Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE ERR

Grupa: mare
Domeniul experienţial: Domeniul Ştiinţe
Tema anuală: ,,Când/cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii:,, În lumea animalelor”
Subiectul lecţiei: ,,La joacă cu animalele”
Tipul lecţiei:consolidare de priceperi şi deprinderi

MOTIVAȚIA:
Activitatea oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima propriile idei, opinii, cooperând şi
gândind în mod critic.Tema este atractivă şi motivantă pentru copii , deoarece face parte din
lumea lor. Prin această lecţie se va contribui la consolidarea cunoştinţelor copiilor despre
animale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să recunoască animalele sălbatice şi domestice pe baza ilustraţiilor
-să indice mediul în care trăiesc animalele domestice şi sălbatice
-să precizeze foloasele animalelor domestice indicate
-să indice părţile componente ale corpului unui animal

CONDIŢII PREALABILE:
 capacitate de exprimare orală
 cunoştinţe generale despre animale domestice şi sălbatice

MANAGEMENTUL RESURSELOR ŞI A TIMPULUI:


a) Resurse material: jetoane cu animale, poster, hârtie autocolantă, fişe de lucru, textul
,,Cum au fost domesticite animalele” de Eugen Jianu, flip-chart
b) Resurse procedurale :diagram Venn, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
problematizarea
c) organizatorice: pe grupe, individual, frontal
d) umane: 24 de elevi
Timp: Evocare-10 minute
Realizarea sensului: 20 minute
Reflectia- 10 minute
EVALUARE:
e)observare sistematică
f) evaluarea răspunsurilor copiilor
g) analiza produselor activităţii
h) autoevaluare

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

EVOCARE

 Activităţi de încălzire - spargerea gheţii, joc onomatopeic; ”Spune cum face”? folosit
pentru introducerea în conţinutul lecţiei.
Le voi citi copiilor un fragment din textul ,,Cum au fost domesticite animalele” de Eugen
Jianu, după care se va realiza o discuţie pe această temă: (Anexa 1)
 Unde trăiau animalele sălbatice?
 Care a fost primul animal domesticit?
 De ce le-a domesticit omul?
 A reuşit să domesticească toate animalele?

REALIZAREA SENSULUI

Frontal :
 Voi prezenta titlul activităţii: ,,La joacă cu animalele”
 Comunicarea sarcinii de lucru: sortaţi animalele în grupa animalelor domestice şi
sălbatice şi observaţi asemănările dintre cele două categorii de animale
Între animalele sălbatice şi animalele domestice există asemănări şi deosebiri.
 Voi afişa un poster care are lipite două cercuri confecţionate din hârtie autocolantă
albastru şi roşu, iar intersecţia lor violet, sub forma diagramei Venn. Copiii vor
recunoaşte animalele de pe jetoane şi le vor clasifica în cercul albastru animale
domestice, în cercul roşu jetoane cu animale sălbatice, iar în zona violet animale care pot
fie şi domestice şi sălbatice, adresându-le următoarele întrebări:
 Care sunt animalele domestice?
 Care sunt animalele sălbatice?
 Ce animale pot fi şi animale domestice si animale sălbatice ?
Albastru: câine,vacă, oaie
Violet: porc,capră,pisică,iepure
Roşu: urs,cerb,căprioara

Pe grupe
 Copiii vor fi grupaţi câte şase la mese,în patru grupe, fiecare grupă primind o fişă
referitoare la:
 modul de hrănire
 foloasele pe care le avem de la ele
 modul de alcătuire al corpului
 mediul de viata
 Voi comunica cerinţele pentru fiecare grupă, oferind explicaţiile necesare unde este
cazul, observând gradul de implicare al copiilor în sarcină.
 Copiii vor fi încurajaţi să coopereze în rezolvarea sarcinii.
 Se vor afişa lucrările şi vor fi prezentate de către reprezentanţii grupului, fiind completate
la nevoie de către celelalte grupe.
REFLECŢIA

 Copiii primesc sarcini diferite de lucru: astfel unii vor spune ghicitori, iar cei cu înclinaţii
spre desen vor reprezenta animalul preferat pe o fişă în cadrul grupurilor din care fac
parte, alţii vor sugera prin desen mesajele lor către oamenii mari privind protecţia şi
îngrijirea animalelor.

S-ar putea să vă placă și