Sunteți pe pagina 1din 10

Grile managementul calitatii

UNITATEA 1

Test de autoevaluare 1.1.

1. Care din urmatoarele afirmatii despre calitate este cea adevarata:


a) caracterul dinamic al calitatii este dat numai de evolutia în timp a
principalelor caracteristici;
b) caracterul dinamic este dat numai de nivelul proiectat si realizat;
c) caracterul dinamic este dat nu numai de nivelul proiectat si realizat ci si de
evolutia în timp a nivelului principalelor caracteristici, de constanta lor pe
circuitul tehnic al produselor ;
d) nici una de mai sus.

2. Abordarea transcendenta a calitatii se refera la:


a) calitatea se exprima în functie de costuri si preturi, un produs de calitate este
conform specificatiilor pentru un pret acceptabil.
b) calitatea este considerata absoluta si universala, fiind simbolul exigentei si
performantei;
c) calitatea este prezentata în ochii consumatorilor, fiecare dintre acestia având
dorinte si nevoi diferite;
d) calitatea este o notiune precisa si masurabila, diferentele calitative putând fi
masurate prin caracteristici sau elemente constitutive ale produsului;

Test de autoevaluare 1.2.

3. Calitatea produselor si serviciilor se realizeaza prin participarea unor factori


principali, precum si a factorilor secundari; sunt factori principali:
a) ambalarea, calificarea profesionala a salariatilor, standardele si normele;
b) materiile prime, materialele, procesul tehnologic, standardele, normele,
calificarea profesionala a salariatilor;
c) factorii care determina în productie;
d) factorii care influenteaza în comert.

4. Calitatea finala a produsului este data de rezultanta calitatii exprimata astfel:


a) Qfinala = Qmuncii *Qmijloacelor * Qmetodelor *Qmaterii prime *
Qmediului * Qmanagementului;
b) Qfinala = Qmuncii *Qmijloacelor * Qmetodelor *
Qmanagementului*Qmaterii prime;
c) Qfinala = Qmuncii *Qmijloacelor * Qmetodelor *Qmaterii prime*
Qmediului;
d) Qfinala = Qmijloacelor * Qmetodelor *Qmaterii prime* Qmediului

Test de autoevaluare 1.3.

5. Sunt ipostaze ale calitatii:


a) calitatea de neconformitate
b) calitatea partiala
c) calitatea livrata
d) calitatea propusa
6. Functiile calitatii sunt:
a) Functia tehnica
b) Functia plastica
c) Functia contractata
d) Functia economica
e) Functia sociala

UNITATEA 2

Test de autoevaluare 2.1.

7. Trilogia lui Juran presupune:


a) planificarea calitatii;
b) imbunatatirea calitatii;
c) evaluarea costurilor calitatii;
d) controlul de calitate;
e) eliminarea riscurilor.

8. „Managementul absolut al calitatii” este un concept care se regaseste în


filozofia lui:
a) Juran
b) Crosby
c) Deming
d) Kelada
e) Ishikawa

Test de autoevaluare 2.2.

9. Principiile care stau la baza TQM sunt:


a) internationalizarea relatiei client-furnizor; viziunea sistemica; argumentarea
cu date; orientarea spre client;
b) calitatea pe primul plan;
c) „zero defecte” si îmbunatatirea continua;
d) viziunea sistemica; argumentarea cu date;
e) internalizarea relatiei client-furnizor; orientarea spre client;

10. Conform teoriei TQM, întâlnim urmatoarele aspecte:


a) întregul prsonal trebuie instruit permanent în domeniul asigurarii calitatii;
b) trebuie promovat spiritul de echipa;
c) deciziile se iau la nivelul managementului la vârf;
d) trebuie implicat întregul personal în luarea deciziilor;
e) trebuie asigurat un climat de subordonare.

UNITATEA 3

Test de autoevaluare 3.1.


11. Sunt obiective principale ale SAC:
a) sa dea încredere propriei conduceri ca va fi atinsa si mentinuta calitatea
propusa;
b) sa dea încredere beneficiarului chiar daca nu va fi atinsa calitatea contractata;
c) realizarea si mentinerea calitatii efective a produsului si serviciilor pentru a
satisface în permanenta cerintele beneficiarilor;
d) a si c.

12.Sunt componente ale SAC:


a) Sistemul calitatii
b) Asigurarea externa a calitatii
c) Conducerea calitatii
d) Controlul calitatii
e) Coordonarea calitatii la beneficiari

Test de autoevaluare 3.2.

13.Sunt functii ale SAC:


a) îmbunatatirea calitatii;
b) prevenirea defectelor;
c) omologarea calitatii;
d) construirea calitatii si prevenirea defectelor;

14.Printre activitatile specifice SAC regasim:


a) ambalarea si depozitarea produselor;
b) vânzarea/livrarea/distribuirea produselor;
c) proiectarea produselor;
d) contractarea produselor.

Test de autoevaluare 3.3.

15.Pentru analiza activitatii de creatie, cercetare, proiectare si elaborare a


documentatiei pentru calitate se efectueaza:
a) control de calitate;
b) control de marketing;
c) control de engineering;

16.Controlul pe faze de productie si controlul final presupune:


a) încadrarea în clase de calitate, pe baza de criterii;
b) verificarea calitatii pe baza normelor din standarde;
c) control pentru materii prime si auxiliare.

UNITATEA 4

Test de autoevaluare 4.1.


17. Manualul calitatii este elaborat:
a) de directorul general/presedintele companiei;
b) de un specialist în elaborarea Manualelor calitatii;
c) de o persoana care cunoaste foarte bine activitatea organizatiei;
d) la cererea Ministrului de Finante;
e) de o persoana desemnata de catre conducerea organizatiei.

18. Documentele sistemului calitatii pot fi de forma:


a) manuale, tratate, monografii;
b) instructiuni de lucru, formulare, programe;
c) manual al calitatii;
d) procedee, procese verbale;
e) proceduri.

Test de autoevaluare 4.2.

19. Se poate spune ca Manualul Calitatii ofera urmatoarele avantaje :


a) asigura coerenta politicii calitatii la nivelul întreprinderii;
b) serveste ca document principal pentru auditul SMC;
c) îmbunatateste comunicarea în interiorul organizatiei;
d) faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii.

20. Manualul calitatii serveste drept:


a) Sursa de documentare a politicii si procedeelor, mijloc de fundamentare
a acestora;
b) Culegere de texte în vederea pregatirii profesionale;
c) Mijloc de fundamentare a deciziilor viitoare;
d) Instrument de asigurare a continuitatii operatiilor fluctuatiei
personalului;
e) Mijloc de referinta pe baza caruia se efectueaza revizia metodelor
curente;
f) Politica de asigurare a calitatii;
g) a, b, c, d, e,
h) a, b, d, f

UNITATEA 5

Test de autoevaluare 5.1.

21. Manualul Calitatii trebuie sa contina:


a) Sectiuni care trateaza problemele personalului;
b) Sectiuni care trateaza problemele performantelor la consumatori;
c) Sectiuni care trateaza modul de pastrare si comercializare a produselor
la beneficiari;
d) Sectiuni incluzând o scurta prezentare a celui ce elaboreaza manualul;
e) Sectiuni cuprinzând rapoartele financiare pe ultimii 3 ani;
f) Sectiuni care trateaza problemele procedurilor referitoare la contractele
cu autoritatile guvernamentale.

22. Manualul calitatii poate fi de forma:


a) Carte;
b) File îndosariate în dosare simple;
c) Set de brosuri;
d) Suport electronic;
e) Format special, înregistrat la Registrul Comertului.

UNITATEA 6

Test de autoevaluare 6.1.

23. Graficul de bare:


a) reda frecventa unor abateri de la calitate;
b) este recomandat pentru a compara marimea diferitelor cantitati;
c) se foloseste frecvent pentru a analiza relatii cantitative;
d) faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii.

24. Diagrama de sectoare:


a) mai este numita si grafic de sectoare;
b) compara un ansamblu de date prelucrate si reprezentate prin „felii”;
c) este indicata pentru a urmari variatia în timp a caracteristicii studiate;
d) este un instrument de asigurare a continuitatii operatiilor fluctuatiei
personalului;

Test de autoevaluare 6.2.

25. Histograma:
a) este o metoda traditionala utilizata în managementul calitatii;
b) este un instrument modern utilizat în managementul calitatii;
c) este un grafic ce prezinta distributia datelor culese despre un anumit
fenomen
d) evidentiaza corelatia existenta între doua tipuri de date;
e) este o metoda de analiza utilizata pentru a stabili cauzele unei
probleme.

UNITATEA 7

Test de autoevaluare 7.1.

26. Fisele de înregistrare au drept scop:


a) sa colecteze datele existente sau rezultate din observatii;
b) sa organizeze datele existente sau rezultate din observatii;
c) evidentiaza fecventa unor defecte ale marfurilor;
d) evidentiaza frecventa unor îmbunatariri aduse calitatii;

Test de autoevaluare 7.2.

27. Fisele de control au drept scop:


a) Sa observe un procedeu si sa edifice utilizatorul asupra actiunilor
necesare, sa asigure urmarirea lor;
b) Sa observe, si îmbunatateasca continuu un procedeu si sa edifice
utilizatorul asupra actiunilor necesare, sa asigure urmarirea lor;
c) Sa observe, sa îmbunatateasca continuu un procedeu, sa gaseasca alte
procedee neconventionale si sa edifice utilizatorul asupra actiunilor
necesare recunoasterii acestora;
d) Sa lamureasca unle probleme legate de desfasurarea proceselor.

Test de autoevaluare 7.3.

28. Diagrama Pareto:


a) porneste de la conceptia lui Crosby;
b) presupune identificarea defectelor si clasificarea lor;
c) presupune cunoasterea influientelor dintre caracteristici;
d) porneste de la conceptia lui Juran;
e) masoara performante.

29. Diagrama Ishikawa:


a) este o metoda moderna de masurare a utilitatii;
b) scopul este determinarea defectelor;
c) a fost conceputa de Juran;
d) a fost conceputa de Crosby;
e) niciun raspuns corect.

30. Diagrama de corelatie:


a) este o metoda traditionala utilizata în managementul calitatii;
b) este un instrument modern utilizat în managementul calitatii;
c) evidentiaza corelatia existenta între doua tipuri de date;
d) este o metoda de analiza utilizata pentru a stabili cauzele unei
probleme.

UNITATEA 8

Test de autoevaluare 8.1.

31. Noile instrumente Si tehnici utilizate în managementul calitatii au urmatoarele


particularitati:
a) permit mai ales tratarea cauzelor aparente;
b) sunt dedicate actiunilor curative;
c) planifica si standardizeaza actiunile viitoare si fac previziunea în functie
de posibilitatile aleatorii;
d) sunt centrate pe tratarea datelor numerice;

Test de autoevaluare 8.2.

32. Diagrama afinitatilor:


a) este cunoscuta si sub numele „metoda KJ” (Kawakita Jiro);
b) necesita lucrul în grupuri multidisciplinare si un timp important de
aplicare;
c) necesita lucrul în grupuri multidisciplinare si un timp redus pentru
aplicare;
d) este o metoda clasica/traditionala utilizata în managementul calitatii;

33. Diagrama relatiilor se foloseste pentru:


a) identificarea cauzelor probabile ale problemei;
b) identificarea cailor posibile pentru rezolvarea problemei;
c) alegerea celei mai bune solutii;
d) niciun raspuns corect.

UNITATEA 9

Test de autoevaluare 9.1.

34. Diagrama arbore:


a) este cunoscuta si sub numele „metoda KJ” (Kawakita Jiro);
b) se utilizeaza pentru identificarea cailor posibile pentru rezolvarea
problemei;
c) necesita lucrul în grupuri multidisciplinare si un timp redus pentru
aplicare;
d) este o metoda clasica/traditionala utilizata în managementul calitatii;

35. Diagrama arbore:


a) urmeaza un proces general în sensul descendent al scarii semantice;
b) face apel la un rationament deductiv;
c) face apel la creativitate;
d) niciun raspuns corect;

Test de autoevaluare 9.2.

36. Diagrama matriceala:


a) este o metoda moderna de masurare a utilitatii;
b) are drept obiectiv alegerea celei mai bune solutii pentru atingerea
scopului propus;
c) a fost conceputa de Juran;
d) poate înlocui diagrama deciziilor de actiune;
e) niciun raspuns corect.

37. Diagrama matriceala:


a) se poate aplica sub mai multe forme;
b) este un instrument de analiza intermediar;
c) este un instrument de analiza utilizat pentru finalizarea unor cercetari;
d) este o tehnica noua a managementului calitatii folosita pentru redarea
solutiilor la unele probleme privind calitatea;
e) niciun raspuns corect.

Test de autoevaluare 9.3.

38. Planificarea aplicarii solutiilor:


a) este unul din obiectivele urmarite prin aplicarea diagramei de sectoare;
b) este unul din obiectivele urmarite prin aplicarea diagramei deciziilor de
actiune;
c) este prioritate a managementului firmei;
d) niciun raspuns corect;
e) este o metoda de sine statatoare.

39. Diagrama deciziilor de actiune:


a) este un instrument de asigurare a calitatii;
b) este un instrument de masurare a calitatii;
c) este mijlocul de realizare a analizei modurilor de detectare a unui
proces în actiune;
d) se foloseste numai de managementul la vârf, în luarea deciziilor;
e) niciun raspuns corect.

UNITATEA 10

Test de autoevaluare 10.1.

40. Diagrama sageata:


a) permite identificarea timpului necesar realizarii unui proiect;
b) are drept obiectiv planificarea aplicarii solutiilor pentru atingerea
scopului propus;
c) presupune cunoasterea costurilor pentru aplicare;
d) masoara performante.

41. Casa Calitatii/QFD:


a) este un instrument nou de estimare a calitatii;
b) este o metoda care transforma cerintele consumatorilor în caracteristici
calitative;
c) poate fi folosita pentru îmbunatatirea calitatii tuturor activitatilor
dintr-o unitate economica producatoare sau prestatoare de servicii;
d) a fost aplicata pentru prima data în Japonia;
e) a fost aplicata pentru prima data în SUA.

Test de autoevaluare 10.2.

42. Benchmarking-ul:
a) porneste de la conceptia lui Crosby;
b) este o metoda de autoevaluare;
c) este o metoda de evaluare critic_;
d) este un instrument specific TQM;
e) masoara performante.

43. Benchmarking-ul poate fi:


a) functional;
b) extern;
c) comparativ;
d) competitiv;
e) toate raspunsurile de mai sus.

UNITATEA 11

Test de autoevaluare 11.1.


44. În functie de natura auditorului, auditurile calitatii se pot clasifica în:
a) audit prima parte/secunda parte/terta parte;
b) audit simplu/comun;
c) audit intern/extern;
d) audit de produs/proces/SMC/combinat.

45. Auditurile interne ale calitatii pot avea ca scop:


a) evaluarea actiunilor corectate;
b) evaluarea actiunilor de îmbunatatire, necesare în cadrul unei organizatii;
c) evaluarea efectului economic în unitatea respectiva;
d) evaluarea eficientei sistemului calitatii în unitatea respectiva.

Test de autoevaluare 11.2.

46. Criteriile de audit utilizate ca referinta, fata de care se determina conformitatea,


pot include:
a) politici, standarde;
b) legi si reglementari aplicabile;
c) cerinte ale sistemului de management;
d) cerinte ale managementului la vârf al organizatiei;
e) principiile managementului calitatii.

47. Amploarea unui program de audit poate varia functie de:


a) domeniul, obiectivul si durata fiecarui audit de efectuat;
b) frecventa auditurilor de efectuat;
c) nevoia de acreditare si/sau certificare/înregistrare;
d) rezultatele auditurilor anterioare sau ale analizei programului de audit
anterior;
e) limba, aspectele culturale si sociale;

Test de autoevaluare 11.3.

48. Pregatirea auditului presupune diverse actiuni, printre care:


a) initierea auditului;
b) organizarea ti efectuarea sedintei de deschidere;
c) analiza documentelor;
d) întâlniri cu cei implicati în activitatea de marketing;

49. În ceea ce priveste echipa de audit, esentiale pentru auditare sunt:


a) încrederea în furnizori;
b) integritatea;
c) confidentialitatea;
d) discretia.

UNITATEA 12

Test de autoevaluare 12.1.

50. Certificarea produselor sau serviciilor ofera numeroase avantaje, cum ar fi:
a) îmbunatatirea continua a calitatii produselor/serviciilor de catre
producatori/prestatori;
b) eliminarea de încercari, verificari, probe pentru confirmarea calitatii
produselor sau serviciilor ce urmeaza a fi contractate;
c) reducerea cheltuielilor suplimentare si a timpului de contractare a
produselor sau serviciilor;
d) scutirea la plata a taxei de mediu;
e) posibilitatea utilizarii marcii de conformitate.

51. O societate comerciala poate dori sa-si certifice sistemul calitatii adoptat din
numeroase motive, printre care:
a) publicitate;
b) posibilitatea de a achizitiona produse din Uniunea Europeana;
c) confirmarea alinierii la diferite reglementari specifice;
d) cresterea încrederii consumatorilor în calitatea produselor oferite;
e) scutirea de plata a impozitului pe profitul reinvestit în asigurarea calitatii.