Sunteți pe pagina 1din 7

NR. ..................../ .....................

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

ŞCOALA GIMNAZIALAĂ , COM. MAĂ GURENI

PREMIUL ...........

Se acordă elevei/elevului ............................................................................................................................................................

din clasa .................., Şcoala ........................................................................................................................................................................

judeţul ............................, îndrumător ........................................................................................................................................................

pentru creaţia artistică în cadrul concursului interjudeţean ,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVE ŞTILOR”,

înscris in CAERI 2018, la poziția 371.

Ediţia a V-a 2018

Coordonatori : Prof. Dedu Petruţa- Iustina,

Prof. Petre Ana- Manuela,

Inspector Şcolar General Inspector Educativ Inspector Şcolar Director Şcoala Gimnazială, com. Măgureni
Prof. Nicolae Angelescu Prof. Cristina Petre Prof. dr. Coralia Matei Prof. Ioan Furdui