Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere 3

Capitolul 1: Belgia – prezentare generală 4


1.1. Poziţia geografică şi limitele 4
1.2. Populaţia şi limba vorbită 4
1.3. Religii oficiale 5
1.4. Moneda 5
1.5. Economia 5
Capitolul 2: Potențialul turistic al Belgiei 6
2.1. Destinaţii turistice din Belgia 6
2.2 Principalele forme de turism practicate în Belgia 7
2.3. Imaginea Belgiei în rândul turiştilor internaţionali 11
Capitolul 3: Analiza circulaţiei turistice a Belgiei 12
3.1. Turismul domestic (Domestic tourism) 12
3.2. Turismul receptor (Inbound tourism) 13
3.3 Turismul emiţător (Outbound tourism) 16
3.4. Balanţa de plăţi – turism 17
Capitolul 4: Politici şi strategii în turismul Belgiei 19
4.1. Regiunea Flandra 19
4.2. Regiunea Valonia 22
4.3. Comunitatea germanofonă din Belgia 24
Concluzii 27
Bibliografie 28