Sunteți pe pagina 1din 1

Către Companii Farmaceutice,

Fundatii, Asociatii
de la Președintele Asociației
medicilor Obstetricieni-Ginecologi,
Valentin Friptu

Societatea medicilor Obstetricieni-Ginecologi are plăcerea de a Vă informa și invita la al VI-lea


Congres Național cu participare internațională de Obstetrică-ginecologie și perinatologie.
Manifestarea va avea loc în mun. Chișinău, MOLDEXPO, Casa Sărbătorii, în perioada de 13 -15
septembrie 2018. Am fi foarte onorați dacă Dumneavoastră ați binevoi să participați la aciastă
manifestare cu expoziții, comunicări, simpozioane sau alte tipuri se susținere în organizarea
Congresului la nivel internațional, de o mare valoare în educația continuă a specialiștilor în
domeniu.
Cu regret, bugetul Asociatiei nu permite/prevede acoperirea cheltuelilor pentru petrecerea acestei
manifestări. Fără susținerea Dumneavoastră ar fi imposibil de organizat așa manifestări
inportante pentru specialiștii noștri.
Vă oferim următoarele taxe de participare:
10 000 EUR – sponsor de platină, participare cu expoziție, birotică, simpozioane și alte tipuri de
sponsorizări;
7 000 EUR - sponsor de aur, participare cu expoziție, birotică, simpozioane;
5 000 EUR - sponsor de argint, participare cu expoziție, birotică, comunicare, simpozion;
3 000 EUR - sponsor de bronz, participare cu expoziție, birotică, comunicare;
500 EUR – sponsor simplu, participare cu expoziție
Vă rugăm să ne informați despre dorința și posibilitatea de participare cu modul de susținere
comitetul de organizare la tel.:Valentina Diug - +37369129548, Petru Erhan - +37369314905,
Angela Marian-Pavlenco – +37379438560.
Suportul financiar Vă rugăm să binevoiți a-l transfera până la 01.05.2018, folosind următoarele
rechizite bancare:
AMOG din RM A.O
Codul FISCAL 42001016
IBAN: MD15CM000222454981001220
BANCA PLĂTITOARE BC COMERTBANK SA Chișinău CMTBMD2X
Chișinău str. Burebista 93

Cu deosebit respect și înaltă considerație,


Valentin Friptu
șef Catedra Obstetrica- Ginecologie și Reproducere Umană,
USMF "Nicolae Testemițanu"