Sunteți pe pagina 1din 2

EXERCIȚII DE ORTOGRAFIE

I. Alegeți forma corectă:

1. Am ajuns la timp pentru al vedea pe fiul nostru. / Am ajuns la timp pentru a-l vedea pe fiul
nostru.
2. Iar au venit colegii tăi. / I-ar au venit colegii tăi.
3. La văzut ieri la cinema. / L-a văzut ieri la cinema.
4. Îți mai aduci aminte? / Îți m-ai aduci aminte?
5. Vrei să mănânci pizza sau paste? / Vrei să mănânci pizza s-au paste?
6. Astăzi vii aduc pe toți. / Astăzi vi-i aduc pe toți.
7. Andreea sar duce până la magazin. / Andreea s-ar duce până la magazin.

II. Încercuiți forma corectă (utilizată astăzi în limba română):

aisberg / iceberg orășan / orășean aspectos / aspectuos

a creia / a crea vizavi / vis-à-vis angro / en gros

antecameră / anticameră proroc / prooroc social / sociial

usual / uzual erbivor / ierbivor reservor / rezervor

III. Despărțiți în silabe următoarele cuvinte:

elicopter: ………………………………… altfel: …………………………………

somptuos: ………………………………… ineficient: ………………………………

inegal: ………………………………….. dezarmat: ………………………………

ghiocei: ………………………………… sculptură: ………………………………

optsprezece: ……………………………. arctic: …………………………………

dreptunghi: …………………………… jertfă: …………………………………

delincvent: …………………………… instinctiv: ……………………………

monstru: …………………………… panglică: ……………………………

haină: ……………………………… inimaginabil: ……………………………

astru: ………………………………… nocturn: …………………………………


REZOLVARE – EXERCIȚII DE ORTOGRAFIE