Sunteți pe pagina 1din 1

APRECIERE PRACTICA

Studentul CAZACU ANDREI-DANIEL a efectuat stagiul de practică în cadrul băncii BCR în


perioada 16.04.2018 – 11.05.2018 cumulând un număr de 84 ore.

Apreciem activitatea sa după cum urmează:


Disciplina/Departamentul Controlling Centralizat și Managementul Capitalului, nota......…
Gradul de însușire al cunoștințelor practice: nota……..

Data: Semnătura și ștampila:


11.05.2018