Sunteți pe pagina 1din 6

Dragi părinţi şi fraţi mai mici,

Vom serba acum, aici,

Încheierea primei clase

Cu rezultate frumoase.

Chiar dacă suntem şcolari,

Cum vedeţi, puţin mai mari,

Noi emoţii tot avem.

De aceea vă rugăm

Dacă o să ne-ncurcăm,

Dumneavostră, ca părinţi,

Vă rugăm toţi buni să fiţi,

De greşim să ne iertaţi!

Când la şcoală am venit

Am primit în dar ... un Abecedar.

Fiecare filă a lui e o bucurie.

El ne-a învăţat pe toţi

A citi şi-a scrie.

A şi B cu C şi D

Sunt cu toate prietene

Şi-au plecat hai-hui prin ţară,

Din abecedar afară.


E şi F cu G şi H

Au luat calea spre oraş,

I şi J cu K şi L

Preferau spre orăşel.

M şi N cu O şi P

Către sat voiau toate,

Cică e alunecuş

Mult mai bun pe derdeluş.

Însă Q cu R şi S,

Cu un vecin pe nume T,

Zis-au să se audă clar

În întregul abecedar:

“Ia tăceţi şi ascultaţi,

Sus pe carte vă aşezaţi,

Când şcolarul, cu încetul,

Va parcurge alfabetul,

Şi-o putea cu bucurie

Să citească şi să scrie,

Orşicare va putea

Să se ducă unde-o vrea.”

Literele au ascultat
Sus pe file au aşteptat,

Iar U şi V cu X şi Z

Au plăcere în orice.

Toţi Copiii, fiecare,

Au cântat cu mic, cu mare,

La sfârşit de an se pare

În frumoasa lor serbare.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,

N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U şi V şi X şi Z.

Acum ştim literele.

Iuhuuu .................

Cartea parcă e un flutur

Cu aripi deschise,

Când se-nalţă-n zbor, te poartă

Prin poveşti şi lumi de vise.

O corabie îmi pare,

Pânzele-s desfăşurate …

Navighezi pe mări, oceane,

Sau spre astre-ndepărtate.

Ce prieten bun e cartea!


Te învaţă doar de bine,

Ştie tot ce-o-ntrebi şi-ţi spune,

Nu se supără pe tine.

Toate stau ascunse-n slove:

Adevăruri şi poveşti,

Dar să poţi citi în ele,

Trebuie să le iubeşti.

Toţi copiii cântă: „Cântecul Alfabetului”

V-am prezentat alfabetul,

L-am învăţat încetul cu încetul,

Putem spune aşadar:

,,Rămâi cu bine-abecedar!,

Rămâi cu bine-abecedar,

La anul tu ai să-nveţi iar,

Alte rânduri de copii

A scrie şi a citi.”

Toţi:

Iubite abecedar,

Am venit să te vestim

Că de azi ne despărţim,

De la tine ne mutăm,
Alte cărţi să învăţăm.

Primim acum o carte nouă,

O luăm cu mâinile-amândouă

Şi iată, în acest moment,

Ne luăm şi-un angajament:

Tu, carte dragă, surioară,

Vei fi mereu scumpă comoară

A fiecărui mic şcolar

Ce o primeşte azi în dar.

Îţi vom afla tainele toate!

Ne vei fi cea mai dragă carte!

N-o să ai pagini mâzgălite,

N-o să ai colţuri îndoite.

Şi-apoi când toţi vom învăţa

Ce stă cuprins în slova ta,

Te vom păstra, iubită carte,

La fel cu grijă mai departe.

Se-ncheie pacea-ntre ştiinţe

Şi-nflăcărata noastră trudă,

Căci ştim, măsura dreaptă-a muncii

E pentru cel care asudă.


Ne despărţim pentru o vreme

De cei cu care am luptat,

De capra cu trei iezi, dictare,

Transcriere şi adunat.

Dar nu adio-ţi zicem, şcoală,

La revedere e salutul,

Căci, întorcându-ne la toamnă,

Vom reîncepe cu-nceputul.

Vom fi atunci în clasa a II-a

Şi şcoala ne-o primi cu drag,

Căci în vacanţă fiecare

Va fi citit o carte mare.

Toţi:

Nu fi supărată, şcoala mea frumoasă,

Vom veni în toamnă în a doua clasă!

Rămâi cu bine clasa I!