Sunteți pe pagina 1din 14

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI DEZVOLTARE

REGIONALĂ

PROIECT DE CURS
„CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN
DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII
INCENDIULUI”
TEMA: PLANUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE
INCENDIU LA SC BAUROM CONSTRUCT – HALE
PRODUCTIE SI DEPOZITE

ÎNDRUMĂTOR AUTOR
MIHAI COSTIN-DANIEL

- 2018-
1
S.C. BAUROM CONSTRUCT S.R.L.
Oras Chitila, Str. Oxigenului,
Nr. 01, Jud. ILFOV.
Nr. 001 / 11.05.2018

AVIZAT

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă


al Judeţului Ilfov-Buftea

APROB
ADMINISTRATOR INSPECTOR ŞEF
Ing. ZOLTAN VASS _____
_______________

PLAN
DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE
INCENDIU

2
1. DATE DE IDENTIFICARE
1.1 Denumirea : SC BAUROM CONSTRUCT SRL
1.2 Adresă: Str. Oxigenului, nr.2, Oras Chitila , Judet Ilfov, telefon 0213616223
1.3 Profilul de activitate - productie si depozitare confectii metalice

2. PLANUL GENERAL AL UNITĂŢII

2.1 Particularitati obiectiv :


- constructii industriale si civile obisnuite; cu regim de inaltime P si P +1 se
incadreaza in categoria „C" si „D" de importanta, conform HGR 766 din 21 noiembrie 1977
publicat in M.O. nr.352 din 10 decembrie 1977 ( anexa nr. 3 );
- clasa de importanta a constructiilor — III, conform P-100-206 cap.3 tabelul 5.

2.2 Tip si particularitati specifice constructiilor:

In conformitate cu prevederile Normativului P 118/1999 ed.III art.1.2.12 cladirile au


ca destinatie principala producerea confectiilor metalice (europrofile) si depozitarea
temporara a acestora. Ca destinatii secundare, cladirile sunt utilizate ca spatii administrative
(birouri, arhive, sali de mese, spatii tehnice etc). Halele de productie (1 si 2) sunt construite pe
structura de rezistenta metalica si inchise cu panouri metalice tip sandwich tip Rompan.
HaIa C10 (depozitare si ateliere) are structura de rezistenta din zidarie si stalpi din
beton armat si acoperisul din tabla ondulata pe grinzi de rezistenta metalice.
Cladirea de birouri tip P cu elemente de rezistenta din beton armat si zidarie,
Compartimentari cu pereti din gips carton cu izolatie de vata minerala, planseu din
beton armat si acoperis din tabla pe astereala de lemn.
Cladirea de birouri tip P + E are structura de rezistenta la parter din zidarie cu stalpi
din beton armat, planseu din beton armat, iar etajul construit din lemn tencuit,
acoperit cu tabla pe astereala de lemn.
Vestiare fasonat, constructii modulare tip container din panouri de tabla ondulata cu
izolatie de poliuretan rigid tip sandwich.
Vestiare confectii metalice, constructie din zidarie acoperita cu lemn si tabla.

Hala 1 Confectii metalice :

 aria construita(Ac) = 2270,00 mp;


 aria desfasurata (Ad) = 2270,00 mp;
 regimul de inaltime = P.
 inaltimea maxima fata de teren — h streasina = 11,34m, h coama = 12,64 m;
 volumul contructiei = 25741,80 mc.
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu.

Hala 2 Fasonat

 aria construita(Ac) = 2835,00 mp;


 aria desfasurata (Ad) = 2835,00 mp;
 regimul de inaltime = P ;
 inaltimea maxima fata de teren h streasina = 10,95m, h coama = 12,25 m;

3
 volumul constructiei = 31185,00 mc.
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu.

Hala C10 depozit si ateliere :

 aria construita(Ac) = 426.34 mp;


 aria desfasurată (Ad)=426.87mp
 regimul de inaltime=P
 inaltimea maxima fata de teren=7.50m
 volumul constructiei=3197.55mc
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu .

Cladire Birouri P

 aria construita(Ac)=582.74mp
 aria desfasurata (Ad)=582.74mp
 regimul de inaltime=P
 inaltimea maxirnă fata de nivelul terenului = 3.2m
 volumul constructiei=1864.76mc
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu .

Cladire Birouri P + 1E
 aria construita(Ac)=366.19mp
 aria desfasurata (Ad)=738.38mp
 regimul de inaltime=P+1E
 inaltimea maxima fata de teren=5.6m
 volumul constructiei=2050.66mc
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu.

Vestiare modulare:
 aria construita(Ac)=13,50 mp;
 aria desfasurata (Ad) = 13,50 mp;
 regimul de inaltime = P ;
 inaltimea maxima fata de teren = 2,70 m;
 volumul constructiei = 36,45 mc.
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu.

Vestiare Confectii metalice :


 aria construita(Ac) = 26,60 mp;
 aria desfasurata (Ad) = 26,60 mp;
 regimul de inaltime = P ;
 inaltimea maxima fata de teren = 2,82 m;
 volumul constructiei = 75,01 mc
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu

• Utilizatori: Numarul de persoane in cladiri (capacitate maxirna simultana) conform


planurilor de arhitectura este urmatorul:
- oameni (capacitate maxima simultana):
4
- 25 persoane in cladirea de birouri tip P - max. 15 persoane in hale si celelalte cladiri
• Tip de depozitare si capacitati maxime
Halele 1 si 2 de productie sunt utilizate si ca spatii de depozitare a materiilor prime si
produselor finite pe perioade limitate de timp, utilizandu-se cca 1/2 din suprafata lor in acest
scop.

• Caracteristici principale ale proceselor tehnologice (pentru productie):


- producerea confectiilor metalice prin operatiuni de taiere cu plasma si oxigaz, taiere
mecanica, sudura, sablare si fasonare.

• Numarul cailor de evacuare:


Hala 1 confectii
2 uşi de evacuare cu deschidere normala catre exterior, 5,00/5,00m
Hala 2 fasonat
4 usi de evacuare cu deschidere normala, 5,00/5,00m
Hala C10
3 usi cu deschidere normala, 3,00/3,00m, 1 rampa cu 1 1,20m; 1 scara metalica de evacuare
(arhiva etaj partial) cu 1= 0,80m
Vestiare confectii
usi cu deschidere normala, 0,90/2,00m
Vestiare fasonat
2 usi cu deschidere normala, 0 90/2,00m
Cladire birouri tip P
3 usi cu deschidere normala, 2, 0,90/2,00m si 1, 1,30/2,00m
CIadire biroură tip P+ E
3 usi cu deschidere normala, 0,90/2,00m, 3 scari metalice exterioare la nivelul la nivelul
solului cu 1= 1,20m

3. CONCEPTIA DE ORGANIZARE SI DE DESFASURARE A


INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU

3.1 Concluzii privind interventia, rezultate din evaluarea de risc la incediu si evaluarea
capacitatii de aparare impotriva incendiilor
Pentru evaluarea nivelurilor de risc de incendiu s-au avut in vedere factorii
determinanti precizati in Anexa 1 la „Normele generale de prevenire a incendiilor si
prevederile „Normativului de siguranta la foc a constructiilor" P l 18/1999 si anume:
 destinatia
 sarcina termica (densitatea sarcinii termice)
 clasele de combustibilitate a produselor si materialelor utilizate
 sursele potentiale de aprindere
 conditiile (imprejurarile) preliminare ce pot determina sau favoriza aprinderea
 masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti

Risc de incendiu (categorie): risc mediu

In raport de mărimea densităţii sarcinii termice şi clasele de periculozitate ale materialelor


utilizate, conform art. 2.1.1. - 2.1.7. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor,
indicativ P118-99, s-au stabilit următoarele niveluri de risc de incendiu:
• risc mediu de incendiu: hala 1 confectii, hala 2 fasonat

5
• risc mic de incendiu: celelate coi-puri de cladiri

Având în vedere că spaţine încadrate în nivelul de risc mediu de incendiu reprezintă


mai mult de 30% din volumul ocupat, intreaga locaţie se încadrează în nivelul de risc mediu
cit incendiu, conform art. 2.1.3. din P118/99.
Clasele de combustibilitate si pericutozitate ale principalelor materiale si substante utilizate:
Produsele şi materialele existente sau depozitate în locaţie fac parte din următoarele clase de
periculozitate, conformitate cu P118-99 - Tabel 6.2.19.:
 P1: piese metalice diverse
 P2: aparate electrice si electronice
 P3: elemente din lemn, materiale textile corifecţionate din fibre sintetice
 P4: cabluri electrice ,piese din cauciuc, obiecte confectionăte din mase plastice,
tuburi electronice, poliester arm.at, fibra de sticla, ambalaje din carton, hartie sau mase
plastice. Ulei pentru actionari hidraulice si de ungere clasa P4 subclasa F
 P5: vopsele, diluanti, oxigen, gaz rnetan, corgon si acetilena subclasa H cu
periculozitate foarte mare.

Clasele de reactie la foc ale elementelor de constructie:

Clasele de reactie la foc a materialelor şi elementelor de construcţie utilizate:

Hala 1 confectii metalice


• elemente de constructie structurale si de compartimentare din profile metalice
incombustibile ( clasa Al, d0);
• peretii exteriori sunt din panouri metalice cu spuma poliuretanica rigida ignifugata (clasa C,
d0),
• acoperis autoportant fara pod din elemente prefabricate din profile metalice (clasa Al, dO)
cu invelitoare din tabla cutata, izolata termic cu spuma poliuretanica (C, sl, d0);
• unele elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D —
Hala 2 fasonat
• elemente de constructie structurale si de compartimentare din profile metalice
incombustibile ( clasa Al, d0);
• peretii exteriori sunt din panouri metalice cu spuma poliuretanica rigida ignifugata (clasa C,
sl, d0);
• acoperis autop.ortant fara pod din elemente prefabricate din profile metafice (clasa Al, dO)
cu invelitoare din tabla cutata, izolata termic cu spuma poliuretanica (C, sl, d0); unele
elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D — sl,d1).
Hala C10 depozit si ateliere
• elemente de constructie structurale si de compartimentare din beton armat si zidarie ( clasa
Al, d0); peretii exteriori sunt din zidarie caramida (clasa Al, d0);
• pereti interiori neportanti din gips carton izolat cu vata minerala (clasa C, s2, dl);
• acoperis autoportant fara pod din elemente prefabricate din profile metalice (clasa Al, dO)
cu invelitoare din tabla (A 1, d0);
• unele elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa — sl,d1).
Cladire vestiare si sala de mese (confectii) 2 constructii modulare tip container :
• peretii exteriori sunt din panouri metalice cu spuma poliuretanica rigida ignifugata (clasa C,
Sl, d0); acoperis autoportant fara pod din eleinente prefabricate din profile metafige (clasa Al,
dO) cu invelitoare din tabla cutata, izolata ter.mic cu spuma poliuretanica (clasa C., sl, d0);
unele elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D — sl,d1).

6
Vestiare si birou (fasonat)
▪ elemente de constructie structurale si de compartimentare din zidarie din beton arm.at ( clasa
A l, d0); peretii exteriori sunt din zidarie (clasa Al, d0); acoperis autoportant fara pod din
lemn cu invelitoare din tabla (clasa D, s1,d1)
• unele elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D sl, d1).

Cladire birouri tip P


▪ elemente de constructie structurale si de compartimentare din zidarie de caramida cu stalpi
din beton armat ( clasa Al, d0);
• peretii exteriori sunt din zidarie (clasa A1, d0);
• pereti interiori neportanti din gips carton izolat cu vata minerala (clasa C, s2, d 1);
• planseu din beton armat (clasa Al, d0);
• acoperis autoportant din lemn (clasa Al, d0) cu invelitoare din tabla (clasa D, s1, d1);
• unele elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D — sl,d1).

Cladire birouri P + E
• elemente de constructie structurale si de compartimentare din zidarie de caramida cu stalpi
din beton armat ( clasa Al, dO) la parter;
• elemente de constructie structurale si de compartimentare din lemn ( clasa D, s 1, d 1) la
mvelul 1;
• peretii exteriori sunt din zidarie pana la planseul parterului (clasa Al, d0);
• peretii exteriori sunt din lemn tencuit la etaj (clasa D, s2, d0);
• pereti interiori neportanti din gips carton izolat cu vata minerala (clasa C, s2, dl);
• planseu din beton armat (clasa Al, d0);
• acoperis cu pod din lemn (clasa Al, d0) cu invelitoare din tabla (clasa D, sl, d1); unele
elemente de tâmplărie interioară şi de finisaj sunt combustibile (clasa D — sl,d1).

Surse potentiale de aprindere:


Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate, şi echipamentele aferente spaţiilor
analizate, în cadrul locaţiei pot fi luate în considerare următoarele surse potenţiale (posibile)
de aprindere:
 surse de aprindere cu fiacără:
 flacara deschisa
 flacara inchisa
 surse de aprindere de natură termică:
 obiecte incandescente sau supraincalzite,
 caldura degajata de utilaje si aparate,
 substante sau materiale in stare topita
 surse de aprindere de natură electrică:
 arcuri si scantei electrice,
 efect termic al curentului electrie,
 scurtcircuite ,
 electricitate statica
 surse de aprindere de natura mecanica:
 scantei mecanice,
 frecare,
 surse de aprindere naturale:
 trasnet,
 radiatie solara

7
 surse de autoaprindere: reactii fizico-chimice.
 surse de aprindere datorate exploziilor
 actiune intentionata — arson.

Conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea sunt:

In corelare cu sursele posibile de iniţiere a unui incendiu, prezentate anterior, împrejurările


preliminate ce pot determina sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea incendiului
sunt:
 neexecutarea conform planificarii a lucrarilor de reparatie si intretinere a
aparatelor, utilajelor si masinilor cu piese in miscare
 utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, defecte ori improvizate
 receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi
 suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea
instalaţiilor electrice
 neasigurarea dispozitivelor de protecţie a circuitelor electrice împotriva
supracurenţilor (de suprasarcină, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive
necalibrate corespunzător sau improvizate
 utilizarea necorespunzatoare sau cu defectiuni a centralei termice
 sudarea şi alte lucrări cu foc deschis fără respectarea regulilor şi măsurilor
specifice de apărare impotriva incendiilor
 scurgeri de produse inflamabile
 folosirea de dispozitive, utilaje, scule si echipamente de lucru neadecvate,
precum si executarea de operatiuni mecanice in medii periculoase
 defecţiuni tehnice de construcţii-montaj
 defecţiuni tehnice de exploatare nereguli organizatorice
 explozie urmată de incendiu
 trăsnet şi alte fenomene naturale
 acţiune intenţionată ("arson") alte imprejurări

Nivelul riscului de incendiu (pentru zone importante si general):

- Risc mijlociu de incendiu — hale de productie, camerele tehnice unde sunt amplasate
centralele termice si alti consurnatori de gaze naturale
- Risc mic de incendiu — celelalte spatii
Locatia se incadreaza la risc mijlociu de incendiu.

Rezistenta la foc a constructiilor:

Elementele de construcţie structurale şi cele de compartimentare prezintă următoarele


performanţe estimative privind rezistenţa la foc:

Hala 1 confectii
 stalpi rnetalici de rezistenta: C1(CA2a), RF l h
 grinzi metalice de sustinere a acoperisului: Cl(CA2a), RF 1 h
 pereti exteriori. neportanti (panouri tip Rompan): C2(CA2b), RF 22 min

8
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se încadrează
în gradul III de rezistentă la foc.

Hala 2 fasonat
 stalpi rnetalici de rezistenta: C1(CA2a), RF 1 h
 grinzi metalice de sustinere a acoperisului: C1(CA2a), RF 1 h
 pereti exteriori neportanti (panouri tip Rompan): C2(CA2b), RF 22 min
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se incadrează
în gradul III de rezistentă la foc.

Hala C10 depozit si ateliere


 stâlpi prefabricati din beton :CO(CA1) , RF 2 h 30 min
 grinzi metalice de sustinere a acoperisului: Cl(CA2a), RF 1 h
 pereti exteriori din zidarie: CO(CA1), RF 2h 30 min
 pereti interiori, neportanti din gips carton: CO(CA1), RF 1 h
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se incadrează
în gradul III de rezistentă la foc.

Vestiare confectii metalice


 stâlpi din beton armat :C0(CA1) , RF 2 h 30 min
 acoperis tabla cu astereala lemn: C3(CA2c), RF 15 min
 pereti exteriori din zidarie: CO(CA1), RF 2h 30 min
 pereti interiori, neportanti din gips carton: CO(CA1), RF 1 h
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se încadrează
în gradul IV de rezistentă la foc.

Vestiare fasonat (constructii modulare tip container)


 structura de rezistenta metalica:C1(CA2a) , RF 1 h
 acoperis tabla cutata cu izolatie de poliuretan: C2(CA2b), RF 22 min
 pereti exteriori tip sandwich (tabla cutata, poliuretan): C2(CA2b);
 pereti interiori, neportanti din gips carton: CO(CA1), RF 1 h
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se
incadrează in gradul III de rezistentă la foc.

Cladire birouri tip parter

 stalpi din beton :CO(CA1) , RF 2 h 30 min


 acoperis tabla cu astereala de lemn: C2(CA2b), RF 15 min
 pereti exteriori din zidarie de caramida: CO(CA1), RF 2 h, 30 min
 planseu din beton armat: CO(CA1), RF 45 min
 pereti interiori, neportanti din gips carton: CO(CA1), RF 1 h
Potrivit condiţiilor minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se incadrează
in gradul II de rezistentă la foc.

Cladire birouri tip P + E


Parter:
 stâlpi din beton :CO(CA1) , RF 2 h 30 min

9
 pereti exteriori din zidarie de caramida: CO(CA1), RF 2 h, 30 min
 planseu din beton armat: CO(CA1), RF 45 min
 pereti interiori, neportanti din gips carton: C0(CA1), RF 1 h

Etaj :
 structura de rezistenta din grinzi de lemn protejat :C3(CA2c) , RF 15 min
 acoperis tabla cu astereala de lemn: C2(CA2b), RF 15 min
 pereti exteriori din lemn protejat: C3(CA2c), RF 15 min
 pereţi interiori, neportanti din gips carton: C0(CA1), RF 1 h
Potrivit condiţiiior minime stabilite în Tabelul 2.1.12. din P118-99, construcţia se încadrează
în gradul IV de rezistentă la foc.

Conforinare la foc:
Constructiile in ansamblu cat si elementele de constructie ale acestora sunt alcatuite si
conformate astfel incat sa nu favorizeze propagarea focului si a fumului. Cladirile nu dispun
de elernente de compartimentare antifoc, constituind in ansamblu un singur compartiment de
incendiu fiecare.

Stabilitate la foc:
Deşi, potrivit prevederilor Normelor generale de apărare împbtriva incendiilor,
stabilitatea la foc a construcţiilor se apreciază post-incendiu, pe baza caracteristicilor şi
nivelurilor de performanţă ale elementelor structurale, stabilitatea la foc a clădirii se poate
aprecia cu calificativul “bun” .

3.2 Particularitati tactice de interventie

Cai de acces, evacuare si interventie:


 Caracteristici tehnice si functionâle ale acceselor si circulatiilor exterioare
carosabile: caile de acces din incinta complexului permit circulatia autospecialelor de
interventie pe doua sensuri de niers sau pe un sens , avand latimi cuprinse intre 2,80 m
si 5,50
 Accesul autospecialelor de interventie se face din Str. Oxcigenului ( acces
carosabil) pe o cale de acces cu un gabarit de 5,40 m
Pentru accesul si interventia operativa in caz de incendiu, cladirile au asigurat accesul
carosabil pe cel putin trei laturi, prin intermediul drumurilor de incinta cu gabarite de
peste 3,50 m.
 Caracteristici ale cailor interioare de evacuare a persoanelor: Evacuarea
persoanelor se poate face din cladiri catre exterior prin intermediul usilor de evacuare
(conform schitelor anexate)

Caracteristici ale cailor interioare de evacuare a persoanelor

Hala 1 confectii metalice


2 usi de evacuare cu deschidere normala catre exterior, 5,00/5,00m, culoare cu 1> 2,50m
Hala 2 fasonat
4 usi de evacuare cu deschidere normala, 5,00/5,00m, culoare cu 1> 2,50m
Hala C10
3 usi cu deschidere normala, 3,00/3,00m, 1 rampa cu 1= 1,20m; 1 scara metalica de evacuare
(arhiva etaj partial) cu 1= 0,80m, culoare cu 1> 2,50m
Vestiare confectii 2
10
usi cu deschidere normala, 0,90/2,00m
Vestiare fasonat
2 usi cu deschidere normala, 0,90/2,00m
Cladire birouri tip P
3 usi cu deschidere normala, 2, 0,90/2,00m si 1, 1,30/2,00m, holuri cu 1 = 2,20m
Cladire birouri tip P+ E
3 usi cu deschidere normala, 0,90/2,00m; 3 scari metalice exterioare de evacuare de 1a nivelul
I la nivelul solului cu 1= 1,20m, holuri cu 1 = 2,00m

Timpi/lungimi de evacuare
 evacuarea din spatiile cladirilor se poate face fara ca traseele sa depaseasca
lungimea maxima admisa (timpul maxim admis), 23 m (58 sec.) cand evacuarea se
asigura intr-o singura direetie, valori precizate in tabelul 4.2.27.
 evacuarea se poate face fara ca traseele sa depaseasca lungimea maxima
admisa (timpul maxim admis), 10 m (25 sec.) cand evacuarea se asigura in doua
directii diferite, valori precizate in tabelul 4.2.40.
 timpi de siguranta pe caile de evacuare — 10 Min.

Dispunerea cailor de evacuare - conform planurilor anexate

Dimensionarea cailor de evacuare

Numărul necesar de fluxuri de evacuare, determiriat conform art. 2.6.56. din P118-99, este:
F = N/C

Hala 1 Confectii metalice

N = max. 15 persoane/schimb
C = 90 persoane (conform tabel 4.2.26. din P118-99)
F= 15 /90 = 1flux

Hala 2 fasonat

N = max. 15 persoane/schimb
C = 90 persoane (conform tabel 4.2.26. din P118-99)
F=15 /75 = 1 flux

Hala C10 (depozit si ateliere)

N = max. 7 persoane/schimb
C = 90 persoane (conform tabel 4.2.26. din P118-99)
F=7 /75 =1 flux

Birouri tip P

N = max. 25 persoane/schimb
C = 90 persoane (conform tabel 4.2.26. din P118-99)
F = 25 / 75 = 1 flux

Birouri tip P + E

11
N = max. 10 persoane
C = 90 persoane (conform tabel 4.2.26. din P118-99)
F = 10 / 75 = 1 flux

Având în vedere că numărul utilizatorilor este mai mic decât capacitatea de evacuare a cailor
existente, se consideră că evacuarea se poate face în condiţii de deplină securitate.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este organizata si desfasurata, in general, in


conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 si a Normelor generale de aplicare a Legiii
nr.â07/206 aparobate cu OMAI nr.163/2007.
Pentru reducerea sau eliminarea unor factori determinanti (surse de aprindere si
conditii/imprejurari care poţ determina aprinderea), sunt stabilite urmatoarele masuri in
conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu
OMAI nr.163/2007 astfel:
a) lucrarile cu foc deschis se exercita numai pe baza „permisului de lucru cu foc" in
conformitate cu prevederile art.19 din Legea 307 / 2006 privind apărarea impotriva
incendiilor, precum si in conformitate cu prevederile art.5 al. " 13." , si 17 al. "c" din Normele
generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul nr. 163 / 28.02.2007, publicate
in M.O. nr. 216 /29.03.2007.
b) este interzis fumatul in spatiile cu pericol de incendiu in conformitate cu prevederile art
19.al “a” din Legea nr, 307 / 2006 si a Normelor Generale de aparare impotriva cu Ordinul nr.
163 /2007 art. 5 al."b" , art. 17 al. „c", art. 106.
c) este interzisa exploatarea utilajelor de productie, sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor,
echipamentelor, aparatelor de orice categorie cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia
corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt
utilizate;
d) verificarea periodica a instalatiilor de hidranti si a mijloacelor dc prima interventie la
incendiu.

Localizarea si lichidarea incendiilor

Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu:


 societatea nu dispune de instalatii speciale de semnalizare si alertare in caz de
incendiu sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:
 tip (apa): hidranti exteriori;
 actionare (manuala);
 debit: 6 l/s;
 presiune: 0,9 bar;
 surse de alimentare: reteaua orasului Chitila si put propriu de adancime;
 timp, teoretic (normat) de functionare: 10 min.

Stingatoare si alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie:
• Hala 1 productie si depozitare, 14 P6 si 4 SM6;
• Hala 2 productie si depozitare, 11 P6, 2 P50 si 2 SM6;
• Hala depozit si ateliere, 5 P6 si 2 SM6;
• Cladiri birouri P, 3 P6; • Cladiri birouri P + E, 2 P6 si 2 SM6 si pichet P.S.I. dotat
corespunzator;
• Vestiare modulare, 1 P6;
• Vestiar + sala de mese, 1 P6 si pichet P.S.I. dotat corespunzator.

12
Mijloacele de prima interventie sunt amplasate corespunzator pe intreaga suprafata in functie
de specificul spatiilor pe care le deservesc.

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti


Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti produse pe timpu1 unui incendiu se va realiza,
potrivit prevederilor art.2.3.36, prin tiraj natural, prin peretii perimetrali prevazuti cu ferestre
si spatiile vitrate prevazute la nivelul fiecarei cladiri. Introducerea (admisia) de aer pentru
crearea tirajului natural organizat, este realizata prin deschiderea usilor si suprafetelor vitrate
(ferestre cu S > 2,25 mp fiecare) practicate in peretii exteriori, conform cu cerintele art.2.5.5
din P 118 /99.

Preintampinarea propagarii incendiilor (la vecinatati si in constructie):


Distantele de siguranta: sunt respectate distantele de siguranta conform tabel 2.2.2 din
P118/99 intre cladirea analizata si cladirile invecinate.
Distanta fata de cladirile invecinate este > 10m, de asemenea distanta minima intre cladiri este
de 10m.
Timpul de propagare a incendiului la constructiile vecine : Tpv > 3 ore .
Cladirile nu dispun de elemente de compartimentare antifoc, constituind in ansamblu un
singur compartiment de incendiu .

Protectia personalului de interventie


Protectia personalului de interventie se face prin: instruire lunara privind normele de
securitate in munca, instruire privind prevenirea si stîngerea incendiilor. Personalul de
interventie nu detine mijloace de protectie individuala in afara echipamentului de1ucru.

Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu


Inlaturarea efectelor incendlului dupa terminarea interventiei se face de catre
personalul propriu si fortele participante la interventie, astfel: se verifica locul interventiei, se
iau masuri pentru a preintampina reaprinderea incendiului, se evacueaza apa utilizata pentru
stingere, se cerceteaza cauza de incendiu si se inlatura elementele de constructie care nu
prezinta siguranta.

4,FORTE DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU

Din partea I.S.U. llfov interventia este asigurata de catre Detasamentul de pompieri
Buftea prin Garda I de 1nterventie Buftea. Itinerar de deplasare: oras Buftea, sos. Bucuresti
Targoviste, str. Aeroportului, oras Chitila, Distanta : 11 Km Alarmare : tel. 112 .
Alte forte cu care se coopereaza:
 Serviciul de pompieri voluntari al orasului Chitila
 Politia Chitila
 Inspectoratul Judetean de Jandarmi Ilfov - te1:0217603255
 Ambulanta -112
 Operatorii si distribuitorii de energie electrica, gaze naturale si apa din zona
Societatea nu are contracte de colaborare cu alte servicii private de pompieri

13
5. SURSE DE ALIMENTARE CU APA IN CAZ DE INCENDIU

Alimentarea hidrantilor exteriori se face din reteaua de apa a orasului Chitila, care
asigura un debit de circa 6 l/s la o presiune de cca.0,9 bar (9m H20).
Amplasarea hidrantilor exteriori in incinta complexului permit alimentarea cu apa a
autospecialelor si interventia directa, distanta fata de cladiri variind intre 5 si 25 m.
Alimentarea autospecialelor de interventie se poate face din lacul Chitila, situat la o distanta
de circă 4,7 km.

6. PLANUL CONSTRUCTIILOR S.C. BAUROM CONSTRUCT S.R.L. ( anexat )

14