Sunteți pe pagina 1din 3

Limitele dreptului de proprietate privată

Limite legale

Dispozitii comune

 Dreptul de proprietate privată poate fi limitat în funție de un interes public sau privat
 Atunci cand este limitat datorită unui interes privat, modificarea sau desființarea unei limite se
poate face doar cu acordul părților. Pentru opozabilitatea față de terți trebuie să fie îndeplinite
condițiile de opozabilitate
 Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea condițiilor privind protecția mediului și de
asemenea a unei relații de bună vecinătate și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii
sau obiceiului, revin proproetarului.

Reguli privind curgerea fierescă a apelor

 Proprietarul fondului inferior nu poate face nimic pentru a evita curgerea firească a apelor de pe
fondul superior
 Cu toate acestea, proprietarul fondului inferior poate obține autorizatiile legale pentru
efectuarea unor construcții de natura a schimba sensul curgerii apelor, dacă acesta suferă
prejudicii de pe urma curgerii apelor.
 Proprietarul fondului superior are obligația de a se abține de la orice faptă care ar putea agrava
curgerea apeor pe fondul inferior.

Reguli privind curgerea provocată a apelor

 Nici în cazul curgerii provocate a apelor de către proprietarul fondului superior, proprietarul
fondului inferior este obligat să suporte acest lucru, în măsura în care provin din apa care
tâșneste de pe proprietatea fondului superior și care este provocată de lucrările făcute în
subsolul terenului acestuia, de către apa strânsă din terenurile mlăștinoase sau de apa folosită în
interes agricol, industrial sau casnic
 Proprietarul fondului superior va avea însă obligația de a plăti proprietarului fondului inferior o
despăgubire justă si prealabilă pentru prejudiciile suferite
 Acest articol nu se aplică în măsura în care pe proprietatea fondului inferior se află o construcție
cu curte sau grădină sau un cimitir.

Irigații

Proprietarul care dorește să folosească apa care curge în mod firesc sau în mod provocat pe terenul
aacestuia, va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de construcțiile efectualte pe terenul
proprietarului riveran opus în vederea captării apei

Proprietarul căruia îi prisosește apa


Proprietarului căruia îi prisosește apa pentru satisfacerea necesităților curente, are obligația de a oferi
surplusul de apă acelui proprietar care nu și-ar putea satisface necesitățile curente decât cu chluieli
excesive, cu o compensaștie justă și prealabilă.

În acest sens, el nu poate invoca faptul că intenționează să ofere surplusului de apă o altă destinație,
decât satisfacerea necesităților curente, dar în cazul în care există aceste necesități, oate solicita
proprietarului căruia îi ofera apa, u sumă de bani suplimentară.

Întrebuințareaa izvoarelor

Proprietarul pe terenul căruia un izvor are dreptul de a se folosi cum vrea de acesta, fără a
aduce atingere drepturilor terților asupra acestui teren.

Proprietarul terenului pe care trece izvorul nu poate schimba cursul apei dacă prin acesta
lipsește locuitorii unei localități de apa necesară pentru satisfacerea necesităților comune.

Despăgubiri datorate proprietarului pe fondul căruia se află izvorul

 Proprietarul terenului pe fondul căruia trece izvorul poate pretinde despăgubiri de la persoana
care a secat, a oprit sau a alterat curgerea izvorului pe terenul acestuia
 De asemenea el poate pretinde punerea în situația anterioară dacă acest lucru este posibil și
dacă apa era esențială pentru desfășurarea activității sale.
 Când izvorul trece pe proprietatea a doi vecini, dispozițiile se aplică în mod corespunzător în
funcție de întinderea terenului fiecăruia dintre proprietari.

Dispoziții speciale

 Se îmbină în mod corespunzător cu dispozițiile speciale din materia apelor.

Picătura streașinii

Proprietarul are obligația de a-și face streașina în condiții în care picătura de la poaie să nu pice pe
fondul proprietarului vecin

Distanța minimă în construcții

Orice construcție, plantație sau lucrare trebuie efectuată astfel încât să existe o distanță de kinim 60 cm
față de linia de hotar a proprietarului vecin, astfel încât sa nu aducă atungere drepturilor terțilot, daca
prin regulamente de urbanism sau prin lege nu se prevede o altă distanță minimă. Orice derogare de la
distanța minimă se face numai prin acordul părților exprimat printr-un înscris autent
DREPTUL DE TRECERE

Noțiune

 Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i se permită trecerea
pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu
 Trecerea trrebuie să se facă astfel încât să se aducă o minimă stânjenire dreptului de
proprietate asupra fondului care are acces la calea publică, iar în cazul în care mai multe foduri
au acces la calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar crea un prejudiciu mai mic
 Dreptul de trecere este imprescriptibil, iar el se stinge ân momentul ân care fondul dominant
dobâmdește un alt acces la calea publică

Exercitarea dreptului în situații speciale

Atunci când lipsa accesului la calea pubică provine din vânzare, schimb, partaj sau alt act juridic, atunci
trecerea nu va putea fi solicitată decât celor de la care au dobândit partea de teren pe care se făcea
anterior treceerea