurilor carbogazoase 960.000 700.000

sume de plătit furnizorului de cereale 140.000 100.000

cheltuieli de cercetare a unor noi băuturi carbogazoase 30.000 20.000

cheltuieli cu chiriile - 10.000

cheltuieli de dezvoltare a unui nou produs 4.000 2.000

datorii pe termen lung faţă de bănci 200.000 400.000

dobânzi de plătit 2.000 -

cheltuieli cu dobânzile 10.000 10.000

venituri în avans 10.000 5.000

rezerve legale 30.000 30.000

venituri din vânzarea unei hale industriale 130.000 -

provizioane pentru litigii 40.000 -

rezultat reportat 15.000 -

venituri din reluarea provizioanelor - 40.000

cheltuieli cu cedarea halei industriale 28.500 -

Cum a evoluat în timp poziţia financiară şi performanţa financiară a societăţii?

21

S-ar putea să vă placă și