Sunteți pe pagina 1din 4

Data ………………………… NUME ……………………………………

CLASA …………………

PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ

DISCIPLNA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ

Citeşte cu atentie textul: Banul muncit


după Alexandru Mitru

Trăia odată un om tare harnic, pe nume Petcu. Avea Petcu şi un fecior, care se numea Iliuţă. Cât era ziua de mare,
Iliuţă nu ştia altceva să facă decât să doarmă. Într-o zi, Petcu l-a chemat pe Iliuţă şi i-a zis:
— De mâine să mergi la lucru şi să nu te întorci până nu ai să câştigi un galben.
A plecat Iliuţă. S-a făcut că munceşte un timp. Apoi i-a cerut mamei sale un galben. Ea i-a dat.
— Iată, tată, banul muncit!
Părintele a luat banul şi l-a aruncat în foc spunând:
— Acesta nu e câştigat de tine!
A plecat Iliuţă. Era trist că îşi necăjise părinţii. S-a apucat de muncă.

Pe la sfârşitul lunii , el se întoarce la casa tatălui său.


— Te uită, tată! zice Iliuţă, şi îi întinde un galben cu zimţii noi. Tata îl cântăreşte în palmă şi îl azvârle în foc.
— Nu, tată începu să strige Iliuţă, nu-l arunca! E galben muncit!
Se repede cu mâinile în flăcări, se frige, dar scoate galbenul. Se luminează faţa tatălui:
— Vezi, Iliuţă? Aşa e banul muncit. Îl preţuieşti cu adevărat!

1. Formulează răspunsuri sau întrebări, după caz:

a) Care sun personajele textului?


………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Ce făcea Iliută cât era ziua de mare?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Formulează o întrebare pentru acest răspuns:

Banul muncit, îl preţuieşti cu adevărat!


…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Găseşte cuvinte cu înțeles opus pentru cuvintele:

a) harnic - ........................ b) trist- ........................... c) s-a luminat - ...................................


3. Găseşte cuvinte cu același înțeles pentru cuvintele:

a) se frige - ........................ b) i-a zis - ........................... c) îl azvârle - ...................................

4. Identifica în textul dat și transcrie:

a) un substantiv comun și unul propriu:.........................................................................................

b) două adjective: .............................................................................................

c) trei verbe: .......................................................................................................

d) două pronume : ................................................................................................


e) un ATRIBUT exprimat prin substantiv..........................................................................

f) un COMPLEMENT exprimat prin substantiv.....................................................................................

g)un PREDICAT NOMINAL..........................................................................................

5. Analizați cuvintele propoziției: Părintele a luat banul de aur.


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Te afli intr-o tabără școlară. Scrie o cărte poștală pentru părintii tăi.

DESTINATAR:

STR:
...............................................................NR...........

LOC. ........................................................................

JUD. .........................................................................

ŢARA: ........................................................................

8.Ai fost în excursie cu colegii si doamna învățătoare. Scrie un text de maxim 10 rănduri în care să
povestești cum a fost în excursie.(Mentionează timpul, locul/locurile vizitate, ce ai văzut acolo, ce ti-a
plăcut , cum te-ai simtit, etc.).Dă un titlu potrivit textului.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Itemi Foarte bine Bine Suficient
I1 Raspunde coect la intrebari a,b,c Raspunde coect la 2 intrebari Raspunde coect la o intrebare

I2 Desparte corect cuvintele a,b,c Desparte corect 2 cuvinte a,b, Desparte corect un cuvant a sau b
sau a,c sau b,c sau c
I3 Gaseste opusul cuvintelor a,b,c Gaseste opusul pentru 2 cuvinte Gaseste opusul un cuvant
I..4 Gaseste un sens asemănător Gaseste un sens asemănător cuvintelor 2 Gaseste un sens asemănător
cuvintelor a,b,c situatii corecte cuvintelor o situatie corectă
I.5 Rezolvă corect a,b,c,d Rezolvă corect a,b,c Rezolvă corect a,b
I.6 Completează corect cele 8-10 Completează corect 5-7 semne Completează corect 3 - 4 semne
semne de punctuatie
I..7 Scrie corect cartea postala , Scrie c cartea postala , 1-2 greseli) Scrie c cartea postala (3-4 greseli)
respectand toate conventiile
I..8 Scrie corect textul,respectand Scrie textul cu mici greseli ( 3-4 greseli) Scrie textul cu greseli (nu mai mult
conventiile limbajului scris de 5-6 greseli) sau o parte din text

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 6-8 itemi (toţi itemii)/.sau partial correct 2 itemi Foarte bine
Rezolvă integral si corect 4-5 itemi / parţial 2 item. Bine
Rezolvă integral si corect 2-3 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient
Rezolvă integral si corect 1 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 4 itemi Insuficient

REZULTATE OBTINUTE

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


ŞCOALA GIMNAZIALA …………………………………………..
DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA a – III- a
ÎNVĂȚĂTOR.......................................................
DATA. ..............................................
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: .............

COMPETENTE SPECIFICE

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
.4.4 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite

ITEMI

I.1 Citeşte textul si fornuleaza raspunsuri sau intrebari , dupa caz


I.2 Desparte în silabe cuvinte date
I.3. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.4, Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
I.5. Recunoaste partile de vorbire invatate
I.6. Completeaza semnele de punctuatie
I.7. Scrie o carte postala, respectand conventiile de bază
I.8. Scrie textul povestind pe scurt o intamplare traită, cu respectarea conventiilor de bază

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză
Competenţe
specifice
C 1.2 Item 3 Item 3
Item 4 Item 4
C 2.3 Item 8 Item 8
C 3.1 Item 1 Item 1 Item 1
C 3.5 Item 5 Item 5
C 4.1 Item 2 Item 2 Item 2 Item 2
Item 6 Item 6
Item 7 Item 7
C 4.4 Item 8 Item 8

S-ar putea să vă placă și