Sunteți pe pagina 1din 1

………………………………………………………

Nr. Reg.Com: ……………………………….


CIF: ……………………………….
Adresa: ……………………………….
………………………………………………………

DECIZIE

Nr. …… din data: ……/……/…………

Subsemnatul/a …………………………………………., în calitate de administrator, al …………………………………………. in


vederea stabilirii numerotarii facturilor pentru exercitiul financiar …………...,
DECIDE

Subsemnatul/a …………………………………………., alocă și gestionează seriile și numerele documentelor financiar


contabile astfel:

Facturile vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Chitantele vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Avizele de insotire a marfii vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul
numar fiind: ……………

Facturile proforme vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind:
……………

Administrator Semnatura persoanei care gestioneaza seriile si numerele

............................................... ...............................................