Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Transcrie formulele de mai jos:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Completează șirul numeric:

1, 2, 3, 4, __, 6, 7, __.

__, 2, 3, __, 5, __, 7, 8, __, 10.

1, __, __, 4, __, __, __, __, __, 10.

3. Desenează obiectul de mai jos și denumește-l:

________________________________________