Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 2.10.2017
GRUPA: Mijlocie
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului
TEMA: ,,Familia mea’’
FORMA DE REALIZARE: observare
TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmiterea și însușirea de noi cunoștințe

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Îmbogăţirea cunoștințelor copiilor referitoare la familie, componența acesteia și


a activitățile desfășurate în cadrul familiei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să definească folosind cuvinte proprii termenul de familie;
O2: Să recunoască cel puțin trei membri componenți ai unei familii, pornind de la imaginile
observate;
O3: Să altcătuiască, cu ajutorul cartonașelor, componența propriei familii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, exercițiul, audiția.
Mijloace de învăţământ : planşe , cartonașe, tablă magnetică.
Formă de organizare: frontal, individual

DURATA: 20 minute.
BIBLIOGRAFIE:
M.Ed.C – Programa activităţilor instructiv –educative din grădiniţa de copii , Editura. V& Integral ,
Bucureşti 2005;
Boca , Miron , Elena ; Chichişan , Elvira – Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei , Ed.
Eurodidact, Cluj-Napoca 2006 .

1
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA
DIDACTIC Mijloace Metode Formă de
organizare
1. Organizarea activităţii Se aşează scaunelele în semicerc , materialul este Frontal
expus în faţa copiilor , se organizează colectivul de copii. Aprecierea
comportamentului
2.Verificarea cunoştinţelor Se va purta o scurtă discuţie cu copii, reactualizându-se Conversaţie Frontal
cunoștințele dobândite anterior: Individual
- Ce sunt ei? (Băieți sau fete)
- Cum își dau seama de diferența dintre copii? Aprecierea orală
(după haine, după păr etc.)
- Cu cine seamănă ei? (mama, tata, bunica)
-
3. Captarea atenţiei Captarea atentiei se realizeaza printr-o ghicitoare: Frontal
”Sora, fratele, mamica Individual Aprecierea orală
Tata, bunicul, bunica
Ce alcatuiesc cu totii?
Hai ghiceste daca poti!”
Ce formează cei care locuiesc în aceeaşi căsuţă? (O
familie)

4. Anunțarea temei și a Se anunţă tema activităţii şi obiectivele propuse : Conversația Observarea


obiectivelor - familia, componența acesteia, ce înseamnă să ai o comportamentului
familia, altacătuirea ei.
5. Dirijarea activităţii Copiii sunt îndemnați să definească termenul de Explicaţia Individual
familie folosind propriile cuvinte. Sunt ajutați să-și Observarea
formeze propria imagine a familiei. De asemenea, ei vor comportamentului
oferi și exemple privind însemnătatea familiei pentru ei.

În faţa copiilor va fi expuse mai multe imagini : imagini Planșe Observația Frontal Aprecierea
cu familii în componență diferită – părinți cu un singur imagini Exerciţiul orală
copil, mai mulți copii, familie extinsă – bunici.
Copiii recunosc membrii componenți ai unei familii,
activitățile pe care aceștia le pot realiza în cadrul familiei.

2
6. Obținerea performanței - Pentru a fixa cunoștințele dobândite despre familie, Tablă Exerciţiul Frontal
copiii vor veni pe rând la tablă și cu ajutorul unor magnetică Individual
cartonașe pe care vor fi imagini cu membrii componenți Cartonașe Aprecierea orală
ai unei familii, își vor altcătui propria familie, denumind
fiecare membru în parte, precum și activitățile pe care
acesta le desfășoară în familia sa.

7. Încheierea activităţii Se vor face aprecieri individuale şi generale asupra Audiția Frontal Aprecierea şi
felului în care au lucrat în timpul activităţii. recompensarea copiilor
Se va audia „Cântecul familiei”. cu stimulente