Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturile şi responsabilităţile copilului

Motto:
“Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea ”, Nicolae Iorga

DREPTUL RESPONSABILITATEA

- de a nu fi discriminat - de a nu-i discrimina pe alţii

- de a-ţi exprima liber opinia - de a asculta punctul de vedere al


celorlalţi
- la un nume şi o cetăţenie - de a-ţi iubi şi cinsti ţara

- de a fi crescut, îngrijit, şi educat de - de a-i asculta şi respecta pe aceştia


părinţii tăi
- de a-ţi fi respectată personalitatea şi - de a-i respecta şi de a nu-i umili pe
individualitatea şi de a nu fi supus ceilalţi
pedepselor fizice sau altor tratamente
umilitoare sau degradante
- de a primi o educaţie care să-ţi - de a frecventa cursurile, de a învăţa pe
permită dezvoltarea aptitudinilor şi măsura capacităţilor tale şi de a-ţi
personalităţii tale respecta dascălii
- de a fi protejat împotriva abuzului, - de a nu-i maltrata sau hărţui pe alţii
neglijării sau exploatării
- la îngrijirea sănătăţii - de a avea grijă de sănătatea ta
hrănindu-te sănătos, evitând obiceiurile
dăunătoare şi ferindu-te de accidente
- la odihnă şi vacanţă şi de a participa - de a nu utiliza în mod greşit timpul tău
la activităţi recreative potrivite pentru liber
vârsta ta
- de a fi protejat împotriva muncii care - de a-ţi ajuta părinţii în gospodărie
îţi afectează dezvoltarea .
- la un mediu înconjurător curat - de a face tot ce-ţi stă în putinţă pentru
a-l menţine curat
-Dreptul la viață -de a nu lua viața altuia

- dreptul la educaţie, odihnă, vacanţă -de a nu incălca dreptul acesta altcuiva