Sunteți pe pagina 1din 21

Metafora

în consilierea psihopedagogică
Prof. consilier şcolar Denise BANU
METAFORA - Definire
Metafora = figură de stil rezultată dintr-o comparaţie subînţeleasă
prin substituirea cuvântului - obiect de comparaţie cu
cuvântul - imagine (DEX);
= comparaţie prescurtată, subînţeleasă, ce realizează un
transfer semantic care deturnează sensul propriu al
cuvintelor şi expresiilor;
= desemnează un obiect printr-un cuvânt care este
propriu altuia: ex. „primăvara vieţii”;
= desemnează toate legăturile asociative între
cuvinte/concepte fondate pe o asemănare sau analogie
(Roman Jakobson);
METAFORA - Definire
Etimologie:
gr. „meta” ‘+ „pherein” = a duce dincolo

Metafora = mijloc de transfer de semnificaţii (Ion Dafinoiu)

Limbaj raţional – Limbaj simbolic


Cunoaştere raţională – Cunoaştere intuitivă
METAFORA - Istoric
 Rădăcini adânci în spiritul omului;

 Produsul fazelor primare ale cunoaşterii şi comunicării


interumane;

Metafora = „expresia categoriilor şi matricilor stilistice abisale”


(Lucian Blaga);
METAFORA - Istoric
 în retorica tradiţională (prima descriere a fost făcută de
Aristotel);
 în lingvistică, în filosofie;
 în Evul Mediu, savanţii arabi au indicat folosirea ei în scopuri
educaţionale şi terapeutice;
 în practica terapeutică metaforele au fost valorificate
- începând cu Freud (prelegerile de psihanaliză sunt pline de
metafore referitoare la inconştient, rezistenţă, interpretare),
- analiza tranzacţională, terapia de familie,
- art-terapia, neuroprogramarea lingvistică (NLP)
- terapia cognitiv-comportamentală etc.
METAFORA - Istoric
 MILES H. ERICKSON () maestru al metaforei terapeutice

Contribuţii majore (M. H. Erikson + E. Rossi):


1. Teoretizarea aspectelor referitoare la utilizarea metaforelor
terapeutice;
2. Cercetări psihofiziologice privind funcţiile celor 2 emisfere
cerebrale.
Emisfera dreaptă: procese emoţionale, imagistice
METAFORA - Istoric
Where Mathematics Comes From?, 2000

George Lakoff, lingvist cognitivist şi Rafael E. Núñez, psiholog şi antropolog

Cum se nasc IDEILE matematice?

„Cunoaşterea matematică e de natură predominant metaforică”


METAFORA - Istoric
PARCURS ISTORIC (Solomon Marcus):

Ornament retoric  Metafora cognitivă 


 Metafora ca mod a concepe existenţa
(a trăi un lucru prin altul)

Statut RETORIC  Statut COGNITIV şi CREATOR


METAFORA - Beneficii
Metafora permite:
 evidenţierea semnificaţiilor inaccesibile raţionalităţii,
explicaţiei;

 verbalizarea realităţii psihologice, strict individuale;

 a gândi realităţi abstracte dificil de reprezentat (ex. trecerea


timpului: „timpul vine, timpul trece…”);

 transfer de sens de la subiectul secundar la cel principal.


METAFORA - Beneficii

Metafora = instrument logic care restructurează modul nostru


de gândire şi interpretare a lumii

Metafora este indispensabilă comunicării terapeutice, fiind


generatoare de noi sensuri şi cadre de referinţă
METAFORA - Forme de utilizare
FORME DE UTILIZARE a metaforelor
în consilierea psihopedagogică:

a) Imagini metaforice: Simbolul personal, Blazonul echipei, Muntele ,


Harta inimii, Dacă aş fi o culoare, …

b) Poveşti metaforice
Modalităţi de utilizare a poveştilor
metaforice în consiliere
I. Povestirile metaforice – ca modalitate de a propune subiectul
dezbaterii

II. Povestirile metaforice – mijloc de verificare, întărire şi potenţare


a informaţiilor obţinute prin alte tehnici de autocunoaştere:

III. Povestirile metaforice – modalitate de a avea acces direct la


interioritatea psihică a subiecţilor

IV. Povestirile metaforice – „sfârşit deschis” al şedinţelor de


consiliere
Modalităţi de utilizare a poveştilor metaforice în
consiliere

I. Povestirile metaforice – ca modalitate de a propune subiectul


dezbaterii

• PARABOLA TALANŢILOR - punct de plecare pentru programele


educaţionale de autocunoaştere şi intercunoaştere (Despre acceptarea de
sine, Despre invidie, Despre lene, etc.)

• POVESTIREA „CĂŢELUŞI DE VÂNZARE” (Dan Clark) -


poate crea contextul activităţilor de acceptare de sine, de nediscriminare
(acceptarea diferenţelor), de educaţie incluzivă.
Modalităţi de utilizare a poveştilor metaforice în
consiliere

II. Povestirile metaforice – mijloc de verificare, întărire şi


potenţare a informaţiilor obţinute prin alte tehnici de
autocunoaştere:

• POVESTIREA „RÂUL CU CROCODILI” - pentru identificarea


valorilor personale şi compararea lor cu cele declarate iniţial.
Modalităţi de utilizare a poveştilor metaforice în
consiliere

III. Povestirile metaforice – modalitate de a avea acces direct la


interioritatea psihică a subiecţilor

• METAFORA MUNTELUI - exerciţiu imaginar al surmontării


obstacolelor ce intervin în calea atingerii obiectivelor

• DRUMUL SPRE COMOARĂ – proiectarea unui traseu existenţial,


spre atingerea unui ţel personal sau spre depăşirea unei probleme
Modalităţi de utilizare a poveştilor metaforice în
consiliere

IV. Povestirile metaforice – „sfârşit deschis” al şedinţelor de


consiliere

• POVESTEA CIOPLITORULUI
• POVESTIREA „UNA CÂTE UNA”
AVANTAJE în lucrul cu adolescenţi
1. acţionează la nivel inconştient şi afectiv, fără să fie nevoie să
declanşeze DEFENSELE obişnuite împotriva schimbării şi
intervenţiei din exterior, pe care adolescenţii o percep ca fiind
intruzivă;

2. poate oferi un model de comportament pentru adolescentul


angajat în efortul căutării şi oscilării între bine şi rău, frumos şi
urât, adevăr şi minciună;

3. suplineşte dificultatea de exprimare verbală a adolescenţilor;


AVANTAJE în lucrul cu adolescenţi
4. valorifică capacităţile imaginative ale adolescenţilor, spiritul
creator, dar şi curiozitatea naturală de a căuta în spatele
simbolurilor oferite;

5. reuşeşte să trezească atenţia şi interesul adolescenţilor,


cunoscută fiind afinitatea lor pentru tot ceea ce este neobişnuit,
nonconformist, ieşit din tipar;

6. metafora reprezintă o modalitate de a vorbi despre sine


oarecum „voalat”, fără teama etichetării.
Materiale SUPORT
1. Burns, George W. (2011), 101 poveşti vindecătoare pentru copii şi
adolescenţi: folosirea metaforelor în terapie, Editura Trei, Bucureşti.

2. Burns, George W. (2012), 101 poveşti vindecătoare pentru adulţi: folosirea


metaforelor în terapie, Editura Trei, Bucureşti.

3. Canfield, Jack, Hansen, Mark Victor (2012), Supă de pui pentru suflet,
Editura Adevărul Divin, Braşov.

4. Canfield, Jack, Hansen, Mark Victor , Newmark, Amy (2013), Supă de pui
pentru suflet: gândeşte pozitiv, Editura Adevărul Divin, Braşov.

5. Carrière, Jean-Claude (2013), Cercul mincinoşilor: cele mai frumoase


poveşti filosofice din lumea întreagă, Editura Humanitas, Bucureşti.
Materiale SUPORT
6. Davis, Nancy, Ph. D. (2011), Poveşti terapeutice, Editura Midoprint, Cluj-
Napoca.

7. Gibson, Clare (1998), Semne & simboluri: ghid ilustrat semnificaţii şi origini,
Editura Aquila’93, Oradea.

8. Paşca, Dorina Maria (2004), Povestea terapeutică, Editura Ardealul, Târgu


Mureş

9. Peseschkian, Nossrat (2005), Poveşti orientale ca instrumente de


psihoterapie, Editura Trei, Bucureşti.

10. Salomé, Jacques (2007), Poveşti pentru a ne vindeca. Poveşti pentru a creşte,
Editura Ascendent, Bucureşti.

6. Waters, Virginia (2003), Poveşti raţionale pentru copii, Editura ASCR,


Cluj-Napoca
Bibliografie
1. Amen, G. Daniel (2012), Schimbă-ţi mintea ca să te vindeci de tulburările
emoţionale, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, p.201.
Băiaşu, Elena, Nadia, Samson, Denise (2006), Valorificarea povestirilor
metaforice în consilierea de grup la adolescenţi, lucrare susţinută la Conferinţa
Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca.
2. Dafinoiu, Ion (2007), Elemente de psihoterapie integrativă, Polirom, Iaşi, p.11,
147-172.

Surse:
https://www.youtube.com/watch?v=-4MH3sOZi-c
(Emisiunea „Lumina celui Nevăzut”, Moderator : Diacon Dr. Adrian Sorin
Mihalache, Invitat: academician Solomon Marcus)
https://www.youtube.com/watch?v=heFsnYNqDGk
(Conferinţa „Ştiinţa interiorităţii şi cuantificarea eului”, susţinută de
Diacon Dr. Adrian Sorin Mihalache)