Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala gimnazială Merei/Lipia


Cls: a-VII-a
Data
Profesor: Cataramă-Popescu Constantin
Aria curiculara :Om si societate
Disciplina : Religie ortodoxă
Tipul lecţiei : Transmitere de noi cunoştinţe
Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină
Titlul lecţiei:Sfinţii Trei Ierarhi-modele ale iubirii faţa de semeni

Scopul lecţiei:
Cultivarea iubirii faţă de semeni
Urmarea exemplului vieţii sfinţilor

Competenţe derivate-la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili să:

C1-să identifice modele ale iubirii de oameni


C2-să rezume aspecte din viaţa sfintilor
C3-să realizeze portretul moral al sfinţilor
C4-să formulize învăţături morale pornind de la exemplul sfinţilor
C5-să enumere modalităţi de ajutorare ale aproapelui
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, povestirea, problematizarea, lucrul cu
Sfânta Scriptură,icoana sfinţilor împăraţi Constantin si Elena
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, harta, fişe de lucru.prezentare ppt,icoana
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:

 Oficiale:
Programa scolara pentru disciplina Religie ortodoxa, clasa a VII-a
Planificarea calendaristica orientativa, clasa a VII-a
 Temporale:
Nr. de lectii: 1
Durata: 50 min.
 Bibliografice:

Biblia sau Sfanta Scriptura, ed. IBM al BOR, Bucuresti, 1975;


Cucos, Constantin, Educatia religioasa, Ed. Polirom, Iasi, 1999;
Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat si grade didactice, Ed. Polirom, Iasi,
1999;
Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox, pentru clasa a VII-a, Ed. Sf. Mina, Iasi, 2009;
Sebu, Pr., Prof., univ., Dr., Sebastian, Metodica predarii religiei, Ed. Reantregirea, Alba-Iulia, 2000.
Vietile Sfinţilor,ed. “Biserica Ortodoxă” Alexandria,2002.
SCENARIUL
DIDACTIC

N ETAPELE LECŢIEI TI cd. ACTIVITATEA ACITIVITATEA METODE SI MIJLOACE DE FORME DE EVALUARE


R. MP PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDEE INVATAMANT ORGANIZARE
C (mi
R n)
T
Momentul -Salutul pascal Raspund la salut
organizatoric -Se canta de trei ori Canta de trei
1 2 Hristos a înviat ori:
-Notarea Hristos a înviat
absenţelor
Reactualizarea -Profesorul adduce Elevii invoca Aprecieri
cunostintelor 8 C1 în discutie porunca porunca Frontal verbale
2 cea mare a iubirii iubirii:”Sa Conversaţia
care trebuie iubesti pe
concretizata în Domnul….”
fapte Enumera fapte Povestirea
ale iubirii faţă de
C2 aproapele
Dau exemple de Dialogul
Sfinţi care s-au
remarcat prin
săvârşirea
faptelor bune

Activitate
frontala
Sfânta
Scriptura
videoproiectoru
l

Aprecieri
verbale
Pregătirea elevilor Aţi amintit între Elevii răspund Activitatea
3 pentru noua lecţie 3 sfinţii pe care i-aţi că Sfântul Vasile Videoproiectoru frontala
enumerate pe este Praznuit pe l
Sfântul Vasile cel 1 ianuarie
Mare.
La ce data este el
praznuit?
Mai are vreo data
de praznuire?
El mai este
praznuit împreună
cu sfântul Ioan
gura de aur şi
Grigore Teologul
-Profesorul anunţă -Elevii îşi Activitate
Anunţarea titlului 2 si scrie pe tablă notează în caiet frontala
4 lecţiei titlul lecţiei:”Sfinţii titlul lecţiei Icoana
trei ierarhi-modele Sfântilor
ale iubirii de
semeni
-Îi anunţă pe elevi
obiectivele acetei
lecţii

Comunicarea şî -Profesorul le -Elevii ascultă


5 însuşirea noilor 20 povesteste pe rând cu atenţie şi îşi
cunoştinţe C3 viaţa celor trei notează în caiet Videoproiectoru
ierarhi:Sfântul diferite noţiuni l
Vasile cel importante
Mare,Sfântul
Grigorie Teologul
C4 şi Sfântul Ioan
Gură de Aur

C5

-Povestirea

C6
Fixarea cunoştinţelor 10 -Profesorul le -Elevii rezolva
6 propune elevilor completează fişa
spre completare o împreună cu
fişă de lucru profesorul
7 Aprecierea elevilor -Profesorul
3 apreciează verbal
elevii care au
participat active la
oră şi îi notează pe
cei mai buni
Încheierea 2 Profesorul cantă Elevii cântă
8 Rugăciunea împreuna cu elevii împreună cu
Salutul de trei ori:”Hristos profesorul:”Hris
a înviat” tos a înviat” apoi
Încheie cu salutul răsund la salut
pascal:”Hristos a profesorului cu
înviat” :”Adevărat a
înviat”
FIŞĂ DE LUCRU

SFINŢII TREI IERARHI