Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”, Fălticeni

Catedra de limba şi literatura română

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: MAFTEI IONELA

DISCIPLINA: Limba şi literatura română


DATA: 10 .O4.2008

CLASA: a IX-a A SAM

SUBIECTUL: Balada populară Pintea Viteazul- caracterizarea personajului Pintea

TIPUL LECŢIEI: de receptare a unui text epic


DURATA: 1 oră

OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea capacităţilor de caracterizare a personajelor


literare

OBIECTIVE SPECIFICE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1- să definească şi să prezinte caracteristicile baladei populare;
O2- să încadreze personajele în textul literar căruia aparţin;
O3- să identifice şi să exemplifice trăsăturile personajelor;
O4- să menţioneze mijloacele de caracterizare folosite de narator ;
O5- să recepteze cu interes informaţiile noi;
O6- să manifeste interes pentru creaţia literară populară;
O7- să-şi exprime, oral şi în scris, opinii, sentimente, atitudini proprii faţă de operă.

METODE ŞI PROCEDEE: ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, expunerea, conversaţia,


explicaţia, lucrul cu textul;

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală şi individuală, lucru în pereche;


A ÎNVĂŢĂRII

RESURSE: sala de clasă, manualul, creta, fişe de lucru

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX-a Şcoala de arte şi meserii,
Corint, Bucureşti, 2004
 Limba şi literatura română în gimnaziu, Alina Pamfil, Editura paralela 45,
Baucureşti, 2004
 Perspective, Revistă de didactica limbii şi literaturii române, nr. 2/ 2006
 Balade populare româneşti
Secvenţe didactice Conţinuturi vizate Strategii didactice Probe de evaluare Timp
Obiective specifice Itemi
Forme de Resurse
organizare procedurale
I. Evocarea Profesorul notează absenţele şi Frontal Conversaţia 2 min
O1, O5, O6 verifică tema pentru acasă. Explicaţia
I.1 Moment organizatoric
I.2 Spargerea gheţii Elevii vor audia un scurt moment
artistic-interpretarea vocală a unei 7 min
balade.
I.3 Actualizarea Utilizând metoda ştiu-vreau să ştiu- Frontal Conversaţia Definiţi balada. 4 min
cunoştinţelor anterioare am învăţat, elevii sunt invitaţi să Rezumaţi conţinutul
completeze prima coloană cu ştiu-vreau să ştiu- operei.
informaţiile deja cunoscute despre am învăţat Care sunt ementele
baladă. unei opere epice?
I.4 Captarea atenţiei Valoarea literară a unei opere este Frontal Conversaţia Daţi o definiţie 2 min
dată, de cele mai mute ori, de Expunerea personajului literar.
personajele care participă la acţiunea
ei. Personajul literar este o fiinţă
care trăieşte numai în spaţiul cărţii.
De multe ori ne regăsim în
personaje, uneori le respingem,
pentru că deşi sunt fiinţe de hârtie au
calităţi şi defecte profund umane.
Astăzi vom discuta despre
personajul principal al baladei
Pintea Viteazul.
I.5 Enunţarea obiectivelor Profesorul enunţă obiectivele Frontal Expunerea Prezentaţi alte 2 min
operaţionale. formulate în proiect. aşteptări, dacă este
Se completează a doua coloană a ştiu-vreau să ştiu- cazul.
schemei, vreau să ştiu: am învăţat
caracterizarea personajului Pintea
Viteazul
II. Realizarea sensului
O2, O3, O4, O5 3 min
II.1 Prezentarea Elevii sunt avertizaţi că vor trebui să Frontal Conversaţia Ce presupune
conţinuturilor şi a sarcinilor aplice cunoştinţeţe referitoare la caracterizarea unui
de studiu caracterizarea personajelor literare personaj?
C1 pe această operă. Ce modalităţi de
caracterizare
cunoaşteţi?

II.2 Dirijarea învăţării Profesorul a împărţit textul în 20


fragmente mai mici şi elevii grupaţi Lucru pe Lectura Completaţi fişa de min
au identificat trăsăturile personajului grupe Scrierea lucru.
Pintea în ordinea în care se regăsesc funcţională
în text, înscriindu-le într-un tabel, Conversaţia Anexa 1
fişă care va fi utilizată ca ghid de
redactare a compunerii de
caracterizare.

III. Reflecţia Se completează ultima coloană a Frontal Conversaţia Completaţi ultima 2 min
tabelului iniţial, am învăţat, cu Scrierea coloană a tabelului
III.1. Obţinerea informţiile dobândite pe parcursul funcţională iniţial cu informaţiile
performanţei orei. ştiu-vreau să ştiu- dobândite la lecţie.
am învăţat
O5, O6, O7
III.2 Asigurarea Profesorul informează elevii în
feed-back-ului legătură cu nivelul cunoştinţelor Frontal Expunerea 2 min
dobândite.

III.3 Evaluarea rezultatelor Elevii completează fişa de auto- Individual Autoaprecierea Anexa 2 4 min
evaluare.
I
III.4 Asigurarea retenţiei şi Tema pentru acasă Individual Lectura Caracterizaţi personajul
a transferului competentă Pintea Viteazul din
O1, O2, O3, O4, O5, O6, Reflecţia balada cu acelaşi nume,
O7, personală utilizând fişa de la 2 min
anexa 1
Anexa1
Fişă de lucru

Completaţi următorul tabel:

3. Cum este prezentat personajul?


Profilul personajului Informaţii prezente Citate

1. Cine este personajul?


a. Nume

b. Portret fizic
(caracterizare directă făcută
de narator)
Portret moral

c. ( caracterizare directă
făcută de narator, de
celelalte personaje,
autocaracterizare)

d. (caracterizare indirectă-
dialog, monolog interior)

e. Apatrenenţa socială
2. Ce fapte săvârşeşte
personajul ?

f. Fapte (caracterizare
indirectă)

g. Relaţiile cu alte
personaje(caracterizare
indirectă)
Anexa 3
OGLINDA TABLEI

3. Cum este prezentat personajul?


Profilul personajului Informaţii prezente Citate

1. Cine este personajul? Pintea Viteazul- Nume


a. Nume predestinat

b. Portret fizic Voinic, viguros, comparabil Era Pintea cel voinic


(caracterizare directă făcută cu eroii basmelor
de narator)
Portret moral Discret Era Pintea cel tăcut,
c. ( caracterizare directă Inteligent Dar la minte priceput
făcută de narator, de Singuratic Pintea toate le făcea,
celelalte personaje, Harnic Nici o vorbă nu scotea
autocaracterizare) Supus Cine-i slugă la altul
Nemulţumit de soarta sa Multe rabdă săracul

d. (caracterizare indirectă- Mândru şi orgolios când Hei, Stupule, stăpân rău


dialog, monolog interior) este învinuit pe nedrept Coderiştea de-o-nfrunzi,
Nu supoartă nedreptatea Eu atunci te-oi mai sluji

Viteaz -Las să vie cât de mulţi


Curajos Să ai cu cin’ să te lupţi
Fără frică de moarte Că eu legat nu mă dau
Până pe picioare stau
Eu de moarte nu am frică
Sărac, ducând o viaţă Era Pintea cel voinic
e. Apartenenţa socială nevoiaşă ca slugă ; haiduc În năcaz trăit de mic
2. Ce săvârşeşte Către codru se-ndrepta,
personajul ? Decide să plece în codru Către codru cu frunziş,
pentru a-şi schimba soarta La voinici acoperiş
f. Fapte (caracterizare
indirectă) Viteaz, curajos în lupte În duşmani năvală da
Şi amar că mi-i culca
Încredere deplină în
tovarăşi Voi de la mine-ţi afla
Moartea mea din ce va sta.
g. Relaţiile cu alte Aversiune faţă de Stup Stupule, stapân rău
personaje(caracterizare Dragoste faţă de tovarăşi -Fraţilor, fârtaţilor..
indirectă)
Anexa 2
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat:

2. Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la:

3. Cred că mi-aş putea îmbunătăţi performanţa prin:

4. La această activitate mi-a plăcut:

5. Cred că activitatea mea poate fi apreciată cu: