Sunteți pe pagina 1din 2

Temă Psihologie

1. Analizați procesele psihice senzoriale evidențiind asemănările și


deosebirile dintre ele.

Procesele psihice senzoriale reprezintă cunoașterea prin simțuri, întâlnită


atât la oameni cât și la animale. Acestea se produc sub acțiunea stimulilor
asupra analizatorilor, fapt ce informează și pune individul în legătură directă cu
mediul înconjurător. Principalele procese psihice sunt: senzații vizuale, senzații
auditive, senzații olfactive, senzații cutanate.

Percepții sau procesele psihice cognitive senzoriale complexe sunt cele care
prin intermediul imaginilor primare furnizează însușiri concrete ale obiectelor
și fenomenelor, producându-se sub acțiunea directă a senzațiilor asupra
analizatorilor.

Reprezentările sunt procesele psihice cognitive senzoriale care sugerează


forma unor imagini unitare dar selective a însușirilor concrete și caracteristice
ale obiectelor și fenomenelor.

În timp ce senzațiile ne aduc informații separate despre lumea


înconjurătoare, percepțiile se produc în condițiile acțiunii directe a stimulilor
asupra analizatorilor. Mai mult decât atât, percepțiile furnizează informații
complexe despre lumea înconjurătoare nefiind doar o sumă de senzații ci
rezultatul interacțiunii acestora. Acest tip de procese sunt în strânsă legătură
cu activitatea umană.

Spre deosebire de celelalte două, reprezentările se produc în absența


stimulilor., în condițiile conștiente ale absenței obiectului. Conțin informații
elementare despre lumea înconjurătoare, adică tot ce e esențial despre
interacțiunea cu lumea. Reprezentarea face trecerea de la la rațiune la
imaginație întrucât imaginile au o intensitate mai slabă în comparație cu cele
perceptivă.

Dacă senzațiile ne dau informații repetate despre obiecte, percepțiile ne


aduc informații complexe, adică o imagine unitară asupra lumii.
În timp ce senzațiile și percepțiile se produc în prezența obiectelor,
reprezentarea se produce în absența lor. Imaginea perceptivă conține toate
informațiile imaginii iar reprezentările, doar informațiile necesare.

2. Prezentați succint caracteristicile inconștientului.

Inconștientul se poate defini ca un atribut al conștiinței psihice situate în afara


câmpului de conștiință, cu un rol bine definit și chiar esențial în reglarea
conduitelor, caracterizând un mod specific de existență a sinelui, subordonat
eului și supraeului. Altfel spus, inconștientul reprezintă tot ceea ce nu e conștient.

Conținuturile sale sunt reprezentări ale pulsiunilor. Inconștientul dispune de o


organizare proprie pentru că are o funcționalitate mai puțin accesibilă și
observabilă, desfășurându-se în anumite faze și prin modalități proprii.

Inconștientul se manifestă impulsiv sau spontan. Este o latură confuză a vieții


psihice, putând fi respingerea sau neasumarea unui trecut care nu poate fi uitat, o
încarcerare.