Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 5.

Noţiunea, clasificarea şi constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ

1. Codul civil;
2. Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali;
3. Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
4. Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni;
5. Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie;
6. Legea nr.73/2001 privind cooperativele de întreprinzător;
7. Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat;
8. Hotărârea Guvernului nr.387/1994 cu privire la statutul model al întreprinderii
municipale.
Tema 6. Funcţionarea persoanelor juridice cu scop lucrativ

1.Codul civil;
2. Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
3. Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni;
4. Legea nr.1007/2002 privind cooperativele de producţie;
5. Legea nr.73/2001 privind cooperativele de întreprinzător;
6. Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat;
7. Hotărârea Guvernului nr.387/1994 cu privire la statutul model al întreprinderii municipale.
8. HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII
MOLDOVA Cu privire la unele chestiuni ce apar la soluţionarea litigiilor dintre acţionar şi
societatea pe acţiuni, dintre asociat şi societatea cu răspundere limitată nr.1 din 04.10.2010

Tema 7. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului persoanelor juridice cu scop


lucrative

1. Codul civil;
2. Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
3. Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni;
4. Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali;
5. Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor;
6. Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
7. Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor;
8. Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate;
9. Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
10. Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
11. Legea nr.179/2008 privind parteneriatul public-privat.

Tema 8. Reorganizarea persoanelor juridice cu scop lucrativ

1. Codul civil;
2. Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali;

3. Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;


4. Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni;

S-ar putea să vă placă și