Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Şcoala gimnazială Merei/Lipia


Cls: a-V-a
Data
Profesor: Cataramă-Popescu Constantin
Aria curiculara :Om si societate
Disciplina : Religie ortodoxă
Tipul lecţiei : Transmitere de noi cunoştinţe
Unitatea de învăţare :Biserica în primele veacuri creştine
Titlul lecţiei: Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţarii noastre.Sf. Apostol Andrei

Scopul lecţiei:
-dobqndirea cunoştinţelor despre întemeierea crestinismului la Cincizecime
-despre activitatea Sfinţilor Apostoli
-despre raspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noatre de către Sfântul Apostol Andrei
Competenţe generale
Să cunoasca începututrile creştinismului

Competenţe derivate: (la sfârşitul lecţiei elevii vor fii capabili sa:)
C1- sa cunoasca momentul întemeieriii crestinismului
C2- sa descrie faptele petrecute la Pogorârea Duhului Sfânt
C3- să cunoasca diferite mijloace de increştinare a romanilor
C4- să cunoasca activitatea Sfântului Apstol Andrei
C5- să menţioneze metode pe care ei le pot folosi pentru raspândirea creştinismului

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, povestirea, problematizarea, lucrul cu
Sfânta Scriptură,icoana sfântului Andrei
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, harta, fişe de lucru.prezentare ppt,icoana
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:

 Oficiale:
Programa scolara pentru disciplina Religie ortodoxa, clasa a V-a
Planificarea calendaristica orientativa, clasa a V-a
 Temporale:
Nr. de lectii: 1
Durata: 50 min.
 Bibliografice:

Biblia sau Sfanta Scriptura, ed. IBM al BOR, Bucuresti, 1975;


Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Ed. Polirom, Iasi, 1999;
Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat si grade didactice, Ed. Polirom, Iasi,
1999;
Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox, pentru clasa a V-a, Ed. Sf. Mina, Iasi, 2009;
Sebu, Pr., Prof., univ., Dr., Sebastian, Metodica predarii religiei, Ed. Reantregirea, Alba-Iulia, 2000.
Pacurariu, Pr. Prof. Dr.Mircea, Sfintii daco-romani, Ed. Trinitas, Iasi, 2007.
SCENARIU DIDACTIC

N ETAPELE LECŢIEI TI OB. ACTIVITATEA ACITIVITATEA METODE SI MIJLOACE DE FORME DE EVALUARE


R. MP PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDEE INVATAMANT ORGANIZARE
C (mi
R n)
T
Momentul -Salutul pascal Raspund la salut
organizatoric -Se canta de trei ori Canta de trei
1 2 Hristos a înviat ori:
-Notarea Hristos a înviat
absenţelor
Reactualizarea -Profesorul îii Elevii povestesc Aprecieri
cunostintelor 8 O1 întreabă pe întâmplările Activitate verbale
2 elevii:unde a fost petrecute la Conversaţia Frontală
întemeiată Pogorârea
Biserica,ce s-a Duhlui Sfânt la
întâmplat la Ierusalim Povestirea
pogorârea Apostolul care a
O2 duhului,sfânt, care predicat pe
a fost apostolul teritoriul ţarii Dialogul
care a predicat şi în noastre a fost Sf.
urma căruia s-au Andrei
botezat 3000 mii de
oameni
-Se reciteşte din
Sfânta Scriptură
episodul petrecut la
Cincizecime(Faptel Sfânta
e Apostolilor,cap.2) Scriptura
-Care dintre
apostolic a predicat
pe teritorilu ţării
noastre în părţile
dobrogei?

Pregătirea elevilor -Aşa cum aţi putut Elevii sunt atenţi


3 pentru noua lecţie 3 observa pe conversaţia Videoproiectoru
teritoriul ţării l
noastre
creştinismul a
ajuns prin predica
unuia dintre sfiţii
apostolic ai
Mântuitorului
Hristos.
-Profesorul anunţă -Elevii îşi
Anunţarea titlului 2 si scrie pe tablă notează în caiet Conversaţia Videoproiector
4 lecţiei titlul titlul lecţiei
lecţiei:”Răspândire Icoana
a creştinismului pe Sfântului
teritoriul Ţării
noastre.Sfântul
Apostol Andrei
-Îi anunţă pe elevi
obiectivele acetei
lecţii
Comunicarea şî -Profesorul le -Elevii ascultă
5 însuşirea noilor 20 vorbeste elevilor cu atenţie şi îşi -Povestirea
cunoştinţe O3 despre diferitele notează în caiet Videoproiector
forme de diferite noţiuni Aprecieri
răspandirea a importante -conversaţia verbale
crestinismului pe Activitate
teritoriul ţarii frontala
O3 noatre:
-coloniştii
-legiunile:
“macedonica” şi
“gemina”
O4 -negustorii
Se aduc elevilor la
cunostinţă diferite
mărturii lingvistice

Profesorul le
O5 vorbeşte elevilor
despre viata sf.Ap
Andrei .
-Continua cu
activitatea acestuia
pe teritoriul ţării
noastre
-prezentarea
icoanei sfântului
-diferite mărturii
despre activitatea
sa în ţinutul
dobrogei
-Profesorul le
propune elevilor să
evoke diferite
metode prin care şi
ei pot răspândii
creştinismul

Fixarea cunoştinţelor 10 -Profesorul le -Elevii rezolva Fise de lucru Activitate


6 propune elevilor rebusul indviduala
spre rezolvare un
rebus

7 Aprecierea elevilor -Profesorul Aprecieri


3 apreciează verbal verbale
elevii care au
participat active la
oră şi îi notează pe
cei mai buni
Încheierea 2 Profesorul îi Elevii cântă
8 Rugăciunea indeamna pe elevi împreună cu
Salutul sa pastreze cu profesorul:”Hris
fermitate credinţa tos a înviat” apoi
creştină sis ă se răsund la salut
faca şi ei profesorului cu
marturisitori ai :”Adevărat a
credinţei prin înviat”
faptele lor vrednice
de numele de
crestin
-se cantă împreuna
cu elevii de trei
ori:”Hristos a
înviat”
Încheie cu salutul
pascal:”Hristos a
înviat”

FIŞĂ DE LUCRU
REBUS

A
1
2
3
4
5
6
7
B

1 Sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine;


2 Teritoriul ţării noastre evanghelizat de Sf.Ap.Andrei;
3 Legiunea a XIII-a de la Apulum;
4 Apostolul românilor;
5 Au adus cu ei crestinismul după ce impăratul Traian a cucerit Dacia;
6 Locul naşterii Sf.Ap Andrei;
7 Locul martiriului Sf.Ap.Andrei.